OMC Envag

     Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 16:00

+48 22 858 78 92

Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

QuickTOC airport – Analizator OWO dla portów lotniczych

QuickTOCairport to analizator online monitorujący zawartość OWO w wodach powierzchniowych oraz w ściekach po odladzaniu. Analizator pozwala szybko i precyzyjnie mierzyć zmienne ładunki zanieczyszczeń. Próbki ulegają całkowitemu utlenieniu w temperaturze 1200°C, z wyznaczeniem rzeczywistej wartości OWO przed upływem 1-3 minut.

Więcej informacji

Zastosowania:


Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


QuickTOCairport to niezawodny i precyzyjny analizator online monitorujący zawartość OWO w wodach powierzchniowych oraz w ściekach po odladzaniu. Analizator pozwala szybko i precyzyjnie mierzyć zmienne ładunki zanieczyszczeń. Próbki ulegają całkowitemu utlenieniu  temperaturze 1200°C, z  wyznaczeniem rzeczywistej wartości OWO przed upływem 1-3 minut

Gospodarka wodna w portach lotniczych

Odladzanie samolotów: Wytworzone i powstające oblodzenie jest usuwane przy użyciu płynów odladzających bezpośrednio przed startem samolotu. Środki odladzające (octany, glikole lub mrówczany) są stosowane po wymieszaniu z wodą i czynnikami pomocniczymi.

Woda powierzchniowa oraz ścieki po odladzaniu powinny być monitorowane w sposób ciągły – zarówno z punktu widzenia ekologii, jak i ekonomii. Korzystanie z niezawodnych systemów pomiarowych online pozwala uniknąć wysokich opłat związanych z odprowadzaniem ścieków. Głównym parametrem kontrolnym jest OWO.

 

Dokładna oznaczanie OWO w 1200°C

Najlepszym sposobem wyznaczania wartości OWO jest metoda różnicowa. Spalenie próbki w temperaturze 1200°C rozrywa wszystkie wiązania węgla organicznego i nieorganicznego, z wytworzeniem dwutlenku węgla który można następnie wykryć i pomierzyć ilościowo. Daje to wartość pośrednią, zawartości węgla ogólnego (OW) w próbce. Ostatnim krokiem jest wykonanie oddzielnej analizy węgla nieorganicznego (OWN). Wartość OWN zostaje następnie odjęta od wartości OW, co daje wynikowy odczyt obecnego węgla organicznego OWO (rys. 1).

 


Rys. 1: Parametry sumaryczne przy oznaczaniu związków organicznych

 

 

Modularna konstrukcja przyrządu

Wewnątrz analizatora QuickTOCairport, powierzchnia komponentów zwilżanych przez próbkę jest ograniczona do minimum. Zastosowanie materiałów obojętnych, jak również fakt zainstalowania pompy za strumieniem przepływu próbki pozwalają uniknąć efektów pamięci i przenoszenia  wynikających ze zjawisk absorpcji i adsorpcji. Funkcja automatycznego dobierania zakresu gwarantuje niezawodność pomiaru pomiędzy wartościami 0,1 a 50 000 mg/l C bez rozcieńczania i bez wstępnej obróbki próbek. Oznacza to, że fluktuacje obciążenia oraz adhezyjny charakter próbki nie są źródłem trudności w eksploatacji.

 

Katalizatory. W naszej metodzie – po prostu zbędne

Niższe zakresy temperatur od  680°C do 1000°C wymagają użycia katalizatorów zapewniających utlenienie związków węgla. Niestety w tej metodzie złożone związki często nie są określone, a dodatkowo skuteczność działania katalizatorów z czasem maleje, co wiążę się z błędami a analizie, ponawianiu kalibracji, wyminą katalizatorów i innych. Analizator QucikTOCairport został zaprojektowany aby zaoszczędzić użytkownikowi tych kłopotów. Ze względu na wysoką temperaturę, QuickTOCairport nie wymaga żadnych katalizatorów.

