Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Seria Advance Optima to analizatory charakteryzujące się modułową konstrukcją. Oferują najszerszy zakres technologii analitycznych, od specjalistycznych fotometrów procesowych, do pomiarów laserowych in-line. Centralna i zdalna obsługa realizowana jest za pomocą sieci Ethernet. Seria analizatorów przeznaczona do pracy z gazami palnymi oraz w strefach zagrożonych wybuchem.

Analizatory gazów procesowych Advance Optima posiadają modułową konstrukcję, zapewniającą długoterminową niezawodność. Moduły analizatorów łączą się w dowolnych konfiguracjach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, a  w każdym momencie mogą być modernizowane lub rozszerzane o nowe funkcje. Seria gwarantuje łatwość podłączenia modułów do jednostki centralnej oraz prostotę obsługi skompletowanych zestawów.

Korzyści:

•Pojedyncza jednostka centralna i do 4 modułów analizatora
– ze wspólnym sterowaniem,
– ze wspólną technologią połączeń,
– we wspólnej obudowie systemowej.

•Wszystkie analizatory wykorzystują wysokowydajną technologię pomiarową
– Fotometry
– Analizatory laserowe in-situ
– Analizator zawartości tlenu z nową technologią pomiaru
– Analizatory zawartości tlenu
– Analizatory śladowych ilości tlenu
– Analizatory przewodności cieplnej
– Analizatory FID

•System modułowy: do czterech modułów analizatora, z możliwością pomiaru do 6 składników w jednym systemie

•Szeroki zakres automatycznej kalibracji z użyciem powietrza lub wewnętrznych kuwet kalibracyjnych, bez konieczności stosowania butli z gazami wzorcowymi

•Funkcja samokontroli wskazuje, kiedy wymagane są prace  konserwacyjne

•Dostępne modele zatwierdzone dla stref zagrożonych wybuchem, zgodnie z międzynarodowymi standardami takimi jak ATEX, EAC i CSA

•Wersja dla stref zagrożonych wybuchem FID, AO2040-Fidas24 Ex, do pomiaru gazów palnych w strefach 1, 2, 21, 22.

•”Safety Concept” do pomiaru gazów palnych w strefie zagrożonej wybuchem Z2.

•Interfejsy Ethernet TCP/IP, OPC serwer, protokoły PROFIBUS i Modbus.

 

W elektronicznie sterowanej chłodnicy Peltiera, firma M&C wykorzystuje opatentowaną konstrukcję wymiennika ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream). Zastosowany układ pozwala wytworzyć warunki sprzyjające powstawaniu kondensatu oraz gwarantuje optymalne obniżenie temperatury punktu rosy do stabilnej, niskiej wartości, co umożliwia rezygnację zt dodatkowych urządzeń odwadniania wstępnego.

Wytworzony kondensat powinien być usuwany za pomocą niewielkiej pompy perystaltycznej, pułapki lub naczynia zbiorczego. Prostota przyjętej konstrukcji umożliwia stosowanie wymienników ciepła wykonanych z różnych materiałów, zależnie od potrzeb danej instalacji.

Status pracy chłodnicy jest sygnalizowany świeceniem trzech diod świecących, po jednej dla stanów alarmowych temperatury: górnego i dolnego, oraz pulsującej, oznaczającej prawidłowe działanie chłodnicy. Status alarmowy uaktywnia się przy wystąpieniu temperatury różniącej się o +/- 3 °C od ustalonej wartości.

Chłodnica gazowa ECP 20-2 posiada dwa wymienniki ciepła EC typu Jet-Stream, dające najlepszy efekt w układzie, w którym jeden pracuje jako chłodnica wstępna, a drugi jako główna lub końcowa, z maksymalną przepustowością 500 Nl/godz.

Kompaktowa, lekka konstrukcja sprawia, że opisywane urządzenie idealnie nadaje się do stosowania w przenośnych oraz kompaktowych systemach ciągłego kondycjonowania gazów.

