Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Posiadamy w ofercie szereg różnego rodzaju asortymentu do pomiaru barwy zarówno ciał stałych jak i substancji płynnych. Nasze urządzenia w postaci zaawansowanych spektrokolorymetrów mają możliwość pomiaru barwy w wielu skalach, między innymi takich jak: FAC, Gardnera, Saybolta, skala jodowa, skala miodowa, Pt-Co Hazena, jak i pozwalają na wytyczenie własnej skali użytkownika na podstawie zadanego wzorca. Analizatory te często wykorzystywane są przez pełen przekrój różnego rodzaju przemysłu:

Przemysł spożywczy – pomiar barwy olejów spożywczych, pomiar barwy łoju (tłuszczy zwierzęcych);
Laboratoria syntezy organicznej – pomiar barwy rozpuszczalników;
Produkcja – pomiar barwy wosku do świec.

Spektrokolorymetry występują zarówno w wersji z termostatowanym gniazdem na kuwety – do próbek wymagających utrzymania podwyższonej temperatury (nawet do 95oC) w trakcie pomiaru barwy jak i w wersji podstawowej – bez grzałki termostatującej.
W ofercie posiadamy także prostsze urządzenia tzw. komparatory barwy, które umożliwiają wizualne porównywanie próbek przy pomocy dysków barwnych.

Analizator NDA 701 to innowacyjne rozwiązanie firmy VELP w zakresie oznaczania azotu i białek, przy wykorzystaniu metody DUMAS‘a (analizy spaleniowej). Zapewnia doskonałą dokładność zarówno dla próbek stałych i ciekłych. Umożliwia przeprowadzanie wyjątkowo dokładnych analiz o bardzo niskim zakresie oznaczalności (0,003 mg N) i z wyjątkową powtarzalnością. Niskie odchylenie standardowe względne gwarantuje pewność wyników analiz, wysoką powtarzalność i jakość wyników. W metodzie DUMAS próbka zamknięta w kapsułce jest spalana w wysokiej temperaturze w obecności katalizatora w kontrolowanej atmosferze tlenu. Produkty spalania: CO2, H2O, NOx, przechodzą przez piec redukcyjny, gdzie NOx są redukowane do N2. H2O i CO2 są odseparowywane, a azot cząsteczkowy jest mierzony w detektorze termokonduktanycjnym (TCD). Cała procedura zajmuje od 3-4 minut.
W celu zmaksymalizowania dokładności wyników analiz, próbki należy poddać odpowiedniej homogenizacji.

Zalety:

 • W pełni zautomatyzowany: bezobsługowy, niewymagający specjalistycznego przygotowania użytkownika
 • Elastyczny i wszechstronny: odpowiedni dla każdego rodzaju próbek
 • Wysokowydajny: utrzymujący parametry
 • Umiarkowany koszt eksploatacji
 • Dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:
  Czas (TIME)  – wyjątkowo szybka analiza w ciągu 3-4 minut
  Energię (ENERGY)  – niski pobór energii dzięki doskonałej konstrukcji
  Koszt (MONEY) – niski koszt pojedynczej analizy, niskie zużycie gazu i odczynników (LoGasTM i DriStepTM)
  Powierzchnię (SPACE) – wykonywanie całej analizy przy pomocy jednego, małego urządzeń
 • Urządzenie jest przystosowane do pracy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
 • Wymaga minimum zabiegów konserwacyjnych, pracuje bezpiecznie bez stosowania niebezpiecznych odczynników
 • Zoptymalizowany czas zużycia elementów wymiennych w połączeniu z krótkim czasem potrzebnym na ich wymianę zwiększa korzyści ze stosowania tego rewolucyjnego urządzenia
 • Oprogramowanie zapewniającym wizualizację najważniejszych informacji
 • Autosampler mieszczący do 30 próbek (z możliwością rozbudowy do 116) zarówno dla próbek stałych jak i ciekłych, umieszczanych
  w cienkich kapsułkach z folii cynowej
 • Urządzenie dostarczane jest z zapasem materiałów eksploatacyjnych gotowych do natychmiastowego użycia, wystarczających na 400 analiz.

