Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Analizator pracujący w czasie rzeczywistym, umożliwiający pomiary fizykochemiczne w szerokich zakresach pomiarowych (od ppb do %)

 

 

AccuSeries to linia analizatorów procesowych do wody, ścieków i cieczy technologicznych, umożliwiających precyzyjną kontrolę procesów. Seria ta dzieli się na dwa modele: AccuColor i AccuSense.  AccuColor wykorzystuje metody kolorymetryczne, m.in. miareczkowanie kolorymetryczne. AccuSense wykorzystuje techniki miareczkowania potencjometrycznego jak również elektrody jonoselektywne (ISE).

Dokładność i powtarzalność wyników wynosi ±2% zakresu. Metody pomiarowe są dobierane na podstawie matrycy próbki w celu minimalizacji wpływu substancji przeszkadzających; urządzenie może być skonfigurowane pod kątem możliwości analizy wg referencyjnej normy pomiarowej.

AccuSeries daje możliwość sterowania procesem bezpośrednio z urządzenia – dzięki protokołom komunikacyjnym analizator na podstawie wskazań może sterować procesem.

 

Ze względu na specyficzne wymagania aplikacyjne analizator dzieli się na następujące modele:

 

MODEL OPIS Analit/parametr
AccuColor

 

AccuColor wykorzystuje metodę miareczkowania kolorymetrycznego i przeprowadza analizę kolorymetryczną. Barwa powstała w wyniku reakcji z substancjami chemicznymi jest wprost proporcjonalna do stężenia mierzonego parametru. Zastosowanie dwóch długości fali oraz funkcji auto-blank pozwala na kompensację wpływ koloru oraz mętności tła próbki. Czujnik ma doskonałą odporność chemiczną i jest czyszczony między analizami, aby zapobiec obrastaniu optyki. Długość ścieżki optycznej jest dostosowana tak, aby umożliwić wykrywanie niskiego i wysokiego stężenia używając kalibracji wielopunktowej. Twardość w solankach
ManganŻelazoFenoleAluminium

Chlor

Chrom

Miedź

Fosforany

 

AccuSense AccuSense wykorzystuje metody miareczkowania potencjometrycznego oraz bezpośrednie pomiary ISE.

Miareczkowanie potencjometryczne polega na oznaczeniu zależność zmian potencjału elektrody wskaźnikowej od ilości dodawanego titranta. Miareczkowanie potencjometryczne może zostać wykorzystane do analizy cieczy mętnych, fluoryzujących, opalizujących i zabarwionych.

Potencjometria bezpośrednia polega na oznaczaniu stężenia danego jonu w roztworze w oparciu o pomiar SEM ogniwa zbudowanego z elektrody wskaźnikowej i elektrody odniesienia. Potencjometria bezpośrednia wykorzystuje głownie elektrody jonoselektywne.

Bor

Chlorki

Zasadowość

Kwasy

Węglany

Cyjanki

Twardość

Srebro

Surfaktanty

Fluorki

Azotany

Amoniak

 

Przykładowe mierzone parametry Kwas octowy; Kwas borowy; Kwas cytrynowy; Kwas cyjanurowy; Kwas chlorowodorowy; Kwas fluorowodorowy;  Kwas mlekowy; Kwasy organiczne; Kwas azotowy; Kwas fosforowy; Kwas siarkowy; Kwasowość; Zasadowość; Glin; Aminy; Amoniak; Bar; Bor; Bromek; Brom; Kadm; Wapń; Dwutlenek węgla; Węglan; Chloran; Chlorek; Chlor; Chrom; Kobalt; Barwa; Miedź; Cyjanek; Wolne kwasy tłuszczowe; Fluorek; Fluoroboran; FOS-TAC; Twardość; Hydrazyna; Nadtlenek wodoru; Siarkowodór; Podchloryn; Jodek; Jod; Żelazo; Magnez; Merkaptany; Molibdenian; Nikiel; Azotan; Azotyn; Nadchloran; Nadsiarczan; Fenol; Fosforan; Fosfor; Potas; Krzemionka; Srebro; Sód; Chlorek sodu; Siarczan; Siarczyn; Dwutlenek siarki; Surfaktanty; T.M.A.H .; Tert-Butyl-Katechol; Tioceanante; Tiosiarczan; Tiomocznik; Mocznik; Cynk

Czujnik natężenia przepływu LaserFlow Ex, mierzy przepływ w otwartych kanałach, za pomocą bezkontaktowej technologii Laser Doppler Velocity oraz technologii Ultradźwiękowego pomiaru poziomu. Czujnik wykorzystuje zaawansowaną technologię do pomiaru prędkości za pomocą wiązki laserowej, w jednym lub wielu punktach pod powierzchnią strumienia ścieków. Czujnik może być instalowany w strefach niebezpiecznych określonych jako Klasa 1, Div 1, Strefa 0 i ATEX kategoria 1G.

