OMC Envag

     Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 16:00

+48 22 858 78 92

Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Przepływomierz profilujący do koryt naturalnych typu ADCP RiverSurveyor M9 firmy SONTEK / YSI

Przepływomierz profilujący RiverSurveyor M9 to najnowszej generacji urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru i rejestracji prędkości, głębokości oraz przepływu wody w naturalnych korytach rzecznych oraz kanałach otwartych.

Więcej informacji

Przepływomierz profilujący RiverSurveyor M9 to najnowszej generacji urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru i rejestracji prędkości, głębokości oraz przepływu wody w naturalnych korytach rzecznych oraz kanałach otwartych. Cechami wyróżniającymi są możliwość pomiarów prędkości w zakresie głębokości od 0,06 do 30m z automatyczną kompensacją rozmiaru komórek pomiarowych, zintegrowany systemy GPS GGA/VTG lub RTK GPS, bogate możliwości komunikacji oraz obróbki danych.
Przepływomierz RiverSurveyor M9 przeznaczony jest do pomiarów zarówno w wodach płytkich jak i głębokich. 9-wiązkowa głowica pomiarowa umożliwia wyznaczanie pionowego rozkładu prędkości oraz przekroju poprzecznego koryta. Pomiar prędkości oparty jest na efekcie Dopplera i realizowany jest za pomocą 4 wiązek o częstotliwości 1MHz lub 3MHz. Częstotliwość emisji fali ultradźwiękowej przełączana jest w sposób automatyczny w zależności od warunków pomiarowych. Głębokość wraz z przekrojem poprzecznym koryta wyznaczana jest przy pomocy 9-tej wiązki, wysyłanej pionowo. Wszystkie mierzone parametry rejestrowane są w wewnętrznej pamięci urządzenia. Wraz z prędkością oraz głębokością, urządzenie rejestruje w sposób ciągły również przepływ.
Dodatkową cechą sondy pomiarowej jest automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiarowej, co umożliwia optymalny dobór rozdzielczości pomiarów w zależności od aktualnej głębokości oraz warunków pomiarowych. Dzięki temu nie ma potrzeby zmiany parametrów wejściowych oraz metody pomiarowej podczas pracy urządzenia.
Zastosowanie jednego z trzech opcjonalnych modułów nawigacji satelitarnej GPS o dokładności pozycjonowania do ±3cm (RTK GPS), umożliwia dokładne wyznaczenie przepływu w przypadku występowania zjawiska tzw. „ruchomego dna”.
Wyniki pomiarowe mogą zostać zestawione w formie tabelarycznej oraz graficznej. Poszczególne wektory prędkości wizualizowane są względem układu współrzędnych XYZ, względem położenia wiązek pomiaru prędkości lub, dzięki wbudowanemu kompasowi, względem układu współrzędnych ziemskich ENU (East/North/Up).
Podgląd wyników pomiarowych w trybie on-line możliwy jest drogą bezprzewodową (Bluetooth) poprzez notebook lub telefon komórkowy z zainstalowanym oprogramowaniem RiverSurveyor Live. Przerwanie połączenia z telefonem lub notebookiem w trakcie wykonywania pomiarów nie powoduje utraty danych oraz przerwy w ich rejestracji.
Oprogramowanie RiverSurveyor Live umożliwia wizualizację danych oraz ich szybki eksport do komputera.

