DHA-80 pobornik wysokoobjętościowy pyłu zawieszonego PM 2,5 firmy DIGITEL

Pobornik – Sampler wysokoobjętościowy 1 m3/min (HVS) służy do pomiaru pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5, PM 1 w powietrzu. Może być instalowany jako urządzenie wolno stojące na zewnątrz lub w pomieszczeniach np. kontenerach pomiarowych. Zbudowany jest z głowicy pomiarowej do separacji pyłu o określonych rozmiarach oraz jednostki centralnej z wbudowaną pompą i kontrolerem przepływu. Pompa charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Sampler posiada układ do automatycznej wymiany kaset z filtrami i w ten sposób może pracować bezobsługowo przez 14 dni. Wszystkie informacje o parametrach pobornika przechowywane są w pamięci urządzenia. DHA 80 firmy Digitel otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN12341.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Pobornik – Sampler wysokoobjętościowy 1 m3/min (HVS) służy do pomiaru pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5, PM 1 w powietrzu. Może być instalowany jako urządzenie wolno stojące na zewnątrz lub w pomieszczeniach np. kontenerach pomiarowych. Zbudowany jest z głowicy pomiarowej do separacji pyłu o określonych rozmiarach oraz jednostki centralnej z wbudowaną pompą i kontrolerem przepływu. Pompa charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Sampler posiada układ do automatycznej wymiany kaset z filtrami i w ten sposób może pracować bezobsługowo przez 14 dni. Wszystkie informacje o parametrach pobornika przechowywane są w pamięci urządzenia. DHA 80 firmy Digitel otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN EN12341.

Wysokoobjętościowy pobornik z automatycznym układem zmiany filtrów (do 15 szt.) DHA-80 firmy DIGITEL umożliwia precyzyjny pobór próbek pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 i PM1. Dzięki bardzo dużemu przepływowi objętościowemu jest idealnym urządzeniem do pomiaru grawimetrycznego, łącznie z dalszą wielostrukturową analizą pyłu.

Ponad 800 poborników tego typu pracuje w całej Europie. Wiele z nich zainstalowanych jest w trudnych warunkach środowiskowych – w pobliżu autostrad, zakładów przemysłowych i spalarni oraz w różnych strefach klimatycznych – od pustyń po koło podbiegunowe.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA:

Zasadniczym elementem urządzenia jest grzana głowica frakcjonująca, która rozdziela pył o określonej średnicy. W zależności od wymiaru i geometrii dysz separowany jest pył PM10, PM2.5 lub PM1. Wlot jest ogrzewany, dzięki czemu wilgoć z powietrza nie kondensuje. DHA-80 posiada układ automatycznej zmiany filtrów (pozycje 3a-3-3b na schemacie przepływu). Magazyn mieści 15 sztuk filtrów mocowanych na uchwytach.

Powietrze zasysane jest przez pompę próżniową z bezszczotkowym silnikiem. Obudowa pompy oraz wylot posiadają izolację dźwiękową, dzięki czemu praca urządzenia jest wyjątkowo cicha. Dodatkowa zaleta to wyjątkowo długa żywotność silnika. Pompa objęta jest trzyletnią gwarancją.

Pobornik sterowany jest przez wbudowany mikroprocesor. Czas pomiędzy próbkowaniem, czas ekspozycji filtra, pauzy, czas zmiany filtra mogą być zaprogramowane przez użytkownika.

Urządzenie rejestruje ilość przepuszczonego przez filtr powietrza. Przy wykorzystaniu zadanych przez użytkownika średniorocznych wartości temperatury i ciśnienia przepływ przeliczany jest na warunki normalne.

Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD umożliwia wizualizację bieżącego stanu pracy.

Wartości przepływu, informacje o stanie pracy, alarmy są zapisywane na kartach PCMCIA lub drukowane przez wbudowaną drukarkę. W razie braku zasilania wszystkie ustawienia pozostają w pamięci mikroprocesora.

Mikroprocesor sygnalizuje trzy rodzaje błędu: przeciążenie pompy, zacięcie zmieniacza filtrów, brak filtrów w magazynie. Po pojawieniu się jednego z powyższych statusów pompa zostaje automatycznie wyłączona. W przypadku zatkania się filtra urządzenie zmienia go na nowy lub wyłącza pompę.

Powierzchnia elementów mających kontakt z powietrzem, łącznie z uchwytami filtra, jest wykonana z anodyzowanego aluminium. DHA-80 zabudowany jest w obudowie o podwójnych ściankach, co zapewnia izolację termiczną. Urządzenie przygotowane jest do zainstalowania w warunkach polowych.

Powietrze do analizy zasysane jest przez wlot w głowicy (1), gdzie następuje rozdział frakcji pyłu PM10. Charakterystyka przepływu dobrana jest w taki sposób, że cząstki stałe nie uderzają o ścianki rurek ani nie osadzają się w martwych przestrzeniach głowicy. Następnie próbka kierowana jest do komory (2), w środku której umieszczony jest bieżący filtr (3).

Przepływ objętościowy powietrza przez aparat mierzony jest za pomocą przepływomierza (4). Zainstalowany na nim optyczny czujnik (4a) na bieżąco śledzi pozycję pływaka. Uzyskany sygnał elektryczny steruje prędkością obrotową pompy (5) za pośrednictwem falownika (4c). Dzięki temu przepływ próbki utrzymywany jest na stałym poziomie, szczególnie przy zmieniającym się podczas pracy obciążeniu filtra, a pompa pracuje przy optymalnym obciążeniu.