LaserFlow Ex jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w monitorowaniu ścieków. Dzięki barierze TIENET firmy Teledyne ISCO, jest on kompatybilny zarówno z przepływomierzem Teledyne ISCO Signature, jak i z modułem 2160 LaserFlow, w zależności od rodzaju instalacji.

Dzięki opcjonalnej technologii Doppler Ultrasonic Area, podczas zanurzania w wodzie, pomiar przepływu jest kontynuowany bez przerwy.

Po zamontowaniu specjalnie zaprojektowanego wspornika montażowego, LaserFlow Ex może być instalowany i usuwany z poziomu gruntu. Różnorodne opcje komunikacji umożliwiają programowanie i pobieranie danych w sposób zdalny. Informacje o jakości danych mogą być rejestrowane i przesyłane wraz z danymi o przepływie.

Zastosowania

•Instalacje w obszarach niebezpiecznych;
•Stałe pomiary przepływu dla CSO, SSO, I&I, SSE, CMOM i innych programów monitorowania kanalizacji;
•Pomiary przepływu w oczyszczalniach ścieków w zakresie dopływu i odpływu;
•Pomiary przepływu w procesach przemysłowych i ściekach odpływowych;
•Pomiary przepływu wód deszczowych i wód odpływowych;
•Płytkie pomiary przepływu w rurach o różnych rozmiarach.

Funkcje podstawowe

•Bezpieczna Klasa 1, Div 1, Strefa 0 i ATEX kategoria 1G;
•Bezkontaktowy pomiar prędkości i poziomu;
•Pojedynczy lub wielopunktowy pomiar pod powierzchnią płynu;
•Wytrzymała, zanurzalna obudowa o stopniu ochrony IP68;
•Wysoka jakość odczytów bez konieczności ręcznego kalibrowania.

 

TG 268 to niezwykle elastyczny miernik przeznaczony do pomiaru średniego poziomu połysku na powłokach, tworzywach sztucznych i materiałach pokrewnych. Ergonomiczne kształty ułatwiają obsługę podczas długotrwałego użytkowania. Dzięki dotykowemu ekranowi  i intuicyjnemu oprogramowaniu do zarządzania danymi opartym na ikonach wykonywanie pomiarów jest niezwykle proste.
Oprogramowanie  OnGloss jest dostarczane w standardzie, rozszerzając funkcjonalność o możliwość komunikacji z komputerem PC za pomocą kabla USB, umożliwiając drukowanie raportów oraz inne opcje.
Możliwość wyświetlenia 5 zestawów pomiarów sprawia, że porównywanie danych jest szybkie i łatwe dzięki pojemności pamięci mieszczącej ponad 1000 zestawów danych. Zapis pomiaru przedstawia datę i godzinę wykonania analizy oraz komunikat „pozytywny” bądź „nieudany” względem próbki.
Łatwe w użyciu menu ekranowe prowadzi użytkownika przez procedurę kalibracji za pomocą dołączonej płytki kalibracyjnej, dzięki czemu procedura jest szybka i prosta.
TG 60 obsługuje następujące standardowe poziomy połysku: ASTM D523; ASTM C584; ASTM D2457; BS3900 D5; DIN 67530; DIN EN ISO 2813; EN ISO 7668 i JI Z 8741.
Białe źródła światła LED zapewniają średni czas życia wynoszący 5 lat lub ponad 3 miliony pomiarów.

Zalety:

 • kompaktowy, nowoczesny design z dotykowym ekranem
 • intuicyjne oprogramowanie oparte na ikonach
 • wygodne użytkowanie przez dłuższy czas dzięki ergonomicznej konstrukcji
 • szybkie porównywanie danych – wyświetla 5 zestawów pomiarów
 • model TG 268 – pomiar wysokiego, średniego i niskiego połysku pod kątem 20 °, 60 ° i 85 °
 • model TG 268 – różne tryby pomiaru – podstawowe, statystyczne, ciągłe
 • model TG 60 – podstawowy pomiar półmatowy pod kątem 60 °