Opisywana chłodnica jest urządzeniem wyposażonym w układ samokontroli, nie wymagającym obsługi.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnica gazowa ECP-20-2 firmy M&C jest stosowana w analizie gazowej do obniżania punktu rosy gazów o znacznej wilgotności, dla uniknięcia powstawania kondensatu w analizatorze. Dzięki niezwykle stabilnej temperaturze punktu rosy eliminowane są błędy wynikające z przeszkadzającego działania pary wodnej oraz błędy objętościowe.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE CHŁODNICY ECP 20-2

 • Filtr ogrzewany, sonda gazowa SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica ECP20-2
 • Trójdrogowe zawory kulkowe 3L/PV-1
 • Pompy perystaltyczne SR25.1
 • Pompa membranowa MP47
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5/W, opcjonalnie, zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10, 50-500 Nl/godz.
 • Analizator, np. PMA1000

ZALETY

 • Urządzenie kompaktowe, bezobsługowe, z samoistną kontrolą
 • Z opatentowanym wymiennikiem ciepła typu strumieniowego dostępnym standardowo w trzech materiałach
 • Natężenie przepływu gazu: 1 strumień x 500 Nl/godz.
 • Regulowany punkt rosy, fabrycznie +5 °C ± 0,1 °C
 • Styk alarmowy jako standard
 • Niewielkie wymiary
 • Mały ciężar
 • Optimum niezawodności

* Wartości maksymalne podawane w danych technicznych powinny uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.
** Inne wersje na zapytanie.
Złączka pośrednia GL oraz złączki przewodowe do połączeń przewodów różnych średnic przy wymienniku ciepła – zob. karty katalogowe 3-5.1.1 oraz 7-1.

 

 

W elektronicznie sterowanej chłodnicy Peltiera, firma M&C Products wykorzystała opatentowaną konstrukcję strumieniowego wymiennika ciepła (Jet-Stream). Zastosowana konstrukcja pozwala wytworzyć warunki sprzyjające powstawaniu kondensatu i gwarantuje optymalne obniżenie temperatury punktu rosy do stabilnej, niskiej wartości, co umożliwia rezygnację ze stosowania dodatkowych urządzeń odwadniania wstępnego.

Wytworzony kondensat powinien być usuwany za pomocą niewielkiej pompy perystaltycznej, zwykłej pułapki lub naczynia zbiorczego. Prostota przyjętej konstrukcji umożliwia stosowanie wymienników ciepła wykonanych z różnych materiałów, zależnie od potrzeb danej instalacji.

Status pracy chłodnicy jest sygnalizowany świeceniem trzech fotodiod wskaźnikowych, po jednej dla stanów alarmowych temperatury: górnego i dolnego, oraz pulsującej, oznaczającej prawidłowe działanie chłodnicy. Status alarmowy uaktywnia się po osiągnięciu temperatury różniącej się o ± 3 °C od ustalonej wartości.

Kompaktowa, lekka konstrukcja sprawia, że urządzenie nadaje się idealnie do stosowania w przenośnych oraz kompaktowych systemach ciągłego kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnice gazowe ECP są stosowane w analizie gazowej do obniżania punktu rosy gazów o znacznej wilgotności, dla uniknięcia powstawania kondensatu w analizatorze. Dzięki niezwykle stabilnej temperaturze punktu rosy osiąga się eliminację błędów wynikających z przeszkadzającego działania pary wodnej oraz błędów objętościowych.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE CHŁODNICY ECP:

 • Filtr ogrzewany, sonda SP210-H lub SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica ECP1000
 • Trójdrogowy zawór kulkowy 3L/PV-1
 • Pompa perystaltyczna SR25.2
 • Pompa membranowa MP47 lub MP06/12 lub N5KP
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5 /W, opcja zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10 lub FM40,25-250 Nl/godz.
 • Analizatory, np. PMA100

ZALETY

 • Z opatentowanym wymiennikiem ciepła typu Jet-Stream dostępnym standardowo w trzech materiałach
 • Temperatura otoczenia do + 50 °C
 • Punkt rosy na wylocie gazu:+ 5 °C ± 0,1 °C
 • Styk alarmowy
 • Małe wymiary, niewielki ciężar
 • Optimum niezawodności
 • Samoistna regulacja

* ** Opcja
** Wartości maksymalne podane w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.
1) Inne na zapytanie.
2) Ze złączką pośrednią GL.
3) Maks. 2 bar bezw. z pompą perystaltyczną SR25.2.
Złączka pośrednia GL oraz złączki przewodowe do połączeń przewodów różnych średnic przy wymienniku ciepła – zob. karty katalogowe 3-5.1.1 oraz 7-1.1.

