AIROPTIC GASEYE CROSS DUCT

GasEye Cross Duct to jedno- lub wielolaserowy analizator wykorzystujący spektroskopię absorpcyjną przestrajalnego lasera diodowego (TDL). Nadajnik wysyła światło laserowe, które przechodząc poprzez mierzony gaz, dociera do odbiornika zainstalowanego po …

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


GasEye Cross Duct to jedno- lub wielolaserowy analizator wykorzystujący spektroskopię absorpcyjną przestrajalnego lasera diodowego (TDL). Nadajnik wysyła światło laserowe, które przechodząc poprzez mierzony gaz, dociera do odbiornika zainstalowanego po przeciwnej stronie nadajnika. Gdy w mieszaninie obecny jest gaz który chcemy zmierzyć, będzie on pochłaniał światło lasera. Natężenie światła mierzonego w odbiorniku zależy od stężenia gazu, temperatury, ciśnienia oraz długości ścieżki optycznej (odległości między nadajnikiem a odbiornikiem) zgodnie z prawem Lamberta Beera. Do określenia stężenia gazu analizator potrzebuje informacji o temperaturze, ciśnieniu i długości ścieżki optycznej. Wartości temperatury i ciśnienia mogą być wprowadzone przez wejścia analogowe, protokoły komunikacji przemysłowej lub wpisywane jako wartości ręczne za pośrednictwem serwera internetowego lub interfejsu HMI.

W analizatorze Cross Duct GasEye długość fali lasera jest specjalnie dobierana tak, aby dopasować ją do obszaru, w którym mierzony gaz ją absorbuje i jest stale skanowana wzdłuż linii absorpcyjnej. Ponieważ pełna informacja o widmie jest uzyskiwana z bardzo wysoką rozdzielczością, analizator pozostaje odporny na wpływ innych gazów występujących w procesie i interferencje powodowane przez pył i pozostałe składniki gazu. GasEye Cross Duct został tak zaprojektowany, że może pracować jednocześnie w kilku zakresach długości fal, od bliskiej podczerwieni do średniej podczerwieni.

Nadajnik / Jednostka centralna

Odbiornik

 

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
 • Kontrola spalania
 • Kontrola procesu oczyszczania spalin
 • Monitorowanie bezpieczeństwa
 • Ochrona elektrofiltra
PRZYKŁADOWE BRANŻE
 • Przemysł energetyczny
 • Spalanie odpadów
 • Cementownie
 • Przemysł stalowy
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł drzewny
ZASADA DZIAŁANIA

GasEye Extractive to spektrometr laserowy wykorzystujący molekularną spektroskopię absorpcyjną pojedynczej linii. Półprzewodnikowy laser emituje wiązkę światła podczerwonego, która przechodzi przez proces i pada na detektor po stronie odbiornika. Gdy mierzony gaz jest obecny w próbce, zmienia się natężenie światła, co można wykorzystać do określenia stężenia tego gazu. Długość fali promieniowania emitowanego przez laser dobiera się tak, aby odpowiadała długości fali na której absorbuje mierzony gaz. Laser w sposób ciągły skanuje tę pojedynczą linię absorpcyjną z bardzo wysoką rozdzielczością widmową. Pomiar jest wolny od interferencji, ponieważ światło lasera jest absorbowane bardzo selektywnie tylko przez jedną określoną linię w skanowanym zakresie widma.

WERSJE ANALIZATORA CROSS DUCT
SG (Single Gauge)

Analizator GasEye Cross Duct SG (Single Gauge) składa się z pary głowic – jednostki centralnej z nadajnikiem oraz odbiornika. Jednostka centralna/ nadajnik emituje promieniowanie laserowe bezpośrednio przez proces, w którym znajdują się mierzone gazy. Odbiornik mierzy natężenie promieniowania po przejściu przez kanał procesowy. Odbiornik jest połączony z jednostką centralną za pomocą kabla hybrydowego. GasEye Cross Duct wykorzystuje wbudowaną kuwetę z gazem referencyjnym lub procesowym (np. H2O) do weryfikacji pomiaru w czasie rzeczywistym.