Przekrój poprzeczny komory zwiększa się ku dołowi (zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza), co powoduje, że równocześnie zmniejsza się prędkość liniowa powietrza. Dzięki takiej konstrukcji komory osadzanie pyłu jest jednorodne na całej powierzchni filtra.

Wkład filtracyjny z pobranym pyłem może być podzielony na sektory i wykorzystany do dalszych analiz laboratoryjnych.

Testy prowadzone przez UMEG potwierdziły poprawność i wiarygodność wyników stężeń pyłu otrzymywanych przy zastosowaniu DHA-80. Urządzenie jest zgodne z normą VDI/DIN 2463.

Raz na pół roku producent zaleca przeprowadzenie kalibracji w celu sprawdzenia poprawności działania pobornika. Procedura polega na porównaniu wartości przepływu z rotametru zamontowanego w urządzeniu ze wskazaniem rotametru wzorcowego instalowanego zamiast głowicy frakcjonującej. W przypadku pojawienia się różnicy we wskazaniach do pobornika należy wpisać poprawkę uwzględniającą średnioroczne wartości temperatury i ciśnienia.

Samplery firmy Digitel spełniają normę DIN2058, wg której poziom hałasu w odległości 8 metrów od urządzeń musi być niższy niż 35 dBA. Urządzenia te nie są źródłem hałasu, nie są uciążliwe dla otoczenia. Wiele z nich zainstalowanych jest na obszarach zamieszkanych przez ludzi.

ZASTOSOWANIA:

Pobór pyłu i aerozoli z powietrza:

 • frakcja pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 (PM1)
 • pobór pyłu do oznaczania ilości metali ciężkich

ZALETY::

 • zgodność z normą EN 12341 i dyrektywą VDI/DIN 2463 o poborze pyłu PM10 potwierdzona certyfikatem wydanym przez UMEG w Niemczech
 • możliwość pracy bez konieczności obsługi przez dwa tygodnie (15 filtrów)
 • wyjątkowo cicha praca nieuciążliwa dla otoczenia (certyfikat zgodności z normą DIN2058 wydany przez EMPA w Szwajcarii)
 • automatyczna, płynna regulacja wydajności pompy w zależności od obciążenia filtra
 • długi czas pracy pompy: średnio 36 000 godzin bez serwisowania
 • automatycznie ustawiany czas i okres pracy filtra
 • możliwość programowania cyklów pomiarowych
 • duża odporność na korozję oraz gładkość powierzchni mających kontakt z analizowanym powietrzem
 • odporność na trudne warunki atmosferyczne
 • równomierne zapylenie całej powierzchni filtra podczas poboru
 • możliwość współpracy z czujnikami meteorologicznymi
 • możliwość łączenia poborników w sieć, także z innymi urządzeniami imisyjnymi

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Inne głowice frakcjonujące

Frakcja PM2,5, wlot TSP (pył całkowity): typ z pokrywą (EMPA/UBA) lub kołowy wlot (wg normy VDI)

Transmisja bezprzewodowa

Do zdalnej kontroli oraz przesyłania danych z samplera (np. przy użyciu sieci MODACOM)

Pomiary meteorologiczne

Kontrola próbkowania w zależności od szybkości i kierunku wiatru

Moduł PAH

Wkład adsorbujący związki toksyczne

WYSOKOOBJĘTOŚCIOWY POBORNIK MANUALNY DH-93

W przypadku, kiedy zmiana filtra może być codziennie dokonana przez osobę obsługującą urządzenie, proponujemy urządzenie z ręczną wymianą filtra. Budowa pozostałych modułów pozostaje bez zmian.

NISKOOBJĘTOŚCIOWY POBORNIK MANUALNY DPA-96

Do poboru pyłu metodą niskoobjętościową służy DPA-96 z ręczną wymianą wkładów filtracyjnych. Urządzenie posiada automatyczny układ kontroli przepływu. Głowica frakcjonująca spełnia normę EN12341.

 

 

Specyfikacja:

Funkcja:

Pomiar pyłów

Przepływ powietrza

100 – 1000 l/min

Filtry

Okrągłe, d = 140 / 150 mm

Magazyn filtrów

Max. 15 sztuk

Stany: Oczekiwanie, praca, pauza

programowalne 0 – 167 h (9999 min)

Pompa

Pompa próżniowa, silnik bezszczotkowy

Próżnia

max. 120 mbar podciśnienia przy przepływie 1000 l/min

Średni czas bezserwisowej pracy pompy

36 000 godzin (ponad 4 lata)

Wyjścia i wejścia sygnałów

Analogowe, cyfrowe (RS232) – opcja

Pamięć

Dane pomiarowe i statusowe można zapisać na kartach PCMCIA o pojemności 256 kB – opcja.

Drukarka

Termiczna, wbudowana – opcja

Oprogramowanie

Steruje przepływem w zależności od zmian w obciążeniu filtra, przelicza przepływ na zadane przez użytkownika wartości odniesienia (temperatura, ciśnienie), informuje o trybie pracy, alarmach, sporządza raporty. Wszystkie dane pomiarowe i statusowe można przesłać do komputera przez port RS232, wydrukować lub zapisać na kartach PCMCIA.

Wyświetlacz

LCD, alfanumeryczny, 3 x 8 cm

Wymiary obudowy, typ

1360 x 600 x 250 mm (Wys. x Szer. x Gł.), Szafa IP54, waga 60 kg

Zasilanie

230 V, 50 / 60 Hz, 1500 VA; zasilanie grzania głowicy: 48 V, 160 VA

Normy

Urządzenie spełnia normy EN 12341, DIN2058