 

AF 710 to wizualny kolorymetr jest przeznaczony do wyrażenia koloru w skali kolorów AOCS-Tintometer® za pomocą filtrów szklanych Lovibond® . Skala kolorów AOCS-Tintometer® to specjalna czerwono-żółta wersja skali Lovibond® RYBN wykorzystująca czerwoną skalę AOCS-Tintometer® (która nie jest tym samym, co standardowa czerwona skala Lovibond®). AF 710-3 jest przystosowany do specjalnych szklanych probówek z płaskim dnem, określonych w oficjalnej metodzie Cc 13b-45 firmy AOCS, które są oznaczone w celu wskazania kolumny oleju 1/2″, 1″ i 5¼”.

 

NAZWA ZASTOSOWANIE NR KATALOGOWY
AF710-3 Oleje jadalne i tłuszcze, chemia gospodarcza, produkty petrochemiczne i woski 107103

 

Urządzenie do destylacji z parą wodną zaprojektowane do oznaczania zawartości azotu i białka metodą Kjeldahla. Aparat wykonany z polimeru, wysoce odpornego materiału odpornego na korozję, z wbudowanym generatorem pary wodnej i opatentowaną chłodnicą tytanową.

Aparat destylacyjny Kjeldahla UDK 129 pracuje automatycznie, po wybraniu opcji dodawania wodorotlenku sodu i czasu destylacji za pomocą wyświetlacza LCD w celu uzyskania wiarygodnych i dokładnych wyników. Pompy o wysokiej precyzji zapewniają stałe, dokładne dozowanie substancji, a woda chłodząca jest automatycznie wyłączana podczas przerw, co zmniejsza jej zużycie.

UDK 129 posiada wiele funkcji, które zapewniają wydajną i niezawodną destylację, znacznie przekraczającą oczekiwania wobec zwykłego urządzenia klasy podstawowej.

Urządzenie spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika: zastosowanie innowacyjnego systemu pozwala na całkowicie bezpieczne umieszczenie probówki oraz zastosowanie probówek o różnych rozmiarach.

Firma VELP Scientifica opracowała i opatentowała innowacyjny skraplacz tytanowy, który zapewnia wysoką wydajność i znaczną oszczędność wody (od 0,5 l/min przy 15 °C – 1 l/min przy 30 °C) przy minimalnej eksploatacji.
Tytanowy skraplacz zapewnia, że temperatura destylatu zawsze pozostaje poniżej bezpiecznej wartości progowej (35 °C), jak wskazano w metodzie Kjeldahla, bez utraty azotu.

Opatentowana wytwornica pary stosowana w aparatach destylacyjnych UDK Kjeldahl oferuje wyjątkową wydajność, będąc rozwiązaniem unikalnym.
Termostat zapewnia prawidłowe działanie wytwornicy pary, eliminuje ryzyko dla użytkownika i gwarantuje bezpieczne warunki pracy.
Wysoki poziom precyzji i dokładności zapewnia prawidłowe i szczegółowe wyniki bez żadnych wycieków nawet po intensywnym użytkowaniu.

•Szybki czas ponownego nagrzewania
•Całkowite bezpieczeństwo: brak ciśnienia wewnętrznego
•Niska dyspersja termiczna
•Duża powtarzalność
•Wysoka wydajność i odporność
•Bezobsługowa platforma
•Termostat bezpieczeństwa
•Pracuje z wodą dejonizowaną

Urządzenie do hydrolizy HU 6 firmy VELP Scientifica jest idealnym rozwiązaniem do przygotowywania próbek przed zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Urządzenie oznacza całkowitą zawartość tłuszczu, w celu uwolnienia cząsteczek gotowych do przeprowadzenia ekstrakcji.

