Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

FILTRY BERNOULLI BSG/BSP/BSS

Przemysłowe filtry BERNOULLI SYSTEM (Szwecja) zostały zaprojektowane dla usuwania zawiesin stałych z cieczy, w szczególności lekkich frakcji i zawiesiny organicznej, poprzez filtrację mechaniczną ciśnieniową sitową. Filtr Bernoulliego jest automatycznym, samopłuczącym się filtrem do całkowicie ciągłej pracy. Dzięki niezwykle prostej budowie charakteryzują się następującymi, unikalnymi cechami: niezawodne działanie, łatwa instalacji, niska strata ciśnienia i niskie koszty eksploatacji.

SAMOPŁUCZĄCE FILTRY SITOWE

 

 • Wykonane materiałowe
  • BSP – PVC-U, wymiary DN65 – DN100, przepływ do 130 m3/h
  • BSG – laminat poliestrowo szklany, wymiary DN100 – DN800, przepływ do 8000 m3/h
  • BSS – stal 3016L, wymiary DN80 – DN400, przepływ do 2100 m3/h
 • Dostępne kosze filtracyjne w zakresie 0,1 – 2,0 mm
  • Stal nierdzewna 316L
  • Tytan
  • Duplex
 • niska i stała strat ciśnienia (do 0,2 BAR)
 • efektywna praca i płukanie od 0.3 bar
 • montaż w dowolnej pozycji
 • automatyczne płukanie podczas prac
 • ciśnienie do 10 bar, wyższe parametry na życzenie

 

 

 

ZASADA DZIAŁANIA

FILTRACJA

Zamknięty zawór płuczący.

Tłok ponad koszem filtracyjnym.

PŁUKANIE FAZA 1

Otwarty zawór płuczący.

Duże zanieczyszczenia są wymywane.

PŁUKANIE FAZA 2

Tłok dwukrotnie przechodzi
przez kosz filtracyjny
usuwając cząsteczki z jego powierzchni.

 

 

Dodatkowe informacje:

ROTAREX Karta katalogowa

 

 

 

Sensory do pomiaru dezynfekantów WALCHEM przeznaczone są do pracy z każdym sterownikiem (W100, W600 i W900).

Główne przeznaczenie – systemy dezynfekcji ciepłej wody użytkowej i wszędzie tam, gdzie próbka po pomiarze nie może być zrzucona do kanalizacji.

Główne zalety:

 • temperatura pracy do 700C
 • ciśnienie do 8 BAR
 • przezroczysta cela pomiarowa z regulatorem i czujnikiem przepływu
 • pomiar wolnego chloru i dwutlenku chloru (ClO2)
 • przeznaczony do czystej wody przy wyższych ciśnieniach i temperaturach
 • amperometryczny trójelektrodowy sensor
 • elektrody pomiarowe w bezpośrednim kontakcie z wodą
 • elektroda referencyjna zanurzona w elektrolicie
 • dostępne z opcjonalnym zestawem czyszczącym

Katalog sterowników
Karta katalogowa sensorów
Instrukcja obsługi sensorów
Wskazówki techniczne

 

 

Przepływomierz D-FL 100 firmy Durag jest urządzeniem monitorującym wielkość i prędkość przepływu gazów odlotowych.

ZASADA DZIAŁANIA:

Zasada działania przepływomierza D-FL 100 opiera się na pomiarze różnicy ciśnienia wytworzonego przez strumień wynoszonego gazu. Czujnik urządzenia składa się z dwóch komór, pomiędzy którymi na skutek przepływu gazu wytwarza się różnica ciśnień, proporcjonalna do kwadratu szybkości przepływu gazu. Dzięki specjalnej konstrukcji czujnika wytwarzana jest największa możliwa różnica ciśnienia przy najlepszej liniowości mierzonego sygnału. Na podstawie zmierzonego sygnału oraz pozostałych parametrów przepływu, wielkość przepływu może być przeliczona na warunki normalne przez Mikroprocesorowy Moduł Przeliczający. W tym celu moduł ten wyposażony jest w dodatkowe dwa wejścia 0-20mA dla czujnika ciśnienia i czujnika temperatury. Kiedy przepływomierz pracuje w systemie pod kontrolą komputera emisyjnego, wówczas komputer emisyjny może pełnić rolę modułu przeliczeniowego.

