Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Analizatory do pomiaru lotnych związków organicznych (czyli sumy węglowodorów) pracują w oparciu o ciągłą detekcję płomieniowo-jonizacyjną (FID). Metoda wymaga dostarczenia z zewnątrz paliwa i powietrza potrzebnego do spalania węglowodorów. W zależności od składu badanego gazu stosowane są różne układy poboru próbki. Układ może funkcjonować zarówno w wersji stacjonarnej jak i przenośnej.

 

Akcesoria do analizatorów LZO

Schemat układu pomiarowego z analizatorem FID

Rurki probiercze wykonane z różnych materiałów w zależności od zastosowania, temperatury i składu gazu badanego. Długość i średnica na życzenie użytkownika. Akcesoria do analizatorów LZO
Kiedy istnieje możliwość wystąpienia kondensacji wilgoci już w punkcie poboru stosowane są rurki probiercze grzane do 180 °C. Tego typu rurki współpracują z sondami przenośnymi PSP 4000H. Akcesoria do analizatorów LZO
Do najbardziej wymagających zastosowań, do poboru próbek gazów silnie zapylonych wykorzystywana jest przenośna sonda PSP 4000H. Jej zaletami są lekka, kompaktowa budowa i funkcjonalność. Wbudowany grzany element filtracyjny zapobiega wystąpieniu kondensacji w gazie procesowym. W zależ?ności od składu i temperatury gazu mo?na zastosować ró?ne typy rurek probierczych. Akcesoria do analizatorów LZO
W przypadku poboru gazu zapylonego konieczne jest użycie grzanych filtrów. W zależności od rodzaju gazu wkłady filtracyjne charakteryzują się różną porowatością (np. 2 czy 5 mm) oraz wykonane mogą być z różnych materiałów. Akcesoria do analizatorów LZO
Węże grzane z wbudowanymi filtrami pyłowymi zapobiega kondensacji węglowodorów podczas transportu próbek gazu do analizatora. Zbudowany jest z wewnętrznego przewodu z PTFE i płaszcza grzejnego zintegrowanego z końcówkami. Do węża może być bezpośrednio podłączona rurka probiercza. Na zdjęciu obok pokazany jest wąż grzany firmy JCT ze zintegrowanym filtrem pyłowym. Akcesoria do analizatorów LZO
Do funkcjonowania analizatorów sumy węglowodorów typu FID konieczne jest ciągłe zasilanie analizatora w wodór lub mieszankę wodoru z helem.
Do dwupunktowej kalibracji niezbędne są następujące gazy:

 • azot lub powietrze syntetyczne – do kalibracji punktu zerowego
 • propan (80 ppm w powietrzu syntetycznym) – do kalibracji zakresu
Akcesoria do analizatorów LZO
Butle posiadają zamontowane reduktory ciśnienia pozwalają na uzyskanie właściwego ciśnienia gazów wymaganego przez analizator. Akcesoria do analizatorów LZO

 

 

 

Analizator węgla i azotu CN 802, to niezawodny i elastyczny analizator spalania, który pracuje zgodnie z oficjalnymi metodami referencyjnymi do oznaczania węgla i azotu w wielu sektorach przemysłu, takich jak: rolnictwo, ochrona środowiska, żywność i pasze oraz chemia.

CN 802 jest zasilany przez oprogramowanie CNSoftTM i bez nadzoru generuje w ciągu 5 minut wyniki:
-Całkowity węgiel – TC
-Całkowity węgiel organiczny i nieorganiczny (po zakwaszeniu) – TOC, TIC
-Azot całkowity – TN
-Stosunek C/N

CN 802 jest bezpiecznym analizatorem, który nie wymaga stosowania niebezpiecznych chemikaliów ani czasochłonnych etapów analizy.

Za pomocą CN 802 można jednocześnie ładować różne typy próbek stałych, półstałych i ciekłych.
Detekcja węgla w zakresie ppm – 150 mgC, najniższa na rynku wartość LOD azotu 0.001 mgN z helem oraz RSD niższe niż 0.5% (EDTA) zapewniają wysoką precyzję wyników i doskonałą odtwarzalność.

