D-R 820F Pyłomierz ekstrakcyjny firmy DURAG

Pyłomierz ekstrakcyjny, laserowy do ciągłego monitoringu emisji pyłu w spalinach mokrych, których temperatura jest niższa od temperatury punktu rosy. Zbudowany jest sondy służącej do zasysania próbki na zewnątrz przewodu spalinowego, gdzie znajduje się komora pomiarowa z wbudowanym układem laserowym. Próbka spalin przed dotarciem do komory jest rozcieńczana gorącym powietrzem aby uniknąć kondensacji. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Pyłomierz ekstrakcyjny, laserowy do ciągłego monitoringu emisji pyłu w spalinach mokrych, których temperatura jest niższa od temperatury punktu rosy. Zbudowany jest sondy służącej do zasysania próbki na zewnątrz przewodu spalinowego, gdzie znajduje się komora pomiarowa z wbudowanym układem laserowym. Próbka spalin przed dotarciem do komory jest rozcieńczana gorącym powietrzem aby uniknąć kondensacji. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Miernik stężenia pyłu DURAG D-R 820F pracuje w oparciu o metodę optyczną. To innowacyjne urządzenie pomiarowe działające w technice laserowej, służące do monitorowania niewielkich do średnich emisji pyłowych w gazach wilgotnych w sposób zgodny z nowymi regulacjami europejskimi..

System pomiaru zapylenia D-R 820F składa się z dwóch modułów :sondy probierczej z komorą pomiarową oraz jednostki sterującej z dwoma kompresorami zamontowanej w 19” stelażu . Próbka spalin zasysana jest izokinetycznie przez rurkę o długości 1000 mm przy pomocy inżektora i następnie wprowadzana jest do grzanej głowicy sondy. Poprzez sondę spaliny są prowadzone do komory pomiarowej. Przed wejściem do komory następuje rozcieńczenie próbki czystym i gorącym powietrzem. Dzięki temu unikamy ewentualnie pojawiających się kropelek kondensatu, które mogą być interpretowane przez miernik jako pył. Miernik stężenia pyłu DURAG D-R 820F pracuje w oparciu o metodę optyczną laserową. Do oznaczenia pyłu wykorzystywane jest zjawisko rozproszenia promieniowania laserowego przez cząstki pyłu. To innowacyjne urządzenie pomiarowe służy do monitorowania niewielkich do średnich stężeniem pyłu w gazach wilgotnych w sposób zgodny z nowymi regulacjami europejskimi.

ZASADA POMIAROWA:

Wiązka światła emitowanego przez Diodę laserową(1) przechodzi przez komorę pomiarową (2), gdzie cząstki pyłu rozpraszają światło. Światło rozproszone jest proporcjonalne do stężenia pyłu i jest zbierane przez Obiektyw (3), a następnie przesyłane Światłowodem (4) do Odbiornika (5). Sygnał jest przekształcany przez obwód o dużej czułości, który oblicza ostateczną wartość. Uzyskany wynik, może być kalibrowany zgodnie z niemiecką normą VDI 2066 (lub każdą inną metodą referencyjną) na stężenie pyłu [mg / m³].

ZASTOSOWANIE:

  • Pyłomierz D-R 820F stosowany jest do pomiaru zapylenia w gazach wilgotnych.
  • Korzystanie z przyrządów monitorowania poziomu zapylenia jest istotne nie tylko w przypadku monitorowania procesów w przemyśle chemicznym i cementowniach, gdzie emisje pyłowe stanowią kluczowe kryterium optymalnego funkcjonowania zakładu; jest równie istotne dla ekonomicznej, prawidłowej eksploatacji dużych instalacji kotłowych w elektrowniach, ciepłowniach i zakładach przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Pomiar ciągły ekstrakcyjny
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Wysoka czułość
  • Automatyczna funkcja testu z korektą zanieczyszczeń
  • Małe potrzeby w zakresie utrzymania
  • Łatwy w montażu

Zapylenie

0 … 15 (max 500) mg/m3

Ograniczenia wilgotności gazu

absolutna wilgotność ≤ 40%, 250 g/m3 ; względna wilgotność = 100%

Sonda

Wymiary

500 x 750 x 1000 mm

Głębokość zanurzenie

500 mm

Materiał

stal nierdzewna

Stopień ochrony obudowy

IP65

Temperatura otoczenia

-20 … 50°C

Temperatura gazu mierzonego

max. 280°C

Przepływ gazu mierzonego

8 – 10 m3/h

Waga

Około 40 kg

Jednostka sterująca:

Zasilanie

400 V, 50 Hz, 3 ~ (bezpiecznik 16A)

Moc wyjściowa

4 x 4…20 mA, galwanicznie izolowana z uziemieniem

Ładunek

Max 1 kOhm

Cyfrowy kontakt

6x max 35V 0,4 A

Terminalny kontakt

2,5 mm2

Zakres temperatury otoczenia

-20°C – +50°C

Obudowa

IP65

Wymiary

600 x 1700 x 1100 mm

Waga

około 90 kg

file_download