Przenośny grzany układ kondycjonowania gazów firmy GASMET

Służy do odpowiedniego przygotowania próbek gazu, które będą analizowane przez analizator Gasmet DX4000. Przenośny analizator Gasmet DX4000 z razem układem przygotowania, sondą gazową PSP4000-H i wężem grzanym tworzy przenośny system analizy gazów, który może być wykorzystany w wielu zastosowaniach, takich jak okresowa kontrola emisji spalin czy kontrola procesów technologicznych.

Przenośny grzany układ przygotowania gazów służy do odpowiedniego przygotowania próbek gazu, które będą analizowane przez analizator Gasmet DX4000. Przenośny analizator Gasmet DX4000 z razem układem przygotowania, sondą gazową PSP4000-H i wężem grzanym tworzy przenośny system analizy gazów, który może być wykorzystany w wielu zastosowaniach, takich jak okresowa kontrola emisji spalin czy kontrola procesów technologicznych.

BUDOWA UKŁADU:

Wszystkie elementy mające kontakt z próbką gazu utrzymywane są w temperaturze 180°C, tak aby nie nastąpiła kondensacja. Wszystkie elementy zainstalowane są w metalowej, przenośnej obudowie. Zasadniczymi elementami układu są:

 • stalowy filtr pyłowy z wymiennym wkładem filtracyjnym o porowatości
 • grzana pompa membranowa do poboru próbek gazu
 • grzany zawór pozwalający na wprowadzenie do systemu pomiarowego gazu kalibracyjnego
 • regulatory temperatury

Na ściankach metalowej obudowy zamontowane są podłączenia gazowe oraz elektryczne, umożliwiające montaż węży grzanych bez konieczności otwierania układu.

ZASTOSOWANIE:

Przenośny grzany system analizy gazów pozwala na:

 • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni, silników samochodowych
 • Kontrola procesów technologicznych
 • Badania i kontrola procesu spalania
 • Pomiary laboratoryjne do celów naukowych i dydaktycznych
 • Kontrola jakości powietrza na stanowiskach pracy

ZALETY:

 • System mobilny umożliwiający pomiary okresowe
 • Wszystkie elementy są zainstalowane w obrębie przenośnej obudowy
 • Wymienny wkład filtra
 • Łatwe podłączenie węży grzanych

Pompa

Membranowa, grzana do 180 °C

Przepływ gazu

2 l/min (120-600 l/h)

Porowatość filtra pyłowego

2 µm

Maksymalna temperatura pracy filtra pyłowego

180 °C

Kontrola temperatury

Wbudowane kontrolery temperatury sterujące pracę elementów grzanych

Zasilanie

230 V AC

file_download