Kategorie produktów

Analizatory firmy LAR

Produkty firmy LAR obejmują analizatory cieczy do monitorowania najważniejszych parametrów jak: OWO, ChZT, BZT, toksyczność, Nog oraz Pog. Trzy główne obszary zastosowania tych analizatorów to: monitoring środowiska, monitoring obiektów komunalnych oraz przemysłowych. Te precyzyjne i szybkie analizatory, umożliwiają optymalne sterowanie procesami, bezpieczny nadzór nad oczyszczalniami przemysłowymi i komunalnymi, niezawodne monitorowanie wód powierzchniowych.