Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Analizator NDA 701 to innowacyjne rozwiązanie firmy VELP w zakresie oznaczania azotu i białek, przy wykorzystaniu metody DUMAS‘a (analizy spaleniowej). Zapewnia doskonałą dokładność zarówno dla próbek stałych i ciekłych. Umożliwia przeprowadzanie wyjątkowo dokładnych analiz o bardzo niskim zakresie oznaczalności (0,003 mg N) i z wyjątkową powtarzalnością. Niskie odchylenie standardowe względne gwarantuje pewność wyników analiz, wysoką powtarzalność i jakość wyników. W metodzie DUMAS próbka zamknięta w kapsułce jest spalana w wysokiej temperaturze w obecności katalizatora w kontrolowanej atmosferze tlenu. Produkty spalania: CO2, H2O, NOx, przechodzą przez piec redukcyjny, gdzie NOx są redukowane do N2. H2O i CO2 są odseparowywane, a azot cząsteczkowy jest mierzony w detektorze termokonduktanycjnym (TCD). Cała procedura zajmuje od 3-4 minut.
W celu zmaksymalizowania dokładności wyników analiz, próbki należy poddać odpowiedniej homogenizacji.

Zalety:

 • W pełni zautomatyzowany: bezobsługowy, niewymagający specjalistycznego przygotowania użytkownika
 • Elastyczny i wszechstronny: odpowiedni dla każdego rodzaju próbek
 • Wysokowydajny: utrzymujący parametry
 • Umiarkowany koszt eksploatacji
 • Dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:
  Czas (TIME)  – wyjątkowo szybka analiza w ciągu 3-4 minut
  Energię (ENERGY)  – niski pobór energii dzięki doskonałej konstrukcji
  Koszt (MONEY) – niski koszt pojedynczej analizy, niskie zużycie gazu i odczynników (LoGasTM i DriStepTM)
  Powierzchnię (SPACE) – wykonywanie całej analizy przy pomocy jednego, małego urządzeń
 • Urządzenie jest przystosowane do pracy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
 • Wymaga minimum zabiegów konserwacyjnych, pracuje bezpiecznie bez stosowania niebezpiecznych odczynników
 • Zoptymalizowany czas zużycia elementów wymiennych w połączeniu z krótkim czasem potrzebnym na ich wymianę zwiększa korzyści ze stosowania tego rewolucyjnego urządzenia
 • Oprogramowanie zapewniającym wizualizację najważniejszych informacji
 • Autosampler mieszczący do 30 próbek (z możliwością rozbudowy do 116) zarówno dla próbek stałych jak i ciekłych, umieszczanych
  w cienkich kapsułkach z folii cynowej
 • Urządzenie dostarczane jest z zapasem materiałów eksploatacyjnych gotowych do natychmiastowego użycia, wystarczających na 400 analiz.

 

Urządzenie do destylacji z parą wodną zaprojektowane do oznaczania zawartości azotu i białka metodą Kjeldahla. Aparat wykonany z polimeru, wysoce odpornego materiału odpornego na korozję, z wbudowanym generatorem pary wodnej i opatentowaną chłodnicą tytanową.

Aparat destylacyjny Kjeldahla UDK 129 pracuje automatycznie, po wybraniu opcji dodawania wodorotlenku sodu i czasu destylacji za pomocą wyświetlacza LCD w celu uzyskania wiarygodnych i dokładnych wyników. Pompy o wysokiej precyzji zapewniają stałe, dokładne dozowanie substancji, a woda chłodząca jest automatycznie wyłączana podczas przerw, co zmniejsza jej zużycie.

UDK 129 posiada wiele funkcji, które zapewniają wydajną i niezawodną destylację, znacznie przekraczającą oczekiwania wobec zwykłego urządzenia klasy podstawowej.

Urządzenie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika: zastosowanie innowacyjnego systemu pozwala na całkowicie bezpieczne umieszczenie probówki oraz zastosowanie probówek o różnych rozmiarach.

