GASMET CX4000 Wieloparametrowy, stacjonarny analizator gazów

Profesjonalny, wielokomponentowy analizator gazów przeznaczony do pomiarów na instalacjach przemysłowych. Analizator GASMET CX4000 zawiera spektrometr FTIR, termostatowaną kuwetę pomiarową oraz elektroniczną jednostkę obróbki sygnału. Przy korzystnej cenie oferuje wszechstronne możliwości dla wszystkich zastosowań przemysłowych.

GASMET CX4000 jest profesjonalnym, wielokomponentowym analizatorem gazów przeznaczonym do pomiarów na instalacjach przemysłowych. Analizator GASMET CX4000 zawiera spektrometr FTIR, termostatowaną kuwetę pomiarową oraz elektroniczną jednostkę obróbki sygnału. Przy korzystnej cenie oferuje wszechstronne możliwości dla wszystkich zastosowań przemysłowych.

GASMET CX4000 umożliwia pomiary, w których inne analizatory w podczerwieni zawodzą. Jest idealnym narzędziem do pomiaru stężeń zanieczyszczeń w zakresie ppm w złożonych mieszaninach związków. Kuweta pomiarowa może być ogrzewana do temperatury 180°C, co umożliwia pomiary gazów o wysokiej wilgotności. Materiał, z którego wykonana jest kuweta oraz długość ścieżki optycznej może być dobrana w zależności od zastosowania.

Analizator wymaga jedynie prostej kalibracji na pojedynczym składniku gazowym. Osoba obsługująca sama jest w stanie skonfigurować analizator do własnych potrzeb.

METODA POMIAROWA:

Metoda pomiarowa FT-IR (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Każdy gaz absorbuje promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co umożliwia identyfikację związków w mieszaninie. Ilościowa analiza jest możliwa dzięki zależności wielkości absorpcji od stężenia. Spektrometr FT-IR mierzy jednocześnie całe spektrum pochłaniania gazów w podczerwieni, które następnie jest analizowane przez komputer. W pamięci analizatora znajduje się biblioteka widm referencyjnych poszczególnych gazów, dla których analizator został skalibrowany. Spektrum każdego z pojedynczych gazów kalibracyjnych jest porównywane ze spektrum badanej próbki. W wyniku analizy uzyskujemy stężenia wyrażone w dowolnych jednostkach oraz w formie graficznej. Wyniki obliczeń są następnie zapamiętywane na twardym dysku przenośnego komputera. Metoda FT-IR pozwala na równoczesne oznaczenie praktycznie wszystkich związków za pomocą jednego analizatora. Dzięki temu, że analizator zapamiętuje zebrane widma, możliwe jest powtórne ich przeanalizowanie w przyszłości pod kątem niezidentyfikowanych związków. Istotną zaletą GASMETA jest możliwość późniejszego uzupełnienia listy mierzonych gazów. Odbywa się to poprzez wprowadzenie do urządzenia mieszanki kalibracyjnej i stworzeniu nowego widma referencyjnego. Analizator kalibrowany jest na określone gazy tylko raz – w laboratorium producenta. W czasie eksploatacji wymagana jest jedynie kalibracja zera azotem. W przypadku wykorzystania analizatora do kontroli emisji lub procesu technologicznego, układ pomiarowy należy uzupełnić o sondę pomiarową, wąż grzany i grzany układ kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

  • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni
  • Kontrola procesów technologicznych
  • Badania i kontrola procesu spalania

ZALETY:

  • Równoczesny pomiar do 50 związków np.: H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl…
  • Analiza pełnego widma próbki – w całym zakresie w podczerwieni
  • Analiza „na gorąco” – brak problemów z kondensacją oraz możliwość oznaczenia gazów rozpuszczalnych w kondensacie tj.: HCl, HF, NH3
  • Możliwość uzupełnienia listy gazów oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora
  • Cela pomiarowa wykonana z materiałów odpornych na korozję

Metoda pomiarowa

Transformata Fouriera widma w podczerwieni (FT-IR)

Liczba mierzonych związków gazowych

Maksymalnie 50, pomiar równoczesny

Mierzone związki i zakresy pomiarowe

Do wyboru przez użytkownika

Zakres liczby falowej

900 – 4 200 cm-1

Rozdzielczość

8 lub 4 cm-1

Czas odpowiedzi T90

< 120 s, w zależności od przepływu i długości trasy pomiarowej

Przepływ próbki, ciśnienie próbki

120 – 600 l/h, ciśnienie atmosferyczne

Wymagana filtracja próbki

2 μm

Temperatura w kuwecie pomiarowej

Do 180 °C

Długość drogi optycznej

Od 1 do 9 m, w zależności od aplikacji

Kalibracja

Kalibracja zera azotem (co najmniej 4.0) co 24 godziny

Dryft punktu zerowego

2 % najmniejszego zakresu / czas między kolejnymi kalibracjami

Dryft zakresu

Brak

Nieliniowość

2 % najmniejszego zakresu

Oprogramowanie

CALCMET, opatentowane przez firmę Gasmet, do obróbki widma próbki w zewnętrznym komputerze.

Zasilanie

230 V / 50-60 Hz

Obudowa

Aluminiowa o wymiarach 482 x 196 x 450 mm

Waga

Ok. 17 kg

file_download