ZASTOSOWANIA

 • Systemy monitorowania emisji gazów odlotowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wysoka dokładność pomiarów
 • W opcji moduł przeliczeniowy – przepływ w warunkach normalnych
 • Automatyczne przedmuchiwanie
 • Łatwy w montażu
 • Przekaźniki fabrycznie kalibrowane
 • Duża wytrzymałość systemu
 • Możliwość wykonania z wysokoodpornych materiałów w przypadku gazów agresywnych lub wyjątkowo wysokich temperatur

 

 

Przepływomierz D-FL 220 firmy Durag jest urządzeniem monitorującym wielkość przepływu gazów odlotowych przy wykorzystaniu ultradźwięków.

ZASADA DZIAŁANIA:

Pomiar przepływu urządzeniem D-FL 220 odbywa się przy pomocy impulsów ultradźwiękowych. Głowice pomiarowe umieszczone w kanale kominowym naprzemiennie generują i odbierają impulsy dźwiękowe, a przepływ gazu powoduje zmiany w czasie ich przejścia pomiędzy sondami. Czas przejścia impulsów zgodnie z kierunkiem przepływu skraca się, a przeciwnie do kierunku przepływu wydłuża się. Opis matematyczny tych dwóch czasów zawiera dwie zmienne: prędkość gazu oraz prędkość ultradźwięków, wyznaczane z układu równań. Po przemnożeniu prędkości gazu przez średnicę kanału kominowego otrzymywana jest wielkość przepływu. Pomiar temperatury i ciśnienia wymagane jedynie do wyliczenia przepływu normalnego.

ZASTOSOWANIA:

 • Systemy monitorowania emisji zanieczyszczeń
 • Szczególnie polecany do monitoringu emisji gazów agresywnych oraz monitoringu poniżej punktu rosy

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Pomiar ciągły, in-situ
 • Brak bezpośredniego kontaktu czujników z gazem
 • Wejście na pomiar temperatury i ciśnienia
 • Programowanie poprzez panel urządzenia lub zewnętrzny komputer
 • Układ przedmuchu, schładzający i utrzymujący w czystości czujniki
 • Małe potrzeby w zakresie utrzymania- duża trwałość sond ultradźwiękowych
 • Łatwy w montażu

Pyłomierz tryboelektryczny służący do ciągłej kontroli sprawności filtrów workowych. Pyłomierz mierzy stężenie pyłu na zasadzie pomiaru ładunku elektrycznego/elektrostatycznego przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Monitor filtrów workowych oferowany jest w dwóch wersjach: jako pojedyncza sonda z panelem kontrolnym lub jako zestaw wielu sond podłączonych do tego samego panelu lub jako sondy z wyjściem analogowym do podłączenia do istniejącego sterownika. Produkowana jest również wersja do strefy zagrożonej wybuchem.

Monitor filtrów odpylających firmy DURAG o tryboelektrycznej zasadzie działania, wykorzystywany przy monitorowaniu sprawności instalacji filtrów oraz do ciągłego pomiaru poziomu zapylenia w emisjach suchych.

ZASADA DZIAŁANIA:

D-FW 231,231,235,240/Ex monitor filtrów odpylających firmy DURAG

Urządzenie wykorzystuje zjawisko tryboelektroczności dla wyznaczania obciążeń pyłowych w przepływie gazów. Sonda zainstalowana w kanale pyłowym odbiera ładunek elektryczny pozyskiwany przez cząstki pyłowe w wyniku zjawisk tarcia i przekształca go elektronicznie w sygnał pomiarowy proporcjonalny do gęstości zapylenia, kalibrowany przy stałej prędkości przepływu gazów.

