Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Deszczomierz objętościowy firmy Teledyne Isco jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym zalecanym do monitoringu opadów atmosferycznych, badań statystycznych oraz innych badań wymagających pomiaru wysokości i natężenia opadu, również w połączeniu z poborem prób, pomiarem przepływu oraz pomiarem parametrów fizykochemicznych. W celu dokładnego pomiaru wysokości opadu deszczu, zastosowano technikę „naczynia przelewowego”. Urządzenie jest fabrycznie kalibrowane na czułość: 0,1 mm – wysokość opadu powodującego pojedynczy impuls. Deszczomierz może tworzyć z urządzeniem rejestrującym niezależny system, zasilany bateryjnie, umożliwiający ciągły pomiar i rejestrację danych a także, w połączeniu z innymi urządzeniami tj. automaty do poboru prób (6712, Avalanche), przepływomierze ścieków i wód powierzchniowych (2150, 4250) oraz sondy wieloparametrowe (YSI600), umożliwia stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu.

Funkcje podstawowe:

•Możliwość poziomowania w trzech punktach oraz zintegrowana poziomica pęcherzykowa ułatwiają ustawienie deszczomierza w celu uzyskania maksymalnej dokładności;
•Łożyska szafirowe na łyżce przechylającej są sprężynowane, aby zapobiec uszkodzeniu łożysk i zapewnić stałą pracę w szerokim zakresie temperatur;
•Siatki przykrywają wszystkie otwory, aby zapobiec zatykaniu deszczomierza przez liście, owady i inne zanieczyszczenia;
•Dołączony 50-stopowy kabel łączy się bezpośrednio z kompatybilnymi przepływomierzami i próbnikami Teledyne ISCO.

Zastosowania

•Monitorowanie odpływu wód opadowych;
•Badania napływu i infiltracji;
•Monitorowanie przelewów kanalizacji ogólnospławnej;
•Programy CMOM i CSO/SSO (monitorowanie i zapobieganie przelewom kanalizacyjnym);
•Ogólne pomiary opadów.

 

Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

Czujnik natężenia przepływu LaserFlow Ex, mierzy przepływ w otwartych kanałach, za pomocą bezkontaktowej technologii Laser Doppler Velocity oraz technologii Ultradźwiękowego pomiaru poziomu. Czujnik wykorzystuje zaawansowaną technologię do pomiaru prędkości za pomocą wiązki laserowej, w jednym lub wielu punktach pod powierzchnią strumienia ścieków. Czujnik może być instalowany w strefach niebezpiecznych określonych jako Klasa 1, Div 1, Strefa 0 i ATEX kategoria 1G.

LaserFlow Ex jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w monitorowaniu ścieków. Dzięki barierze TIENET firmy Teledyne ISCO, jest on kompatybilny zarówno z przepływomierzem Teledyne ISCO Signature, jak i z modułem 2160 LaserFlow, w zależności od rodzaju instalacji.

Dzięki opcjonalnej technologii Doppler Ultrasonic Area, podczas zanurzania w wodzie, pomiar przepływu jest kontynuowany bez przerwy.

Po zamontowaniu specjalnie zaprojektowanego wspornika montażowego, LaserFlow Ex może być instalowany i usuwany z poziomu gruntu. Różnorodne opcje komunikacji umożliwiają programowanie i pobieranie danych w sposób zdalny. Informacje o jakości danych mogą być rejestrowane i przesyłane wraz z danymi o przepływie.

Zastosowania

•Instalacje w obszarach niebezpiecznych;
•Stałe pomiary przepływu dla CSO, SSO, I&I, SSE, CMOM i innych programów monitorowania kanalizacji;
•Pomiary przepływu w oczyszczalniach ścieków w zakresie dopływu i odpływu;
•Pomiary przepływu w procesach przemysłowych i ściekach odpływowych;
•Pomiary przepływu wód deszczowych i wód odpływowych;
•Płytkie pomiary przepływu w rurach o różnych rozmiarach.

Funkcje podstawowe

•Bezpieczna Klasa 1, Div 1, Strefa 0 i ATEX kategoria 1G;
•Bezkontaktowy pomiar prędkości i poziomu;
•Pojedynczy lub wielopunktowy pomiar pod powierzchnią płynu;
•Wytrzymała, zanurzalna obudowa o stopniu ochrony IP68;
•Wysoka jakość odczytów bez konieczności ręcznego kalibrowania.

 

Cyfrowy modem GSM umożliwia próbnikom Isco 6712 (w tym modelom Avalanche®) wysyłanie wiadomości tekstowych z alarmami na telefon. Możliwa jest również komunikacja próbnika z komputerem PC wyposażonym w modem, w celu zdalnego pobierania danych i kontroli.

