Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Mieszalnik Sonimix 7100 działa na zasadzie przepływu strumieni gazowych przez regulatory przepływu masowego, a jego konstrukcja jest znormalizowana zgodnie z wymaganiami ISO 6145-7. Zalety tej szeroko stosowanej techniki wynikają z połączenia pomiaru i kontroli przepływu gazów. Dokładne obliczenia parametrów mieszania bazują na wewnętrznej bazie danych termodynamicznych stałych gazowych oraz danych gazów źródłowych, którymi mogą również mieszaniny wielu gazów. Sekwencje mieszania oraz dane konfiguracyjne przyrządu można definiować ręcznie, automatycznie lub zdalnie, poprzez interfejs na przednim panelu przyrządu, łącze RS 232 oraz Ethernet.

Wszystkie dane odnoszące się do gazów źródłowych, „receptur” oraz scenariuszy mieszanin są zapisywane w nieulotnej pamięci przyrządu.

Mieszalnik jest dostępny w różnych wariantach bazujących na trzech głównych wersjach.

Pierwszą jest mieszalnik wielozakresowy Sonimix 7100 Multi-Range, umożliwiający wytwarzanie szerokiego zakresu mieszanin gazowych
w oparciu o gazy podawane z butli przy wysokich stężeniach:

  • Sonimix 7100 2L1R – od 10 % do 100 %
  • Sonimix 7100 2L2R – od 1 % do 100 %
  • Sonimix 7100 2L3R – od 0,1 % do 100 %

Wersja Sonimix 7100 Multi-Gas umożliwia mieszanie gazów z maksy-malnie sześciu niezależnych źródeł. Ostatnią wersją jest mieszalnik Multi-Gas z poszerzonymi zakresami.

Wszystkie regulatory przepływu masowego są fabrycznie skalibrowane w 10 punktach przy użyciu identyfikowalnego wzorca pierwotnego.

Każdy przyrząd może być (opcjonalnie) kalibrowany w producenckim systemie laboratoryjnym z akredytacją ISO 17025, z wydaniem raportu  z obliczeniami niepewności.

 

Kluczowe zalety

Elastyczność:
duże możliwości operacyjne,
do 6 linii (5 gazów źródłowych + gaz bilansujący), każda linia 3 dekady stężenia

Dokładność:
kalibracja regulatorów przepływu masowego dowolnym gazem, lepsza dokładność
niż w przypadku korzystania z jednego gazu
i współczynników konwersji

Szeroki zakres rozcieńczeń:
0,1 % do 100 %

Niezawodna charakterystyka metrologiczna:
kalibracja w zakładowym laboratorium, akredytowanym według ISO 17025, przed dostawą
oraz w całym okresie użytkowania przyrządu

Ergonomia:
duży, kolorowy ekran z dotykowym interfejsem, ten sam interfejs odtwarzany na zdal-nych komputerach, wystarcza jedno przeszkolenie

Komunikacja:
Ethernet, Wi-Fi oraz USB
dla zdalnej kontroli i przekazywania danych
poprzez USB

Zwrot kosztów inwestycji:
niższe koszty związane z butlami gazów dzięki wytwarzaniu własnych mieszanin

Zalety eksploatacyjne:
szybki przedmuch
linii skraca okres stabilizacji przy korzystaniu
z wysokiego ilorazu rozcieńczenia

Ścieżka kontrolna dla audytu:
wszystkie
operacje urządzenia oraz procesy wytwarzania mieszanin są dostępne na porcie USB
do wykorzystania w przyszłości

Bezpieczeństwo:
procedura inteligentnego przedmuchu usuwa związki toksyczne z całej
drogi gazowej

 

Zastosowania:

Mieszalnik Sonimix 7100 jest przeznaczony do pracy w następujących zastosowaniach:

  • kalibracja przyrządów monitorujących i czujników gazów
  • analiza wpływów przeszkadzających w przyrządach monitorujących
  • zastosowania wymagające zgodności z normą PN-EN 14 181 dotyczącą ciągłych pomiarów emisji (QAL1 do QAL3)
  • kontrola jakości urządzeń monitorowania gazów w laboratoriach
  • wytwarzanie mieszanin gazowych dla celów badawczo-rozwojowych