Firma VELP Scientifica opracowała i opatentowała innowacyjny skraplacz tytanowy, który zapewnia wysoką wydajność i znaczną oszczędność wody (od 0,5 l/min przy 15 °C – 1 l/min przy 30 °C) przy minimalnej eksploatacji.
Tytanowy skraplacz zapewnia, że temperatura destylatu zawsze pozostaje poniżej bezpiecznej wartości progowej (35 °C), jak wskazano w metodzie Kjeldahla, bez utraty azotu.

Opatentowana wytwornica pary stosowana w aparatach destylacyjnych UDK Kjeldahl oferuje wyjątkową wydajność, będąc rozwiązaniem unikalnym.
Termostat zapewnia prawidłowe działanie wytwornicy pary, eliminuje ryzyko dla użytkownika i gwarantuje bezpieczne warunki pracy.
Wysoki poziom precyzji i dokładności zapewnia prawidłowe i szczegółowe wyniki bez żadnych wycieków nawet po intensywnym użytkowaniu.

•Szybki czas ponownego nagrzewania
•Całkowite bezpieczeństwo: brak ciśnienia wewnętrznego
•Niska dyspersja termiczna
•Duża powtarzalność
•Wysoka wydajność i odporność
•Bezobsługowa platforma
•Termostat bezpieczeństwa
•Pracuje z wodą dejonizowaną

Całkowicie automatyczny system destylacji i miareczkowania Kjeldahla oferuje dużą wydajność i maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika. Automatyczne dodawanie wszystkich niezbędnych odczynników (wodorotlenek sodu, woda, kwas borowy, roztwór titranta) z ostrzeżeniem o niskim poziomie upraszcza rutynowe czynności, podczas gdy możliwość ustawienia wydajności pary od 10% do 100% zwiększa zakres zastosowań urządzenia. Automatycznie urządzenie wykonuje destylację i miareczkowanie.

Możliwość ustawienia parametrów pary w zakresie od 10% do 100% sprawia, że przyrząd ten jest polecany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym również tych najbardziej specyficznych, wymagających specjalnych ustawień parametrów. UDK 159 jest idealny do wiarygodnego oznaczania azotu amonowego, azotu białkowego (Kjeldahla), azotu azotowego (po redukcji/devarda), fenoli, kwasów lotnych, cyjanków i zawartości alkoholu.

Po zakończeniu analizy wszystkie pozostałości mogą być automatycznie odsysane, zarówno do destylacji jak i miareczkowania.
Wytwornica pary stosowana w aparatach destylacyjnych UDK Kjeldahl oferuje unikalną wydajność, będąc rozwiązaniem opatentowanym.
Termostat zapewnia prawidłowe działanie wytwornicy pary, eliminuje ryzyko dla użytkownika i gwarantuje bezpieczne warunki pracy.
Wysoki poziom dokładności zapewnia prawidłowe i szczegółowe wyniki bez żadnych wycieków nawet po intensywnym użytkowaniu.

Zalety:

 • Dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:
  – czas (Time)- krótki czas ogrzewania próby i szybka analiza
  – energię (Energy)- zużycie wody chłodzącej na poziomie 0,5 l/min.; doskonała izolacja wewnętrznych elementów urządzenia
  – koszt (Money)- znaczna redukcja kosztów związana z mniejszym zużyciem energii
  – powierzchnię (Space)- kompaktowa obudowa zajmuje niewiele miejsca w laboratorium
 • UDK 159 został zaprojektowany aby sprostać oczekiwaniom laboratoriów ukierunkowanych na wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy
 • Urządzenie łączy wszystkie zaawansowane technologie i innowacje firmy VELP w zakresie destylacji i miareczkowania
 • Aparat wykonany jest z plastikowego, wysoce odpornego materiału odpornego na korozję, z wbudowanym generatorem pary wodnej
  i opatentowaną chłodnicą tytanową
 • Bezciśnieniowy generator pary wodnej zapewnia bezpieczeństwo
 • Innowacyjna tytanowa chłodnica ogranicza zużycie wody chłodzącej (0,5l/min.)
 • Unikalna głowica wykonana z tworzywa sztucznego wykazuje doskonałą odporność na korozję
 • Precyzyjna pompa i biureta zapewniają powtarzalną dokładność dozowania reagentów
 • Dotykowy-kolorowy wyświetlacz zapewnia użytkownikowi pełną wizualizację przebiegu poszczególnych faz analiz z możliwością ustawienia ilości dozowanych reagentów, czasu destylacji, przepływu pary wodnej
 • Zaawansowany system zabezpieczeń (osłona ochronna, dźwignia umożliwiająca zmianę położenia probówki bez konieczności dotykania szkła, płytka ociekowa, czujnik przepływu wody chłodzącej, alarm poziomu odczynników)
 • Wielozadaniowe oprogramowanie umożliwia użytkownikowi ustawienie automatycznej kontroli parametrów destylacji i miareczkowania
 • Automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji
 • UDK 159 oferuje pełną obsługę danych poprzez wewnętrzną pamięć wyników, połączenie z PC, pen drive, drukarkę, Ethernet, USB i RS23

 

 

Automatyczny aparat destylacyjny Kjeldahla UDK 149 może być podłączony do kilku modeli zewnętrznych titratorów potencjometrycznych w celu uzyskania bezpośredniego wyniku końcowego, oferując użytkownikowi wybór i wszechstronność.
Umożliwia to bezpośrednie otrzymanie wyniku końcowego przy znacznej oszczędności czasu. Wszystkie parametry fazy destylacji i miareczkowania są zapisywane w pamięci, co pozwala na oszczędność czasu.

Precyzyjne pompy zapewniają stałe, dokładne dozowanie odczynników. Wszystkie parametry dotyczące faz destylacji i miareczkowania są łatwo programowalne i przechowywane w archiwum na urządzeniu, które można następnie pobrać za pomocą pen-drive’a lub bezpośrednio do komputera, co zapewnia maksymalną elastyczność zarządzania.

Wytwornica pary stosowana w aparatach destylacyjnych UDK Kjeldahl oferuje unikalną wydajność, jest rozwiązaniem unikatowym i opatentowanym.
Termostat zapewnia właściwe funkcjonowanie wytwornicy pary, eliminuje ryzyko dla użytkownika i gwarantuje bezpieczne warunki pracy.
Wysoki poziom precyzji i dokładności zapewnia prawidłowe i szczegółowe wyniki, nawet po intensywnym użytkowaniu.

Zalety:

 • Dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:-
  – czas (Time)- krótki czas ogrzewania próby i szybka analiza
  – energię (Energy)- zużycie wody chłodzącej na poziomie 0,5 l/min.; doskonała izolacja wewnętrznych elementów urządzenia
  – koszt (Money)- znaczna redukcja kosztów związana z mniejszym zużyciem energii
  – powierzchnię (Space)- kompaktowa obudowa zajmuje niewiele miejsca w laboratorium
 • Bezciśnieniowy generator pary wodnej zapewnia bezpieczeństwo
 • Innowacyjna tytanowa chłodnica ogranicza zużycie wody chłodzącej (0,5l/min.) zapewniając temperaturę uzyskanego destylatu poniżej wartości progowej
 • Unikalna głowica wykonana z polimeru wykazuje doskonałą odporność na korozję
 • Precyzyjne pompy zapewniają powtarzalną dokładność dozowania reagentów
 • Automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji
 • Dotykowy-kolorowy wyświetlacz zapewnia użytkownikowi pełną wizualizację przebiegu poszczególnych faz analiz z możliwością ustawienia ilości dozowanych reagentów, czasu destylacji, przepływu pary wodnej
 • Zaawansowany system zabezpieczeń (osłona ochronna, dźwignia umożliwiająca zmianę położenia probówki bez konieczności dotykania szkła, płytka ociekowa, czujnik przepływu wody chłodzącej, alarm poziomu odczynników)
 • Wielozadaniowe oprogramowanie umożliwia użytkownikowi ustawienie automatycznej kontroli parametrów destylacji i miareczkowania
 • UDK 149 oferuje pełną obsługę danych poprzez wewnętrzną pamięć wyników, połączenie z PC, pen drive, drukarkę, Ethernet, USB i RS232
 • Możliwość podłączenia dowolnych modeli titratorów zwiększa różnorodność zastosowań urządzenia

