Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

GASMET DX4000 Wieloparametrowy, przenośny analizator gazów

GASMET DX-4000 jest przenośnym analizatorem gazów pozwalającym na równoczesny pomiar do 50 związków chemicznych występujących w spalinach, gazach odlotowych, procesowych i powietrzu. Dzięki zastosowaniu metody „na gorąco” (cały tor pomiarowy utrzymywany jest w temperaturze 180°C) możliwy jest pomiar stężeń substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie tj. NH3, HF czy HCl, a także H2O i węglowodorów selektywnie.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


GASMET DX-4000 jest przenośnym analizatorem gazów, działa w oparciu o metodę pomiaru spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Pozwala na równoczesny pomiar do 50 związków chemicznych występujących w spalinach, gazach odlotowych, procesowych i powietrzu, np. fluorowodór HF, chlorowodór HCl, węglowodory TOC, tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2, podtlenek azotu N2O, tlenek węgla CO, woda H2O, dwutlenek siarki SO2, dwutlenek węgla CO2. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji oraz celi pomiarowej z metali szlachetnych, cały tor pomiarowy utrzymywany jest w temperaturze 180°C i  możliwy jest pomiar stężeń substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie tj. NH3, HF czy HCl, a także H2O i węglowodorów selektywnie.

METODA POMIAROWA:

Metoda pomiarowa spektroskopii absorpcyjnej FT-IR (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Cząsteczki wielu substancji absorbują promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co umożliwia identyfikację związków w mieszaninie. Ilościowa analiza jest możliwa dzięki zależności wielkości absorpcji od stężenia. Spektrometr FT-IR mierzy jednocześnie całe spektrum pochłaniania gazów w podczerwieni, które następnie jest analizowane przez komputer. W pamięci analizatora znajduje się biblioteka widm referencyjnych poszczególnych gazów, dla których analizator został skalibrowany. Widmo każdego z pojedynczych gazów kalibracyjnych jest porównywane z widmem badanej próbki. W wyniku analizy uzyskujemy stężenia wyrażone w wybranych jednostkach oraz w formie graficznej. Wyniki obliczeń są następnie zapamiętywane na twardym dysku przenośnego komputera. Metoda FT-IR pozwala na równoczesnym oznaczeniu praktycznie wszystkich związków za pomocą jednego analizatora. Dzięki temu, że analizator zapamiętuje zebrane widma, możliwe jest powtórne ich przeanalizowanie w przyszłości pod kątem niezidentyfikowanych związków. Istotną zaletą GASMETA jest możliwość późniejszego uzupełnienia listy mierzonych gazów. Odbywa się to poprzez wprowadzenie do urządzenia mieszanki kalibracyjnej i stworzeniu nowego widma referencyjnego. Analizator kalibrowany jest na określone gazy tylko raz – w laboratorium producenta. W czasie eksploatacji wymagana jest jedynie kalibracja zera azotem. W przypadku wykorzystania analizatora do kontroli emisji lub procesu technologicznego, układ pomiarowy należy uzupełnić o sondę pomiarową, wąż grzany i grzany układ kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

 • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni
 • Kontrola procesów technologicznych
 • Badania i kontrola procesu spalania
 • Pomiary laboratoryjne do celów naukowych i dydaktycznych
 • Kontrola jakości powietrza na stanowiskach pracy

ZALETY:

 • Równoczesny pomiar do 50 związków np.: H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl
 • Analiza pełnego widma próbki – w całym zakresie w podczerwieni
 • Analiza „na gorąco” – brak problemów z kondensacją oraz możliwość oznaczenia gazów rozpuszczalnych w kondensacie tj.: HCl, HF, NH3
 • Możliwość uzupełnienia listy gazów oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora
 • Cela pomiarowa wykonana z materiałów odpornych na korozję
 • Niezawodność, prostota konserwacji

 

 

Specyfikacja:

Metoda pomiarowa Transformata Fouriera widma w podczerwieni (FT-IR)
Liczba mierzonych związków gazowych
Maksymalnie 50, pomiar równoczesny
Mierzone związki i zakresy pomiarowe Do wyboru przez użytkownika
Zakres liczby falowej 900 – 4 200 cm-1
Rozdzielczość 8 lub 4 cm-1
Czas odpowiedzi T90 < 120 s, w zależności od przepływu i długości trasy pomiarowej
Przepływ próbki, ciśnienie próbki 40 l/h, ciśnienie atmosferyczne
Wymagana filtracja próbki
2 μm
Temperatura w kuwecie pomiarowej Do 180 °C
Długość drogi optycznej 2,5 lub 9,8 m, w zależności od aplikacji
Kalibracja Kalibracja zera azotem (co najmniej 4.0) co 24 godziny
Dryft punktu zerowego <2 % najmniejszego zakresu / czas między kolejnymi kalibracjami
Dryft zakresu Brak
Nieliniowość <2 % najmniejszego zakresu
Oprogramowanie CALCMET, opatentowane przez firmę Gasmet, do obróbki widma próbki w zewnętrznym komputerze.
Zasilanie 230 V / 50-60 Hz
Obudowa Przenośna z aluminium o wymiarach 390 x 1595 x 445 mm
Waga 13,9 kg