NAZWA OPIS NR KATALOGOWY
Miernik połysku TG 268 Ręczny miernik połysku – kąt detektora 20 °, 60 ° i 85 °, bezpłatny pakiet oprogramowania, 3,5-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 403045
Miernik połysku TG 60 Ręczny miernik półpołysku – kąt detektora 60 °, bezpłatny pakiet oprogramowania, 3,5-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości 403050

 

Gasmet CMM

System monitoringu emisji rtęci CMM to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu spełnienia przepisów dotyczących ciągłego monitoringu emisji rtęci. System uzyskał certyfikat QAL1 wydany przez TUV oraz MCERTS. Jest to idealne rozwiązanie do ciągłego pomiaru rtęci w strumieniach gorących, mokrych oraz korozyjnych gazów. Wszystkie części systemu mające kontakt z próbką grzane są do 180 °C. Analizator CMM (ang. Continous Mercury Monitor)  wykorzystuje metodę atomowej fluorescencji zimnych par (ang. Cold Vapour Atomic Fluorescence, skr. CVAF), która charakteryzuje się wysoką czułością. Limit detekcji analizatora CMM wynosi 0,02 µg/m3, a najniższy certyfikowany zakres pomiarowy  0-5 µg/m3, co w konsekwencji pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej dokładności pomiaru. Jednocześnie najwyższy certyfikowany zakres pomiarowy systemu to aż 1000 µg/m3, co umożliwia, pomiar wyższych pików bez żadnych zmian sprzętowych. Dzięki takiej elastyczności, jeżeli w przyszłości limity emisji ulegną zaostrzeniu, to ze względu na swoje wyjątkowe parametry wykonawcze (wykrywalność i niepewność pomiaru) system z pewnością spełni nowe wymagania. Dzięki zintegrowaniu generatora azotu i par rtęci uruchomienie systemu CMM, wymaga wyłącznie podłączenia sprężonego powietrza i zasilania elektrycznego. Aby można było mierzyć ślady rtęci na poziomie mikrogramów z tak niezwykłą dokładnością, oprócz samej metody pomiarowej CVAF, system posiada szereg specjalistycznych rozwiązań technicznych. Należy do nich między innymi:

 • rozcieńczanie próbki zapewniające minimalizowanie interferencji powodowanych obecnością gazów zakłócających pomiar rtęci takich jak SO2,
 • powlekanie elementów mających kontakt z próbką, specjalną powłoką zapobiegającą przylepianiu się cząstek rtęci na powierzchni materiałów,
 • wysokosprawny dwustopniowy przedmuch wsteczny flirtu cząstek stałych,

 

Metoda pomiarowa

Spektrometr CVAF pracuje w oparciu o technikę fluorescencji atomowej zimnych par. Sam spektrometr mierzy rtęć atomową. Aby zmierzyć rtęć całkowitą, łącznie z jej tlenkami, stosowany jest termiczny konwerter przekształcający wszystkie postaci rtęci m.in. chlorki w rtęć atomową mierzoną przez analizator. Konwerter sprzężony jest z celą pomiarową w celu minimalizacji ryzyka dalszych reakcji wprowadzających atomy rtęci ponownie w formy tlenków pomiędzy spektrometrem a konwerterem. Metoda nie wymaga zastosowania chemii mokrej lub pułapek powlekanych złotem. Kalibracja całego systemu przebiega automatycznie, przy użyciu wbudowanego kalibratora.

Niezawodny nawet w trudnych warunkach

System przeszedł pomyślnie testy na wielu instalacjach, takich jak: elektrownie węglowe, spalarnie odpadów, cementownie. Charakteryzuje się długoterminową stabilnością oraz wysoką dyspozycyjnością >99%. Biorąc pod uwagę reaktywny charakter rtęci została podjęta szczególna ostrożność mająca na celu zapewnienie, że rtęć występująca w spalinach nie została zaabsorbowania w pyle zbierającym się w filtrach sondy probierczej. System Gasmet CMM zawiera mniejszy element filtracyjny, który minimalizuje ilość pyłu odkładającego się na filtrze oraz dwu stopniowy mechanizm przedmuchu wstecznego. Przedmuch najpierw usuwa pył z elementu filtracyjnego a następnie usuwa pył z rurki probierczej sondy z powrotem do procesu.