NADAJNIK
Wymiary: szerokość x wysokość: 330 mm x 230 mm,

długość: 350 mm

Waga 15 kg
Wyposażenie
 • wyświetlacz ze wskaźnikami stanu,
 • wskaźnik mocy,
 • 4 dławiki kablowe, gniazdo Ethernet,
 • armatura do przedmuchu
ODBIORNIK
Wymiary: szerokość x wysokość: 160 mm x 160 mm,

długość: 330 mm

Waga 13 kg
Wyposażenie
 • 1 dławik kablowy,
 • armatura do przedmuchu
STANDARD OCHRONY
Stopień ochrony: Zgodnie z IP66
Okna procesowe: Sprawdzone pod kątem szczelności i certyfikowane zgodnie z normą EN1779:1999.

 

MG (Multi Gauge)

Analizator GasEye Cross Duct MG (Multi Gauge) składa się z pary głowic- nadajnika i odbiornika oraz jednostki centralnej. Jednostka nadajnika emituje promieniowanie laserowe bezpośrednio w procesie zawierającym mierzone składniki. Odbiornik mierzy natężenie promieniowania po przejściu przez kanał procesowy. Jednostka centralna, zlokalizowana blisko nadajnika (< 2 metry) zawiera elektronikę analizatora, MMI i kartę wejść/wyjść. Odbiornik połączony z jednostką centralną za pomocą kabla hybrydowego (w zestawie), a nadajnik jest połączony za pomocą kabli elektrycznych (w zestawie).

NADAJNIK
Wymiary: szerokość x wysokość: 230 mm x 200 mm,

długość: 350 mm

Waga 15 kg
Wyposażenie
 •  2x gniazda laserowe,
 • armatura do przedmuchu
ODBIORNIK
Wymiary: szerokość x wysokość: 160 mm x 160 mm,

długość: 330 mm

Waga 13 kg
Wyposażenie
 • 1 dławik kablowy,
 •  armatura do przeczyszczania

 

JEDNOSTKA CENTRALNA
Wymiary: szerokość x wysokość: 330 mm x 230 mm,

długość: 110 mm

Waga 6 kg
Wyposażenie
 •  wyświetlacz ze wskaźnikami stanu,
 • 6 dławików kablowych, gniazdo Ethernet,
 • armatura do przedmuchu

 

STANDARD OCHRONY
Stopień ochrony: Zgodnie z IP66
Okna procesowe: Sprawdzone pod kątem szczelności i certyfikowane zgodnie z normą EN1779:1999.

 

 

MG MP (Multi Gauge Multi-Point)

Analizator GasEye Cross Duct MG MP (Multi Gauge Multi-Point) składa się z dwóch par głowic – nadajnika i odbiornika oraz jednej jednostki centralnej. Nadajnik emituje promieniowanie laserowe bezpośrednio w procesie zawierającym mierzone składniki. Odbiornik mierzy natężenie promieniowania po przejściu przez kanał procesowy. Jednostka centralna, zlokalizowana blisko nadajników (< 2 metry) zawiera elektronikę analizatora, MMI i kartę wejść/wyjść. Każdy z odbiorników jest połączony z jednostką centralną za pomocą kabla hybrydowego (w zestawie), a każdy z nadajników jest połączony z jednostką centralną za pomocą jednego kabla elektrycznego (w zestawie).

NADAJNIK
Wymiary: szerokość x wysokość: 230 mm x 200 mm,

długość: 350 mm

Waga 15 kg

 

ODBIORNIK
Wymiary: szerokość x wysokość: 160 mm x 160 mm,

długość: 330 mm

Waga 13 kg
JEDNOSTKA CENTRALNA
Wymiary: szerokość x wysokość: 330 mm x 230 mm,

długość: 110 mm

Waga 6 kg

 

STANDARD OCHRONY
Stopień ochrony: Zgodnie z IP66
Okna procesowe: Sprawdzone pod kątem szczelności i certyfikowane zgodnie z normą EN1779:1999.

 

Specyfikacja:

 • Temperatura pracy:  0 – 1350°C
 • Pomiar w czasie rzeczywistym: czas odpowiedzi poniżej 0.2 sekundy
 • Wysoka selektywność: automatyczna kompensacja interferencji zakłócających składników, występujących w badanym gazie
 • Wysoka selektywność: poziom wykrywalności: zakres ppb
 • Monitoring In-situ : bezpośrednio w procesie, bez układu przygotowania próbki
 • Bezobsługowy: wyposażony w wbudowany układ automatycznej kalibracji
 • Wytrzymały: obudowa IP66, odpowiednia do instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz w trudnych warunkach
 • Nieczułe na pył i dym występujące w procesie: aż do 50 g/m3
 • Dostępna wersja  z certyfikatem ATEX