Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Analizator pracujący w czasie rzeczywistym, umożliwiający pomiary fizykochemiczne w szerokich zakresach pomiarowych (od ppb do %)

 

 

AccuSeries to linia analizatorów procesowych do wody, ścieków i cieczy technologicznych, umożliwiających precyzyjną kontrolę procesów. Seria ta dzieli się na dwa modele: AccuColor i AccuSense.  AccuColor wykorzystuje metody kolorymetryczne, m.in. miareczkowanie kolorymetryczne. AccuSense wykorzystuje techniki miareczkowania potencjometrycznego jak również elektrody jonoselektywne (ISE).

Dokładność i powtarzalność wyników wynosi ±2% zakresu. Metody pomiarowe są dobierane na podstawie matrycy próbki w celu minimalizacji wpływu substancji przeszkadzających; urządzenie może być skonfigurowane pod kątem możliwości analizy wg referencyjnej normy pomiarowej.

AccuSeries daje możliwość sterowania procesem bezpośrednio z urządzenia – dzięki protokołom komunikacyjnym analizator na podstawie wskazań może sterować procesem.

 

Ze względu na specyficzne wymagania aplikacyjne analizator dzieli się na następujące modele:

 

MODEL OPIS Analit/parametr
AccuColor

 

AccuColor wykorzystuje metodę miareczkowania kolorymetrycznego i przeprowadza analizę kolorymetryczną. Barwa powstała w wyniku reakcji z substancjami chemicznymi jest wprost proporcjonalna do stężenia mierzonego parametru. Zastosowanie dwóch długości fali oraz funkcji auto-blank pozwala na kompensację wpływ koloru oraz mętności tła próbki. Czujnik ma doskonałą odporność chemiczną i jest czyszczony między analizami, aby zapobiec obrastaniu optyki. Długość ścieżki optycznej jest dostosowana tak, aby umożliwić wykrywanie niskiego i wysokiego stężenia używając kalibracji wielopunktowej. Twardość w solankach
ManganŻelazoFenoleAluminium

Chlor

Chrom

Miedź

Fosforany

 

AccuSense AccuSense wykorzystuje metody miareczkowania potencjometrycznego oraz bezpośrednie pomiary ISE.

Miareczkowanie potencjometryczne polega na oznaczeniu zależność zmian potencjału elektrody wskaźnikowej od ilości dodawanego titranta. Miareczkowanie potencjometryczne może zostać wykorzystane do analizy cieczy mętnych, fluoryzujących, opalizujących i zabarwionych.

Potencjometria bezpośrednia polega na oznaczaniu stężenia danego jonu w roztworze w oparciu o pomiar SEM ogniwa zbudowanego z elektrody wskaźnikowej i elektrody odniesienia. Potencjometria bezpośrednia wykorzystuje głownie elektrody jonoselektywne.

Bor

Chlorki

Zasadowość

Kwasy

Węglany

Cyjanki

Twardość

Srebro

Surfaktanty

Fluorki

Azotany

Amoniak

 

Przykładowe mierzone parametry Kwas octowy; Kwas borowy; Kwas cytrynowy; Kwas cyjanurowy; Kwas chlorowodorowy; Kwas fluorowodorowy;  Kwas mlekowy; Kwasy organiczne; Kwas azotowy; Kwas fosforowy; Kwas siarkowy; Kwasowość; Zasadowość; Glin; Aminy; Amoniak; Bar; Bor; Bromek; Brom; Kadm; Wapń; Dwutlenek węgla; Węglan; Chloran; Chlorek; Chlor; Chrom; Kobalt; Barwa; Miedź; Cyjanek; Wolne kwasy tłuszczowe; Fluorek; Fluoroboran; FOS-TAC; Twardość; Hydrazyna; Nadtlenek wodoru; Siarkowodór; Podchloryn; Jodek; Jod; Żelazo; Magnez; Merkaptany; Molibdenian; Nikiel; Azotan; Azotyn; Nadchloran; Nadsiarczan; Fenol; Fosforan; Fosfor; Potas; Krzemionka; Srebro; Sód; Chlorek sodu; Siarczan; Siarczyn; Dwutlenek siarki; Surfaktanty; T.M.A.H .; Tert-Butyl-Katechol; Tioceanante; Tiosiarczan; Tiomocznik; Mocznik; Cynk

