Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

ProDSS – miernik wieloparametrowy firmy YSI

Najnowocześniejszy przenośny cyfrowy miernik wieloparametrowy.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Przenośny, cyfrowy, wieloparametrowy miernik do pomiaru w terenie i w laboratorium, parametrów takich jak:

– pH – TDS
– ORP – TSS
– tlen rozpuszczony – rezystancja
– przewodność/ przewodność właściwa – głębokość wody
– mętność – amoniak
– temperatura – azot amonowy
– głębokość – azotany
– zasolenie – chlorki

Zalety:

 • Wymienialne kable z uniwersalnymi portami, każdy port akceptuje dowolny sensor;
 • Możliwość pomiaru głębokości;
 • Ładowalna bateria litowo-jonowa o długiej żywności zasilająca miernik i sensory;
 • Podświetlany, kolorowy wyświetlacz i podświetlana klawiatura;
 • Cyfrowe sensory automatycznie rozpoznawalne przez miernik i przechowujące dane kalibracji;
 • Wygodne procedury kalibracyjne;
 • Kable i sensory wymienialne przez użytkownika;
 • Pamięć mieszcząca ponad 100 000 zestawów danych;
 • KorDSS – obszerne oprogramowanie do zarządzania danymi z funkcją geo-mapowania;
 • Złącze USB do połączenia miernika z komputerem, zasilania lub bezpośredniego podłączenia pendriv´a;
 • Możliwość wyposażenia miernika w opcję GPS;
 • Dostępny z kablami do 100 m z lub bez czujnika głębokości;
 • Wodoodporna (P67), wykonana z gumowego tworzywa obudowa. Militarne, szczelne złącza. Sensory wykonane z tytanu;
 • Gwarancja: 3 lata na miernik, 2 lata na kable, 1 rok na sensory pH i pH/ORP, membrany do czujnika tlenu, baterie, 6-miesięcy na sensor amonowy, azotanowy, chlorkowy.

Specyfikacja:

