Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

FILTRY BERNOULLI BSG/BSP/BSS

Przemysłowe filtry BERNOULLI SYSTEM (Szwecja) zostały zaprojektowane dla usuwania zawiesin stałych z cieczy, w szczególności lekkich frakcji i zawiesiny organicznej, poprzez filtrację mechaniczną ciśnieniową sitową. Filtr Bernoulliego jest automatycznym, samopłuczącym się filtrem do całkowicie ciągłej pracy. Dzięki niezwykle prostej budowie charakteryzują się następującymi, unikalnymi cechami: niezawodne działanie, łatwa instalacji, niska strata ciśnienia i niskie koszty eksploatacji.

SAMOPŁUCZĄCE FILTRY SITOWE

 

 • Wykonane materiałowe
  • BSP – PVC-U, wymiary DN65 – DN100, przepływ do 130 m3/h
  • BSG – laminat poliestrowo szklany, wymiary DN100 – DN800, przepływ do 8000 m3/h
  • BSS – stal 3016L, wymiary DN80 – DN400, przepływ do 2100 m3/h
 • Dostępne kosze filtracyjne w zakresie 0,1 – 2,0 mm
  • Stal nierdzewna 316L
  • Tytan
  • Duplex
 • niska i stała strat ciśnienia (do 0,2 BAR)
 • efektywna praca i płukanie od 0.3 bar
 • montaż w dowolnej pozycji
 • automatyczne płukanie podczas prac
 • ciśnienie do 10 bar, wyższe parametry na życzenie

 

 

 

ZASADA DZIAŁANIA

FILTRACJA

Zamknięty zawór płuczący.

Tłok ponad koszem filtracyjnym.

PŁUKANIE FAZA 1

Otwarty zawór płuczący.

Duże zanieczyszczenia są wymywane.

PŁUKANIE FAZA 2

Tłok dwukrotnie przechodzi
przez kosz filtracyjny
usuwając cząsteczki z jego powierzchni.

 

 

Dodatkowe informacje:

ROTAREX Karta katalogowa

 

 

 

Sensory do pomiaru dezynfekantów WALCHEM przeznaczone są do pracy z każdym sterownikiem (W100, W600 i W900).

Główne przeznaczenie – systemy dezynfekcji ciepłej wody użytkowej i wszędzie tam, gdzie próbka po pomiarze nie może być zrzucona do kanalizacji.

Główne zalety:

 • temperatura pracy do 700C
 • ciśnienie do 8 BAR
 • przezroczysta cela pomiarowa z regulatorem i czujnikiem przepływu
 • pomiar wolnego chloru i dwutlenku chloru (ClO2)
 • przeznaczony do czystej wody przy wyższych ciśnieniach i temperaturach
 • amperometryczny trójelektrodowy sensor
 • elektrody pomiarowe w bezpośrednim kontakcie z wodą
 • elektroda referencyjna zanurzona w elektrolicie
 • dostępne z opcjonalnym zestawem czyszczącym

Katalog sterowników
Karta katalogowa sensorów
Instrukcja obsługi sensorów
Wskazówki techniczne

 

 

W elektronicznie sterowanej chłodnicy Peltiera, firma M&C wykorzystuje opatentowaną konstrukcję wymiennika ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream). Zastosowany układ pozwala wytworzyć warunki sprzyjające powstawaniu kondensatu oraz gwarantuje optymalne obniżenie temperatury punktu rosy do stabilnej, niskiej wartości, co umożliwia rezygnację zt dodatkowych urządzeń odwadniania wstępnego.

Wytworzony kondensat powinien być usuwany za pomocą niewielkiej pompy perystaltycznej, pułapki lub naczynia zbiorczego. Prostota przyjętej konstrukcji umożliwia stosowanie wymienników ciepła wykonanych z różnych materiałów, zależnie od potrzeb danej instalacji.

Status pracy chłodnicy jest sygnalizowany świeceniem trzech diod świecących, po jednej dla stanów alarmowych temperatury: górnego i dolnego, oraz pulsującej, oznaczającej prawidłowe działanie chłodnicy. Status alarmowy uaktywnia się przy wystąpieniu temperatury różniącej się o +/- 3 °C od ustalonej wartości.

Chłodnica gazowa ECP 20-2 posiada dwa wymienniki ciepła EC typu Jet-Stream, dające najlepszy efekt w układzie, w którym jeden pracuje jako chłodnica wstępna, a drugi jako główna lub końcowa, z maksymalną przepustowością 500 Nl/godz.

Kompaktowa, lekka konstrukcja sprawia, że opisywane urządzenie idealnie nadaje się do stosowania w przenośnych oraz kompaktowych systemach ciągłego kondycjonowania gazów.

