Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Profesional Plus – miernik wieloparametrowy firmy YSI

Łatwy w użyciu, inteligentny i wytrzymały wieloparametrowy miernik do analiz zarówno w terenie jak i w laboratorium takich parametrów jak pH, tlen, przewodność, temperatura, zasolenie, ORP, amoniak, azotany, chlorki, TDS, ciśnienie atmosferyczne.

Więcej informacji

Profesional Plus, to inteligentny, łatwy w użyciu i wytrzymały wieloparametrowy miernik do analiz zarówno w terenie jak i w laboratorium, parametrów takich jak: pH, tlen, przewodność, temperatura, zasolenie, ORP, amoniak, azotany, chlorki, TDS oraz ciśnienie atmosferyczne.

Zalety:

 • Wymienialne w warunkach polowych elektrody tlenu, pH, ORP, pH/ORP, amoniaku, azotanów i chlorków;
 • Wbudowany barometr;
 • Wodoszczelna, zgodna z IP 67 obudowa, nawet w przypadku otwarcia komory z bateriami;
 • Podświetlany ekran i klawiatura;
 • Wskaźnik poziomu zużycia baterii;
 • Automatyczne rozpoznawanie buforów pH – kalibracja nawet 6 – cio punktowa;
 • Przypominanie o kalibracji;
 • Oprogramowanie w języku polskim;
 • Łatwe uaktualnienia oprogramowania przez złącze USB ze strony internetowej producenta;
 • Protokół GLP;
 • Przechowuje 2 000 zestawów danych, wraz z czasem i datą;
 • Gwarancja: 3 lata na miernik, 2 lata na kable, 1 rok na sensory, 6 miesięcy na sensory jonoselektywne;
 • Dostępny z kablami 1 m, 4 m, 10 m, 20 m, 30 m;
 • Kabel z sensorem tlenu nawet do 100 m.

Specyfikacja:

Tlen rozpuszczony (%)
Typ sensora Polarograficzny lub galwaniczny
Zakres 0 to 500%
Dokładność 0 to 200% saturacji, ±2% odczytu lub 2% saturacji ; większa z podanych wartości
200 to 500% saturacji, ±6% odczytu
Rozdzielczość 0.1% saturacji
Tlen rozpuszczony (mg/l)
Typ sensora Polarograficzny lub galwaniczny
Zakres 0 to 50 mg/L
Dokładność 0 do 20 mg/L, ±2% odczytu lub 0.2 mg/L, większa z podanych wartości
20 do 50 mg/L, ±6% odczytu
Rozdzielczość 0.1% saturacji
Temperatura
Zakres -5 do70°C
Dokładność ±0.2°C
Rozdzielczość 0.1°C
Konduktywność
Typ sensora 4-elektrodowa sonda konduktometryczna
Zakres 0 do 200 mS/cm
Dokładność ±0.5% odczytu + 0.001 mS/cm; większa z podanych wartości (4m kabel)
≤1% odczytu + 0.001 mS/cm; większa z podanych wartości (20m kabel)
Rozdzielczość 0.001 mS/cm do 0.1 mS/cm (zależny od zakresu)
Zasolenie
Zakres 0 do 70 ppt
Dokładność ±1.0% odczytu lub 0.1 ppt, większa z podanych wartości
Rozdzielczość 0.01 ppt
pH
Typ sensora Elektroda szklana kombinowana
Zakres 0-14 pH
Dokładność ±0.2 pH
Rozdzielczość 0.01 pH
Kalibracja 1, 2, 3, 4, 5, lub 6 – cio punktowa
Potencjał Redox
Typ sensora Spaw platynowy (platinum button)
Zakres -1999 do +1999 mV
Dokładność ±20 mV
Rozdzielczość 0.1 mV
Amoniak
Typ sensora Elektroda jonoselektywna
Zakres 0 do 200 mg/L-N, 0do 30°C
Dokładność ±10% odczytu lub 2mg/ L-N; większa z podanych wartości
Rozdzielczość 0.1 mg/L
Azotany
Typ sensora Elektroda jonoselektywna
Zakres 0 do 200 mg/L-N, 0 do 40°C
Dokładność ±10% odczytu lub 2mg/L-N; większa z podanych wartości
Rozdzielczość 0.1 mg/L
Chlorki
Typ sensora Elektroda jonoselektywna
Zakres 0 do 1000mg/L, 0 do 40°C
Dokładność ±15 % odczytu lub 5mg/L; większa z podanych wartości
Rozdzielczość 0.1 mg/L
TDS
Typ sensora Przeliczane z konduktywności i temperatury
Zakres 0 do 1000mg/L, Stały zakres 0,30 do 1,00
Rozdzielczość 0.001; 0.01; 0.1g/L
Barometr
Zakres 375-825 mm Hg
Dokładność ±3 mm Hg w ±15°C od punktu kalibracji
Rozdzielczość 0.1 mm Hg

Plik do pobrania:

ProfessionalPlus