Pomiar emisji gazów cieplarnianych z gleby

Pomiar gazów cieplarnianych uwalnianych z gleby i wód powierzchniowych jest ważną częścią badania zmian klimatycznych. Istotne jest, aby wiedzieć w jaki sposób ekosystemy glebowe wpływają na zmianę klimatu, a także w jaki sposób ekosystem reaguje na zmiany warunków atmosferycznych. Istnieją dwa sposoby pomiaru aktywności w glebie: pobranie próbki do analizy laboratoryjnej lub pomiar przy użyciu przenośnego analizatora. Aktywność mikrobiologiczna gleby, powoduje uwalnianie gazów cieplarnianych, takich jak metan (CH4), podtlenek azotu (N2O) oraz dwutlenek węgla (CO2) do atmosfery. Przenośny analizator FTIR (transformacja Fourier’a w podczerwieni) umożliwia pomiar on-line kilku gazów jednocześnie (tabela 1).

Więcej informacji:

Pomiar emisji gazów cieplarnianych z gleby