Bezodczynnikowy laboratoryjny analizator ChZT QuickCODlab

Analizator QuickCODlab umożliwia szybkie (w czasie poniżej 3 minut), bezodczynnikowe oznaczenie ChZT. Wykorzystanie wysokotemperaturowego (1200 °C) utleniania próbki zapewnia dokładny pomiar bez względu na skład próbki oraz zawartość chlorków.

Analizator QuickCODlab umożliwia szybkie (w czasie poniżej 3minut), bezodczynnikowe oznaczenie ChZT. Wykorzystanie wysokotemperaturowego (1200°C) utleniania próbki zapewnia dokładny pomiar bez względu na skład próbki oraz zawartość chlorków.

Standardowymi metodami pomiaru Chemicznego Zapotrzebowania Tlenu są metody wykorzystujące odczynniki ciekłe (DIN 38409 H41-H44),
dostępna również w zmodyfikowanej formie testów kuwetowych (DIN ISO 15705:2003). W obu metodach wykorzystywane są odczynniki ciekłe zawierające m.in. dwuchromian potasu (K2Cr2O7). Metody te są czasochłonne (oznaczenie w czasie powyżej 2h) oraz generują odpady zawierające rakotwórcze związki chromu, przez co wymagają specjalnej utylizacji.

Procedura wyznaczania ChZT opracowana przez firmę LAR Process Analyzers AG opiera się na termicznym utlenieniu próbki w temperaturze 1200°C, po którym następuje badanie zużycia tlenu. Metoda ta (ASTM D6238-98), zastosowana setki razy na polu monitoringu online, została specjalnie dostosowana do pracy w laboratorium.

Kluczowym punktem QuickCODlab jest wysokotemperaturowa procedura opracowana przez firmę LAR, zapewniająca niezawodne utlenienie wszystkich związków organicznych próbki w temperaturze 1200°C. Procedura nie wymaga stosowania katalizatorów ani żadnych innych substancji niebezpiecznych lub korozyjnych. Oprócz tego, wyniki pomiarów nie są obarczone przeszkadzającym wpływem chlorków, wskutek unikalnego sposobu prowadzenia procesu.

Próbka po homogenizacji zostaje wprowadzona iniekcyjnie bezpośrednio do reaktora, w którym zostaje całkowicie utleniona i dokładnie zanalizowana przy użyciu detektora O2.

CECHY I ZALETY:

 • Dokładne oznaczenie rzeczywistej wartości ChZT
 • Czas pomiaru: zaledwie trzy minuty
 • Szeroki wybór zakresów pomiarowych
 • Sprawdzona metoda termicznego utleniania w temperaturze 1200°C
 • Bez potrzeby stosowania katalizatorów
 • Niezawodny pomiar bez korzystania z odczynników
 • Łatwa obsługa
 • Stałe, określone objętości iniekcji
 • Znakomita tolerancja chlorków
 • Bardzo niskie koszty pomiaru
 • Wysoka niezawodność użytkowania
 • Bardzo niskie koszty użytkowania i konserwacji

 

Metoda pomiarowa

Spalanie termiczne

Zakres pomiarowy

1 - 100 mg/l, 10 - 200 mg/l,

100 - 1000 mg/l, 1000 - 3000 mg/l,

2000 - 10 000 mg/l

Możliwe inne zakresy

Czas odpowiedzi

3 minuty

Iniekcja próbki

Ręczna iniekcja próbki przy użyciu precyzyjnej strzykawki

Obudowa

Stal, IP 54, powłoka proszkowa

Wymiary (WxHxD)

500 x 450 x 450 mm

Ciężar

37 kg

Zasilanie

230 VAC, 50/60 Hz

Bezpieczeństwo

Wewn. 2/6 A, zewn. 16 A

Oprogramowanie

LAR QuickCODlab

Obudowa

Stalowa, IP 65

Systemy operacyjne

Microsoft Windows 7 lub wyższy

Interfejs danych

USB 2.0, LAN (opcjonalnie)

Transmisja danych

Eksport jako plik CSV

Gazy robocze

Azot (N2) jako gaz nośny (z butli pod ciśnieniem),

Powietrze czyste, niezaolejone

file_download