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD
Złącza Port mikro-USB do podłączenia komputera lub zasilania
Kable 1, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100 metrów długości
Porty czujników 4 uniwersalne porty czujników w każdym kablu; pozwalające podłączyć dowolny sensor ProDSS
Tryb rejestracji Punktowy lub ciągły
Zasilanie Bateria litowo-jonowa zapewnia ~48 godzin pracy (urządzenie z wyłączonym podświetleniem)
Temperatura pracy Od 0o do 50oC
Temperatura przechowywania Od 0o do 45oC (z baterią); od 0oC do 60oC (bez baterii)
Rozmiar sz. x dł. x gł.: 8,3 x 21,6 x 5,7 cm
Waga z bateriami 567 g
Zgodność z GLP Protokół GLP; 400 szczegółowych zapisów GLP może być przechowywanych i dostępnych do wglądu, pobrania i wydruku
Język w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, niemieckim, włoskim, japońskim, norweskim, chińskim
GPS Opcjonalnie wbudowany GPS; współrzędne przechowywane są wraz z danymi pomiarowymi i miejscem dokonania pomiaru
Certyfikaty CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Rozdział 38.3, Test baterii dla baterii litowo-jonowych (klasa 9)
Parametry Temperatura pH
Zakres -5 do 70°C ( -5 do 50°C dla kompensacji DO) 0-14 pH
Dokładność ± 0.2°C ±0.2 pH
Rozdzielczość 0.1°C lub 0.1°C (wybierane przez użytkownika) 0.01 pH
Typ czujnika/Metoda pomiarowa Termistor, zainstalowany na czujniku przewodności Elektroda szklana kombinowana, elektroda referencyjna Ag/AgCl, elektrolit żelowy
Kalibracja Niedostępna 1,2 i 3 punktowa
Maksymalna głębokość 100 m 100 m
Jednostki °C, °F, K pH, pH mV
Gwarancja 2 lata na przewodnik/sensor temperatury 2 lata dla sensora pH i pH/ORP
1 rok dla modułów czujników pH i pH/ORP
Parametry Tlen rozpuszczony (mg/L) Tlen rozpuszczony (% nasycenia)
Zakres 0 – 50 mg/L 0 – 500%, 0 – 50 mg/L
Dokładność 0 do 20 mg/L, ±2% odczytu lub ±2 mg/L, która wartość jest lepsza;
20 do 50 mg/L, ±6% odczytu
0 do 200% saturacji, ±1% odczytu lub ±1% saturacji, która wartość jest lepsza;
200 do 500%, ±8% odczytu;
0 do 20 mg/L: ±0.1 mg/Lor 1% odczytu, która wartość jest lepsza;
20 do 50 mg/L: ±8% odczytu
Rozdzielczość 0,01 lub 0,1 mg/L (wybierane przez użytkownika) 0.1% lub 1% saturacji (wybierane przez użytkownika
Typ czujnika/Metoda pomiarowa Luminescencja optyczna Luminescencja optyczna
Kalibracja 1 lub 2 punktowa 1 lub 2 punktowa
Maksymalna głębokość 100 m 100 m
Gwarancja 2 lata na czujnik DO
1 rok na sensor optyczny DO
2 lata na czujnik DO
1 rok na sensor optyczny DO
Parametry Ciśnienie Przewodność
Zakres 375 do 825 mm Hg 0 do 200 mS/cm
Dokładność ± 1.5 mm Hg w temperaturze od 0o do 50oC 0-100 mS/cm: ± 0.5% odczytu lub 0.01 mS/cm, w zależności od tego która wartość jest większa
100-200 mS/cm: ±1.0% odczytu
Rozdzielczość 0.1 mm Hg 0.001, 0.01 lub 0.1 µS/cm
Typ czujnika/Metoda pomiarowa Wbudowany w sondę Komory pomiarowe z 4 elektrod niklowych
Kalibracja 1 punktowa 1 punktowa
Maksymalna głębokość ——— 100 m
Gwarancja 3 lata 2 lata na przewodnik/sensor temperatury
Parametry Przewodność właściwa Zasolenie
Zakres 0 do 200 mS/cm Od 0 do 70 ppt
Dokładność 0-100 mS/cm: ± 0.5% odczytu lub 0.01 mS/cm, w zależności od tego która wartość jest większa
100-200 mS/cm: ±1.0% odczytu
±1.0% odczytu lub ±0.1 ppt, w zależności od tego która wartość jest większa
Rozdzielczość 0.001, 0.01 lub 0.1 mS/cm 0.01 ppt
Typ czujnika/Metoda pomiarowa Obliczane z przewodności i temperatury Obliczane z przewodności i temperatury
Kalibracja 1 punktowa 1 punktowa
Maksymalna głębokość 100 m 100 m
Gwarancja 2 lata na przewodnik/sensor temperatury 2 lata na przewodnik/sensor temperatury
Parametry Substancje rozpuszczalne ogółem (TDS) Oporność
Zakres 0 do 100 g/l Od 0 do 200 MΩ
Dokładność Liczona od konkretnego przewodnictwa i wybierana przez użytkownika TSD ±0.1% pełnej skali
Rozdzielczość 0.001, 0.01, 0.1 g/l 0.001, 0.01, 0.1 Ω
Typ czujnika/Metoda pomiarowa Wybierana w zależności od konkretnego przewodnictwa i wybierana przez TSD (0.30 do 1.00; domyślnie 0.65) Obliczana z przewodności i temperatury
Kalibracja ———- ———-
Maksymalna głębokość 100 m 100 m
Gwarancja 2 lata na przewodnik/sensor temperatury 2 lata na przewodnik/sensor temperatury
Parametry Gęstość wody Mętność
Zakres 0 do 50 sigma, sigmaT Od 0 do 4000 FNU
Dokładność ———- 0 do 900 FNU: ±2% odczytu, w zależności od tego która wartość jest większa
1000 do 4000 FNU: ±5% odczytu
Rozdzielczość 0.1 sigma, sigmaT 0.1 FNU
Typ czujnika/Metoda pomiarowa Sigma obliczana jest z zasolenia, temperatury i ciśnienia
Sigma T obliczana jest z zasolenia i temperatury
Nefelometryczny – optyczny, 90o rozrzut
Kalibracja ———- 1, 2 lub 3 punktowa
Maksymalna głębokość ———- 100 m
Gwarancja 2 lata na przewodnik/sensor temperatury 2 lata na czujnik mętności
Parametry Całkowita ilość zawiesiny (TSS) Amon
Zakres 0 do 30000 mg/l 0 do 200 m/L NH4-N
Dokładność Skorelowana z wymiarami terenowymi i laboratoryjnymi TSS mętności z pobranych próbek ±10% odczytu lub 2 mg/L, w zależności do wyższej wartości
Rozdzielczość 0.01 lub 0.1 mg/l 0.01 mg/l
Typ czujnika/Metoda pomiarowa Skorelowana z wymiarami terenowymi i laboratoryjnymi TSS mętności z pobranych próbek Elektroda jonoselektywna
Kalibracja ———- 1, 2 lub 3-punktowa
Maksymalna głębokość 100 m 20 m
Gwarancja 2 lata na przewodnik/sensor temperatury 2 lata na czujnik amonu
6 miesięcy na moduł czujnika
Parametry Amoniak Chlorek
Zakres 0 do 200 m/L NH4-N 0 do 18000 mg/L Cl
Dokładność ———- ±15% odczytu lub 5 mg/L, w zależności od wyższej wartości
Rozdzielczość 0.01 mg/l 0.01 mg/l
Typ czujnika/Metoda pomiarowa Obliczana z amoniaku, temperatury, zasolenia i pH Elektroda jonoselektywna
Kalibracja 1, 2 lub 3-punktowa 1, 2 lub 3-punktowa
Maksymalna głębokość 20 m 20 m
Gwarancja >2 lata na czujnik amonu
6 miesięcy na moduł czujnika
>2 lata na czujnik chlorku
6 miesięcy na moduł czujnika
Parametry Azotan Głębokość
Zakres 0 do 200 mg/L NO3-N Od 0 do 100 m
Dokładność ±10% odczytu lub 2mg/L, w zależności od wyższej wartości ±0.004m dla 1, 4 i 10 m kabli
±0.04m dla 20 m kabli i dłuższych
Rozdzielczość 0.01mg/l 0.001 m
Typ czujnika/Metoda pomiarowa Elektroda jonoselektywna Przetwornik ciśnienia
Kalibracja 1, 2 lub 3-punktowa 1 punktowa
Maksymalna głębokość 20 m ———-
Gwarancja 2 lata na czujnik azotanu
6 miesięcy na moduł czujnika
2 lata (wbudowany w kabel