 

 

Opatentowana chłodnica gazowa EC-30 firmy M&C stanowi dwustopniową kombinację chłodnicy kompresorowej oraz Peltiera ze statusem alarmowym oraz automatycznym odmrażaniem podwójnego agregatu głębokiego chłodzenia celem uzyskania stuprocentowej dostępności gazu do analizy. Chłodnica wstępna „3” chłodnicy gazowej EC- jest wyposażona w strumieniowy wymiennik ciepła EC-G typu Jet Stream, chłodzony kompresorowo ze sterowaniem elektronicznym do stałej temperatury + 2 °C. Takie rozwiązanie pozwala w niezawodny sposób osiągnąć optymalne chłodzenie pobieranego gazu oraz wstępne wydzielenie większej części kondensatu. W normalnych warunkach nie zachodzi potrzeba stosowania wstępnego odwadniania poprzez inne urządzenie. Zespoły głębokiego mrożenia „1” i „2” są chłodzone przez dwa zmodyfikowane wymienniki ciepła EC-30 typu Jet Stream zainstalowane pomiędzy dwie jednostki automatycznego chłodzenia dla osiągnięcia temperatury minimalnej -30 °C. Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła typu Jet Stream – patent firmy M&C – gwarantuje optymalne obniżenie punktu rosy do niskiej, stabilnej wartości i jednocześnie zapewnia odseparowanie kondensatu. Wyloty gazowe wymienników ciepła są połączone z 3/2-drogowym zaworem elektromagnetycznym. Elektroniczny układ sterowania EC-30 dokonuje przełączeń umożliwiających dalszą pracę i jednoczesne odmrażanie wymienników ciepła EC-30. Dla zagwarantowania niezbędnej minimalnej skuteczności działania chłodnicy gazowej EC-30, urządzenie jest wyposażone w moduł pomocniczy EC-F z dwoma wentylatorami wymuszającymi niezbędną wentylację powietrza oraz chłodzenie kompresora. Alternatywnie, chłodnica może zostać dostarczona z modułem EC-FD zawierającym dodatkowo trzy pompy perystaltyczne SR-25.1 dla automatycznego odprowadzania kondensatu.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE EC-30/FD

 • Filtr ogrzewany, sonda gazowa SP2000-H
 • Ogrzewany wąż gazowy 4M4/6
 • Chłodnica ultragłębokiego chłodzenia EC-30
 • Uniwersalne urządzenie EC-FD z 3 pompami perystaltycznymi SR25.1
 • 3-drogowe zawory kulkowe 3L/PV-1
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Pompa membranowa MP47
 • Przepływomierz FM10, 25-250 Nl/godz.
 • Filtr aerozoli CLF-5W (opcja)
 • Analizator, np. PMA100

ZALETY

 • Chłodnica gazowa ultragłębokiego chłodzenia, seria EC® Wersja EC-30 punkt rosy -30 °C, natężenie przepływu gazu 250 Nl/godz.
 • Opatentowane wymienniki ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream)
 • Punkt rosy -30 °C
 • Natężenie przepływu gazu:250 Nl/godz.
 • Urządzenie ciągłego działania
 • Prosta obsługa i konserwacja
 • Urządzenie z automonitoringiem i statusem alarmowym
 • Maksimum niezawodności
 • Montaż ścienny lub regałowy w standardzie 19”

* Wartości maksymalne w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.

 

 

Urządzenie kompaktowe, bezobsługowe, z samoistną regulacją. Szczegółowe, przemyślane rozwiązania umożliwiają osiągnięcie optymalnych warunków chłodzenia pobranego gazu oraz uzyskanie bezpośredniego oddzielenia kondensatu dla uniknięcia zanieczyszczania gazu.