 

 

W pełni zautomatyzowane, interaktywne urządzenie do destylacji i miareczkowania kolorymetrycznego zaprojektowane do oznaczania zawartości azotu i białka metodą Kjeldahla z możliwością podłączenia autosamplera.

Całkowicie automatyczny system destylacji i miareczkowania Kjeldahla oferuje dużą wydajność i maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika.

Automatyczne dodawanie wszystkich odczynników z ostrzeżeniem o niskim poziomie upraszcza rutynowe czynności, podczas gdy możliwość ustawienia wydatku pary od 10% do 100% zwiększa zakres zastosowania UDK 169. Automatycznie urządzenie przeprowadza destylację i miareczkowanie.

Możliwość ustawienia mocy pary w zakresie od 10% do 100% sprawia, że przyrząd ten jest polecany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym najbardziej specyficznych, wymagających specjalnych parametrów. UDK 169 jest idealny do wiarygodnego oznaczania azotu amonowego, azotu białkowego (Kjeldahla), azotu azotowego (po redukcji/devarda), fenoli, kwasów lotnych, cyjanków i zawartości alkoholu.

Po zakończeniu analizy wszystkie pozostałości mogą być automatycznie odsysane, zarówno do destylacji jak i miareczkowania.

UDK 169 może być używany samodzielnie lub w połączeniu z autosamplerem AutoKjel, w celu uzyskania wydajnego systemu pozwalającego na autonomiczne przetwarzanie do 24 próbek ze standardowymi probówkami (250 ml) lub 21 probówek Jumbo (400 ml).

Probówki są pobierane z podajnika i podawane bezpośrednio do UDK 169 w celu dalszego przetwarzania i uzyskiwania właściwych wyników, co pozwala użytkownikowi na pracę w pełni bezpieczną i łatwą, bez konieczności obecności osoby obsługującej.

Analizator UDK 169 & AutoKjel Kjeldahl został zaprojektowany do pracy ciągłej, zapewniając maksymalną przepustowość próbki i automatyzację przetwarzania danych.

Zalety:

 • Dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:-
  – czas (Time)- krótki czas ogrzewania próby i szybka analiza
  – energię (Energy)- zużycie wody chłodzącej na poziomie 0,5 l/min.; doskonała izolacja wewnętrznych elementów urządzenia
  – koszt (Money)- znaczna redukcja kosztów związana z mniejszym zużyciem energii
  – powierzchnię (Space)- kompaktowa obudowa zajmuje niewiele miejsca w laboratorium
 • UDK 169 został zaprojektowany aby sprostać oczekiwaniom laboratoriów ukierunkowanych na wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy
 • Urządzenie łączy wszystkie zaawansowane technologie i innowacje firmy VELP w zakresie destylacji i miareczkowania
 • Analizator UDK 169 może pracować samodzielnie lub we współpracy z autosamplerem AutoKjel, w celu zwiększenia wydajności
 • Połączenie UDK 169 i autosamplera AutoKjel zapewnia całkowitą automatyczność: wprowadzenie 24 próbek pomiarowych (250 ml) lub 21 próbek pomiarowych (400 ml) i otrzymanie dokładnych, wiarygodnych wyników bez nadzoru
 • Probówki automatycznie przenoszone są z obrotowego podajnika bezpośrednio do aparatu UDK 169. Eliminuje to niepotrzebny wysiłek i oszczędza czas
 • Aparat wykonany jest z plastikowego, wysoce odpornego materiału odpornego na korozję, z wbudowanym generatorem pary wodnej i opatentowaną chłodnicą tytanową
 • Bezciśnieniowy generator pary wodnej zapewnia bezpieczeństwo
 • Innowacyjna tytanowa chłodnica ogranicza zużycie wody chłodzącej oraz zapewnia temperaturę destylatu poniżej wartości progowej
 • Unikalna głowica wykonana z tworzywa sztucznego wykazuje doskonałą odporność na korozję
 • Precyzyjna pompa i biureta zapewniają powtarzalną dokładność dozowania reagentów
 • Dotykowy, 6-calowy kolorowy wyświetlacz  zapewnia użytkownikowi pełną wizualizację przebiegu poszczególnych faz analiz z możliwością ustawienia ilości dozowanych reagentów, czasu destylacji, przepływu pary wodnej
 • Zaawansowany system zabezpieczeń (osłona ochronna, dźwignia umożliwiająca zmianę położenia probówki bez konieczności dotykania szkła, płytka ociekowa, czujnik przepływu wody chłodzącej, alarm poziomu odczynników)
 • Wielozadaniowe oprogramowanie umożliwia użytkownikowi ustawienie automatycznej kontroli procesu destylacji i miareczkowania
 • Automatyczne, kolorymetryczne miareczkowanie (zgodnie z AOAC) kończy się automatycznym czyszczeniem przewodów
 • Automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji
 • UDK 169 oferuje pełną obsługę danych poprzez wewnętrzną pamięć wyników, połączenie z PC, waga, pen drive, drukarkę, Ethernet, USB. Port RS232 służy do podłączenia autosamplera

 

 

Dezynfekcja ścieków szpitalnych, w tym wysokozakaźnych przy wykorzystaniu środków utleniających m.in. podchlorynu sodu

 

Podstawy Prawne

Szpitale posiadające oddziały zakaźne bądź leczące osoby chore na choroby zakaźne są ustawowo zobowiązane do prowadzenia dezynfekcji ścieków. Obliguje je do tego Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

 

Metody dezynfekcji ścieków

Sposób dezynfekcji ścieków zależy od wielu czynników:

 • rodzaju ścieków i procesów zastosowanych przed dezynfekcją
 • składu biologicznego ścieków (ilość i jakość drobnoustrojów)
 • sposobu wykorzystania oczyszczonych ścieków

W zależności od ww. kluczowych czynników stosowane są dwie główne metody dezynfekcji ścieków szpitalnych:

 • wykorzystanie lamp UV
 • dezynfekcja podchlorynem sodu

Podchloryn jest najbardziej popularnym środkiem dezynfekcyjnym, który skutecznie unieszkodliwia mikroorganizmy: bakterie, wirusy oraz grzyby. Jego skuteczność została potwierdzona w trakcie wielu lat eksploatacji w obiektach na całym świecie.

 

Wiedza i doświadczenie

Jako firma OMC Envag mamy 30 lat doświadczenia w aplikacjach związanych z dezynfekcją wody i ścieków.  Współpracujemy z klientami począwszy od wykonania doboru urządzeń, wykonania koncepcji, współpracy przy projekcie, dostawie urządzeń, montażu na miejscu, rozruchu instalacji oraz szkoleniu załogi.

Posiadamy konkretne rozwiązania, oparte o dezynfekcję z wykorzystaniem podchlorynu sodu:

 • dla mniejszych wydajności jest to dozowanie roztworu podchlorynu z wykorzystaniem pomp dozowania marki Grundfos wraz z akcesoriami i są to gotowe stacje dedykowane dla średnich przepływów ścieków:
  • do 3m3/h,
  • do 8m3/h
  • powyżej 8m3/h

Najpopularniejsze modele pomp wykorzystywane w tych aplikacjach to: Grundfos Smart S DDA, Grundfos Smart S DDC, Grundfos Smart S DDE.