Dane techniczne

 • Metoda pomiarowa: fluorescencja atomowa zimnych par CVAF
 • Najniższy certyfikowany zakres pomiarowy: 0 – 5 μg/m3
 • Próg detekcji: 0.02 μg/m3
 • Temperatura pracy: 5 – 40°C
 • Czas odpowiedzi T90: ‹ 120 s
 • Zasilanie: 400VAC 3f 50Hz
 • Sonda: SS316, części zwilżalne przez próbkę powleczone szkłem, temp. pracy max. 250°C, dł. 122cm
 • Linia grzana: wbudowane rurki z PFA i PTFE do przesyłu próbki, gazu kalibracyjnego, powietrza i azotu
 • Wyjścia: 4-20mA
 • Wymiary szafy: 2030x600x600 (klimatyzacja na górze szafy)
 • Waga: 230kg
 • IP: szafa IP54, klimatyzator IP34

Więcej infomracji:

Portavo 908 Multi to pierwsze przenośne urządzenie pomiarowe oparte na technologii Memosens przeznaczone do analizy cieczy i umożliwiające bezpośrednie sterowanie drukarką. W celu wydruku danych kalibracyjnych (zgodność z GLP) drukarkę można podłączyć bezpośrednio do interfejsu microUSB. Aparat doskonale nadaje się do stosowania w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.

 • Współpraca ze wszystkimi czujnikami wykonanymi w technologii Memosens jak i również z konwencjonalnymi czujnikami analogowymi.
 • Możliwość kontroli nad drukarką za pomocą bezpośredniego podłączenia przez port microUSB.
 • Możliwość rozbudowy o funkcję pracy wielokanałowej,
 • Wyposażone w kolorowe wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości.
 • Wydajny akumulator litowo-jonowy, który można ładować przez port USB w urządzeniu.
 • Możliwość szybkiego podglądu stanu czujnika.
 • Wielofunkcyjny rejestrator danych.
 • Możliwość zapisu do 10 000 danych (m.in. rejestracja wartości, punktu pomiarowego, identyfikatora czujnika, numeru seryjnego czujnika, temperatury).
 • Przyjazne użytkownikowi programowanie.
 • Użytkownik prowadzony przez procedurę kalibracji krok po kroku.
 • Funkcja wielokanałowa do jednoczesnej pracy 2 czujników. W przypadku wyposażenia w opcję wielokanałową, możliwość jednoczesnego pomiaru przy użyciu 2 połączonych czujników.
 • Nowa procedura kalibracji Cal SOP umożliwia sprawdzenie czujników pH w maksymalnie 3 punktach.
 • Pakiet bezpieczeństwa, w tym zarządzanie użytkownikami.
 • Możliwość przypisania czujnika Memosens bezpośrednio do urządzenia.

Przenośny, cyfrowy, wieloparametrowy miernik do pomiaru w terenie i w laboratorium, parametrów takich jak:

– pH – TDS
– ORP – TSS
– tlen rozpuszczony – rezystancja
– przewodność/ przewodność właściwa – głębokość wody
– mętność – amoniak
– temperatura – azot amonowy
– głębokość – azotany
– zasolenie – chlorki

Zalety:

 • Wymienialne kable z uniwersalnymi portami, każdy port akceptuje dowolny sensor;
 • Możliwość pomiaru głębokości;
 • Ładowalna bateria litowo-jonowa o długiej żywności zasilająca miernik i sensory;
 • Podświetlany, kolorowy wyświetlacz i podświetlana klawiatura;
 • Cyfrowe sensory automatycznie rozpoznawalne przez miernik i przechowujące dane kalibracji;
 • Wygodne procedury kalibracyjne;
 • Kable i sensory wymienialne przez użytkownika;
 • Pamięć mieszcząca ponad 100 000 zestawów danych;
 • KorDSS – obszerne oprogramowanie do zarządzania danymi z funkcją geo-mapowania;
 • Złącze USB do połączenia miernika z komputerem, zasilania lub bezpośredniego podłączenia pendriv´a;
 • Możliwość wyposażenia miernika w opcję GPS;
 • Dostępny z kablami do 100 m z lub bez czujnika głębokości;
 • Wodoodporna (P67), wykonana z gumowego tworzywa obudowa. Militarne, szczelne złącza. Sensory wykonane z tytanu;
 • Gwarancja: 3 lata na miernik, 2 lata na kable, 1 rok na sensory pH i pH/ORP, membrany do czujnika tlenu, baterie, 6-miesięcy na sensor amonowy, azotanowy, chlorkowy.

Seria spektrofotometrów i mierników odbicia Lovibond TR umożliwia pomiar na różnorodnych powierzchniach. Seria TR oferuje spójny i dokładny pomiar koloru. Ergonomiczna konstrukcja i elastyczność urządzeń sprawiają, że są one idealne do zastosowania w wielu różnych gałęziach przemysłu, w tym produkcji farb, tworzyw sztucznych, powłok lakierniczych, tekstyliów, poligrafii, żywności, kosmetyków i kremów.