ZASTOSOWANIA:

 • Elektrownie
 • Instalacje filtrów workowych wszystkich typów
 • Instalacje odpylania w przemyśle wytwórczym
 • Spalarnie odpadów
 • Krematoria
 • Nie dla zastosowań bezpośrednio za elektrostatycznymi flitrami strąceniowymi

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Zwarta, odporna mechanicznie konstrukcja
 • Korzystna relacja cena / osiągi
 • Idealny do monitorowania instalacji filtrów workowych
 • Minimalne wymogi odnośnie konserwacji
 • Wczesne wykrywanie zakłóceń pracy filtrów
 • Źródło oszczędności, eliminuje potrzebę prewencyjnej wymiany filtrów

APROBATY:

 • Badanie przydatności TÜV Hamburg, raport z badania nr 98CU026
 • Figuruje na liście odpowiednich urządzeń pomiarowych dla ciągłego monitorowania emisji

WERSJE SYSTEMU:

 • Sonda pomiarowa D-FW 231
  • Wszystkie układy elektroniczne wewnątrz sondy
  • Długość pręta sondy 400 mm
  • Montaż na złączu gwintowym 1? (G1)
 • Monitor D-FW 230
  • Sonda D-FW 231, długość pręta 400 mm
  • Jednostka kontrolna D-FW 230-B z cyfrowym wyświetlaczem, 115 / 230 V 50 / 60 Hz
 • Monitor przenośny D-FW 235
  • Monitor D-FW 231 z sondą długości 80, 250 i 400 mm w walizie wraz z 3-kanałowym rejestratorem

OPCJE:

 • Temperatura gazu pomiarowego do 500°C
 • Wersja z ochroną przeciwwybuchową D-FW 240/Ex
 • Osłona atmosferyczna
 • Różne opcje montażu (kołnierz, odcinek łączący)
 • Długości pręta sondy 80, 250, 700 mm

 

 

Pyłomierz optyczny do ciągłego monitoringu stężenia pyłu spalinach i gazach odlotowych służący do kontroli sprawności elektrofiltrów i filtrów workowych.. Działa na zasadzie pomiaru zmniejszenia natężenia światła w wyniku pochłaniania przez pył po dwukrotnym przejściu przez kanał. Składa się z głowicy nadawczo odbiorczej i lustra w obudowach IP 65 montowanych po przeciwległych stronach kanału spalin. Pyłomierz kalibrowany jest metodą grawimetryczną. Wynik transmitowany jest sygnałem analogowym lub cyfrowym w formacie MODBUS RTU.

Nowy system monitorowania emisji pyłowych dla mniejszych zakładów i zastosowań procesowych.

 

ZASADA DZIAŁANIA:

Urządzenie działa z wykorzystaniem metody podwójnego przejścia i zasady autokolimacji. Wiązka światła dwukrotnie przebiega drogę pomiarową. Mierzonym i przetwarzanym sygnałem pomiarowym jest tłumienie natężenia wiązki pochodzące od zawartości pyłów w sekcji pomiarowej.

D-R 220 optyczny miernik zapylenia firmy DURAG

 

ZASTOSOWANIA:

 • Urządzenie dla mniejszych instalacji nie objętych wymogiem zgodności
 • Ciepłownie, elektrownie
 • Kotłownie w zakładach przemysłowych, koszarach,szpitalach, szkołach
 • Instalacje odpylania i zespoły filtrów odpylających
 • Monitorowanie procesowe
 • Monitorowanie filtrów

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Pomiar in-situ bezpośrednio w przepływie gazów kominowych
 • Cyfrowe przetwarzanie danych przez mikroprocesor
 • Ustawiana wartość graniczna
 • Dwa przełączane wyjścia stykowe
 • Okres całkowania sygnału pomiarowego 4/15/64 sekundy
 • Wewnętrzna pamięć zdarzeń
 • Prostota obsługi konserwacyjnej poprzez interfejs PC
 • Wynik pomiaru zgłaszany jako zaczernienie lub wygaszanie
 • Nie trzeba stosować osłon atmosferycznych

KOMPONENTY SYSTEMU:

 • Głowica pomiarowa D-R 220
 • 2 reflektory, dla długości drogi pomiarowej 0,4 – 3,5 m i 3 – 10 m
 • Kołnierze montażowe
 • Jednostka zasilania wraz z urządzeniem powietrza płukania
 • Reflektor punktu zerowego