Analizator elementarny VELP CN 802 został zaprojektowany do pracy 24/7, 365 dni w roku z szybką i łatwą konserwacją. Dostarczany jest z dyskiem o 30 pozycjach i może być rozbudowany do 117 próbek.

CN 802 analizuje próbki o wadze do 1 g i redukuje koszty eksploatacji dzięki technologii VELP oraz oryginalnym materiałom eksploatacyjnym o przedłużonej żywotności.
Ponadto CN 802 pozwala na redukcję kosztów związanych z dostępnością helu dzięki możliwości wyboru Argonu. Selektywny wykrywacz NDIR jest bezobsługowy i odczytuje tylko zawartość węgla.

ZALETY:
-CN 802 LoGasTM TCD pracuje bez gazu referencyjnego, zapewniając dokładność i precyzję,
-bardzo niskie zużycie tlenu dzięki zoptymalizowanemu spalaniu,
-bezobsługowa, fizyczna blokada  DriStepTM, usuwa 99% wody, redukując koszty środków chemicznych,
-urządzenie jest łatwe w instalacji i niezwykle kompaktowe, co pozwala zaoszczędzić miejsce w laboratorium.

Możliwości podłączenia CN 802 do VELP Ermes pozwala ograniczyć rutynowe czynności, dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym analizatora elementarnego, gdziekolwiek jesteś, w dowolnym czasie.

CN 802 jest przeznaczony do pracy ciągłej z w pełni zautomatyzowanymi czynnościami. VELP Ermes pozwala na zarządzanie wieloma urządzeniami, materiałami eksploatacyjnymi, procesami roboczymi oraz wpływa na wyraźne skrócenie czasu diagnostyki w celu zapewnienia najwyższego poziomu usług przy ich maksymalnym bezpieczeństwie danych i ochronie.

Natychmiastowe powiadomienia i alerty pozwolą Ci być zawsze na bieżąco ze statusem Twojej analizy, a dzięki zdalnemu przerywaniu będziesz miał całkowitą kontrolę nad procesami zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.

Zwiększ zyski dzięki procesowi pomiaru ciśnienia pary Reida i automatycznemu nasycaniu próbki powietrzem!

Seria ABB RVP4500 precyzyjnie mierzy ciśnienie pary Reida, w całym zakresie benzyn i ich surowców. Seria RVP4500 oferuje prostą, niezawodną, kompaktową i jednomodułową konstrukcję, która wymaga jedynie minimalnej współpracy z operatorem, minimalnej konserwacji oraz nie wymaga kalibracji. Każda analiza jest zatwierdzana przez autodiagnostykę.

 

Charakterystyka ogólna

•Mikroprocesor oparty na pojedynczym komputerze pokładowym;
•Konstrukcja jednokomorowa;
•Przybliżony czas cyklu 7,5 minuty;
•Zakres pomiarowy – 0 – 20 psi;
•Mała objętość próbki – 2,5 ml;
•Odporność na eksplozję;
•Powtarzalność, odtwarzalność i dokładność;
•Wymagają minimalnego udziału operatora;
•Urządzenie sprawdza poprawność działania poprzez autodiagnostykę;
•Mała, kompaktowa konstrukcja.

 

Informacje dodatkowe

·RVP4500 0-20 psi – Benzyna

·RVP4501 0-90 psi – Benzyna

·RVP4503 0-30 psi – Benzyna

·RVP4510 0-25 psi – olej łupkowy

·RVP4540 0-225 psi – LPG, NGL

·RVP4550 0-20 psi – benzyna z nasyconym powietrzem

Urządzenie do destylacji z parą wodną zaprojektowane do oznaczania zawartości azotu i białka metodą Kjeldahla. Aparat wykonany z polimeru, wysoce odpornego materiału odpornego na korozję, z wbudowanym generatorem pary wodnej i opatentowaną chłodnicą tytanową.

