OMC Envag

     Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 16:00

+48 22 858 78 92

Kategorie produktów

Analizatory GASMET TECHNOLOGY

Uniwersalne i sprawdzone analizatory działające na całym świecie i w wielu obiektach przemysłowych w Polsce. Są również chętnie wybierane do prowadzenia badań naukowych, w tym polowych, ze względu na skalę działania, najlepszy interferometr, solidną konstrukcję, bibliotekę widm, wsparcie producenta, a przede wszystkim niezawodność. Umożliwiają ciągły pomiar wielu składników gazowych jednocześnie w złożonych mieszaninach - nawet do 50 z listy zawierającej ponad 350 związków - np. fluorowodór HF, chlorowodór HCl, węglowodory TOC, tlenek azotu NO, dwutlenek azotu NO2, podtlenek azotu N2O, tlenek węgla CO, amoniak NH3, woda H2O, dwutlenek siarki SO2, dwutlenek węgla CO2. Analizatory działają w oparciu o metodę pomiaru spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Specjalna konstrukcja oraz cela pomiarowa z powłoką z metali szlachetnych umożliwiają pomiar gorących mieszanin gazowych w temperaturze do 180°C. Dostępna jest również wersja do pomiarów zanieczyszczeń powietrza otaczającego. Wydłużona ścieżka pomiarowa umożliwia pomiar niskich stężeń badanych gazów. Analizatory stacjonarne oferowane są w wersji: ekstrakcyjnej oraz in-situ. Oferowane są również analizatory w wersji przenośnej. Zastosowania: monitoring emisji przemysłowych, kontrola procesu technologicznego, pomiary na stanowiskach pracy, nadzwyczajne zagrożenia środowiska (NZŚ).