Procedura ta, jest wymagana w wielu oficjalnych metodach AOAC, do oznaczania zawartości tłuszczu w próbkach żywności, takich jak: mięso, ser, owoce morza, czekolada, mąki zbożowe, itp.

HU 6 przeprowadza hydrolizę w sposób całkowicie bezpieczny i obsługuje jednocześnie 6 próbek, co znacząco wpływa na wydajność pracy.

Szybka i bezpieczna hydroliza

Próbki ogrzewane są w aluminiowym bloku grzejnym, zapewniającym jednorodność termiczną. Hydrolizę przeprowadza się w środowisku kwaśnym (4N kwas solny), a w niektórych przypadkach również w środowisku zasadowym (20% w/v amoniak), przez około 60 minut w temperaturze 170°C. Zhydrolizowana próbka jest następnie filtrowana w szklanym tyglu i przemywana ciepłą, dejonizowaną wodą w celu usunięcia śladów kwasu solnego.
Tygiel szklany zawierający zhydrolizowaną i oczyszczoną próbkę jest suszony, a następnie umieszczany w eksykatorze. W następnym etapie, tygiel jest przenoszony bezpośrednio do urządzenia SER 158 i SER 148 Solvent Extraction Unit, co zapewnia dokładność wyników.
Urządzenie HU 6 jest wyposażone w pompę próżniową, która zapewnia bezpieczeństwo dzięki redukcji oparów kwasu.

Innowacyjne rozwiązanie, całkowicie kontrolowane przez potężne oprogramowanie OXISoft ™, które jest w stanie dostarczyć wysokiej jakości informacji dotyczących stabilności oksydacyjnej w żywności, olejach i tłuszczach. Metoda Oxitest jest oficjalnie uznana za Międzynarodową Standardową Procedurę AOCS Cd 12c-16.
OxiTest przeprowadza analizę całej próbki, bez oddzielania tłuszczu, co wpływa na wiarygodność wyników.

Zastosowanie:

 • żywność
 • oleje
 • tłuszcze

Zalety:

 • przewidywanie okresu trwałości
 • testuje produkt w określonych odstępach czasu; tworzy krzywą eksperymentalną
 • ocena adekwatności warunków przechowywania
 • ocena najlepszego rozwiązania w zakresie opakowań
 • porównanie stabilności oksydacyjnej różnych preparatów do przetworów spożywczych
 • ocena stabilności oksydacyjnej olejów roślinnych różnego pochodzenia
 • ocena skuteczności przeciwutleniaczy
 • informacje na temat utleniania produktów są szczególnie przydatne w przypadku produktów zawierających 2-4% nienasyconych kwasów tłuszczowych
 • badanie stabilności oksydacyjnej przychodzących surowców i wychodzących produktów gotowych
 • intuicyjne oprogramowanie OXISoft ™
 • nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa
 • alarmy informujące o uszkodzeniu sondy i przekroczeniu temperatury
 • brak potrzeby przygotowywania próbki
 • podwójne komory do podwójnej lub równoległej analizy
 • możliwość zarządzania maksymalnie 4 OxiTestami za pomocą tego samego oprogramowania
 • dane zapisywane w bazie danych
 • eksport danych przez port USB na pendrive lub PC
 • dane wyjściowe zapisywane w formacie .xls, .txt i .csv w celu dopasowania do systemów raportujących
 • niezniszczalne tytanowe uchwyty na próbki i komory
 • hermetycznie zamknięte komory
 • podłączenie aparatu do Chmury z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa
 • monitorowanie i powiadamianie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy VELP Ermes Cloud
 • natychmiastowe aktualizacje oprogramowania (OTA)
 • dostęp do danych za pośrednictwem komputera, smartfona i tabletu

FILTRY BERNOULLI BSG/BSP/BSS

Przemysłowe filtry BERNOULLI SYSTEM (Szwecja) zostały zaprojektowane dla usuwania zawiesin stałych z cieczy, w szczególności lekkich frakcji i zawiesiny organicznej, poprzez filtrację mechaniczną ciśnieniową sitową. Filtr Bernoulliego jest automatycznym, samopłuczącym się filtrem do całkowicie ciągłej pracy. Dzięki niezwykle prostej budowie charakteryzują się następującymi, unikalnymi cechami: niezawodne działanie, łatwa instalacji, niska strata ciśnienia i niskie koszty eksploatacji.

