Pyłomierz optyczny D-R 290 do pomiaru stężeń pyłu w mg/m3

Pyłomierz optyczny in-situ do ciągłego monitoringu stężenia pyłu. Działa na zasadzie pomiaru osłabienia natężenia wiązki światła pochłanianej przez cząstki pyłu po dwukrotnym przejściu wzdłuż średnicy kanału spalinowego. Zbudowany jest z dwóch głowic nadajnika/odbiornika i montowanego po przeciwnej stronie lustra. Optyka pyłomierza chroniona jest przez nadmuchiwane powietrze. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181 i rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Pyłomierz optyczny in-situ do ciągłego monitoringu stężenia pyłu. Działa na zasadzie pomiaru osłabienia natężenia wiązki światła pochłanianej przez cząstki pyłu po dwukrotnym przejściu wzdłuż średnicy kanału spalinowego. Zbudowany jest z dwóch głowic nadajnika/odbiornika i montowanego po przeciwnej stronie lustra. Optyka pyłomierza chroniona jest przez nadmuchiwane powietrze. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181 i rozporządzeniem Ministra Środowiska.

PODSTAWOWE CECHY URZĄDZENIA:

 • Ciągły pomiar in situ bezpośrednio w strumieniu gazów odlotowych, bez przerywania strumienia czy pobierania prób.
 • Półprzewodnikowe źródło światła charakteryzuje długi okres użytkowania.
 • Szerokie spektrum diody super-szerokopasmowej (Super-Wide Band Diode, SWBD) pozwala osiągnąć optymalną dokładność dzięki większej stabilności pomiaru niż w przypadku diod konwencjonalnych.
 • Programowanie poprzez panel urządzenia lub zewnętrzny komputer
 • Nowoczesna technologia mikroprocesorowa wraz z oprogramowaniem umożliwiają cyfrowe przetwarzanie informacji.
 • Ciekłokrystaliczny ekran wyświetla wartość pomiarową jako nieprzejrzystość lub wygaszanie, i jest kalibrowany w mg/m3.
 • Automatyczny cykl kontrolny wprowadza korektę wartości ze względu na zanieczyszczenie okna.
 • Układ przepłukiwania powietrzem chroni reflektor oraz ogrzewane okno wzierne, co wpływa na zmniejszenie potrzeb w zakresie konserwacji.
 • Zewnętrzny panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym upraszcza instalację i użytkowanie.
 • Hermetyczne obudowy układów optycznego i elektronicznego zapobiegają uszkodzeniom wewnętrznych elementów systemu przez pył i dym. Każdy system posiada dwa wyjścia analogowe z wybieranymi zakresami pomiarowymi.

OPCJONALNIE:

 • Układ bezpiecznych elementów odcinających chroniących głowicę pomiarową i reflektor
 • Porty magistrali
 • Dodatkowy wyświetlacz na miejscu
 • Interfejsy magistrali

ZASADA DZIAŁANIA:

W konstrukcji przyrządu Durag D-R 290 do monitorowania nieprzejrzystości wykorzystano zasadę transmisji (przepuszczania) światła. Głowica pomiarowa jest zamontowana naprzeciw reflektora. Wiązka światła przebiega drogę pomiarową dwukrotnie, zgodnie z zasadą autokolimacji. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa czułość pomiarów wykonywanych przez system.

 

Po jednokrotnym przejściu drogi pomiarowej, wiązka światła odbija się od reflektora i przebiega ją powtórnie. Natężenie wiązki światła spada proporcjonalnie do zawartości cząstek w powietrzu. Wiązka światła ma znacznie większą średnicę niż powierzchnia reflektora, co upraszcza zestrajanie i zmniejsza błędy pomiarowe pochodzące od możliwych przesunięć termicznych w głowicy pomiarowej czy kołnierzach montażowych reflektora.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Pomiar ciągły, in-situ
 • Brak bezpośredniego kontaktu czujników z gazem
 • Wejście na pomiar temperatury i ciśnienia
 • Programowanie poprzez panel urządzenia lub zewnętrzny komputer
 • Układ przedmuchu, schładzający i utrzymujący w czystości czujniki
 • Małe potrzeby w zakresie utrzymania- duża trwałość sond ultradźwiękowych
 • Łatwy w montażu

 

 

Specyfikacja:

Zakres pomiarowy w odniesieniu do 1 m długości ścieżki pomiarowej

Od 0-200 mg/m3 do 0-4,000mg/m3

Zakres pomiarowy optycznego zagęszczenia

Od 0,1 do 1,6 Ext (mg/m3)

Zakres pomiarowy zaczernienia

Od 20 do 100%

Długość ścieżki pomiarowej

1-12 m

Sygnał wyjściowy

2 x 0-20mA

Max. opór

500 Ohms

Interfejs magistrali

Modbus, CAN-Bus

Wyjście przekaźnikowe

6 x status dla wartości granicznej, błędu, kontroli cyklu

Czas integracji

5-1,800 s dowolnie programowalne

Zużycie enegrii

Ok. 30 W

Zakres temperatury otoczenia

253-323 K (-20ºC do +50ºC)

Temperatura gazu

Powyżej punktu rosy

Klasa ochrony

IP65

Waga głowicy pomiarowej

Ok. 10kg

Zasilanie

115/230V, 50 Hz

115/230 V, 60 Hz

Wydajność dmuchawy

80/90 m3/h

Obudowa

IP65

Wymiary

350 x 550 x 500 mm

Waga dmuchawy

Ok. 12 kg