VEREWA 701-20

Analizator F 701 -20 służy do ciągłego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 lub całkowitego w powietrzu atmosferycznym. Analizator zbudowany jest z grzanej głowicy separującej pył zawieszony oraz układu analitycznego, pompy ssącej i sterownika do automatycznego zarządzania pracą urządzenia. Pyłomierz działa na zasadzie absorpcji przez cząstki pyłu promieniowania emitowanego przez źródło C14. Pył zasysany przez pompę osadza się na przesuwanej automatycznie ponad źródłem promieniowania taśmie filtracyjnej. Analizator pracując w automatycznych sieciach monitoringu imisji.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Analizator F 701 -20 służy do ciągłego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 lub całkowitego w powietrzu atmosferycznym. Analizator zbudowany jest z grzanej głowicy separującej pył zawieszony oraz układu analitycznego, pompy ssącej i sterownika do automatycznego zarządzania pracą urządzenia. Pyłomierz działa na zasadzie absorpcji przez cząstki pyłu promieniowania emitowanego przez źródło C14. Pył zasysany przez pompę osadza się na przesuwanej automatycznie ponad źródłem promieniowania taśmie filtracyjnej. Analizator pracując w automatycznych sieciach monitoringu imisji.

Może być wykorzystywany w laboratoriach kontroli jakości, kontroli produkcji, przemyśle spożywczym.

PODSTAWOWE CECHY:

 • Bezpieczne, stabilne źródło promieniowania Beta C-14
 • Najmniejsza emisja promieniowania ß ze wszystkich urządzeń wykorzystujących to promieniowanie
 • Automatyczna korekcja zera
 • Brak potrzeby kalibracji na miejscu
 • Przepływ (1 m3/h) kontrolowany przez przepływomierz masowy
 • Stały przepływ próbki na wlocie niezależny od temperatury zewnętrznej
 • Dokładny i wiarygodny pomiar PM-10, PM-2,5
 • Pobór próbki zgodny z normą EN 12341
 • Możliwość zaprogramowania kilku cykli pomiarowych na jednym punkcie, wykorzystywane do analizy metali ciężkich
 • Interfejs RS 232, wyjście analogowe oraz sygnały statusowe

ZASADA DZIAŁANIA:

Pyłomierz F-701-20 określa stężenie pyłu poprzez pomiar zaabsorbowanego przez próbkę powietrza promieniowania, która była eksponowana na oddziaływanie źródła radioaktywnego (węgiel C14).

Aby zapewnić dokładne i powtarzalne pomiary Verewa F-701-20 wykonuje następujące procedury pomiarowe:

Na początku każdego cyklu pomiarowego F-701-20 mierzy ilość absorbowanego promieniowania przez czystą taśmę filtrującą. Odczyt ten jest zapisywany jako wartość zerowa. Ta procedura nazywa się automatyczną korekcja zera. Następnie próbka jest zasysana z prędkością 1m3/h na taśmę filtrującą, na której odkładają się wszystkie cząstki pyłu zawarte w próbce powietrza. Po wcześniej zdefiniowanym czasie cyklu następuje kolejny pomiar absorpcji promieniowania na już zapylonej taśmie filtrującej. Różnica pomiędzy tymi dwoma odczytami jest wprost proporcjonalna do masy pyłu zebranego na taśmie filtrującej. F-701-20 wykorzystuje specjalne źródło radioaktywne o czasie połowicznego rozpadu 5,730 lat, C-14. Ten izotop ma dużą przewagę nad ß izotopami ze względu na to, że emituje elektrony o niskiej energii, które rozkładają się na cząstki nieaktywne. Ze względu na to, że promieniowanie ß pochodzące ze źródła C-14 jest niezależne od chemicznego składu cząstek pyłu eliminuje to potrzebę kalibracji przyrządu w miejscu instalacji. Izotop C-14 charakteryzuje się bardzo niską radiacją, bezpieczną dla otoczenia.

BUDOWA F-701-20:

(Długa żywotność, niski koszt zużycia, dokładne wyniki pomiarowe)

 • Miernik F-701-20 jest zaprojektowany tak, aby przeprowadzać dokładne pomiary przy minimalnej obsłudze. Model F-701-20 został oparty na poprzednich pozytywnych doświadczeniach z modelem F-703. Jest dostępny w wersji 19” panelu lub wolnostojącej. Wszystkie elementy wymagające przeglądu są łatwo dostępne.
 • Urządzenie składa się z 4 podstawowych elementów:
 • Grzana głowica separacyjna – próbka wchodzi przez wlot PM-10 lub PM-2,5.
 • Zbieranie próbki / pomiar – próbka po przejściu przez głowicę jest kierowana na taśmę filtrującą, która umieszczona jest w grzanym, gazoszczelnym uchwycie. Na wyjściu z uchwytu montowane jest źródło promieniowania C-14 i licznik Geigera-Mullera. (Opcjonalna folia przykrywająca jest wykorzystywana do ochrony zebranych cząstek na taśmie filtrującej.)
 • Pompa/kontroler masowy przepływu – pompa tłokowa i kontroler masowy przepływu (zlokalizowane za uchwytem taśmy filtrującej) zasysają próbkę z prędkością 1 m3/h. W pompce poboru próbki wykorzystany jest silnik liniowy, który nie powoduje drgań. To właśnie pozwoliło na zainstalowanie pompy wewnątrz obudowy przyrządu.
 • Jednostka sterująca – wszystkie funkcje miernika są sterowane przez wielofunkcyjny, modułowy system µControl. System ten oblicza także wartość stężenia pyłu na podstawie przepływu gazu i różnicy absorpcji promieniowania zerowej i pełnej. Miernik obsługiwany jest przez panel kontrolny typu touch-screen.

TYPOWE APLIKACJE:

Verewa model F-701-20 jest zaprojektowana do wielorakich zastosowań monitoringu powietrza.

Typowe zastosowania:

 • Sieci monitoringu powietrza zewnętrznego
 • Przenośne laboratoria powietrza zewnętrznego
 • Monitoring w pomieszczeniach zamkniętych, analiza metali ciężkich
 • Monitoring cząstek na wysypiskach materiałów niebezpiecznych