Zalety:

 • kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja;
 • precyzja – kamera z lokalizatorem umożliwia użytkownikowi dokładne ustawienie instrumentu na badanej próbce przy minimalnym kontakcie. Ta cecha radykalnie minimalizuje szanse na metameryzm geometryczny;
 • w celu zapewnienia spójności pomiaru urządzenia dostarczane są wraz z kuwetami ze szkła optycznego o średnicy 10, 20 i 30 mm, które umożliwiają użytkownikowi pomiar szerokiej gamy problematycznych próbek;
 • kalibrowanie – zestawy kalibracyjne dostarczane z urządzeniami zawierają białe i czarne płytki, co pozwala na sprawdzanie minimalnych i maksymalnych odczytów co 24 godziny;
 • aparaty są standardowo dostarczane z bezpłatnym pakietem oprogramowania na PC. Oprogramowanie OnShade pozwala na szczegółową analizę danych, które mogą następnie udostępnione lub wydrukowane za pomocą opcjonalnej mikrodrukarki.;
 • spektrofotometr sferyczny TRA 520 może również mierzyć materiały fluorescencyjne za pomocą wejścia i wyjścia UV;
 • TRA 520 zapewnia możliwość regulacji rozmiarem apertury w zakresie od 10 mm/8 mm do 5 mm/4 mm za pomocą specjalnego przełącznika;
 • urządzenia są dostarczane w zestawie wraz z przenośnym statywem stołowym, oprogramowaniem OnShade, białą i czarną płytką kalibracyjną, osłoną przeciwpyłową, zewnętrznym zasilaczem DC z kablem USB, pamięcią USB z instrukcją obsługi w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim i chińskim, walizką transportową, kuwetami ze szkła optycznego w wymiarach 10 mm, 20 mm i 30 mm.

 

DODATKOWE INFORMACJE / MODELE
  NAZWA OPIS NR KATALOGOWY
TR 500 (1 x 8 mm Aperture) Ręczny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, apertura 8 mm, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED 402505
TR 500 (4 mm Aperture) Ręczny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, apertura 4 mm, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED 400300
TR 500 (1 x 3 mm Aperture) Ręczny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, apertura 1 x 3 mm, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED 400305
TR 520 Ręczny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, apertura 4 mm &  mm, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED, lampa UV 400310
TRA 520 Ręczny & stacjonarny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, podwójna apertura, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED, lampa UV 400320
TRA 500 Ręczny i stacjonarny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, apertura 8 mm, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED 400400

Automatyczny System Monitoringu służy do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, poprzez pomiar parametrów wymaganych przez regulacje urzędowe.

System monitoringu AMS umożliwia pomiar następujących parametrów:

 • NOx – suma tlenków azotu (w przeliczeniu na NO2),
 • SO2 – dwutlenek siarki,
 • CO – tlenek węgla,
 • O2 – tlen,
 • zapylenie,
 • prędkość (natężenie strumienia objętości),
 • temperatura spalin,
 • ciśnienia spalin,
 • wilgotność* spalin,
 • CO2 – tlenek węgla (opcja)

*Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji współczynnik wilgotności może być mierzony bezpośrednio w spalinach lub wyznaczany metodą bilansową, gdy gwarantuje ona uzyskanie niepewności wyniku mniejszej od 10 %. W związku z tym, że prawidłowy (dokładny) pomiar wilgoci jest bardzo drogim pomiarem zarówno na etapie inwestycji jak i eksploatacji, a osiągany efekt jest niewspółmierny do ponoszonych nakładów w  podstawowej wersji systemu proponowana jest metoda obliczeniowa.

W ramach realizacji zadania: AUTOMATYCZNY SYSTEM CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI AMS Z INSTALACJI ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW oferujemy:

 • Projekt i dokumentację podwykonawczą,
 • Dobór i dostawę urządzeń,
 • Montaż i uruchomienie systemu na obiekcie,
 • Szkolenie w zakresie eksploatacji systemu,
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • Uzgodnienia z Urzędami Ochrony Środowiska,
 • Pomiary wstępne i kalibracyjne.

W systemie stosowane są dwie metody pomiaru:

 • Metoda ekstrakcyjna dla składników gazowych,
 • Metoda in-situ dla natężenia przepływu, ciśnienia i temperatury oraz zapylenia spalin w przypadku obiektów, w których temperatura spalin jest wyższa od punktu rosy.
 • W przypadkach gdy temperatura spalin jest poniżej punktu rosy stosowane są pyłomierze ekstrakcyjne.