Modem jest kompatybilny z cyfrowymi usługami telefonii komórkowej GSM (takimi jak Cingular, T-Mobile i Vodaphone). Parametry abonamentu GSM są zawarte na karcie SIM, którą instaluje się w modemie. Można zmienić parametry usługi lub dostawcę, poprzez wymianę karty SIM.

Funkcje modemu

♦ Wysyłanie wiadomości tekstowych o alarmach za pomocą SMS (Short Message Service) na telefon lub pager z obsługą wiadomości tekstowych;
♦ Zdalne sterowanie wszystkimi funkcjami próbnika za pomocą programu terminalowego, takiego jak Hyperterminal®;
♦ Nie jest wymagane oddzielne źródło zasilania – modem otrzymuje zasilanie bezpośrednio przez połączenie z próbnikiem;
♦ Zarządzanie energią (poprzez programowanie samplera) umożliwia włączanie zasilania w wybranych przez użytkownika okresach, aby wydłużyć czas pracy baterii;
♦ Magnetycznie montowana antena zewnętrzna;
♦ Zdalne włączanie/wyłączanie próbnika poprzez komendy.

Zastosowania

♦ Zdalne sterowanie pobieraniem próbek na żądanie;
♦ Wysyłanie alarmów informujących, że próbki zostały zarejestrowane i oczekują na odczyt;
♦ Zdalne pobieranie danych przy użyciu oprogramowania Isco Flowlink®.

Moduł 2160 LaserFlow wykorzystuje bezkontaktową technologię Laser Doppler Velocity oraz bezkontaktową technologię ultradźwiękową do zdalnego pomiaru przepływu w otwartym kanale. Czujnik posiada zaawansowaną technologię pomiaru prędkości, dzięki wiązki laserowej.

LaserFlow jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań w monitorowaniu ścieków.

W zastosowaniach terenowych, 2160 jest zazwyczaj zasilany za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych Teledyne ISCO, umieszczonych w module bateryjnym 2191. Dostępne są również inne opcje zasilania (w tym słoneczne).

Funkcje podstawowe

•Wytrzymała, wodoszczelna obudowa spełnia wymagania normy IP68;
•Interfejs wyjściowy Modbus.

Zastosowania

•Przenośne lub stałe pomiary przepływu dla CSO, SSO, I&I, SSE, CMOM i innych programów monitorowania kanalizacji;
•Płytkie pomiary przepływu w dużych i małych rurach;
•Pomiar przepływu w oczyszczalniach ścieków;
•Przenośniki i odpływy wody deszczowej (wymagana osłona przeciwsłoneczna);
•Kanały i kanały irygacyjne (wymagana osłona przeciwsłoneczna).

Opcje i akcesoria

•Opcje komunikacji przez telefon stacjonarny i komórkowy;
•TIENet™ 350 Czujnik prędkości;
•Zestawy montażowe czujników i narzędzia do pobierania z poziomu gruntu.

Modułowe przepływomierze serii 2100 firmy Teledyne Isco służą do pomiaru i rejestracji przepływów w warunkach bezciśnieniowych: w sieciach kanalizacyjnych, w dopływach i odpływach oczyszczalni ścieków, w kolektorach deszczowych oraz wodach powierzchniowych. Urządzenia wykorzystywane są jako przenośne i stacjonarne. Unikalną cechą przepływomierzy jest ich modułowa konstrukcja umożliwiająca elastyczność konfiguracji poszczególnych modułów tj.: modułów pomiarowych, komunikacyjnych oraz zasilających.

Urządzenie zostało skonstruowane w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić jego obsługę i eksploatację. Przepływomierz wykonany jest w najwyższym stopniu szczelności IP68, co umożliwia jego użytkowanie w szczególnie trudnych warunkach pomiarowych tj. studnie kanalizacyjne, miejsca narażone na podtopienia. Bardzo niski pobór prądu pozwala na ciągły pomiar przepływu (do 15 miesięcy), z wykorzystaniem jednego zestawu baterii.

Przepływomierz serii 2100, w minimalnym zestawie funkcjonalnym, składa się z modułu pomiaru przepływu 2150 lub/i 2110 oraz modułu bateryjnego/ew. zasilacza sieciowego. Do odczytu chwilowych wartości mierzonych parametrów oraz importowania zapisanych danych służy notebook lub moduł klawiatury. Ze względu na modułową budowę przepływomierzy serii 2100, odpowiednia konfiguracja poszczególnych modułów umożliwia stworzenie rozbudowanego systemu pomiarowego. Każdy z systemów pomiarowych może składać się z maksymalnie 4 różnych modułów pomiaru przepływu (2150 lub/i 2110).