SAMOPŁUCZĄCE FILTRY SITOWE

 

 • Wykonane materiałowe
  • BSP – PVC-U, wymiary DN65 – DN100, przepływ do 130 m3/h
  • BSG – laminat poliestrowo szklany, wymiary DN100 – DN800, przepływ do 8000 m3/h
  • BSS – stal 3016L, wymiary DN80 – DN400, przepływ do 2100 m3/h
 • Dostępne kosze filtracyjne w zakresie 0,1 – 2,0 mm
  • Stal nierdzewna 316L
  • Tytan
  • Duplex
 • niska i stała strat ciśnienia (do 0,2 BAR)
 • efektywna praca i płukanie od 0.3 bar
 • montaż w dowolnej pozycji
 • automatyczne płukanie podczas prac
 • ciśnienie do 10 bar, wyższe parametry na życzenie

 

 

 

ZASADA DZIAŁANIA

FILTRACJA

Zamknięty zawór płuczący.

Tłok ponad koszem filtracyjnym.

PŁUKANIE FAZA 1

Otwarty zawór płuczący.

Duże zanieczyszczenia są wymywane.

PŁUKANIE FAZA 2

Tłok dwukrotnie przechodzi
przez kosz filtracyjny
usuwając cząsteczki z jego powierzchni.

 

 

Dodatkowe informacje:

ROTAREX Karta katalogowa

 

 

 

Automatyczny analizator do oznaczania włókien surowych i sztucznych,  zgodnie z oficjalnymi metodami referencyjnymi, wymagający minimalnej obsługi przez operatora, z unikalnym interfejsem użytkownika i łącznością z Chmurą.

Ponadto w metodzie FIWE Advance z zastosowaniem tygli, unika się utraty włókna w wyniku przenoszenia próbki, która pozostaje w nim przez cały czas trwania procedury analitycznej.

 

Zastosowanie:

 • Oznaczanie włókna surowego (CF) i włókna sztucznego NDF, ADF i ADL
 • Analiza struktury włókien (celuloza, hemiceluloza i lignina)

Zalety:

 • Pozostałości włókien pozostają w tyglach na wszystkich etapach analizy eliminując ryzyko błędów
 • Dysza dozująca precyzyjnie wprowadza odczynniki do każdej kolumny
 • Aparat ogrzewa i poprzez dyszę precyzyjnie dozuje wymagane odczynniki do każdej kolumny
 • Możliwość analizy 6 próbek jednocześnie
 • Aparat automatyzuje etapy fermentacji, filtracji i płukania bez interwencji operatora co sprowadza się do braku kontaktu użytkownika z gorącymi chemikaliami i oparami
 • Automatyczne dodawanie środka przeciwpieniącego i enzymów
 • Wymagany czas obsługi urządzenia przez operatora wynosi zaledwie 2 minuty
 • Pełna automatyzacja procesu pozwala oszczędzić czas i pieniądze zwiększając wydajność laboratorium
 • Wszystkie wymagane odczynniki znajdują się w dedykowanych szklanych zbiornikach i butelkach znajdujących się wewnątrz urządzenia
 • Aparat automatycznie podgrzewa, dozuje i zbiera gorące chemikalia, aby wyeliminować ryzyko kontaktu z operatorem
 • Dedykowane diody LED pokazują aktywne kolumny i ułatwiają wykrywanie pozostałości
 • 7-calowy kolorowy ekran dotykowy oferuje prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, który upraszcza obsługę
 • Możliwość wyboru spośród gotowych metod lub tworzenie własnych
 • Dostępne są opcjonalne połączenie wagi i skaner kodów kreskowych w celu uproszczenia przygotowania analizy.

