D-R 220 optyczny miernik zapylenia firmy DURAG

Pyłomierz optyczny do ciągłego monitoringu stężenia pyłu spalinach i gazach odlotowych służący do kontroli sprawności elektrofiltrów i filtrów workowych.. Działa na zasadzie pomiaru zmniejszenia natężenia światła w wyniku pochłaniania przez pył po dwukrotnym przejściu przez kanał. Składa się z głowicy nadawczo odbiorczej i lustra w obudowach IP 65 montowanych po przeciwległych stronach kanału spalin. Pyłomierz kalibrowany jest metodą grawimetryczną. Wynik transmitowany jest sygnałem analogowym lub cyfrowym w formacie MODBUS RTU.

Pyłomierz optyczny do ciągłego monitoringu stężenia pyłu spalinach i gazach odlotowych służący do kontroli sprawności elektrofiltrów i filtrów workowych.. Działa na zasadzie pomiaru zmniejszenia natężenia światła w wyniku pochłaniania przez pył po dwukrotnym przejściu przez kanał. Składa się z głowicy nadawczo odbiorczej i lustra w obudowach IP 65 montowanych po przeciwległych stronach kanału spalin. Pyłomierz kalibrowany jest metodą grawimetryczną. Wynik transmitowany jest sygnałem analogowym lub cyfrowym w formacie MODBUS RTU.

Nowy system monitorowania emisji pyłowych dla mniejszych zakładów i zastosowań procesowych.

 

ZASADA DZIAŁANIA:

Urządzenie działa z wykorzystaniem metody podwójnego przejścia i zasady autokolimacji. Wiązka światła dwukrotnie przebiega drogę pomiarową. Mierzonym i przetwarzanym sygnałem pomiarowym jest tłumienie natężenia wiązki pochodzące od zawartości pyłów w sekcji pomiarowej.

D-R 220 optyczny miernik zapylenia firmy DURAG

 

ZASTOSOWANIA:

 • Urządzenie dla mniejszych instalacji nie objętych wymogiem zgodności
 • Ciepłownie, elektrownie
 • Kotłownie w zakładach przemysłowych, koszarach,szpitalach, szkołach
 • Instalacje odpylania i zespoły filtrów odpylających
 • Monitorowanie procesowe
 • Monitorowanie filtrów

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Pomiar in-situ bezpośrednio w przepływie gazów kominowych
 • Cyfrowe przetwarzanie danych przez mikroprocesor
 • Ustawiana wartość graniczna
 • Dwa przełączane wyjścia stykowe
 • Okres całkowania sygnału pomiarowego 4/15/64 sekundy
 • Wewnętrzna pamięć zdarzeń
 • Prostota obsługi konserwacyjnej poprzez interfejs PC
 • Wynik pomiaru zgłaszany jako zaczernienie lub wygaszanie
 • Nie trzeba stosować osłon atmosferycznych

KOMPONENTY SYSTEMU:

 • Głowica pomiarowa D-R 220
 • 2 reflektory, dla długości drogi pomiarowej 0,4 – 3,5 m i 3 – 10 m
 • Kołnierze montażowe
 • Jednostka zasilania wraz z urządzeniem powietrza płukania
 • Reflektor punktu zerowego

MODELE:

 • System 1: dla sekcji pomiarowych do 3,25 m
 • System 2: dla sekcji pomiarowych od 2,75 do 10 m

OPCJE:

 • Filtry o neutralnej gęstości dla sprawdzania liniowości
 • Wziernik-wizjer

Pomiary

zaczernienie, wygaszanie

Zakresy pomiarowe

0 - 25 / 50 / 100% zaczernienie
0 - 0,2 / 0,4 - 1,6 wygaszanie
0 - 160 mg/m3
0 - 4000 mg/m3  1)zapylenie

Zasada pomiaru

transmisja

Temperatura gazów kominowych

powyżej punktu rosy, do 200°C, opcja do 500°C, zależnie od zastosowania

Ciśnienie gazów kominowych

-50 do +10 hPa, opcjonalnie wyższe

Średnica kanału

400 - 10 000 mm

Temperatura otoczenia

-20 do +50°C

Klasa ochrony

IP65

Wyjście pomiarowe

0 / 4 - 20 mA / 400Ω

Wyjścia cyfrowe

2 wyjścia przekaźnikowe 30 VA, maks. 48 V / 1A

Wejścia cyfrowe

n.d.

Dokładność

< 2% zakresu pomiarowego

Granica detekcji

< 2% zakresu pomiarowego

Napięcie zasilania

24 VDC, 0,4 A

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

głowica pomiarowa 160 x 150 x 314 mm

Ciężar

urządzenie pomiarowe 2,7 kg
reflektor 1,6 kg

JEDNOSTKA ZASILANIA

Doprowadzenie powietrza płukania

zintegrowane

Napięcie zasilania

85-264 VAC, 46-63 Hz 50 VA

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

210 x 300 380 mm

Ciężar

13 kg

Klasa ochrony

IP54

Uwagi

1) w odniesieniu do 1 m długości drogi pomiarowej po kalibracji grawimetrycznej

file_download