Nowy, kompresorowy, sterowany układ chłodzenia, współpracujący z wymiennikiem ciepła typu strumieniowego specjalnej konstrukcji – patent firmy M&C – gwarantują optymalne obniżenie punktu rosy do niskiej, stabilnie utrzymywanej wartości. W zwykłych warunkach instalacyjnych, stosowanie dodatkowego wstępnego urządzenia odwadniającego nie jest konieczne.

Kondensat powinien być usuwany za pomocą zintegrowanych, niewielkich rozmiarów pomp perystaltycznych SR25.2, lub opcjonalnie z zastosowaniem pułapek kondensatu AD… ew. naczyń zbiorczych TG../TK…

Prostota zastosowanej konstrukcji pozwala na korzystanie z wymienników ciepła wykonanych z różnych materiałów, zależnie od danego zastosowania. Wymienniki ciepła są zamawiane jako opcje.

Cyfrowy wskaźnik na przednim panelu urządzenia wyświetla temperaturę chłodzenia. Praca chłodnicy może być kontrolowana zewnętrznie poprzez styk alarmowy, standardowo skonfigurowany jako < + 2 °C oraz > + 8 °C.

Chłodnica gazowa ECM-1 (jednokanałowa) może być wyposażona w jeden strumieniowy wymiennik ciepła o maksymalnej przepustowości 250 Nl/godz.

Chłodnica gazowa ECM-2 (dwukanałowa) może być wyposażona w dwa strumieniowe wymienniki ciepła o maksymalnej przepustowości 150 Nl/godz. każdy.

Kompaktowa, lekka konstrukcja urządzenia oznacza prostotę instalacji oraz małe zapotrzebowanie przestrzeni.

Chłodnice gazowe ECM to urządzenia z samoistną regulacją, eksploatowane w sposób bezobsługowy.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnica gazowa ECM firmy M&C znajduje zastosowanie w analizie gazowej przy obniżaniu punktu rosy gazów o znacznym stopniu zawilgocenia, celem nie dopuszczenia do występowania kondensacji w analizatorach. Niezwykle stabilny, obniżony punkt rosy pozwala uniknąć błędów objętościowych oraz błędów wynikających z przeszkadzającego działania pary wodnej.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE EC-30/FD

 • Filtr ogrzewany, sonda SP210-H lub SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica ECM-1G
 • Trójdrogowy zawór kulkowy 3L/PV-1
 • Pompa perystaltyczna SR25.2
 • Pompa membranowa MP47 lub MP06/12 lub N5KP
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5 /W, opcja zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10 lub FM40, 25-250 Nl/godz.
 • Analizatory, np. PMA100

ZALETY

 • Małe wymiary, niewielki ciężar
 • Natężenie przepływu gazu 1x 250 lub 2x 150 Nl/godz.
 • Opatentowane wymienniki ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream), trzy różne materiały jako standard
 • Punkt rosy na wylocie gazu + 5 °C ± 1 °C
 • Stabilność punktu rosy < ± 0,1 °C
 • Cyfrowy odczyt temperatury
 • Konfigurowalny styk statusu alarmowego
 • Obudowa do montażu ściennego
 • Optimum niezawodności
 • Całkowita eliminacja CFC

Opcje dla wersji podstawowej chłodnicy

ECM-1.. ECM-2..

Typ wymiennika ciepła

ECM-1G ECM-1PV ECM-1SS ECM-2G ECM-2PV ECM-2SS

Nr części

93K0140 93K0170 93K0160 97K0100 97K0110 97K0115

Materiał wymiennika ciepła

szkło Duran PVDF st. nierdzewna 316Ti szkło Duran PVDF st. nierdzewna 316Ti

Maks. natężenie przepływu gazu przez 1 wymiennik

250 Nl/godz.*** 250 Nl/godz.*** 250 Nl/godz.*** 150 Nl/godz.*** 150 Nl/godz.*** 150 Nl/godz.***

Ciśnienie gazu, maks. – bar (bezw.) 3)

