Pomiar rtęci w spalinach

Firma Gasmet wprowadziła na rynek nowy system ciągłego monitoringu rtęci. System działa w oparciu o technologię CVAF (oznaczanie za pomocą fluorescencji atomowej zimnych par). System składa się z zabudowanego w klimatyzowanej szafie analizatora, pompy, automatycznego kalibratora oraz generatora azotu.

Gasmet CMM jest kompleksowym systemem odpowiadającym najnowszym stawianym wymogom. System wymaga minimalnej obsługi i jest doskonałym rozwiązaniem dla wymagających warunków przemysłowych.

Gasmet CMM może mierzyć najniższe stężenia rtęci całkowitej w próbce mocno zapylonej i zawierającej SO2. Potencjalne ryzyko zakłóceń pochodzących od SO2 jest całkowicie wyeliminowane poprzez zastosowanie metody rozcieńczeniowej.
Więcej infomracji:
Pomiar rtęci w spalinach