FILTRY BERNOULLI BSG/BSP/BSS

Przemysłowe filtry BERNOULLI SYSTEM (Szwecja) zostały zaprojektowane dla usuwania zawiesin stałych z cieczy, w szczególności lekkich frakcji i zawiesiny organicznej, poprzez filtrację mechaniczną ciśnieniową sitową. Filtr Bernoulliego jest automatycznym, samopłuczącym się filtrem do całkowicie ciągłej pracy. Dzięki niezwykle prostej budowie charakteryzują się następującymi, unikalnymi cechami: niezawodne działanie, łatwa instalacji, niska strata ciśnienia i niskie koszty eksploatacji.

SAMOPŁUCZĄCE FILTRY SITOWE

 

 • Wykonane materiałowe
  • BSP – PVC-U, wymiary DN65 – DN100, przepływ do 130 m3/h
  • BSG – laminat poliestrowo szklany, wymiary DN100 – DN800, przepływ do 8000 m3/h
  • BSS – stal 3016L, wymiary DN80 – DN400, przepływ do 2100 m3/h
 • Dostępne kosze filtracyjne w zakresie 0,1 – 2,0 mm
  • Stal nierdzewna 316L
  • Tytan
  • Duplex
 • niska i stała strat ciśnienia (do 0,2 BAR)
 • efektywna praca i płukanie od 0.3 bar
 • montaż w dowolnej pozycji
 • automatyczne płukanie podczas prac
 • ciśnienie do 10 bar, wyższe parametry na życzenie

 

 

 

ZASADA DZIAŁANIA

FILTRACJA

Zamknięty zawór płuczący.

Tłok ponad koszem filtracyjnym.

PŁUKANIE FAZA 1

Otwarty zawór płuczący.

Duże zanieczyszczenia są wymywane.

PŁUKANIE FAZA 2

Tłok dwukrotnie przechodzi
przez kosz filtracyjny
usuwając cząsteczki z jego powierzchni.

 

 

Dodatkowe informacje:

ROTAREX Karta katalogowa

 

 

 

Na oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów i obiektach, w których prowadzone są procesy fermentacji, powstają związki organiczne będące przyczyną uciążliwych, nieprzyjemnych zapachów wokół takich obiektów. Głównymi składnikami odorów są poniższe, zawierające siarkę, związki chemiczne, których nawet znikoma ilość (na poziomie kilku ppb) jest wyczuwalna ludzkim nosem i są to:

 • Metylomerkaptan – Me-SH (dodatkowo jest toksyczny)
 • Etylomerkaptan – Et-SH (dodatkowo jest toksyczny)
 • Siarczek dimetylu – DMS
 • Disiarczek dimetylu – DMDS
 • Siarkowodór – H2S (dodatkowo jest toksyczny)
 • Amoniak – NH3 oraz Aminy

Siarkowodór (H2S) jest gazem toksycznym i o dużej uciążliwości zapachowej, jednak to w głównie organiczne związki siarki (merkaptany) są substancjami odpowiadającymi za uciążliwości związane z odorami.

System COMS (Continuous Odour Monitoring System) jest w stanie monitorować nie tylko związki siarki w przeliczeniu na dwutlenek siarki (ekwiwalent SO2), ale przede wszystkim dokładnie i kompleksowo oznaczać ilości poszczególnych merkaptanów i innych gazów będących głównym składnikiem odorów.

