D-FW 231,231,235,240/Ex monitor filtrów odpylających firmy DURAG

Pyłomierz tryboelektryczny służący do ciągłej kontroli sprawności filtrów workowych. Pyłomierz mierzy stężenie pyłu na zasadzie pomiaru ładunku elektrycznego/elektrostatycznego przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Monitor filtrów workowych oferowany jest w dwóch wersjach: jako pojedyncza sonda z panelem kontrolnym lub jako zestaw wielu sond podłączonych do tego samego panelu lub jako sondy z wyjściem analogowym do podłączenia do istniejącego sterownika. Produkowana jest również wersja do strefy zagrożonej wybuchem.

Więcej informacji

Pyłomierz tryboelektryczny służący do ciągłej kontroli sprawności filtrów workowych. Pyłomierz mierzy stężenie pyłu na zasadzie pomiaru ładunku elektrycznego/elektrostatycznego przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Monitor filtrów workowych oferowany jest w dwóch wersjach: jako pojedyncza sonda z panelem kontrolnym lub jako zestaw wielu sond podłączonych do tego samego panelu lub jako sondy z wyjściem analogowym do podłączenia do istniejącego sterownika. Produkowana jest również wersja do strefy zagrożonej wybuchem.

Monitor filtrów odpylających firmy DURAG o tryboelektrycznej zasadzie działania, wykorzystywany przy monitorowaniu sprawności instalacji filtrów oraz do ciągłego pomiaru poziomu zapylenia w emisjach suchych.

ZASADA DZIAŁANIA:

D-FW 231,231,235,240/Ex monitor filtrów odpylających firmy DURAG

Urządzenie wykorzystuje zjawisko tryboelektroczności dla wyznaczania obciążeń pyłowych w przepływie gazów. Sonda zainstalowana w kanale pyłowym odbiera ładunek elektryczny pozyskiwany przez cząstki pyłowe w wyniku zjawisk tarcia i przekształca go elektronicznie w sygnał pomiarowy proporcjonalny do gęstości zapylenia, kalibrowany przy stałej prędkości przepływu gazów.

ZASTOSOWANIA:

 • Elektrownie
 • Instalacje filtrów workowych wszystkich typów
 • Instalacje odpylania w przemyśle wytwórczym
 • Spalarnie odpadów
 • Krematoria
 • Nie dla zastosowań bezpośrednio za elektrostatycznymi flitrami strąceniowymi

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Zwarta, odporna mechanicznie konstrukcja
 • Korzystna relacja cena / osiągi
 • Idealny do monitorowania instalacji filtrów workowych
 • Minimalne wymogi odnośnie konserwacji
 • Wczesne wykrywanie zakłóceń pracy filtrów
 • Źródło oszczędności, eliminuje potrzebę prewencyjnej wymiany filtrów

APROBATY:

 • Badanie przydatności TÜV Hamburg, raport z badania nr 98CU026
 • Figuruje na liście odpowiednich urządzeń pomiarowych dla ciągłego monitorowania emisji

WERSJE SYSTEMU:

 • Sonda pomiarowa D-FW 231
  • Wszystkie układy elektroniczne wewnątrz sondy
  • Długość pręta sondy 400 mm
  • Montaż na złączu gwintowym 1? (G1)
 • Monitor D-FW 230
  • Sonda D-FW 231, długość pręta 400 mm
  • Jednostka kontrolna D-FW 230-B z cyfrowym wyświetlaczem, 115 / 230 V 50 / 60 Hz
 • Monitor przenośny D-FW 235
  • Monitor D-FW 231 z sondą długości 80, 250 i 400 mm w walizie wraz z 3-kanałowym rejestratorem

OPCJE:

 • Temperatura gazu pomiarowego do 500°C
 • Wersja z ochroną przeciwwybuchową D-FW 240/Ex
 • Osłona atmosferyczna
 • Różne opcje montażu (kołnierz, odcinek łączący)
 • Długości pręta sondy 80, 250, 700 mm

 

 

Specyfikacja:

Pomiary przepływ masowy pyłów
Zakresy pomiarowe 0 – 100% (prędkość przepływu gazów > 5 m/s)
Zasada pomiaru tryboelektryczna
Temperatura gazów kominowych powyżj punktu rosy, do 200°C
opcja do 500°C
wilgotność gazów kominowych < 80%
Ciśnienie gazów kominowych -500 do +500 hPa
Średnica kanału 0,3 – 4 m
Temperatura otoczenia -20 do +50°C
Klasa ochrony IP65
Wyjścia pomiarowe 0 / 4 – 20 mA / 500Ω
Wyjścia cyfrowe* 1 wyjście przekaźnikowe
dopuszczalne obciążenie 250 V / 100 VA
Wejścia cyfrowe* 2 wejścia bezpotencjałowe
Dokładność < 2% zakresu pomiarowego
Granica detekcji < 2% zakresu pomiarowego
Dryf punktu referencyjnego < 0,3% zakresu pomiarowego na miesiąc
Dryf zera < 0,3% zakresu pomiarowego na miesiąc
Napięcie zasilania 24 VDC, 5 VA
115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz
Wymiary
(wys. x szer. x dług.)
długość sondy
sonda:
180 x 80 x (270 + długość pręta) mm
80,250, 400, 700 mm
Ciężar sonda: maks. 4,5 kg
jednostka kontrolna: 3 kg
Uwagi *tylko dla D-FW 230