D-RX 250 Sonda do pomiaru pyłu, przepływu, ciśnienia i temperatury firmy DURAG

Zintegrowany system do ciągłego i jednoczesnego pomiaru stężeń pyłu oraz prędkości spalin lub gazów odlotowych. Zbudowany z wielootworowej sondy typu anubara z zintegrowanym czujnikiem tryboelektrycznym. .Do sondy można podłączyć czujnik temperatury i ciśnienia Pomiar pyłu odbywa się na zasadzie pomiaru ładunku przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Pomiar prędkości przepływu oparty jest o różnicę ciśnień (anubara). Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Więcej informacji

Zintegrowany system do ciągłego i jednoczesnego pomiaru stężeń pyłu oraz prędkości spalin lub gazów odlotowych. Zbudowany z wielootworowej sondy typu anubara z zintegrowanym czujnikiem tryboelektrycznym. .Do sondy można podłączyć czujnik temperatury i ciśnienia Pomiar pyłu odbywa się na zasadzie pomiaru ładunku przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Pomiar prędkości przepływu oparty jest o różnicę ciśnień (anubara). Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Kompaktowa sonda D-RX 250 firmy Durag jest urządzeniem monitorującym stężenia pyłu, prędkość przepływu gazów odlotowych, a także temperatury oraz ciśnienia.

ZASADA DZIAŁANIA:

Zasada pomiaru przepływu w D-RX 250 opiera się na pomiarze różnicy ciśnienia wytworzonego przez strumień wynoszonego gazu. Czujnik urządzenia składa się z dwóch komór, pomiędzy którymi na skutek przepływu gazu wytwarza się różnica ciśnień, proporcjonalna do kwadratu szybkości przepływu gazu.

Dzięki specjalnej konstrukcji czujnika wytwarzana jest największa możliwa różnica ciśnienia przy najlepszej liniowości mierzonego sygnału. Na podstawie zmierzonego sygnału oraz pozostałych parametrów przepływu, wielkość przepływu może być przeliczona na warunki normalne przez Mikroprocesorowy Moduł Przeliczający. W tym celu moduł ten wyposażony jest w dodatkowe dwa wejścia 0-20mA dla czujnika ciśnienia i czujnika temperatury

Zasada pomiaru pyłu w D-RX 250 opiera się na zasadzie pomiaru tryboelektrycznego. Sonda mierzy ładunek cząstek pyłu, które uderzają o sondę. Następnie sygnał jest przesyłany do jednostki obliczającej, gdzie stężenie pyłu jest z wielkości ładunku i przepływu.

Przekrój sondy – Po jednokrotnym przejściu drogi pomiarowej, wiązka światła odbija się od reflektora i przebiega ją powtórnie. Natężenie wiązki światła spada proporcjonalnie do zawartości cząstek w powietrzu. Wiązka światła ma znacznie większą średnicę niż powierzchnia reflektora, co upraszcza zestrajanie i zmniejsza błędy pomiarowe pochodzące od możliwych przesunięć termicznych w głowicy pomiarowej czy kołnierzach montażowych reflektora.

ZASTOSOWANIA:

  • Systemy monitorowania emisji gazów odlotowych

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Wysoka dokładność pomiarów
  • W opcji moduł przeliczeniowy – przepływ w warunkach normalnych
  • Automatyczne przedmuchiwanie
  • Łatwy w montażu
  • Przekaźniki fabrycznie kalibrowane
  • Duża wytrzymałość systemu
  • Możliwość wykonania z wysokoodpornych materiałów w przypadku gazów agresywnych lub wyjątkowo wysokich temperatur

 

 

Specyfikacja:

Minimalna szybkość przepływu gazów

3 m/s

Zakres pomiaru pyłu

0-500 mg/m3

Zakres pomiaru temperatury

0-200°C

Zakres pomiaru ciśnienia

900-1300 hPa

Materiał czujnika

1.4571 (standard)

Zasilanie

115/230V 50-60 Hz (standard)

Dokładność

2%

Wartości graniczne

Dwie programowalne

Sygnał wyjściowy

4 x 4 –20 mA, 500 Ohm

Wyjścia przekaźnikowe

2 szt. wartość graniczna, status pomiaru, wszystkie styki beznapięciowe

Czas integracji

1 –180 s , programowalny

Zakres temperatury otoczenia

-20°C – +50°C

Opcja

Osłony atmosferyczne