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Analizator Ultramat 23 firmy Siemens, pomiar metodą NDIR (NO, CO), elektrochemiczną (O2).

Wszystkie metody stosowane w systemie AMS są metodami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) w sprawie wymagań prowadzenia pomiarów wielkości emisji i ilości wody.

Do ciągłego pomiaru stężeń SO2/NO/CO/CO2 wykorzystywana jest metoda NDIR (Nie-dyspersyjna absorpcja w podczerwieni) – analizator Ultramat 23 firmy SIEMENS.

Do ciągłego pomiaru tlenu stosowana jest metoda elektrochemiczna lub inna – Ultramat 23 z wbudowana celą elektrochemiczną lub paramagnetyczną.

Zapylenie mierzone jest metodami optycznymi kalibrowanymi grawimetryczne. Pyłomierze model D-R 290, D-R 300, D-R 820 F firmy DURAG AG.

Prędkość spalin mierzona jest za pomocą różnicy ciśnień (anubara) lub metodą ultradźwiękową – miernik D-FL 100 lub D-FL 200 firmy DURAG AG.

Opcjonalnie oferowane są :

 • NO/NO2/NOX – metoda chemiluminescencyjna – analizator CLD seria 800 firmy ECO PHYSICS,
 • SO2 – metoda fluorescencji w ultrafiolecie (UV) – analizator model 6400 firmy TELEDYNE,
 • O2 – metoda paramagnetyczna – analizator OXYMAT 61 firmy SIEMENS,
 • O2 – metoda cyrkonowa – analizator Oxitrace 3220 firmy AMS,
 • Pył – metoda radiacyjna (absorpcja promieniowania b) – pyłomierz F904-20 firmy DURAG AG

W przypadku bardzo trudnych aplikacji w których spaliny zawierają duże stężenie pary wodnej lub wymagają pomiaru związków gazowych innych niż określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska (np. amoniaku) w instalacji SCR lub SCNR (redukcja tlenków azotu) proponujemy wielogazowy analizator CX 4000 firmy GASMET TECHNOLOGY wykorzystujący metodę FTIR (transformacje Fourier’a w podczerwieni do monitoringu SO2/NO/NO2/N2O/CO/CO2/NH3/HCL/HF/H2O Wszystkie pracujące w automatycznym systemie monitoringu AMS analizatory i mierniki dostarczane są wraz z certyfikatem QAL1 zawierającym wyliczoną niepewność rozszerzoną zgodnie z normą EN ISO 14956 lub PN-EN15267-3.

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Pyłomierz optyczny D-R 290 i Przepływomierz ultradźwiękowy D-FL 200 firmy DURAG.

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat blokowy objaśniający zasadę działania systemu pomiaru emisji:

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Schemat blokowy systemu monitoringu emisji spalin.

System Rozliczeniowy Emisji D-EMS 2000

Ciągły pomiar i rejestracja zmierzonych wartości pozwala na tworzenie raportów dla służb WIOŚ zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych. Komputer emisyjny służy do gromadzenia, przetwarzania, raportowania i archiwizacji informacji o stężeniach oraz emisji poszczególnych związków dla potrzeb wewnątrzzakładowych i odpowiednich urzędów. System spełnia wymagania aktualnych regulacji prawnych w zakresie systemów przetwarzania danych dla  ciągłych pomiarów emisji, oraz umożliwia wprowadzanie automatycznych i półautomatycznych bieżących procedur kontroli systemu pomiarowego z serii QAL 3.

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Schemat systemu rozliczeniowego emisji D-EMS 2000.

System komputerowy D-EMS2000 jest zgodny z takimi regulacjami jak:

 • Dyrektywa 2001/80/EC LCPD
 • Norma EN/PN 14181
 • CEN TC264 WG6
 • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) Prawo Ochrony Środowiska i jej kolejne zmiany,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 (Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181 w sprawie standardów emisji,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) w sprawie rodzajów wyników pomiarów w związku z eksploatacją instalacji lub urządzeń i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1291) w sprawie wymagań prowadzenia pomiarów
  wielkości emisji i ilości wody,
 • Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 (MP nr 57 poz. 780) w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 oraz z obwieszczeniem na rok 2011,
 • Polską Normą PN-EN 14181 „Emisji ze źródeł stacjonarnych. Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych”.