System COMS doskonale nadaje się do ciągłej kontroli skuteczności działania biofiltrów lub stacji dezodoryzacji, w przypadku wykorzystywania roztworu podchlorynu do dezynfekcji powietrza technologicznego dodatkowo system COMS może kontrolować emisję chloru do atmosfery (zgodnie z protokołem Kyoto).

Granica wykrywalności głównych związków złowonnych – merkaptanów – dla niektórych aplikacji może sięgać poziomu PPT, choć zwykle wystarczający jest pomiar na poziomie PPB. Dużą zaletą w wielu aplikacjach monitorowania odorów jest również to, że system COMS nie wymaga do pracy gazów z butli pod ciśnieniem, a gazem nośnym jest powietrze lub azot z wytwornicy), natomiast wzorzec do kalibracji stanowi rurka permeacyjna wbudowana w urządzenie.

Chromatografy do monitoringu odorów i kontroli stacji dezodoryzacji - COMS automatyczny system monitorowania odorów firmy CHROMATOTEC

ZASTOSOWANIA:

 • Monitoring jakości powietrza wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, biogazowi, komór fermentacji
 • Kontrola procesów dezodoryzacji powietrza technologicznego.

 

 

Czujnik natężenia przepływu LaserFlow Ex, mierzy przepływ w otwartych kanałach, za pomocą bezkontaktowej technologii Laser Doppler Velocity oraz technologii Ultradźwiękowego pomiaru poziomu. Czujnik wykorzystuje zaawansowaną technologię do pomiaru prędkości za pomocą wiązki laserowej, w jednym lub wielu punktach pod powierzchnią strumienia ścieków. Czujnik może być instalowany w strefach niebezpiecznych określonych jako Klasa 1, Div 1, Strefa 0 i ATEX kategoria 1G.

LaserFlow Ex jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w monitorowaniu ścieków. Dzięki barierze TIENET firmy Teledyne ISCO, jest on kompatybilny zarówno z przepływomierzem Teledyne ISCO Signature, jak i z modułem 2160 LaserFlow, w zależności od rodzaju instalacji.

Dzięki opcjonalnej technologii Doppler Ultrasonic Area, podczas zanurzania w wodzie, pomiar przepływu jest kontynuowany bez przerwy.

Po zamontowaniu specjalnie zaprojektowanego wspornika montażowego, LaserFlow Ex może być instalowany i usuwany z poziomu gruntu. Różnorodne opcje komunikacji umożliwiają programowanie i pobieranie danych w sposób zdalny. Informacje o jakości danych mogą być rejestrowane i przesyłane wraz z danymi o przepływie.

Zastosowania

•Instalacje w obszarach niebezpiecznych;
•Stałe pomiary przepływu dla CSO, SSO, I&I, SSE, CMOM i innych programów monitorowania kanalizacji;
•Pomiary przepływu w oczyszczalniach ścieków w zakresie dopływu i odpływu;
•Pomiary przepływu w procesach przemysłowych i ściekach odpływowych;
•Pomiary przepływu wód deszczowych i wód odpływowych;
•Płytkie pomiary przepływu w rurach o różnych rozmiarach.

Funkcje podstawowe

•Bezpieczna Klasa 1, Div 1, Strefa 0 i ATEX kategoria 1G;
•Bezkontaktowy pomiar prędkości i poziomu;
•Pojedynczy lub wielopunktowy pomiar pod powierzchnią płynu;
•Wytrzymała, zanurzalna obudowa o stopniu ochrony IP68;
•Wysoka jakość odczytów bez konieczności ręcznego kalibrowania.

 

Czujnik prędkości LaserFlow mierzy przepływ w otwartych kanałach za pomocą bezkontaktowej technologii Laser Doppler Velocity oraz bezkontaktowej technologii ultradźwiękowej. Czujnik wykorzystuje zaawansowaną technologię do pomiaru prędkości za pomocą wiązki laserowej, w pojedynczym lub wielu punktach pod powierzchnią strumienia ścieków.

