F- 904-20/MD

Pyłomierz ekstrakcyjny służący do ciągłego pomiaru pyłu w spalinach mokrych w których pojawiają się krople kondensatu. Miernik wykorzystuje metodę absorpcji promieniowania Beta przez cząstki pyłu osądzające się na przesuwającej się taśmie filtracyjnej. Jest to bezpieczna metoda z zastosowaniem izotopu węgla C14 którego niska emisja źródła promieniowania beta nie wymaga żadnych pozwoleń. Zmierzone w ten sposób stężenie pyłu nie zależy od jego barwy, kształtu, gęstości i składu chemicznego. System zbudowany jest z sondy probierczej do izokinetycznego zasysania próbki, węża grzanego do transportu próbki i jednostki pomiarowej. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 141181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Pyłomierz ekstrakcyjny służący do ciągłego pomiaru pyłu w spalinach mokrych w których pojawiają się krople kondensatu. Miernik wykorzystuje metodę absorpcji promieniowania Beta przez cząstki pyłu osądzające się na przesuwającej się taśmie filtracyjnej. Jest to bezpieczna metoda z zastosowaniem izotopu węgla C14 którego niska emisja źródła promieniowania beta nie wymaga żadnych pozwoleń. Zmierzone w ten sposób stężenie pyłu nie zależy od jego barwy, kształtu, gęstości i składu chemicznego. System zbudowany jest z sondy probierczej do izokinetycznego zasysania próbki, węża grzanego do transportu próbki i jednostki pomiarowej. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 141181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.