Opisywana chłodnica jest urządzeniem wyposażonym w układ samokontroli, nie wymagającym obsługi.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnica gazowa ECP-20-2 firmy M&C jest stosowana w analizie gazowej do obniżania punktu rosy gazów o znacznej wilgotności, dla uniknięcia powstawania kondensatu w analizatorze. Dzięki niezwykle stabilnej temperaturze punktu rosy eliminowane są błędy wynikające z przeszkadzającego działania pary wodnej oraz błędy objętościowe.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE CHŁODNICY ECP 20-2

 • Filtr ogrzewany, sonda gazowa SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica ECP20-2
 • Trójdrogowe zawory kulkowe 3L/PV-1
 • Pompy perystaltyczne SR25.1
 • Pompa membranowa MP47
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5/W, opcjonalnie, zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10, 50-500 Nl/godz.
 • Analizator, np. PMA1000

ZALETY

 • Urządzenie kompaktowe, bezobsługowe, z samoistną kontrolą
 • Z opatentowanym wymiennikiem ciepła typu strumieniowego dostępnym standardowo w trzech materiałach
 • Natężenie przepływu gazu: 1 strumień x 500 Nl/godz.
 • Regulowany punkt rosy, fabrycznie +5 °C ± 0,1 °C
 • Styk alarmowy jako standard
 • Niewielkie wymiary
 • Mały ciężar
 • Optimum niezawodności

* Wartości maksymalne podawane w danych technicznych powinny uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.
** Inne wersje na zapytanie.
Złączka pośrednia GL oraz złączki przewodowe do połączeń przewodów różnych średnic przy wymienniku ciepła – zob. karty katalogowe 3-5.1.1 oraz 7-1.

 

 

W elektronicznie sterowanej chłodnicy Peltiera, firma M&C Products wykorzystała opatentowaną konstrukcję strumieniowego wymiennika ciepła (Jet-Stream). Zastosowana konstrukcja pozwala wytworzyć warunki sprzyjające powstawaniu kondensatu i gwarantuje optymalne obniżenie temperatury punktu rosy do stabilnej, niskiej wartości, co umożliwia rezygnację ze stosowania dodatkowych urządzeń odwadniania wstępnego.

Wytworzony kondensat powinien być usuwany za pomocą niewielkiej pompy perystaltycznej, zwykłej pułapki lub naczynia zbiorczego. Prostota przyjętej konstrukcji umożliwia stosowanie wymienników ciepła wykonanych z różnych materiałów, zależnie od potrzeb danej instalacji.

Status pracy chłodnicy jest sygnalizowany świeceniem trzech fotodiod wskaźnikowych, po jednej dla stanów alarmowych temperatury: górnego i dolnego, oraz pulsującej, oznaczającej prawidłowe działanie chłodnicy. Status alarmowy uaktywnia się po osiągnięciu temperatury różniącej się o ± 3 °C od ustalonej wartości.

Kompaktowa, lekka konstrukcja sprawia, że urządzenie nadaje się idealnie do stosowania w przenośnych oraz kompaktowych systemach ciągłego kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnice gazowe ECP są stosowane w analizie gazowej do obniżania punktu rosy gazów o znacznej wilgotności, dla uniknięcia powstawania kondensatu w analizatorze. Dzięki niezwykle stabilnej temperaturze punktu rosy osiąga się eliminację błędów wynikających z przeszkadzającego działania pary wodnej oraz błędów objętościowych.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE CHŁODNICY ECP:

 • Filtr ogrzewany, sonda SP210-H lub SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica ECP1000
 • Trójdrogowy zawór kulkowy 3L/PV-1
 • Pompa perystaltyczna SR25.2
 • Pompa membranowa MP47 lub MP06/12 lub N5KP
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5 /W, opcja zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10 lub FM40,25-250 Nl/godz.
 • Analizatory, np. PMA100

ZALETY

 • Z opatentowanym wymiennikiem ciepła typu Jet-Stream dostępnym standardowo w trzech materiałach
 • Temperatura otoczenia do + 50 °C
 • Punkt rosy na wylocie gazu:+ 5 °C ± 0,1 °C
 • Styk alarmowy
 • Małe wymiary, niewielki ciężar
 • Optimum niezawodności
 • Samoistna regulacja

* ** Opcja
** Wartości maksymalne podane w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.
1) Inne na zapytanie.
2) Ze złączką pośrednią GL.
3) Maks. 2 bar bezw. z pompą perystaltyczną SR25.2.
Złączka pośrednia GL oraz złączki przewodowe do połączeń przewodów różnych średnic przy wymienniku ciepła – zob. karty katalogowe 3-5.1.1 oraz 7-1.1.

 

 

Opatentowana chłodnica gazowa EC-30 firmy M&C stanowi dwustopniową kombinację chłodnicy kompresorowej oraz Peltiera ze statusem alarmowym oraz automatycznym odmrażaniem podwójnego agregatu głębokiego chłodzenia celem uzyskania stuprocentowej dostępności gazu do analizy. Chłodnica wstępna „3” chłodnicy gazowej EC- jest wyposażona w strumieniowy wymiennik ciepła EC-G typu Jet Stream, chłodzony kompresorowo ze sterowaniem elektronicznym do stałej temperatury + 2 °C. Takie rozwiązanie pozwala w niezawodny sposób osiągnąć optymalne chłodzenie pobieranego gazu oraz wstępne wydzielenie większej części kondensatu. W normalnych warunkach nie zachodzi potrzeba stosowania wstępnego odwadniania poprzez inne urządzenie. Zespoły głębokiego mrożenia „1” i „2” są chłodzone przez dwa zmodyfikowane wymienniki ciepła EC-30 typu Jet Stream zainstalowane pomiędzy dwie jednostki automatycznego chłodzenia dla osiągnięcia temperatury minimalnej -30 °C. Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła typu Jet Stream – patent firmy M&C – gwarantuje optymalne obniżenie punktu rosy do niskiej, stabilnej wartości i jednocześnie zapewnia odseparowanie kondensatu. Wyloty gazowe wymienników ciepła są połączone z 3/2-drogowym zaworem elektromagnetycznym. Elektroniczny układ sterowania EC-30 dokonuje przełączeń umożliwiających dalszą pracę i jednoczesne odmrażanie wymienników ciepła EC-30. Dla zagwarantowania niezbędnej minimalnej skuteczności działania chłodnicy gazowej EC-30, urządzenie jest wyposażone w moduł pomocniczy EC-F z dwoma wentylatorami wymuszającymi niezbędną wentylację powietrza oraz chłodzenie kompresora. Alternatywnie, chłodnica może zostać dostarczona z modułem EC-FD zawierającym dodatkowo trzy pompy perystaltyczne SR-25.1 dla automatycznego odprowadzania kondensatu.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE EC-30/FD

 • Filtr ogrzewany, sonda gazowa SP2000-H
 • Ogrzewany wąż gazowy 4M4/6
 • Chłodnica ultragłębokiego chłodzenia EC-30
 • Uniwersalne urządzenie EC-FD z 3 pompami perystaltycznymi SR25.1
 • 3-drogowe zawory kulkowe 3L/PV-1
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Pompa membranowa MP47
 • Przepływomierz FM10, 25-250 Nl/godz.
 • Filtr aerozoli CLF-5W (opcja)
 • Analizator, np. PMA100

ZALETY

 • Chłodnica gazowa ultragłębokiego chłodzenia, seria EC® Wersja EC-30 punkt rosy -30 °C, natężenie przepływu gazu 250 Nl/godz.
 • Opatentowane wymienniki ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream)
 • Punkt rosy -30 °C
 • Natężenie przepływu gazu:250 Nl/godz.
 • Urządzenie ciągłego działania
 • Prosta obsługa i konserwacja
 • Urządzenie z automonitoringiem i statusem alarmowym
 • Maksimum niezawodności
 • Montaż ścienny lub regałowy w standardzie 19”

* Wartości maksymalne w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.

 

 

Elektronicznie sterowany, kompresorowy układ chłodzenia oraz specjalna konstrukcja wymiennika ciepła typu strumieniowego – patent M&C – gwarantują optymalne obniżenie punktu rosy do niskiej, stabilnej wartości i zapewniają warunki odpowiednie do wytwarzania kondensatu. Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń odwadniania wstępnego. Dla celów odprowadzenia kondensatu, w chłodnicy EC można zainstalować do czterech pomp perystaltycznych. Alternatywnym rozwiązaniem jest usuwanie kondensatu za pomocą pułapek lub stosowanie naczyń zbiorczych. Dla temperatur otoczenia powyżej 40 °C dostępny jest wentylator EC-F; odprowadzanie kondensatu w przypadku chłodnic EC/ECS można realizować poprzez zespół pompy perystaltycznej EC-D dopasowany do podstawy urządzenia. Zespół pompy perystaltycznej jest również dostępny jako wersja EC-FD z dodatkowymi wentylatorami wymuszającymi przepływ powietrza. Nowa konstrukcja umożliwia zastosowanie do czterech wymienników ciepła, montowanych fabrycznie lub później, bez żadnych utrudnień. Wymienniki mogą być łączone równolegle lub szeregowo. Wymienniki ciepła, dostępne w różnych wersjach materiałowych, są dobierane zależnie od zastosowania. Diody świecące sygnalizują status pracy urządzenia. Odchylenie temperatury o +/- 3 °C powoduje wygenerowanie alarmu. Opisywane chłodnice gazowe to urządzenia samoczynne, nie wymagające obsługi podczas eksploatacji.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE EC-30/FD