Przepływomierz LaserFlow  dostępny jest w wersji stacjonarnej (z przetwornikiem Signature) oraz w wersji przenośnej (moduły serii 2100).
Przetworniki zapewniają szeroki zakres opcji komunikacji, dzięki czemu możliwe jest zdalne programowanie oraz import wyników pomiarowych i parametrów diagnostycznych z urządzenia.

ZASTOSOWANIE:

 • stacjonarny oraz okresowy pomiar natężenia przepływu;
 • pomiary niskich przepływów w pełnym zakresie średnic kanałów;
 • instalacje rozliczeniowe ścieków;
 • pomiary przepływu ścieków przemysłowych;
 • pomiary przepływu wód powierzchniowych.

 

  Dostępne są następujące opcje programowania:

 • Pomiar prędkości przepływu w jednym punkcie poniżej zwierciadła ścieków, w osi kanału.
 • Pomiar prędkości przepływu na różnych głębokościach poniżej zwierciadła ścieków, w osi kanału.
 • Pomiar prędkości przepływu w kilku punktach na tej samej głębokości poniżej zwierciadła ścieków, w przekroju poprzecznym kanału.
 • Pomiar prędkości przepływu w kilku punktach na różnych głębokościach poniżej zwierciadła ścieków, w przekroju poprzecznym kanału

ZALETY:

 • Bezkontaktowy pomiar prędkości przepływu oraz poziomu ścieków;
 • Jedno lub wielopunktowy pomiar prędkości poniżej zwierciadła ścieków, odpowiedni do warunków pomiarowych;
 • Możliwość ciągłego pomiaru przepływu w warunkach zatopienia sondy LaserFlow  (po zintegrowaniu zanurzeniowej sondy AV, wyposażonej w ultradźwiękowy przetwornik pomiaru prędkości oraz ciśnieniowy czujnik pomiaru napełnienia);
 • Stopień szczelności sondy IP68, umożliwiający ciągłą pracę w studniach kanalizacyjnych;
 • Dwukierunkowy pomiar prędkości;
 • Możliwość zintegrowania z przetwornikiem Signature oraz 2100;
 • Specjalnie uchwyty do instalacji sensora zostały zaprojektowane w taki sposób, aby można było umieścić sondę z poziomu terenu, eliminując w ten sposób konieczność wchodzenia do studni (wersja przenośna);
 • Możliwość organizacji zdalnej sieci punktów pomiaru przepływu w oparciu o teletransmisję GSM/GPRS;
 • Dostępna sonda w wykonaniu Ex.

 

 

 

TG 268 to niezwykle elastyczny miernik przeznaczony do pomiaru średniego poziomu połysku na powłokach, tworzywach sztucznych i materiałach pokrewnych. Ergonomiczne kształty ułatwiają obsługę podczas długotrwałego użytkowania. Dzięki dotykowemu ekranowi  i intuicyjnemu oprogramowaniu do zarządzania danymi opartym na ikonach wykonywanie pomiarów jest niezwykle proste.
Oprogramowanie  OnGloss jest dostarczane w standardzie, rozszerzając funkcjonalność o możliwość komunikacji z komputerem PC za pomocą kabla USB, umożliwiając drukowanie raportów oraz inne opcje.
Możliwość wyświetlenia 5 zestawów pomiarów sprawia, że porównywanie danych jest szybkie i łatwe dzięki pojemności pamięci mieszczącej ponad 1000 zestawów danych. Zapis pomiaru przedstawia datę i godzinę wykonania analizy oraz komunikat „pozytywny” bądź „nieudany” względem próbki.
Łatwe w użyciu menu ekranowe prowadzi użytkownika przez procedurę kalibracji za pomocą dołączonej płytki kalibracyjnej, dzięki czemu procedura jest szybka i prosta.
TG 60 obsługuje następujące standardowe poziomy połysku: ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668 i JI Z 8741.
Białe źródła światła LED zapewniają średni czas życia wynoszący 5 lat lub ponad 3 miliony pomiarów.

Zalety:

 • kompaktowy, nowoczesny design z dotykowym ekranem
 • intuicyjne oprogramowanie oparte na ikonach
 • wygodne użytkowanie przez dłuższy czas dzięki ergonomicznej konstrukcji
 • szybkie porównywanie danych – wyświetla 5 zestawów pomiarów
 • model TG 268 – pomiar wysokiego, średniego i niskiego połysku pod kątem 20 °, 60 ° i 85 °
 • model TG 268 – różne tryby pomiaru – podstawowe, statystyczne, ciągłe
 • model TG 60 – podstawowy pomiar półmatowy pod kątem 60 °

NAZWA OPIS NR KATALOGOWY
Miernik połysku TG 268 Ręczny miernik połysku – kąt detektora 20 °, 60 ° i 85 °, bezpłatny pakiet oprogramowania, 3,5-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 403045
Miernik połysku TG 60 Ręczny miernik półpołysku – kąt detektora 60 °, bezpłatny pakiet oprogramowania, 3,5-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 403050

 

Gasmet CMM

System monitoringu emisji rtęci CMM to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu spełnienia przepisów dotyczących ciągłego monitoringu emisji rtęci. System uzyskał certyfikat QAL1 wydany przez TUV oraz MCERTS. Jest to idealne rozwiązanie do ciągłego pomiaru rtęci w strumieniach gorących, mokrych oraz korozyjnych gazów. Wszystkie części systemu mające kontakt z próbką grzane są do 180 °C. Analizator CMM (ang. Continous Mercury Monitor)  wykorzystuje metodę atomowej fluorescencji zimnych par (ang. Cold Vapour Atomic Fluorescence, skr. CVAF), która charakteryzuje się wysoką czułością. Limit detekcji analizatora CMM wynosi 0,02 µg/m3, a najniższy certyfikowany zakres pomiarowy  0-5 µg/m3, co w konsekwencji pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej dokładności pomiaru. Jednocześnie najwyższy certyfikowany zakres pomiarowy systemu to aż 1000 µg/m3, co umożliwia, pomiar wyższych pików bez żadnych zmian sprzętowych. Dzięki takiej elastyczności, jeżeli w przyszłości limity emisji ulegną zaostrzeniu, to ze względu na swoje wyjątkowe parametry wykonawcze (wykrywalność i niepewność pomiaru) system z pewnością spełni nowe wymagania. Dzięki zintegrowaniu generatora azotu i par rtęci uruchomienie systemu CMM, wymaga wyłącznie podłączenia sprężonego powietrza i zasilania elektrycznego. Aby można było mierzyć ślady rtęci na poziomie mikrogramów z tak niezwykłą dokładnością, oprócz samej metody pomiarowej CVAF, system posiada szereg specjalistycznych rozwiązań technicznych. Należy do nich między innymi:

 • rozcieńczanie próbki zapewniające minimalizowanie interferencji powodowanych obecnością gazów zakłócających pomiar rtęci takich jak SO2,
 • powlekanie elementów mających kontakt z próbką, specjalną powłoką zapobiegającą przylepianiu się cząstek rtęci na powierzchni materiałów,
 • wysokosprawny dwustopniowy przedmuch wsteczny flirtu cząstek stałych,

 

Metoda pomiarowa

Spektrometr CVAF pracuje w oparciu o technikę fluorescencji atomowej zimnych par. Sam spektrometr mierzy rtęć atomową. Aby zmierzyć rtęć całkowitą, łącznie z jej tlenkami, stosowany jest termiczny konwerter przekształcający wszystkie postaci rtęci m.in. chlorki w rtęć atomową mierzoną przez analizator. Konwerter sprzężony jest z celą pomiarową w celu minimalizacji ryzyka dalszych reakcji wprowadzających atomy rtęci ponownie w formy tlenków pomiędzy spektrometrem a konwerterem. Metoda nie wymaga zastosowania chemii mokrej lub pułapek powlekanych złotem. Kalibracja całego systemu przebiega automatycznie, przy użyciu wbudowanego kalibratora.

Niezawodny nawet w trudnych warunkach

System przeszedł pomyślnie testy na wielu instalacjach, takich jak: elektrownie węglowe, spalarnie odpadów, cementownie. Charakteryzuje się długoterminową stabilnością oraz wysoką dyspozycyjnością >99%. Biorąc pod uwagę reaktywny charakter rtęci została podjęta szczególna ostrożność mająca na celu zapewnienie, że rtęć występująca w spalinach nie została zaabsorbowania w pyle zbierającym się w filtrach sondy probierczej. System Gasmet CMM zawiera mniejszy element filtracyjny, który minimalizuje ilość pyłu odkładającego się na filtrze oraz dwu stopniowy mechanizm przedmuchu wstecznego. Przedmuch najpierw usuwa pył z elementu filtracyjnego a następnie usuwa pył z rurki probierczej sondy z powrotem do procesu.

Dane techniczne

 • Metoda pomiarowa: fluorescencja atomowa zimnych par CVAF
 • Najniższy certyfikowany zakres pomiarowy: 0 – 5 μg/m3
 • Próg detekcji: 0.02 μg/m3
 • Temperatura pracy: 5 – 40°C
 • Czas odpowiedzi T90: ‹ 120 s
 • Zasilanie: 400VAC 3f 50Hz
 • Sonda: SS316, części zwilżalne przez próbkę powleczone szkłem, temp. pracy max. 250°C, dł. 122cm
 • Linia grzana: wbudowane rurki z PFA i PTFE do przesyłu próbki, gazu kalibracyjnego, powietrza i azotu
 • Wyjścia: 4-20mA
 • Wymiary szafy: 2030x600x600 (klimatyzacja na górze szafy)
 • Waga: 230kg
 • IP: szafa IP54, klimatyzator IP34

Więcej infomracji:

Portavo 908 Multi to pierwsze przenośne urządzenie pomiarowe oparte na technologii Memosens przeznaczone do analizy cieczy i umożliwiające bezpośrednie sterowanie drukarką. W celu wydruku danych kalibracyjnych (zgodność z GLP) drukarkę można podłączyć bezpośrednio do interfejsu microUSB. Aparat doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.

 • Współpraca ze wszystkimi czujnikami wykonanymi w technologii Memosens jak i również z konwencjonalnymi czujnikami analogowymi.
 • Możliwość kontroli nad drukarką za pomocą bezpośredniego podłączenia przez port microUSB.
 • Możliwość rozbudowy o funkcję pracy wielokanałowej,
 • Wyposażone w kolorowe wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości.
 • Wydajny akumulator litowo-jonowy, który można ładować przez port USB w urządzeniu.
 • Możliwość szybkiego podglądu stanu czujnika.
 • Wielofunkcyjny rejestrator danych.
 • Możliwość zapisu do 10 000 danych (m.in. rejestracja wartości, punktu pomiarowego, identyfikatora czujnika, numeru seryjnego czujnika, temperatury).
 • Przyjazne użytkownikowi programowanie.
 • Użytkownik prowadzony przez procedurę kalibracji krok po kroku.
 • Funkcja wielokanałowa do jednoczesnej pracy 2 czujników. W przypadku wyposażenia w opcję wielokanałową, możliwość jednoczesnego pomiaru przy użyciu 2 połączonych czujników.
 • Nowa procedura kalibracji Cal SOP umożliwia sprawdzenie czujników pH w maksymalnie 3 punktach.
 • Pakiet bezpieczeństwa, w tym zarządzanie użytkownikami.
 • Możliwość przypisania czujnika Memosens bezpośrednio do urządzenia.