Zalety:

  • Zmienna częstotliwość pomiarowa 1MHz/3MHz umożliwiająca wyznaczanie profilu prędkości w zakresie głębokości od 6cm do 30m, wbudowana pionowa wiązka pomiaru głębokości umożliwia dokładne wyznaczenie przekroju poprzecznego koryta do głębokości 80m;
  • Automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiarowej oraz zmienna częstotliwość próbkowania (ping), umożliwiają maksymalizację rozdzielczości pomiarów w zależności od aktualnej głębokości oraz warunków pomiarowych;
  • Bardzo szeroki zakres pomiarowy sondy M9 umożliwia pomiar przepływu również podczas wysokich wezbrań oraz powodzi (pomiar przepływu w korycie oraz na rozlewiskach);
  • Zastosowanie technologii Side Lobe Supression umożliwia eliminację zakłóceń wynikających z odbicia fali na granicy ośrodków tj. dno, zwierciadło wody itp.
  • Integrowane moduły GPS gwarantują poprawność uzyskanych wyników również w przypadku wystąpienia zjawiska „ruchomego dna” lub roślinności porastającej dno;
  • Wbudowana pamięć eliminująca możliwość utraty danych podczas zerwania połączenia z komputerem lub telefonem w trakcie wykonywania pomiarów;
  • Automatyczna rejestracja przepływu; możliwość ciągłego podglądu wartości przepływu podczas pracy urządzenia;
  • Sonda M9 wyposażona została standardowo w czujnik temperatury, kompas oraz czujnik przechyłu (kompensacja odchylenia łodzi do 200), co umożliwia automatyczną korektę wyników pomiarowych;
  • Urządzenie przeznaczone do prowadzenia pomiarów z łodzi, mostów, brzegów (łódki zdalnie sterowane) lub w sposób bezpośredni przez operatora brodzącego;
  • Możliwość programowania urządzenia M9 oraz rejestracji i podglądu mierzonych parametrów w trybie on-line z poziomu telefonu Motorola Q.

Specyfikacja:

Głowica pomiarowa

Przetwornik ultradźwiękowy akustyczny dziewięciowiązkowy: 4 wiązki 1,0MHz, 4 wiązki 3,0MHz kąt nachylenia 25 – pomiar prędkości 1 wiązka pionowa, 0,5MHz – pomiar głębokości

Pomiar głębokości

Zakres pomiaru: od 0,2m do 80,0m Rozdzielczość pomiaru głębokości: 0,001m Dokładność pomiaru głębokości: 1%

Profilowanie prędkości (pionowy rozkład prędkości)

W zakresie głębokości: od 0,06m do 40,0m

Pomiar prędkości

Pomiar 3 wektorów prędkości XYZ Zakres pomiaru: od -20m/s do +20m/s Rozdzielczość pomiaru prędkości: 0,001m/s Dokładność pomiaru prędkości: 0,25% zmierzonej wartości; ±0,2cm/s

Rozmiar komórki pomiarowej

Zmienna w zakresie: od 0,02m do 4,0m, kompensowana automatycznie w zależności od głębokości miejsca pomiarowego oraz warunków pomiarowych

Maksymalna liczba komórek pomiarowych

128

Pomiar przepływu

Pomiar przepływu w czasie rzeczywistym; zapis wyników w wewnętrznej pamięci urządzenia Metoda Śledzenia Dna (Bottom-Tracking): od 0,3m do 30,0m Metoda GPS: od 0,3m do 80,0m

Wbudowany czujnik temperatury

Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, z automatyczną kompensacją Rozdzielczość: ±0,01oC Dokładność: ±0,1oC

Wbudowany kompas oraz czujnik przechyłu

Zakres: 360o Podziałka: co 1o

Zasilanie

12 – 18VDC Gwarantowany czas ciągłej pracy na jednym zestawie akumulatorów 8h

Wewnętrzna pamięć

8GB

Długo kabla zasilania / komunikacji

Standardowo 10m

Stopień szczelności sondy

IP68

Format wymiany wyników pomiaru

Plik ASCII, prędkość przetwarzania danych do 70Hz

Modem komunikacji bezprzewodowej

Metoda telemetryczna BlueTooth, zasięg 200m dla notebooka z anteną

Opcja GPS

GGA/VTG: dokładność do 1m RTK GPS: dokładność do 0,03m

Dostępne łódki

HydroBoard, Trimaran, w ofercie również łódki zdalnie sterowane

Plik do pobrania:

SONTEK River Surveyor M9