Hm-1400 trx2 Analizator rtęci całkowitej

Analizator rtęci całkowitej do ciągłego monitoringu emisji i kontroli procesów technologicznych, z możliwością niezależnego pomiaru rtęci elementarnej i utlenionej.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Analizator rtęci całkowitej do ciągłego monitoringu emisji i kontroli procesów technologicznych, z możliwością niezależnego pomiaru rtęci elementarnej i utlenionej.

Metoda pomiarowa
 • atomowa spektroskopia absorpcyjna
Cechy
 • Najniższy certyfikowany zakres pomiarowy 0 … 15 µg/m3
 • Zasada pomiaru umożliwia oddzielne oznaczanie rtęci elementarnej i utlenionej
 • Funkcje automatycznej kontroli wskazań poprzez wewnętrzny generator gazu referencyjnego
 • Niskie zużycie energii i powietrza instrumentalnego
 • Prosta i solidna konstrukcja
Korzyści
 • Służy do ciągłego monitoringu emisji
 • Niezawodny pomiar małych i dużych stężeń rtęci
 • Dane pomiarowe obu związków rtęci do wykorzystania w optymalizacji układów do redukcji rtęci
 • Pomiar w czasie rzeczywistym emisji i stężeń procesowych
 • Zasada pomiaru umożliwia oddzielne oznaczanie związków rtęci (specjacja)
AKCESORIA

Niezbędne:

 • Grzana rurka probiercza
 • Głowica sondy
 • Grzany przewód do transportu próbki

Specyfikacja:

Zasada pomiaru Ekstrakcyjny pomiar rtęci całkowitej metodą konwersji termokatalitycznej i atomowej spektroskopii absorpcyjnej
Mierzony parametr Rtęć całkowita w μg/m³
Zakres pomiarowy 0 … 3,000 μg/m³
Certyfikowany zakres pomiarowy 0 … 15 μg/m³, 0 … 45 μg/m³, 0 … 75 μg/m³
Warunki otoczenia Temperatura: -20 … +50°C (pobieranie próbek)+0 … +50°C (analizator)
Warunki pracy W kanale:

 • Temperatura spalin: Maksymalnie 300°C
 • Wilgotność względna: 0 … 100%
 • Ciśnienie względne: -50 … +20 hPa
Wewnętrzna średnica kanału Minimum 0.5 m
Obsługa i wyświetlacz
 • Jednostka sterująca na drzwiach wejściowych
 • Zdalny dostęp z komputera PC za pomocą protokołu TCP/IP
Funkcje kontrolne
 • Automatyczna kontrola szczelności Automatyczna kontrola punktu zerowego za pomocą powietrza  otoczenia
 • Automatyczna kontrola punktu odniesienia za pomocą wewnętrznego generatora gazu referencyjnego (HgCl2)
 •  Ręczna kontrola punktu odniesienia za pomocą zewnętrznego generatora gazu odniesienia