MODELE:

 • System 1: dla sekcji pomiarowych do 3,25 m
 • System 2: dla sekcji pomiarowych od 2,75 do 10 m

OPCJE:

 • Filtry o neutralnej gęstości dla sprawdzania liniowości
 • Wziernik-wizjer

 

 

Pyłomierz ekstrakcyjny, laserowy do ciągłego monitoringu emisji pyłu w spalinach mokrych, których temperatura jest niższa od temperatury punktu rosy. Zbudowany jest sondy służącej do zasysania próbki na zewnątrz przewodu spalinowego, gdzie znajduje się komora pomiarowa z wbudowanym układem laserowym. Próbka spalin przed dotarciem do komory jest rozcieńczana gorącym powietrzem aby uniknąć kondensacji. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Miernik stężenia pyłu DURAG D-R 820F pracuje w oparciu o metodę optyczną. To innowacyjne urządzenie pomiarowe działające w technice laserowej, służące do monitorowania niewielkich do średnich emisji pyłowych w gazach wilgotnych w sposób zgodny z nowymi regulacjami europejskimi..

System pomiaru zapylenia D-R 820F składa się z dwóch modułów :sondy probierczej z komorą pomiarową oraz jednostki sterującej z dwoma kompresorami zamontowanej w 19” stelażu . Próbka spalin zasysana jest izokinetycznie przez rurkę o długości 1000 mm przy pomocy inżektora i następnie wprowadzana jest do grzanej głowicy sondy. Poprzez sondę spaliny są prowadzone do komory pomiarowej. Przed wejściem do komory następuje rozcieńczenie próbki czystym i gorącym powietrzem. Dzięki temu unikamy ewentualnie pojawiających się kropelek kondensatu, które mogą być interpretowane przez miernik jako pył. Miernik stężenia pyłu DURAG D-R 820F pracuje w oparciu o metodę optyczną laserową. Do oznaczenia pyłu wykorzystywane jest zjawisko rozproszenia promieniowania laserowego przez cząstki pyłu. To innowacyjne urządzenie pomiarowe służy do monitorowania niewielkich do średnich stężeniem pyłu w gazach wilgotnych w sposób zgodny z nowymi regulacjami europejskimi.

ZASADA POMIAROWA:

Wiązka światła emitowanego przez Diodę laserową(1) przechodzi przez komorę pomiarową (2), gdzie cząstki pyłu rozpraszają światło. Światło rozproszone jest proporcjonalne do stężenia pyłu i jest zbierane przez Obiektyw (3), a następnie przesyłane Światłowodem (4) do Odbiornika (5). Sygnał jest przekształcany przez obwód o dużej czułości, który oblicza ostateczną wartość. Uzyskany wynik, może być kalibrowany zgodnie z niemiecką normą VDI 2066 (lub każdą inną metodą referencyjną) na stężenie pyłu [mg / m?].

ZASTOSOWANIE:

 • Pyłomierz D-R 820F stosowany jest do pomiaru zapylenia w gazach wilgotnych.
 • Korzystanie z przyrządów monitorowania poziomu zapylenia jest istotne nie tylko w przypadku monitorowania procesów w przemyśle chemicznym i cementowniach, gdzie emisje pyłowe stanowią kluczowe kryterium optymalnego funkcjonowania zakładu; jest równie istotne dla ekonomicznej, prawidłowej eksploatacji dużych instalacji kotłowych w elektrowniach, ciepłowniach i zakładach przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Pomiar ciągły ekstrakcyjny
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Wysoka czułość
 • Automatyczna funkcja testu z korektą zanieczyszczeń
 • Małe potrzeby w zakresie utrzymania
 • Łatwy w montażu

 

 

Zintegrowany system do ciągłego i jednoczesnego pomiaru stężeń pyłu oraz prędkości spalin lub gazów odlotowych. Zbudowany z wielootworowej sondy typu anubara z zintegrowanym czujnikiem tryboelektrycznym. .Do sondy można podłączyć czujnik temperatury i ciśnienia Pomiar pyłu odbywa się na zasadzie pomiaru ładunku przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Pomiar prędkości przepływu oparty jest o różnicę ciśnień (anubara). Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Kompaktowa sonda D-RX 250 firmy Durag jest urządzeniem monitorującym stężenia pyłu, prędkość przepływu gazów odlotowych, a także temperatury oraz ciśnienia.