 • Filtr ogrzewany, sonda gazowa SP210-H lub SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica EC / ECS
 • Trójdrogowy zawór kulkowy 3L/PV-1
 • Pompa perystaltyczna SR25.2
 • Pompa membranowa MP47 lub MP06/12 lub N5KP
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5 /W, opcjonalny, zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10 lub FM40, 25-250 Nl/godz.
 • Analizatory, np. PMA100

ZALETY

 • Chłodnica gazowa, seria EC® Wersje: EC, ECS oraz EC-Ex na przepływ 4x 250 Nl/godz.
 • Opatentowane wymienniki ciepła typu strumieniowego w trzech standardowych materiałach
 • Temperatura otoczenia do 50 °C
 • Stabilność punktu ros ±0,25 °C
 • Styk alarmowy jako standard
 • Optimum niezawodności
 • Urządzenie z funkcją samokontroli
 • Aprobata TA-Luft
 • Wersja przeciwwybuchowa Ex, klasa II 2 G EEx p e d q ib IIC T4, certyfikat ATEX
 • Całkowita eliminacja CFC

* Wartości maksymalne w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.

 

 

W chłodnicach wstępnych VC-… produkowanych przez firmę M&C wykorzystano opatentowany typ wymiennika ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream). Konstrukcja wymiennika stwarza odpowiednie warunki dla powstawania kondensatu oraz gwarantuje optymalne obniżenie poziomu punktu rosy do temperatury otoczenia.

Wydzielony kondnesat powinien być usuwany za pomocą niewielkiej pompy perystaltycznej, pułapki lub naczynia zbiorczego kondensatu.

Chłodnica wstępna VC-..-SL jest wyposażona w standardową pompę perystaltyczną SR25.1 zapewniającą automatyczne usuwanie kondensatu.

Dla zwiększenia wydajności, chłodnica wstępna VC-..-..L posiada wentylator wymuszający przepływ powietrza przez specjalne ożebrowanie. Zainstalowany deflektor zapewnia optymalne warunki przepływu powietrza chłodzącego.

Wersja VC-1-.. chłodnicy wstępnej jest wyposażona w jeden wymiennik ciepła EC typu Jet-Stream.

Wersja VC-2-.. chłodnicy posiada dwa wymienniki ciepła EC typu Jet-Stream, co daje możliwość dołączenia dwóch niezależnych strumieni gazu, lub – w układach równoległych lub szeregowych – jednego strumienia gazu o odpowiednio wysokiej wartości natężenia przepływu.

Kompaktowa, lekka konstrukcja opisywanego urządzenia sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w przenośnych oraz stacjonarnych układach kondycjonowania gazu.

Opisywane chłodnice wstępne to urządzenia z funkcją autokontroli, o niewielkich wymaganiach w zakresie obsługi i serwisu.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnice wstępne VC-… firmy M&C są stosowane w analizie gazowej do obniżania punktu rosy zawilgoconych gazów, np.:

 • dla zmniejszenia obciążenia głównego układu chłodzenia zainstalowanego za chłodnicą wstępną;
 • jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się w dalszej części układu analitycznego wody lub pary związanej w procesie;
 • jeżeli układ zawiera nieogrzewane przewody gazowe zainstalowane bez odpowiedniego nachylenia;
 • w gazowych układach analitycznych z czujnikami elektrochemicznymi

ZALETY

 • Opatentowany wymiennik ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream) w trzech standardowych materiałach
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Niewielki ciężar
 • Prostota obsługi i serwisu
 • Optimum niezawodności
 • Wersja z wymuszoną wentylacją
 • Wersja z automatycznym odprowadzaniem kondensatu

** Na zamówienie dostępne zasilanie 115V 60Hz.

 

 

Wersja LGC-1 chłodnicy gazowej firmy M&C oraz wersja rozszerzona LGC-1S są wyposażone w element chłodzący w postaci wężownicy wbudowanej do całkowicie zaspawanej rurki sterującej. Dodatkowa przestrzeń w części dolnej gwarantuje niezawodne oddzielenie pobranego gazu od kondensatu.