 • dla większych wydajności wykorzystanie elektrochloru tj. produkcja podchlorynu sodu z soli kuchennej

 

Gotowe stacje dozowania dla typowych przepływów posiadamy dostępne od ręki!

 

 

Zakres oferty w praktyce

Dezynfekcja ścieków szpitalnych w tym zakaźnych (z oddziałów zakaźnych) przy użyciu (dozowaniu) podchlorynu może być wykonywana z wykorzystaniem różnych procesów:

 • proces porcjowy: do zbiornika wyrównawczego o znanej pojemności trafia pewna ilość ścieków, następuje dozowania środka dezynfekcyjnego z zachowaniem odpowiedniego czasu kontaktu, po tym czasie ścieki są odprowadzane do kanalizacji
 • proces z wykorzystaniem przepływomierza ścieków: sterowanie wydajnością pompy dozowania odbywa się z uwzględnieniem zmieniającego się strumienia ścieków
 • proces z wykorzystaniem dozowania kalendarzowego (godzinowego), strumień ścieków w szpitalu zmienia się w trakcie trwania doby i charakteryzuje się dwoma szczytami produkcji ścieków: poranną oraz popołudniową. Pompy Grundfos Smart DDA oferowane przez OMC Envag posiadają funkcję automatycznej zmiany wydajności pompy w ciągu doby, konkretne nastawy są wprowadzane przez obsługę na podstawie obserwacji zużycia wody.
 • ręczna zmiana wydajności pompy przez przeszkolonego pracownika obiektu, w tym przypadku najlepiej sprawdzają się ekonomiczne pompy Grundfos DDE oraz Smart DDC wyposażone w wyświetlacz

 

W naszych systemach wykorzystujemy asortyment GRUNDFOS wraz z armaturą:

 • pompy dozowania Grundfos, w tym modele Smart, DMX, DMH
 • zawory stopowe z czujnikiem poziomy/lance ssące Grundfos
 • zawory dozowania Grundfos
 • zawory wielofunkcyjne/zawory stabilizacji/zawory nadmiarowe (przelewowe) Grundfos
 • zbiorniki z miejscem na pompę

Dostarczamy również kompletne rozwiązania panelowe.

 

Właściwe dobrane urządzenia pozwolą na efektywne,
sprawne oraz długotrwałe działanie układu.

 

 

 

GASMET DX4000 jest przenośnym analizatorem gazów pozwalającym na równoczesny pomiar do 50 związków chemicznych występujących w spalinach, gazach odlotowych, procesowych i powietrzu. Dzięki zastosowaniu metody „na gorąco” (cały tor pomiarowy utrzymywany jest w temperaturze 180°C) możliwy jest pomiar stężeń substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie tj. NH3, HF czy HCl, a także H2O i węglowodorów selektywnie, co nie jest możliwe przy tradycyjnej „zimnej” metodzie pomiarowej. Zebrane przez analizator widmo próbki jest analizowane przez opatentowany program CALCMET.

METODA POMIAROWA:

Metoda pomiarowa FT-IR (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Każdy gaz absorbuje promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co umożliwia identyfikację związków w mieszaninie. Ilościowa analiza jest możliwa dzięki zależności wielkości absorpcji od stężenia. Spektrometr FT-IR mierzy jednocześnie całe spektrum pochłaniania gazów w podczerwieni, które następnie jest analizowane przez komputer. W pamięci analizatora znajduje się biblioteka widm referencyjnych poszczególnych gazów, dla których analizator został skalibrowany. Spektrum każdego z pojedynczych gazów kalibracyjnych jest porównywane ze spektrum badanej próbki. W wyniku analizy uzyskujemy stężenia wyrażone w dowolnych jednostkach oraz w formie graficznej. Wyniki obliczeń są następnie zapamiętywane na twardym dysku przenośnego komputera. Metoda FT-IR pozwala na równoczesne oznaczenie praktycznie wszystkich związków za pomocą jednego analizatora. Dzięki temu, że analizator zapamiętuje zebrane widma, możliwe jest powtórne ich przeanalizowanie w przyszłości pod kątem niezidentyfikowanych związków. Istotną zaletą GASMETA jest możliwość późniejszego uzupełnienia listy mierzonych gazów. Odbywa się to poprzez wprowadzenie do urządzenia mieszanki kalibracyjnej i stworzeniu nowego widma referencyjnego. Analizator kalibrowany jest na określone gazy tylko raz – w laboratorium producenta. W czasie eksploatacji wymagana jest jedynie kalibracja zera azotem. W przypadku wykorzystania analizatora do kontroli emisji lub procesu technologicznego, układ pomiarowy należy uzupełnić o sondę pomiarową, wąż grzany i grzany układ kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

 • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni
 • Kontrola procesów technologicznych
 • Badania i kontrola procesu spalania
 • Pomiary laboratoryjne do celów naukowych i dydaktycznych
 • Kontrola jakości powietrza na stanowiskach pracy

ZALETY:

 • Równoczesny pomiar do 50 związków np.: H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl…
 • Analiza pełnego widma próbki – w całym zakresie w podczerwieni
 • Analiza „na gorąco” – brak problemów z kondensacją oraz możliwość oznaczenia gazów rozpuszczalnych w kondensacie tj.: HCl, HF, NH3
 • Możliwość uzupełnienia listy gazów oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora
 • Cela pomiarowa wykonana z materiałów odpornych na korozję

 

 

Homogenizator OV 5, to urządzenie do rozcieńczania, homogenizacji i mieszania tkanek biologicznych (komórek, tkanek zwierzęcych i roślinnych), produktów farmaceutycznych, kosmetyków i produktów spożywczych.

Zastosowanie:

Homogenizacja, mieszanie i rozdrabnianie:

 • próbek zawierających tkanki i komórki zarówno roślinne jak i zwierzęce,
 • produktów farmaceutycznych,
 • kosmetyków,
 • produktów spożywczych,
 • ścieków.

Zalety:

 • Jeden wałek do wszystkich zastosowań;
 • Duży wybór wirników i stojanów w zależności do zastosowania;
 • Objętość do 8 litrów (wody), gdy stosujemy urządzenie jako homogenizator;
 • Objętość do 40 litrów (wody), gdy stosujemy urządzenie jako wysokiej prędkości mikser;
 • Możliwość stosowania płynów o lepkości do 10 000 mPa*s (10 000 cP);
 • Zmienna prędkość od 10 000 do 30 000 obr./min.

Wyposażenie niezbędne:

Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP
A00000045
Statyw z podstawą i łapą mocującą naczynie
A00001300
Podpora statywu
A00001301
Podwójny zacisk mocowany do statywu
Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP
A00000044
Łapa mocująca
A00000047
VS Wałek

STATOR (opcje wyboru)

Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP
A00000048
VS2C Stator chropowaty 20 mm
A00000049
VS2F Stator gładki 20 mm
A00000050
VS3C Stator chropowaty 30 mm
Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP
A00000051
VS3F Stator gładki 30 mm
A00000052
VS4C Stator chropowaty 40 mm
A00000050
VS3C Stator chropowaty 30 mm

ROTOR (opcje wyboru)

Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP
A00000053
VSR2 Rotor standardowy 20 mm
A00000054
VCR2 Rotor tnący 20 mm
A00000055
VMR2 Rotor mieszający 20 mm
Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP
A00000056
VER2 Rotor emulgujący 20 mm
A00000057
VSR3 Rotor standardowy 30 mm
A00000058
VCR3 Rotor tnący 30 mm
Homogenizator OV 5 FIRMY VELP Homogenizator OV 5 FIRMY VELP
A00000059
VMR3 Rotor mieszający 30 mm
A00000060
VER3 Rotor emulgujący 30 mm

 

 

