Przenośny grzany układ kondycjonowania gazów firmy GASMET

Służy do odpowiedniego przygotowania próbek gazu, które będą analizowane przez analizator Gasmet DX-4000. Przenośny analizator Gasmet DX-4000 z razem układem przygotowania, sondą gazową PSP-4000H i wężem grzanym tworzy przenośny system analizy gazów, który może być wykorzystany w wielu zastosowaniach, takich jak okresowa kontrola emisji spalin czy kontrola procesów technologicznych.

Przenośny grzany układ przygotowania gazów służy do odpowiedniego przygotowania próbek gazu, które będą analizowane przez analizator Gasmet DX-4000. Przenośny analizator Gasmet DX-4000 z razem układem przygotowania, sondą gazową PSP-4000H i wężem grzanym tworzy przenośny system analizy gazów, który może być wykorzystany w wielu zastosowaniach, takich jak okresowa kontrola emisji spalin czy kontrola procesów technologicznych.

BUDOWA UKŁADU:

Wszystkie elementy mające kontakt z próbką gazu utrzymywane są w temperaturze 180ºC, tak aby nie nastąpiła kondensacja. Wszystkie elementy zainstalowane są w metalowej, przenośnej obudowie. Zasadniczymi elementami układu są:

 • stalowy filtr pyłowy z wymiennym wkładem filtracyjnym o porowatości
 • grzana pompa membranowa do poboru próbek gazu
 • grzany zawór pozwalający na wprowadzenie do systemu pomiarowego gazu kalibracyjnego
 • regulatory temperatury

Na ściankach metalowej obudowy zamontowane są podłączenia gazowe oraz elektryczne, umożliwiające montaż węży grzanych bez konieczności otwierania układu.

ZASTOSOWANIE:

Przenośny grzany system analizy gazów pozwala na:

 • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni, silników samochodowych
 • Kontrola procesów technologicznych
 • Badania i kontrola procesu spalania
 • Pomiary laboratoryjne do celów naukowych i dydaktycznych
 • Kontrola jakości powietrza na stanowiskach pracy

ZALETY:

 • System mobilny umożliwiający pomiary okresowe
 • Wszystkie elementy są zainstalowane w obrębie przenośnej obudowy
 • Wymienny wkład filtra
 • Łatwe podłączenie węży grzanych

Pompa

Membranowa, grzana do 180 °C

Przepływ gazu

2 l/min (120-600 l/h)

Porowatość filtra pyłowego

2 µm

Maksymalna temperatura pracy filtra pyłowego

180 °C

Kontrola temperatury

Wbudowane kontrolery temperatury sterujące pracę elementów grzanych

Zasilanie

230 V AC

file_download