OMC Envag

     Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 16:00

+48 22 858 78 92

Monitoring środowiska

Dostarczamy systemy i produkty które wyróżniają się przewagą technologiczną w sektorze monitoringu środowiska.

Integrujemy i wdrażamy technologie które sprostają najnowszym wymaganiom bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Systemy i aplikacje

Automatyczny pobór próbek wody i ścieków

Stacjonarne, przenośne i przewoźne automaty do poboru prób wody i ścieków amerykańskiej firmy Teledyne Isco pracują w oparciu o Rozporządzenie Ministr …

Pomiar emisji gazów cieplarnianych z gleby

Pomiar gazów cieplarnianych uwalnianych z gleby i wód powierzchniowych jest ważną częścią badania zmian klimatycznych. Istotne jest, aby wiedzieć w ja …

Stacja meteorologiczna

Czujnik wieloparametrowy WXT520 przeprowadza równocześnie kilka pomiarów sprawdzających aktualne warunki atmosferyczne. Dokonuje pomiarów takich czynn …

System do monitoringu i kontroli jakości ścieków

IQ Sensor Net – System do monitoringu i kontroli jakości ścieków   IQ Sensor Net – System dla Oczyszczalni Ścieków oraz Aplikacji Przemysłowych C …

Produkty

Analizatory GASMET TECHNOLOGY

Automaty do poboru prób wody i ścieków

Przepływomierze wody i ścieków

Meteorologia

Analizatory cieczy

Przepływomierze wody i ścieków

Analizatory GASMET TECHNOLOGY

Umożliwiają ciągły pomiar wielu składników gazowych jednocześnie – nawet do 50 z listy zawierającej ponad 350 związków – np. HF, HCl, TOC, NO, NO2, N2O, CO, NH3, H2O, SO2, CO2, Analizatory wykorzystują metodę pomiaru w podczerwieni FTIR. (transformacja Fouriera w podczerwieni). Produkowana jest wersja grzana do 180°C oraz wersja do pomiarów zanieczyszczeń powietrza otaczającego.

Analizatory oferowane są w wersji stacjonarnej ekstrakcyjne oraz in-situ a także przenośnej. Zastosowania: monitoring emisji, kontrola procesu technologicznego, stanowiska pracy, nadzwyczajne zagrożenia środowiska NZŚ.

Automaty do poboru prób wody i ścieków

Stacjonarne, przenośne i przewoźne próbopobieraki ścieków i wody, pracujące w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska oraz Normę ISO 5667. Umożliwiają pobór prób w trybie proporcjonalnym do przepływu oraz pomiar i rejestrację parametrów fizyko-chemicznych, a także stworzenie stacji monitoringu środowiska.

Analizatory cieczy firmy LAR

Produkty firmy LAR obejmują analizatory cieczy do monitorowania najważniejszych parametrów jak: OWO, ChZT, BZT, toksyczność, Nog oraz Pog. Trzy główne obszary zastosowania tych analizatorów to: monitoring środowiska, monitoring obiektów komunalnych oraz przemysłowych.

Te precyzyjne i szybkie analizatory, umożliwiają optymalne sterowanie procesami, bezpieczny nadzór nad oczyszczalniami przemysłowymi i komunalnymi, niezawodne monitorowanie wód powierzchniowych.