ZASADA DZIAŁANIA:

Zasada pomiaru przepływu w D-RX 250 opiera się na pomiarze różnicy ciśnienia wytworzonego przez strumień wynoszonego gazu. Czujnik urządzenia składa się z dwóch komór, pomiędzy którymi na skutek przepływu gazu wytwarza się różnica ciśnień, proporcjonalna do kwadratu szybkości przepływu gazu.

Dzięki specjalnej konstrukcji czujnika wytwarzana jest największa możliwa różnica ciśnienia przy najlepszej liniowości mierzonego sygnału. Na podstawie zmierzonego sygnału oraz pozostałych parametrów przepływu, wielkość przepływu może być przeliczona na warunki normalne przez Mikroprocesorowy Moduł Przeliczający. W tym celu moduł ten wyposażony jest w dodatkowe dwa wejścia 0-20mA dla czujnika ciśnienia i czujnika temperatury

Zasada pomiaru pyłu w D-RX 250 opiera się na zasadzie pomiaru tryboelektrycznego. Sonda mierzy ładunek cząstek pyłu, które uderzają o sondę. Następnie sygnał jest przesyłany do jednostki obliczającej, gdzie stężenie pyłu jest z wielkości ładunku i przepływu.

Przekrój sondy – Po jednokrotnym przejściu drogi pomiarowej, wiązka światła odbija się od reflektora i przebiega ją powtórnie. Natężenie wiązki światła spada proporcjonalnie do zawartości cząstek w powietrzu. Wiązka światła ma znacznie większą średnicę niż powierzchnia reflektora, co upraszcza zestrajanie i zmniejsza błędy pomiarowe pochodzące od możliwych przesunięć termicznych w głowicy pomiarowej czy kołnierzach montażowych reflektora.

ZASTOSOWANIA:

 • Systemy monitorowania emisji gazów odlotowych

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Wysoka dokładność pomiarów
 • W opcji moduł przeliczeniowy – przepływ w warunkach normalnych
 • Automatyczne przedmuchiwanie
 • Łatwy w montażu
 • Przekaźniki fabrycznie kalibrowane
 • Duża wytrzymałość systemu
 • Możliwość wykonania z wysokoodpornych materiałów w przypadku gazów agresywnych lub wyjątkowo wysokich temperatur

 

 

Kompleksowe rozwiązania dezynfekcji ścieków

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w dziedzinie dezynfekcji wody i ścieków. Szeroki zakres oferty począwszy od pomp dozowaniach podchlorynu sodu, instalacji dozowania chloru gazowego, aż po wytwarzanie podchlorynu na miejscu z wykorzystaniem elektrolizerów Selcoperm firmy Grundfos i generatorów dwutelnku chloru (ClO2) Oxiperm oraz Oxiperm Pro firmy Grundfos. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie z doborze optymalnych rozwiązań w zakresie chlorowania. Świadczymy usługi nadzoru nad montażem oraz uruchomienia ww. urządzeń.

 

Dezynfekcja ścieków szpitalnych

Ze względu na obowiązujące normy dotyczące jakości odprowadzanych ścieków, konieczne jest wykonywanie dezynfekcji ścieków szpitalnych, aby te normy spełnić; w szczególności dotyczy to ścieków zakaźnych (także z miejsc pobytu osób z COVID-19). Dostarczamy kompleksowe rozwiązania zarówno do mniejszych aplikacji z wykorzystaniem gotowego roztworu podchlorynu sodu – czyli stacji dozowania (chloratorów) opartych o pompy dozowania Grundfos Smart, jak i dużych, gdzie stosuje się elektrolizę soli, w oparciu o system Selcoperm Grundfos (produkcja podchlorynu sodu na miejscu- elekotrolizery).

Dowiedz się więcej: Dynfekcja ścieków szpitalnych

 

Zobacz również: