Model 3050 firmy AMETEK

Model 3050-RM analizatora wilgotności firmy AMETEK łączyw sobie dokładność układu kry-ształu kwarcu z funkcją weryfikacji on-line w ekonomicznym pakiecie instalowanym do regału standardu 19 cali. Jest to analizator wilgot-ności oferujący wysoką czułość, zaprojektowany dla zastosowańw których wymagany jest ciągłyi niezawodny pomiar wilgotnościw ppmv w gazach i parach.

Model 3050-RM analizatora wilgotności firmy AMETEK łączyw sobie dokładność układu kry-ształu kwarcu z funkcją weryfikacji on-line w ekonomicznym pakiecie instalowanym do regału standardu 19 cali. Jest to analizator wilgot-ności oferujący wysoką czułość, zaprojektowany dla zastosowańw których wymagany jest ciągłyi niezawodny pomiar wilgotnościw ppmv w gazach i parach.

Wewnętrzny generator wilgotności umożliwia szybkie potwierdzanie prawidłowości pomiaru analizatoraw regularnych odstępach czaso-wych lub na żądanie, drogą sprawdzenia odczytu analizatoraw trakcie pomiaru kondycjonowanej próbki gazowej o znanej zawartości wilgoci. Opisana funkcja wewnętrz-nej weryfikacji inspiruje zaufanie operatora do użytkowanego ana-lizatora wilgotności. Żaden inny analizator wilgotności nie oferuje takiej funkcji weryfikacji w trybieon-line.

Model 3050-RM jest idealnym narzędziem monitorowania gazów atmosferycznych i węglowodorów, jak również różnych przemysłowych gazów szlachetnych. Działanie czuj-nika nie podlega wpływom zmian temperatury gazu procesowegoani temperatury otoczenia wewnątrz zakresu parametrów roboczych analizatora.

Szybka odpowiedź na sytuacje zarówno wzrostu, jak i spadku wilgotności, umożliwia identyfiko-wanie zmian parametrów procesuw trakcie ich występowania. Dzięki dokładności i szybkości pomiaru zmian wilgotności użytkownik często może zdiagnozować przyczyny zmian procesowych. Dokładnośći powtarzalność odczytów oraz możliwość weryfikacji analizatora w trybie on-line stymulują zaufanie użytkownika do generowanych odczytów.

Zastosowana w analizatorzeModel 3050-RM technika detekcji wilgotności wykorzystująca układz kryształem kwarcu sprawdziła się jako źródło spójnych, niezawodnych i dokładnych informacji w setkach długoterminowych zastosowań. Szeroki zakres roboczy analizatora‒ fabryczna kalibracja urządzenia obejmuje zakres od 0,1 do 2500 części objętościowych na milion (ppmv) ‒ umożliwia użytkownikowi
monitorowanie poziomu wilgotności w trakcie rozruchu oraz w normal-nych warunkach procesowych.

Model 3050-RM jest dostarczanyw obudowie typu rack przeznaczonej do montażu w regale standardu 19 cali. Urządzenie jest odpowiednie dla instalacji wewnątrz pomieszczeń ogólnego użytku i w lokalizacjach NEC-CEC klasa I, dział 2, grupy A, B, C i D.

Procesowy analizator wilgotności Model 3050-RMdo montażu w standardzie 19 cali