2 / 3 2) 3 10* 2 / 3 2) 3 10*

Połączenie pobieranego gazu

GL18 do rurek średnica zewn. 6 mm* gwint wew. G1/4”i G1/4”i * lub 1/4”NPT ** GL18 do rurek średnica zewn. 6 mm* rurka średnica 6 mm* rurka średnica 6 mm

Połączenie kondensatu

GL/25 dla rurek średnica 12 mm *, średnica 8 lub średnica 10 mm ** gwint wew. G3/8”i G3/8”i lub 3/8 NPT ** GL25 do rurek średnica 12 mm*, średnica 8 lub 10 mm ** G3/8”i G3/8”i lub 3/8 NPT **

P przy maks. natężeniu przepływu

1 mbar 1 mbar 1 mbar 1 mbar 1 mbar 1 mbar

Przestrzeń martwa, ok.

100 ml 100 ml 100 ml 40 ml 25 ml 30 ml

Pompa perystaltyczna SR25.2

1 szt. scalona z chłodnicą, w pełni zainstalowana, nr części: 01P9125. Ciężar chłodnicy wzrasta o 0,6 kg na pompę.

* Standard, inne wersje po otrzymaniu zapytania.

** Opcja.
*** Wartości maksymalne podane w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.
2) Ze złączką pośrednią GL.
3) Z pompą SR25.2 maks. 2 bar bezw.

Przykład zamówienia:
1 chłodnica ECM-2 wraz z 2 wymiennikami ciepła ze szkła ECM-2G oraz 2 pompami perystaltycznymi SR25.2, zasilanie 115V 60Hz:
Nr części 1x 02K7510Xa; 2x 97K0100; 2x 01P9125.
Złączka pośrednia GL oraz złączki przewodowe dla połączeń przewodów o różnych średnicach przy wymienniku ciepła – zob. karty katalogowe 3-5.1.1 oraz 7-1.1.

 

 

Elektronicznie sterowany, kompresorowy układ chłodzenia oraz specjalna konstrukcja wymiennika ciepła typu strumieniowego – patent M&C – gwarantują optymalne obniżenie punktu rosy do niskiej, stabilnej wartości i zapewniają warunki odpowiednie do wytwarzania kondensatu. Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych urządzeń odwadniania wstępnego. Dla celów odprowadzenia kondensatu, w chłodnicy EC można zainstalować do czterech pomp perystaltycznych. Alternatywnym rozwiązaniem jest usuwanie kondensatu za pomocą pułapek lub stosowanie naczyń zbiorczych. Dla temperatur otoczenia powyżej 40 °C dostępny jest wentylator EC-F; odprowadzanie kondensatu w przypadku chłodnic EC/ECS można realizować poprzez zespół pompy perystaltycznej EC-D dopasowany do podstawy urządzenia. Zespół pompy perystaltycznej jest również dostępny jako wersja EC-FD z dodatkowymi wentylatorami wymuszającymi przepływ powietrza. Nowa konstrukcja umożliwia zastosowanie do czterech wymienników ciepła, montowanych fabrycznie lub później, bez żadnych utrudnień. Wymienniki mogą być łączone równolegle lub szeregowo. Wymienniki ciepła, dostępne w różnych wersjach materiałowych, są dobierane zależnie od zastosowania. Diody świecące sygnalizują status pracy urządzenia. Odchylenie temperatury o +/- 3 °C powoduje wygenerowanie alarmu. Opisywane chłodnice gazowe to urządzenia samoczynne, nie wymagające obsługi podczas eksploatacji.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE EC-30/FD

 • Filtr ogrzewany, sonda gazowa SP210-H lub SP2000-H
 • Wąż ogrzewany 4M4/6
 • Chłodnica EC / ECS
 • Trójdrogowy zawór kulkowy 3L/PV-1
 • Pompa perystaltyczna SR25.2
 • Pompa membranowa MP47 lub MP06/12 lub N5KP
 • Filtr drobnych cząstek FP-2T-D z alarmem cieczowym LA1
 • Filtr aerozoli CLF-5 /W, opcjonalny, zależnie od zastosowania
 • Przepływomierz FM10 lub FM40, 25-250 Nl/godz.
 • Analizatory, np. PMA100