 

                                               

Całkowicie automatyczny system destylacji i miareczkowania Kjeldahla oferuje dużą wydajność i maksymalne bezpieczeństwo dla użytkownika. Automatyczne dodawanie wszystkich niezbędnych odczynników (wodorotlenek sodu, woda, kwas borowy, roztwór titranta) z ostrzeżeniem o niskim poziomie upraszcza rutynowe czynności, podczas gdy możliwość ustawienia wydajności pary od 10% do 100% zwiększa zakres zastosowań urządzenia. Automatycznie urządzenie wykonuje destylację i miareczkowanie.

Możliwość ustawienia parametrów pary w zakresie od 10% do 100% sprawia, że przyrząd ten jest polecany do szerokiego zakresu zastosowań, w tym również tych najbardziej specyficznych, wymagających specjalnych ustawień parametrów. UDK 159 jest idealny do wiarygodnego oznaczania azotu amonowego, azotu białkowego (Kjeldahla), azotu azotowego (po redukcji/devarda), fenoli, kwasów lotnych, cyjanków i zawartości alkoholu.

Po zakończeniu analizy wszystkie pozostałości mogą być automatycznie odsysane, zarówno do destylacji jak i miareczkowania.
Wytwornica pary stosowana w aparatach destylacyjnych UDK Kjeldahl oferuje unikalną wydajność, będąc rozwiązaniem opatentowanym.
Termostat zapewnia prawidłowe działanie wytwornicy pary, eliminuje ryzyko dla użytkownika i gwarantuje bezpieczne warunki pracy.
Wysoki poziom dokładności zapewnia prawidłowe i szczegółowe wyniki bez żadnych wycieków nawet po intensywnym użytkowaniu.

Zalety:

 • Dzięki zastosowaniu technologii TEMS urządzenie oszczędza:
  – czas (Time)- krótki czas ogrzewania próby i szybka analiza
  – energię (Energy)- zużycie wody chłodzącej na poziomie 0,5 l/min.; doskonała izolacja wewnętrznych elementów urządzenia
  – koszt (Money)- znaczna redukcja kosztów związana z mniejszym zużyciem energii
  – powierzchnię (Space)- kompaktowa obudowa zajmuje niewiele miejsca w laboratorium
 • UDK 159 został zaprojektowany aby sprostać oczekiwaniom laboratoriów ukierunkowanych na wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy
 • Urządzenie łączy wszystkie zaawansowane technologie i innowacje firmy VELP w zakresie destylacji i miareczkowania
 • Aparat wykonany jest z plastikowego, wysoce odpornego materiału odpornego na korozję, z wbudowanym generatorem pary wodnej
  i opatentowaną chłodnicą tytanową
 • Bezciśnieniowy generator pary wodnej zapewnia bezpieczeństwo
 • Innowacyjna tytanowa chłodnica ogranicza zużycie wody chłodzącej (0,5l/min.)
 • Unikalna głowica wykonana z tworzywa sztucznego wykazuje doskonałą odporność na korozję
 • Precyzyjna pompa i biureta zapewniają powtarzalną dokładność dozowania reagentów
 • Dotykowy-kolorowy wyświetlacz zapewnia użytkownikowi pełną wizualizację przebiegu poszczególnych faz analiz z możliwością ustawienia ilości dozowanych reagentów, czasu destylacji, przepływu pary wodnej
 • Zaawansowany system zabezpieczeń (osłona ochronna, dźwignia umożliwiająca zmianę położenia probówki bez konieczności dotykania szkła, płytka ociekowa, czujnik przepływu wody chłodzącej, alarm poziomu odczynników)
 • Wielozadaniowe oprogramowanie umożliwia użytkownikowi ustawienie automatycznej kontroli parametrów destylacji i miareczkowania
 • Automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji
 • UDK 159 oferuje pełną obsługę danych poprzez wewnętrzną pamięć wyników, połączenie z PC, pen drive, drukarkę, Ethernet, USB i RS23