Aparat destylacyjny Kjeldahla UDK 129 pracuje automatycznie, po wybraniu opcji dodawania wodorotlenku sodu i czasu destylacji za pomocą wyświetlacza LCD w celu uzyskania wiarygodnych i dokładnych wyników. Pompy o wysokiej precyzji zapewniają stałe, dokładne dozowanie substancji, a woda chłodząca jest automatycznie wyłączana podczas przerw, co zmniejsza jej zużycie.

UDK 129 posiada wiele funkcji, które zapewniają wydajną i niezawodną destylację, znacznie przekraczającą oczekiwania wobec zwykłego urządzenia klasy podstawowej.

Urządzenie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika: zastosowanie innowacyjnego systemu pozwala na całkowicie bezpieczne umieszczenie probówki oraz zastosowanie probówek o różnych rozmiarach.

Firma VELP Scientifica opracowała i opatentowała innowacyjny skraplacz tytanowy, który zapewnia wysoką wydajność i znaczną oszczędność wody (od 0,5 l/min przy 15 °C – 1 l/min przy 30 °C) przy minimalnej eksploatacji.
Tytanowy skraplacz zapewnia, że temperatura destylatu zawsze pozostaje poniżej bezpiecznej wartości progowej (35 °C), jak wskazano w metodzie Kjeldahla, bez utraty azotu.

Opatentowana wytwornica pary stosowana w aparatach destylacyjnych UDK Kjeldahl oferuje wyjątkową wydajność, będąc rozwiązaniem unikalnym.
Termostat zapewnia prawidłowe działanie wytwornicy pary, eliminuje ryzyko dla użytkownika i gwarantuje bezpieczne warunki pracy.
Wysoki poziom precyzji i dokładności zapewnia prawidłowe i szczegółowe wyniki bez żadnych wycieków nawet po intensywnym użytkowaniu.

•Szybki czas ponownego nagrzewania
•Całkowite bezpieczeństwo: brak ciśnienia wewnętrznego
•Niska dyspersja termiczna
•Duża powtarzalność
•Wysoka wydajność i odporność
•Bezobsługowa platforma
•Termostat bezpieczeństwa
•Pracuje z wodą dejonizowaną

Oznaczanie BZT (Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen) jest prostym i łatwym sposobem monitorowania aktywności mikroorganizmów w próbkach wody.

Mikroorganizmy znajdujące się w próbce wody, zawierającej biodegradowalną substancję organiczną, zużywają tlen i wytwarzają odpowiednią ilość dwutlenku węgla.
Dwutlenek węgla zostaje następnie wchłonięty przez silną zasadę umieszczoną w szyjce butelki. Wynikiem tego procesu jest spadek ciśnienia gazu. BZT mierzy tę zmianę w ciśnieniu gazu od początku do końca analizy i podaje wynik wyrażony w mg/l.

Bezpieczny i łatwy w użyciu

•Pomiar w skalach 90, 250, 600, 999 i 4000 ppm BZT;
•Wyższe wartości mogą być mierzone poprzez rozcieńczenie próbki;
•Pasuje bezpośrednio do butelki zawierającej próbkę;
•Automatycznie zapamiętuje 5 wartości BZT w odstępach 24-godzinnych;
•Wyniki można odczytać w dowolnym momencie, nawet po pięciu dniach;
•Bezpośredni odczyt w mg/l (ppm);
•Kompaktowe stanowiska mieszania;
•Modele wyposażone w stacje mieszania, oferują jakość mieszania VELP;
•Stopień ochrony IP 54 przed przedostawaniem się cząstek i cieczy;
•Zgodność z klasą 3 IEC 1010.

 

W pełni zautomatyzowana seria mineralizatorów DKL z windą firmy Velp przeznaczona do oznaczeń azotu i białka metoda Kjeldahla w analizach żywności, analizach środowiskowych oraz badaniach laboratoriów chemicznych/farmaceutycznych.