Charakterystyka i możliwości zastosowania zestawów rozdrabniających

Model Zastosowanie Funkcje Objętość próbki (H2O ml) Max. prędkość obwodowa rotora m/s ? rotor (ruchomy wirnik) (mm) ? stator (nieruchoma część zestawu rozdrabniającego) (mm) Długość zestawu rozdrabnia-jącego (mm) min/max głębokość zanurzenia (mm) Stopień rozdrobnienia (?m)
zawiesina emulsja
VSS2CSR2 CE,PF,PC,Ś A 10-5000 22,7 15 20 220 40/175 10-50 1-10
VSS2CCR2 CT,PS,PT,M,Ś B 10-5000 22,7 15 20 220 40/175 10-50 1-10
VSS2CMR2 CE,PFL A 10-5000 22,7 15 20 220 40/175 10-50 1-10
VSS2FER2 CT,PF,Ś,PFL C 10-5000 22,7 15 20 220 40/175 10-50 1-10
VSS2FCR2 BT,CT,PS,PT,M,Ś B 10-5000 22,7 15 20 220 40/175 10-150 1-10
VSS2FMR2 CE,CT,PS,PK,PC,PFL A 10-5000 22,7 15 20 220 40/175 10-150 1-10
VSS3CSR3 CT,PS,PF,M,Ś A 100-8000 34,9 23 30 220 40/175 5-25 1-5
VSS3CCR3 CT,PS,PF,M,Ś B 100-8000 34,9 23 30 220 40/175 5-25 1-5
VSS3CMR3 CE,PFL A 100-8000 34,9 23 30 220 40/175 5-25 1-5
VSS3CMR2 CE,PS,Ś D 250-20000 34,9 15 30 220 40/175 wysoka prędkość mieszania
VSS3FER3 CT,PF,Ś,PFL C 100-8000 34,9 23 30 220 40/175 5-25 1-5
VSS3FSR3 CT,PF,Ś,PFL A 100-8000 34,9 23 30 220 40/175 5-25 1-5
VSS3FMR3 CE,PS,PK,PF,PT A 100-8000 34,9 23 30 220 40/175 5-25 1-5
VSS4CMR3 CE,PS,Ś D 1000-40000 34,9 23 40 220 40/175 wysoka prędkość mieszania
VSS5CSR4 BT,M A 0,2-50 6,3 4 5 128 10/160 10-50 1-10

BT – Biotechnologia | PC – Przemysł petrochemiczny | CE – Przemysł ceramiczny | Ś – Ścieki | CH – Przemysł chemiczny | PFL – Przemysł farb i lakierów | CT – przemysł celulozowy | PS – Przemysł spożywczy | PK – Przemysł kosmetyczny | PF – Przemysł farmaceutyczny | PT – Przemysł tytoniowy | M – Medycyna

Funkcje:
A – zestaw rozdrabniający do ciał stałych/płynnych
B – zestaw rozdrabniający z nożykami do próbek włóknistych
C – zestaw rozdrabniający do emulsji
D – wałek mieszający

 

 

Flokulatory w wersji 4 i 6 pozycyjnej, z niezależnym ustawieniem prędkości mieszania oraz podświetlanym panelem tylnym, umożliwiającym spełnienie standardowych warunków podczas testów Jar.

                                      

•System kontroli czasu pracy mikroprocesora umożliwia pracę bez nadzoru użytkownika;
•Podświetlany panel tylny ułatwia obserwację próbek;
•Mieszadła o regulowanej wysokości;
•Cyfrowo wybierana prędkość od 10 do 300 obr.;
•Niezawodne i powtarzalne wyniki dzięki jakości mieszania VELP;
•Precyzyjna prędkość obrotowa;
•Silna odporność na korozję chemiczną i mechaniczną;
•Wyświetlacze LED o bardzo dobrej czytelności;
•Możliwość wyboru modelu 4- lub 6-miejscowego.

 

Zastosowanie:

 • Jako Jar Test do optymalizacji dodatku koagulantu w procesie flokulacji wody.
 • Jako test wymywalności dla substancji toksycznych w odpadach.