Wersja LGT-2 to rurkowa chłodnica gazowa, posiadająca również przestrzeń separacyjną. Tarczowy termometr, zainstalowany przy wlocie czynnika chłodzącego, wskazuje przybliżoną temperaturę punktu rosy na wylocie gazu.

Odprowadzanie kondensatu odbywa się przy użyciu pompy perystaltycznej, automatycznego odwadniacza lub naczynia zbiorczego.

Wersja LC-1 chłodnicy cieczy firmy M&C oraz wersja rozszerzona LC-1S, są wyposażone w element chłodzący w postaci wężownicy wbudowanej do całkowicie zaspawanej rurki sterującej.

LTC-1 to wersja rurkowa tej chłodnicy cieczy. Części: górna oraz dolna są zaprojektowane jako obszary rozprowadzania. Górna część chłodnicy LTC-1 jest zdejmowana.

Tarczowy termometr, zainstalowany w przypadku wersji LC-1 oraz LC-1S przy wlocie czynnika chłodzącego, a w wersji LTC-1 w części dolnej, wskazuje temperaturę schłodzonego medium.

Chłodnice cieczy i gazów serii L… działają w sposób niemal bezobsługowy.

Efekt oraz stabilność chłodzenia zależą od temperatury wlotowej chłodziwa, ilości chłodziwa, warunków wlotowych chłodzonego medium, stanu skupienia medium, różnicy temperatur ?T pomiędzy temperaturą wlotową chłodziwa a temperaturą wylotową medium, jak również od temperatury otoczenia.

Własności jakościowe chłodziwa i medium muszą zostać dobrane stosowanie do materiału z którego wykonana jest chłodnica.

Dobór odpowiedniej wersji oraz obliczenia chłodnicy są dokonywane w oparciu o dane robocze i warunki konkretnego zastosowania. Prosimy o podawanie wszystkich dostępnych wartości parametrów przy składaniu zapytania.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnice gazów i cieczy serii L… firmy M&C są stosowane w technice analitycznej do obniżania temperatury mediów ciekłych oraz obniżania punktu rosy pobieranych gazów o znacznej wilgotności.

Przykładowym czynnikiem chłodzącym może być woda. Zasada działania w przeciwprądzie gwarantuje optymalny przebieg procesu chłodzenia.

 

ZALETY

 • Optymalna wydajność chłodzenia
 • Eliminacja przestrzeni martwej
 • Materiał: stal nierdzewna 316Ti
 • Termometr tarczowy
 • Montaż ścienny
 • Dostępne różne wymiary połączeń
 • Na zapytanie wykonania specjalne

S) = Wersja rozszerzona (S).
1) = Dla opcji z wiązką rurek 10/12 mm zamiast 6/8 mm.
* Standard, inne po złożeniu zapytania.

Maksymalna wydajność chłodzenia odnosi się do pary przegrzanej oraz wystarczającej ilości ciekłego chłodziwa.

 

 

Przepływomierz D-FL 100 firmy Durag jest urządzeniem monitorującym wielkość i prędkość przepływu gazów odlotowych.

ZASADA DZIAŁANIA:

Zasada działania przepływomierza D-FL 100 opiera się na pomiarze różnicy ciśnienia wytworzonego przez strumień wynoszonego gazu. Czujnik urządzenia składa się z dwóch komór, pomiędzy którymi na skutek przepływu gazu wytwarza się różnica ciśnień, proporcjonalna do kwadratu szybkości przepływu gazu. Dzięki specjalnej konstrukcji czujnika wytwarzana jest największa możliwa różnica ciśnienia przy najlepszej liniowości mierzonego sygnału. Na podstawie zmierzonego sygnału oraz pozostałych parametrów przepływu, wielkość przepływu może być przeliczona na warunki normalne przez Mikroprocesorowy Moduł Przeliczający. W tym celu moduł ten wyposażony jest w dodatkowe dwa wejścia 0-20mA dla czujnika ciśnienia i czujnika temperatury. Kiedy przepływomierz pracuje w systemie pod kontrolą komputera emisyjnego, wówczas komputer emisyjny może pełnić rolę modułu przeliczeniowego.

ZASTOSOWANIA

 • Systemy monitorowania emisji gazów odlotowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wysoka dokładność pomiarów
 • W opcji moduł przeliczeniowy – przepływ w warunkach normalnych
 • Automatyczne przedmuchiwanie
 • Łatwy w montażu
 • Przekaźniki fabrycznie kalibrowane
 • Duża wytrzymałość systemu
 • Możliwość wykonania z wysokoodpornych materiałów w przypadku gazów agresywnych lub wyjątkowo wysokich temperatur