 

 

Zastosowanie:

 • woda i ścieki,
 • rośliny,
 • pasze,
 • nawozy,
 • gleba,
 • odpady.

Zalety:

 • dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:
  – czas (Time) – krótki czas ogrzewania próby i szybka analiza;
  – energię (Energy) – zużycie wody chłodzącej na poziomie 0,5 l/min.; doskonała izolacja wewnętrznych elementów urządzenia;
  – koszt (Money) – znaczna redukcja kosztów związana z mniejszym zużyciem energii;
  – powierzchnię (Space)- kompaktowa obudowa zajmuje niewiele miejsca w laboratorium.
 • aluminiowy blok nie wymaga wysokich kosztów utrzymania oraz zapewnia kompletną i homogeniczną mineralizację z wysoką dokładnością wyników
 • automatyczne umieszczanie i podnoszenie probówek z bloku za pomocą windy bez konieczności manualnej obsługi urządzenia
 • innowacyjny, graficzny wyświetlacz umożliwia prostą i szybką obsługę urządzenia z możliwością planowania i monitorowania poszczególnych etapów mineralizacji
 • możliwość wyboru języka menu w tym języka polskiego

Dostępne modele w zależności od liczby stanowisk i pojemności próbek

Model Liczba stanowisk i pojemność próbek
DKL 8
8 stanowisk dla próbek o poj. 250 ml i ?42 mm
DKL 12
12 stanowisk dla próbek o poj. 250/400 ml i ?42 mm
DKL 20
20 stanowisk dla próbek o poj. 250/400 ml i ?42 mm
DKL 42/26 42 stanowiska dla próbek o poj. 100 ml i ?26 mm

 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

 • Winda,
 • System wyciągu oparów,
 • Probówki,
 • Statyw na probówki,
 • Zbiornik na skropliny.

 

 

 

Automatyczny aparat destylacyjny Kjeldahla UDK 149 może być podłączony do kilku modeli zewnętrznych titratorów potencjometrycznych w celu uzyskania bezpośredniego wyniku końcowego, oferując użytkownikowi wybór i wszechstronność.
Umożliwia to bezpośrednie otrzymanie wyniku końcowego przy znacznej oszczędności czasu. Wszystkie parametry fazy destylacji i miareczkowania są zapisywane w pamięci, co pozwala na oszczędność czasu.

Precyzyjne pompy zapewniają stałe, dokładne dozowanie odczynników. Wszystkie parametry dotyczące faz destylacji i miareczkowania są łatwo programowalne i przechowywane w archiwum na urządzeniu, które można następnie pobrać za pomocą pen-drive’a lub bezpośrednio do komputera, co zapewnia maksymalną elastyczność zarządzania.

Wytwornica pary stosowana w aparatach destylacyjnych UDK Kjeldahl oferuje unikalną wydajność, jest rozwiązaniem unikatowym i opatentowanym.
Termostat zapewnia właściwe funkcjonowanie wytwornicy pary, eliminuje ryzyko dla użytkownika i gwarantuje bezpieczne warunki pracy.
Wysoki poziom precyzji i dokładności zapewnia prawidłowe i szczegółowe wyniki, nawet po intensywnym użytkowaniu.

Zalety:

 • Dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:-
  – czas (Time)- krótki czas ogrzewania próby i szybka analiza
  – energię (Energy)- zużycie wody chłodzącej na poziomie 0,5 l/min.; doskonała izolacja wewnętrznych elementów urządzenia
  – koszt (Money)- znaczna redukcja kosztów związana z mniejszym zużyciem energii
  – powierzchnię (Space)- kompaktowa obudowa zajmuje niewiele miejsca w laboratorium
 • Bezciśnieniowy generator pary wodnej zapewnia bezpieczeństwo
 • Innowacyjna tytanowa chłodnica ogranicza zużycie wody chłodzącej (0,5l/min.) zapewniając temperaturę uzyskanego destylatu poniżej wartości progowej
 • Unikalna głowica wykonana z polimeru wykazuje doskonałą odporność na korozję
 • Precyzyjne pompy zapewniają powtarzalną dokładność dozowania reagentów
 • Automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji
 • Dotykowy-kolorowy wyświetlacz zapewnia użytkownikowi pełną wizualizację przebiegu poszczególnych faz analiz z możliwością ustawienia ilości dozowanych reagentów, czasu destylacji, przepływu pary wodnej
 • Zaawansowany system zabezpieczeń (osłona ochronna, dźwignia umożliwiająca zmianę położenia probówki bez konieczności dotykania szkła, płytka ociekowa, czujnik przepływu wody chłodzącej, alarm poziomu odczynników)
 • Wielozadaniowe oprogramowanie umożliwia użytkownikowi ustawienie automatycznej kontroli parametrów destylacji i miareczkowania
 • UDK 149 oferuje pełną obsługę danych poprzez wewnętrzną pamięć wyników, połączenie z PC, pen drive, drukarkę, Ethernet, USB i RS232
 • Możliwość podłączenia dowolnych modeli titratorów zwiększa różnorodność zastosowań urządzenia

 

 

W pełni zautomatyzowane, interaktywne urządzenie do destylacji i miareczkowania kolorymetrycznego zaprojektowane do oznaczania zawartości azotu i białka metodą Kjeldahla z możliwością podłączenia autosamplera.

Całkowicie automatyczny system destylacji i miareczkowania Kjeldahla oferuje dużą wydajność i maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika.

Automatyczne dodawanie wszystkich odczynników z ostrzeżeniem o niskim poziomie upraszcza rutynowe czynności, podczas gdy możliwość ustawienia wydatku pary od 10% do 100% zwiększa zakres zastosowania UDK 169. Automatycznie urządzenie przeprowadza destylację i miareczkowanie.

Możliwość ustawienia mocy pary w zakresie od 10% do 100% sprawia, że przyrząd ten jest polecany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym najbardziej specyficznych, wymagających specjalnych parametrów. UDK 169 jest idealny do wiarygodnego oznaczania azotu amonowego, azotu białkowego (Kjeldahla), azotu azotowego (po redukcji/devarda), fenoli, kwasów lotnych, cyjanków i zawartości alkoholu.

Po zakończeniu analizy wszystkie pozostałości mogą być automatycznie odsysane, zarówno do destylacji jak i miareczkowania.

UDK 169 może być używany samodzielnie lub w połączeniu z autosamplerem AutoKjel, w celu uzyskania wydajnego systemu pozwalającego na autonomiczne przetwarzanie do 24 próbek ze standardowymi probówkami (250 ml) lub 21 probówek Jumbo (400 ml).

Probówki są pobierane z podajnika i podawane bezpośrednio do UDK 169 w celu dalszego przetwarzania i uzyskiwania właściwych wyników, co pozwala użytkownikowi na pracę w pełni bezpieczną i łatwą, bez konieczności obecności osoby obsługującej.

Analizator UDK 169 & AutoKjel Kjeldahl został zaprojektowany do pracy ciągłej, zapewniając maksymalną przepustowość próbki i automatyzację przetwarzania danych.

Zalety:

 • Dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:-
  – czas (Time)- krótki czas ogrzewania próby i szybka analiza
  – energię (Energy)- zużycie wody chłodzącej na poziomie 0,5 l/min.; doskonała izolacja wewnętrznych elementów urządzenia
  – koszt (Money)- znaczna redukcja kosztów związana z mniejszym zużyciem energii
  – powierzchnię (Space)- kompaktowa obudowa zajmuje niewiele miejsca w laboratorium
 • UDK 169 został zaprojektowany aby sprostać oczekiwaniom laboratoriów ukierunkowanych na wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy
 • Urządzenie łączy wszystkie zaawansowane technologie i innowacje firmy VELP w zakresie destylacji i miareczkowania
 • Analizator UDK 169 może pracować samodzielnie lub we współpracy z autosamplerem AutoKjel, w celu zwiększenia wydajności
 • Połączenie UDK 169 i autosamplera AutoKjel zapewnia całkowitą automatyczność: wprowadzenie 24 próbek pomiarowych (250 ml) lub 21 próbek pomiarowych (400 ml) i otrzymanie dokładnych, wiarygodnych wyników bez nadzoru
 • Probówki automatycznie przenoszone są z obrotowego podajnika bezpośrednio do aparatu UDK 169. Eliminuje to niepotrzebny wysiłek i oszczędza czas
 • Aparat wykonany jest z plastikowego, wysoce odpornego materiału odpornego na korozję, z wbudowanym generatorem pary wodnej i opatentowaną chłodnicą tytanową
 • Bezciśnieniowy generator pary wodnej zapewnia bezpieczeństwo
 • Innowacyjna tytanowa chłodnica ogranicza zużycie wody chłodzącej oraz zapewnia temperaturę destylatu poniżej wartości progowej
 • Unikalna głowica wykonana z tworzywa sztucznego wykazuje doskonałą odporność na korozję
 • Precyzyjna pompa i biureta zapewniają powtarzalną dokładność dozowania reagentów
 • Dotykowy, 6-calowy kolorowy wyświetlacz  zapewnia użytkownikowi pełną wizualizację przebiegu poszczególnych faz analiz z możliwością ustawienia ilości dozowanych reagentów, czasu destylacji, przepływu pary wodnej
 • Zaawansowany system zabezpieczeń (osłona ochronna, dźwignia umożliwiająca zmianę położenia probówki bez konieczności dotykania szkła, płytka ociekowa, czujnik przepływu wody chłodzącej, alarm poziomu odczynników)
 • Wielozadaniowe oprogramowanie umożliwia użytkownikowi ustawienie automatycznej kontroli procesu destylacji i miareczkowania
 • Automatyczne, kolorymetryczne miareczkowanie (zgodnie z AOAC) kończy się automatycznym czyszczeniem przewodów
 • Automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji
 • UDK 169 oferuje pełną obsługę danych poprzez wewnętrzną pamięć wyników, połączenie z PC, waga, pen drive, drukarkę, Ethernet, USB. Port RS232 służy do podłączenia autosamplera

 

 

Tradycyjne bloki mineralizacyjne przeznaczone do analizy azotu i oznaczania białka metodą Kjeldahla z aluminiowym blokiem grzewczym, który oferuje doskonałą jednorodność termiczną przy maksymalnej temperaturze roboczej 450 ° C.

Zastosowanie:

 • woda i ścieki,
 • rośliny,
 • żywność,
 • pasze,
 • nawozy,
 • gleba,
 • odpady.

Zalety:

 • doskonała jednorodność termiczna,
 • stabilność w wysokiej temperaturze,
 • materiały eksploatacyjne najwyższej jakości,
 • obudowa odporna na chemikalia (stal INOX pokryta farbą epoksydową),
 • programator sterowany mikroprocesorowo,
 • wyświetlacz cyfrowy,
 • dźwiękowy sygnał zakończenia mineralizacji z automatycznym wyłącznikiem,
 • tryb pracy ciągłej.

Dostępne modele w zależności od liczby stanowisk i pojemności próbek

Model Liczba stanowisk i pojemność próbek
DK 6 6 stanowisk dla próbek o poj. 250 ml i ?42 mm
DK 6/48 6 stanowisk dla próbek o poj. 300 ml i ?48 mm
DK 8 8 stanowisk dla próbek o poj. 250 ml i ?42 mm
DK 20 20 stanowisk dla próbek o poj. 250 ml i ?42 mm
DK 18/26 18 stanowisk dla próbek o poj. 100 ml i ?26 mm
DK 42/46 42 stanowiska dla próbek o poj. 100 ml i ?26 mm