Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

GASMET DX4000 Wieloparametrowy, przenośny analizator gazów

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

GASMET DX-4000 jest przenośnym analizatorem gazów pozwalającym na równoczesny pomiar do 50 związków chemicznych występujących w spalinach, gazach odlotowych, procesowych i powietrzu. Dzięki zastosowaniu metody „na gorąco” (cały tor pomiarowy utrzymywany jest w temperaturze 180°C) możliwy jest pomiar stężeń substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie tj. NH3, HF czy HCl, a także H2O i węglowodorów selektywnie.


GASMET DX4000 jest przenośnym analizatorem gazów pozwalającym na równoczesny pomiar do 50 związków chemicznych występujących w spalinach, gazach odlotowych, procesowych i powietrzu. Dzięki zastosowaniu metody „na gorąco” (cały tor pomiarowy utrzymywany jest w temperaturze 180°C) możliwy jest pomiar stężeń substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie tj. NH3, HF czy HCl, a także H2O i węglowodorów selektywnie, co nie jest możliwe przy tradycyjnej „zimnej” metodzie pomiarowej. Zebrane przez analizator widmo próbki jest analizowane przez opatentowany program CALCMET.

METODA POMIAROWA:

Metoda pomiarowa FT-IR (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Każdy gaz absorbuje promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co umożliwia identyfikację związków w mieszaninie. Ilościowa analiza jest możliwa dzięki zależności wielkości absorpcji od stężenia. Spektrometr FT-IR mierzy jednocześnie całe spektrum pochłaniania gazów w podczerwieni, które następnie jest analizowane przez komputer. W pamięci analizatora znajduje się biblioteka widm referencyjnych poszczególnych gazów, dla których analizator został skalibrowany. Spektrum każdego z pojedynczych gazów kalibracyjnych jest porównywane ze spektrum badanej próbki. W wyniku analizy uzyskujemy stężenia wyrażone w dowolnych jednostkach oraz w formie graficznej. Wyniki obliczeń są następnie zapamiętywane na twardym dysku przenośnego komputera. Metoda FT-IR pozwala na równoczesne oznaczenie praktycznie wszystkich związków za pomocą jednego analizatora. Dzięki temu, że analizator zapamiętuje zebrane widma, możliwe jest powtórne ich przeanalizowanie w przyszłości pod kątem niezidentyfikowanych związków. Istotną zaletą GASMETA jest możliwość późniejszego uzupełnienia listy mierzonych gazów. Odbywa się to poprzez wprowadzenie do urządzenia mieszanki kalibracyjnej i stworzeniu nowego widma referencyjnego. Analizator kalibrowany jest na określone gazy tylko raz – w laboratorium producenta. W czasie eksploatacji wymagana jest jedynie kalibracja zera azotem. W przypadku wykorzystania analizatora do kontroli emisji lub procesu technologicznego, układ pomiarowy należy uzupełnić o sondę pomiarową, wąż grzany i grzany układ kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

  • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni
  • Kontrola procesów technologicznych
  • Badania i kontrola procesu spalania
  • Pomiary laboratoryjne do celów naukowych i dydaktycznych
  • Kontrola jakości powietrza na stanowiskach pracy

ZALETY:

  • Równoczesny pomiar do 50 związków np.: H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl…
  • Analiza pełnego widma próbki – w całym zakresie w podczerwieni
  • Analiza „na gorąco” – brak problemów z kondensacją oraz możliwość oznaczenia gazów rozpuszczalnych w kondensacie tj.: HCl, HF, NH3
  • Możliwość uzupełnienia listy gazów oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora
  • Cela pomiarowa wykonana z materiałów odpornych na korozję

 

 

Specyfikacja:

Metoda pomiarowa Transformata Fouriera widma w podczerwieni (FT-IR)
Liczba mierzonych związków gazowych
Maksymalnie 50, pomiar równoczesny
Mierzone związki i zakresy pomiarowe Do wyboru przez użytkownika
Zakres liczby falowej 900 – 4 200 cm-1
Rozdzielczość 8 lub 4 cm-1
Czas odpowiedzi T90 < 120 s, w zależności od przepływu i długości trasy pomiarowej
Przepływ próbki, ciśnienie próbki 40 l/h, ciśnienie atmosferyczne
Wymagana filtracja próbki
2 μm
Temperatura w kuwecie pomiarowej Do 180 °C
Długość drogi optycznej 2,5 lub 9,8 m, w zależności od aplikacji
Kalibracja Kalibracja zera azotem (co najmniej 4.0) co 24 godziny
Dryft punktu zerowego <2 % najmniejszego zakresu / czas między kolejnymi kalibracjami
Dryft zakresu Brak
Nieliniowość <2 % najmniejszego zakresu
Oprogramowanie CALCMET, opatentowane przez firmę Gasmet, do obróbki widma próbki w zewnętrznym komputerze.
Zasilanie 230 V / 50-60 Hz
Obudowa Przenośna z aluminium o wymiarach 390 x 1595 x 445 mm
Waga 13,9 kg