Wysokie stężenia soli. Nie ma problemu

Analizator QuickTOCairport może pracować przy zawartościach soli nawet do 10 g/l. Dostępna jest rownież opcja dla wyższych stężeń soli, umożliwiająca pracę z próbkami zawierającymi nawet do 300 g/l chlorku sodu (NaCl). Brak konieczności rozcieńczania próbki wpływa na dokładność pomiarów. W temperaturze 1200°C usuwanie soli jest łatwe. W tej temperaturze większość soli jest w formie ciekłej i są usuwane są z pieca z gazem nośnym do specjalnego pojemnika

Zasada pomiaru

Pobór reprezentatywnej próbki ścieku do analizy odbywa się w układzie FlowSampler. Próbka nie jest filtrowana przed analizą i dodatkowo jest przechowywana w stanie homogenicznym w naczyniu próbki w analizatorze. Automatyczny system dozowania zapewnia pobranie dokładnej objętości próbki i jej podanie bezpośrednio do wnętrza pieca. Układ dozujący po każdej analizie jest czyszczony co zapewnia bardzo dobrą powtarzalność analiz. Dla mineralizacji próbki niezbędny jest tlen, który wprowadzany jest do komory spalania w gazie nośnym. Wewnątrz pieca próbka jest szybko i całkowicie utleniana w temperaturze 1200°C bez wykorzystania katalizatorów.

 

Przy tak wysokiej temperaturze całość węgla nieorganicznego i organicznego przechodzi w CO2.

Pierwszym krokiem jest kondensacja gazu wytworzonego w procesie spalania, zachodząca w chłodnicy. Pozostała część gazu ze spalania jest oczyszczana na filtrze, po czym następuje wyznaczenie stężenia CO2 przez detektor.

W drugim reaktorze zachodzi wypłukiwanie składników nieorganicznych z próbki przy użyciu kwasu. Tak jak poprzednio, gaz po spalaniu zostaje schłodzony i przefiltrowany, po czym mierzone jest stężenie CO2. Zawartość węgla nieorganicznego (OWN) zostaje odjęta od uzyskanej wcześniej wartości węgla ogólnego (OW). Co w efekcie wyznacza RZECZYWISTĄ zawartość węgla organicznego (OWO).

 

 

 

 

Cechy i zalety

  • dokładne oznaczenie OW, OWO (wartość RZECZYWISTA) oraz OWN
  • sprawdzona zasada utleniania termicznego
  • najwyższa dostępna temperatura spalania (1200 °C)
  • automatyczne dobieranie zakresu
  • krótki czas odpowiedzi, 1 minuta (OW)
  • pomiar dla wielu strumieni (opcjonalnie)
  • indywidualne programowanie poziomów dostępu dla operatorów
  • dostępność analizatora minimum 98 %
  • konserwacja i serwis maksymalnie 30 minut tygodniowo
  • wyjątkowo niskie koszty konserwacji i użytkowania

 

 

Specyfikacja:

Technika pomiaru i przygotowanie próbki
Metoda pomiaru Utlenianie termiczne
Zakresy pomiarowe 0,1 do 100 mg/l, 2 do 400 mg/l,

5 do 2000 mg/l, 100 do 15 000 mg/l, 500 do 50 000 mg/l OWO, dostępne dalsze opcje

2-3 minuty

Czas odpowiedzi Bezobsługowy separator cząstek,
Przygotowanie próbki Opcjonalny homogenizator zapewniający ciągłą homogenizację próbek
Wymiary
Obudowa Stalowa IP 54, powłoka proszkowana, Stal nierdzewna, IP 65, strefa 1 i 2, EXp dla klas
Opcje obudowy T3, T4 (ATEX, IECex)
Wymiary 1060 x 600 x 520 mm
(wys. x szer. x głęb.)
Waga 115 kg (standard)
Dane elektryczne i hydrauliczne
Wyjście analogowe 0/4 do 20 mA
Interfejs szeregowy RS 232
Zasilanie 230V
Zdalne sterowani Poprzez protokół TCP/IP (internet)
Oprzyrządowanie i udostępnianie danych

Graficzny ekran dotykowy TFT wysokiej rozdzielczości, podświetlany

Funkcja Autostart

Przejrzyste oprogramowanie

Standardowy interfejs umożliwiający przenoszenie danych do komputera (USB)