EP1000a

Pyłomierz laserowy in-situ do ciągłego monitoringu stężenia pyłu w spalinach zarówno mokrych jak i suchych. Pomiar oparty jest o metodę odbicia wstecznego (rozproszenia) wiązki laserowej. Ilość światła odbitego jest wprost proporcjonalna do stężenia pyłu. Miernik składa się z głowicy nadawczo-odbiorczej oraz pułapki światła nieodbitego montowanej po przeciwnej stronie kanału spalin. Pyłomierz może być stosowany do pomiarów niskich stężeń pyłu w spalinach mokrych. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Pyłomierz laserowy in-situ do ciągłego monitoringu stężenia pyłu w spalinach zarówno mokrych jak i suchych. Pomiar oparty jest o metodę odbicia wstecznego (rozproszenia) wiązki laserowej. Ilość światła odbitego jest wprost proporcjonalna do stężenia pyłu. Miernik składa się z głowicy nadawczo-odbiorczej oraz pułapki światła nieodbitego montowanej po przeciwnej stronie kanału spalin. Pyłomierz może być stosowany do pomiarów niskich stężeń pyłu w spalinach mokrych. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

METODA POMIAROWA:

Pyłomierz EP 1000A wykorzystuje zjawisko zwrotnej dyfuzji wiązki laserowej (rozproszenie wiązki laserowej). Niski próg detekcji, wynoszący około 0,5mg/m?, jest możliwy do osiągnięcia dzięki temu, że przy małych stężeniach pyłu natężenie światła odbitego od pyłu jest dużo mniejsze niż natężenie wiązki wyemitowanej, co za tym idzie różnica sygnałów dająca sygnał wynikowy jest bardzo wysoka. Dzięki diodzie laserowej o mocy 1mW możliwe jest także zastosowanie pyłomierza w bardzo dużym zapyleniu, w zależności od warunków nawet do kilkudziesięciu g/m?.

EP1000a zasada pomiaru

ZASTOSOWANIE:

 • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni
 • Kontrola procesów technologicznych
 • Badania i kontrola procesu spalania

NIEZAWODNOŚĆ:

 • Odporny na zmiany temperatury (wewnętrzna regulacja)
 • Odporny na niepożądane promienie światła (modulowana wiązka laserowa)
 • Odporny na zmiany prędkości przepływu wewnątrz komina
 • Odporny na opady atmosferyczne
 • Wbudowana ochrona przeciwko zabrudzeniu elementu optycznego (nadciśnienie)
 • Certyfikat QAL1 wydany przez TÜV

CECHY:

Od strony mechanicznej:

 • Jednoczęściowa skrzynka z poliuretanu, łatwa do instalacji
 • Jednostronny montaż na kominie

Od strony użytkownika:

 • Zakresy: indywidualny wybór zakresów, specjalne zakresy (opcja)
 • Ciągły pomiar nie wymagający próbkowania i odbiornika optycznego
 • Stała dokładność w całym zakresie pomiarowym
 • Liniowa odpowiedź na większość rodzajów pyłów
 • Wyjście 4-20mA do rejestratora lub procesowego systemu kontrolnego przez wyjście cyfrowe RS485 i RS422 ModBus.
 • Ustawianie alarmu
 • Minimalne prace konserwacyjne
 • Ciągła kontrola poziomu mocy diody laserowej

 

 

Specyfikacja:

Funkcja: Pomiar pyłów
Element pomiarowy: Odbicie zwrotne wiązki laserowej (rozproszenie wiązki laserowej)
Źródło światła: Dioda laserowa 1mW 660nm laser klasa 3A
Rodzaj mierzonych pyłów Wszystkie typy
Liczba zakresów pomiarowych: Pomiędzy 1mg/Nm3 a 10g/Nm3
Czułość: Automatyczna selekcja
Liniowość Lepsza niż 0,5% zakresu
Dryft: 0% na miesiąc
Średni czas życia diody laserowej do 5 lat
Autozerowanie dostępne z klawiatury
Wyjścia: 4-20mA
RS 485 lub RS 422 (protokół ModBus)
Zasilanie 230V AC, 110V AC, (+6 –10%) 50-60Hz
Pobór mocy 20VA
Alarmy Identyfikacja alarmów i awarii
– dostępna także na wyjściu cyfrowym
Przekaźnik: Wbudowany NC, 440VA, 2A, 220V AC
Sygnalizacja uszkodzenia przekaźnika
Test: przekaźnik alarmu zablokowany podczas procedury testowania
lokalny sygnał świetlny
Sygnalizacja stanu pracy: diody LED
Zakres temperatury otoczenia -25 do 55°C
Ochrona układu optycznego System dmuchawy (nadciśnienie)
Obudowa Poliuretan
Wymiary 230x220x290 mm
Ochrona IP 65
Akcesoria Pułapka świetlna do montażu po przeciwnej stronie kanału
Klawiatura zdalna do montażu pod kominem lub w kontenerze pomiarowym