ZALETY

 • Chłodnica gazowa, seria EC® Wersje: EC, ECS oraz EC-Ex na przepływ 4x 250 Nl/godz.
 • Opatentowane wymienniki ciepła typu strumieniowego w trzech standardowych materiałach
 • Temperatura otoczenia do 50 °C
 • Stabilność punktu ros ±0,25 °C
 • Styk alarmowy jako standard
 • Optimum niezawodności
 • Urządzenie z funkcją samokontroli
 • Aprobata TA-Luft
 • Wersja przeciwwybuchowa Ex, klasa II 2 G EEx p e d q ib IIC T4, certyfikat ATEX
 • Całkowita eliminacja CFC

* Wartości maksymalne w danych technicznych muszą uwzględniać całkowitą wydajność chłodzenia przy temperaturze otoczenia 25 °C.

 

 

W chłodnicach wstępnych VC-… produkowanych przez firmę M&C wykorzystano opatentowany typ wymiennika ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream). Konstrukcja wymiennika stwarza odpowiednie warunki dla powstawania kondensatu oraz gwarantuje optymalne obniżenie poziomu punktu rosy do temperatury otoczenia.

Wydzielony kondnesat powinien być usuwany za pomocą niewielkiej pompy perystaltycznej, pułapki lub naczynia zbiorczego kondensatu.

Chłodnica wstępna VC-..-SL jest wyposażona w standardową pompę perystaltyczną SR25.1 zapewniającą automatyczne usuwanie kondensatu.

Dla zwiększenia wydajności, chłodnica wstępna VC-..-..L posiada wentylator wymuszający przepływ powietrza przez specjalne ożebrowanie. Zainstalowany deflektor zapewnia optymalne warunki przepływu powietrza chłodzącego.

Wersja VC-1-.. chłodnicy wstępnej jest wyposażona w jeden wymiennik ciepła EC typu Jet-Stream.

Wersja VC-2-.. chłodnicy posiada dwa wymienniki ciepła EC typu Jet-Stream, co daje możliwość dołączenia dwóch niezależnych strumieni gazu, lub – w układach równoległych lub szeregowych – jednego strumienia gazu o odpowiednio wysokiej wartości natężenia przepływu.

Kompaktowa, lekka konstrukcja opisywanego urządzenia sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w przenośnych oraz stacjonarnych układach kondycjonowania gazu.

Opisywane chłodnice wstępne to urządzenia z funkcją autokontroli, o niewielkich wymaganiach w zakresie obsługi i serwisu.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnice wstępne VC-… firmy M&C są stosowane w analizie gazowej do obniżania punktu rosy zawilgoconych gazów, np.:

 • dla zmniejszenia obciążenia głównego układu chłodzenia zainstalowanego za chłodnicą wstępną;
 • jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się w dalszej części układu analitycznego wody lub pary związanej w procesie;
 • jeżeli układ zawiera nieogrzewane przewody gazowe zainstalowane bez odpowiedniego nachylenia;
 • w gazowych układach analitycznych z czujnikami elektrochemicznymi

ZALETY

 • Opatentowany wymiennik ciepła typu strumieniowego (Jet-Stream) w trzech standardowych materiałach
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Niewielki ciężar
 • Prostota obsługi i serwisu
 • Optimum niezawodności
 • Wersja z wymuszoną wentylacją
 • Wersja z automatycznym odprowadzaniem kondensatu

** Na zamówienie dostępne zasilanie 115V 60Hz.

 

 

Wersja LGC-1 chłodnicy gazowej firmy M&C oraz wersja rozszerzona LGC-1S są wyposażone w element chłodzący w postaci wężownicy wbudowanej do całkowicie zaspawanej rurki sterującej. Dodatkowa przestrzeń w części dolnej gwarantuje niezawodne oddzielenie pobranego gazu od kondensatu.

Wersja LGT-2 to rurkowa chłodnica gazowa, posiadająca również przestrzeń separacyjną. Tarczowy termometr, zainstalowany przy wlocie czynnika chłodzącego, wskazuje przybliżoną temperaturę punktu rosy na wylocie gazu.

Odprowadzanie kondensatu odbywa się przy użyciu pompy perystaltycznej, automatycznego odwadniacza lub naczynia zbiorczego.

Wersja LC-1 chłodnicy cieczy firmy M&C oraz wersja rozszerzona LC-1S, są wyposażone w element chłodzący w postaci wężownicy wbudowanej do całkowicie zaspawanej rurki sterującej.

LTC-1 to wersja rurkowa tej chłodnicy cieczy. Części: górna oraz dolna są zaprojektowane jako obszary rozprowadzania. Górna część chłodnicy LTC-1 jest zdejmowana.

Tarczowy termometr, zainstalowany w przypadku wersji LC-1 oraz LC-1S przy wlocie czynnika chłodzącego, a w wersji LTC-1 w części dolnej, wskazuje temperaturę schłodzonego medium.

Chłodnice cieczy i gazów serii L… działają w sposób niemal bezobsługowy.

Efekt oraz stabilność chłodzenia zależą od temperatury wlotowej chłodziwa, ilości chłodziwa, warunków wlotowych chłodzonego medium, stanu skupienia medium, różnicy temperatur ?T pomiędzy temperaturą wlotową chłodziwa a temperaturą wylotową medium, jak również od temperatury otoczenia.

Własności jakościowe chłodziwa i medium muszą zostać dobrane stosowanie do materiału z którego wykonana jest chłodnica.

Dobór odpowiedniej wersji oraz obliczenia chłodnicy są dokonywane w oparciu o dane robocze i warunki konkretnego zastosowania. Prosimy o podawanie wszystkich dostępnych wartości parametrów przy składaniu zapytania.

ZASTOSOWANIE:

Chłodnice gazów i cieczy serii L… firmy M&C są stosowane w technice analitycznej do obniżania temperatury mediów ciekłych oraz obniżania punktu rosy pobieranych gazów o znacznej wilgotności.

Przykładowym czynnikiem chłodzącym może być woda. Zasada działania w przeciwprądzie gwarantuje optymalny przebieg procesu chłodzenia.

 

ZALETY

 • Optymalna wydajność chłodzenia
 • Eliminacja przestrzeni martwej
 • Materiał: stal nierdzewna 316Ti
 • Termometr tarczowy
 • Montaż ścienny
 • Dostępne różne wymiary połączeń
 • Na zapytanie wykonania specjalne

S) = Wersja rozszerzona (S).
1) = Dla opcji z wiązką rurek 10/12 mm zamiast 6/8 mm.
* Standard, inne po złożeniu zapytania.

Maksymalna wydajność chłodzenia odnosi się do pary przegrzanej oraz wystarczającej ilości ciekłego chłodziwa.

 

 

Chromatograf NGC8206 umożliwia zdalną analizę składu gazu ziemnego od N2 do C6+ (opcjonalnie stężenie H2S) oraz wykorzystanie pozyskanych danych w zewnętrznym oprogramowaniu.

Chromatograf został stworzony z myślą o najwyższym poziomie niezawodności działania.

Zintegrowany, 32- bitwy sterownik Windows ® CE, bezproblemowo przetwarza wszystkie chromatogramy, dokonuje niezbędnych obliczeń, a także raportuje wyniki w czasie rzeczywistym, dostarczając wiarygodne oraz aktualne informacje. NGC8206 zapisuje dane historyczne, które można wykorzystać do rozliczeń oraz weryfikacji poprawności pracy urządzenia.

Chromatograf wymaga nie tylko bardzo małej przestrzeni, ale również bardzo małej mocy, dzięki czemu może pracować nieprzerwanie.

Chromatograf NGC8206 to łatwe w obsłudze urządzenie umożliwiające pomiar składu gazu ziemnego w każdym punkcie łańcucha dostaw, od odwiertu po rynek dystrybucji.