2150 Area Velocity Module

2110 Ultrasonic Flow Module

 

 

 

Tak skonfigurowany system może zarówno mierzyć i rejestrować przepływ niezależnie w 4 miejscach pomiarowych, jak również w obrębie jednego punktu pomiarowego np. na dopływach do studni kontrolnej. Dodatkowo, zestaw może zostać wzbogacony o moduł wyjść analogowych, interfejs 2105, modem radiowy lub modem GPS/GPRS. Standardowo urządzenie posiada zaimplementowany protokół komunikacyjny Modbus ASCII. Firma Teledyne Isco oferuje oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji pracy przepływomierzy – Flowlink®5 i Flowlink®5 LE.

Oprogramowanie umożliwia obróbkę danych, tworzenie zaawansowanych zestawień, raportów oraz wykresów. Przepływomierze serii 2100 umożliwiają zorganizowanie zdalnego systemu monitoringu przepływu z wykorzystaniem serwera Flowlink®Pro. Przepływomierze dostępne są również w wykonaniu Ex.

 

Oprogramowanie Flowlink 5, 5LE służy do importowania, analizowania oraz opracowywania danych rejestrowanych przez urządzenia firmy Teledyne Isco.

OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIA m.in.:

 • programowanie oraz zarządzanie pracą urządzeń (przepływomierze serii 2100)
 • importowanie wyników pomiarowych z samplerów (Avalanche, 6712) oraz przepływomierzy (2100, 4200)
 • graficzną prezentację wyników
 • generowanie raportów z całodobowych poborów prób
 • obróbkę statystyczną wyników
 • edycje danych
 • tworzenie wykresów oraz zestawień tabelarycznych
 • eksport danych do formatu CSV
 • archiwizację danych

IMPORT DANYCH Z URZĄDZEŃ FIRMY TELEDYNE ISCO MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:

 • notebook lub komputer PC
 • przenośną pamięć ISCO 581 RTD
 • moduł klawiatury przenośnej ISCO 2101 Field Wizard

EDYCJA ZBIORU DANYCH:

 • możliwość graficznej oraz tabelarycznej edycji danych
 • zaawansowane narzędzia edycji danych
 • możliwość kopiowania, wklejania, wycinania itd.
 • możliwość doboru kolorystyki dla przedstawianych serii danych

RAPORTY GENEROWANE PRZEZ AUTOMATY DO POBORU PRÓB:

 • eksport danych w formacie CSV do Excela, eksport wykresów i tablic w formacie PDF i HTML drukowanie wykresów i tablic, import i eksport danych

PRZYKŁADOWE RAPORTY GENEROWANE PRZEZ AUTOMAT AVALANCHE:PROGRAM: WYLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM ROZP PRACE O 15:21 SR 10-CZE-09 NOMIN OBJETOSC PROBKI= 200 ml

SPROB.

BUT. GODZ. pH Temp. C°
S1,1 1 15:21 7.30 21.0
1,1 2 15:25 7.30 21.0
1,1 3 15:29 7.30 20.8

 

RAPORT WYNIKÓW Z POBORU PRÓB I POMIARU pH i TEMPERATURY W PRÓBACH CHWILOWYCH (automat Avalanche zintegrowany z modułem pomiaru pH i temperatury 701)

SAMPLER ID# 1242128114 03:36 10-CZE-09
SPRZET: A1 PROGRAM: 2.33
*********** WYNIKI POLACZONE ***********
MIEJSCE: FACTORY114
PROGRAM: WYLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM ROZP PRACE O 15:21 SR 10-CZE-09
NOMIN OBJETOSC PROBKI= 200 ml

PROB.

BUT. GODZ. Fr-Temp C°
1,1 1 15:21 3.1
1,1 2 15:25 1.8
1,1 3 15:29 1.0

 

RAPORT WYNIKÓW Z POBORU PRÓB I POMIARU pH i TEMPERATURY W PRÓBACH CHWILOWYCH (automat Avalanche zintegrowany z modułem pomiaru pH i temperatury 701)

SAMPLER ID# 1225790561 13:00 28-SYT-09
SPRZET: A1 PROGRAM: 2.33
MODUL 750AV: 1229776071
SPRZET: A0 PROGRAM: 1.04
*********** WYNIKI POLACZONE ***********
MIEJSCE: WLOT OCZYSZCZALNI
PROGRAM: ROZSZERZ 1
PROGRAM ROZP PRACE O 11:32 SR 28-SYT-09
OBJ PROBEK ZALEZNA OD PRZEPL

PROB. napel but. predkosc godz. przepl m obj m/s obj przeplywu
m3/h
obj przeplywu
m3
obj pobranej probki
ml
1,1 1 11:47 0.295 0.32 80.40 000018.073 180
1,1 2 12:02 0.295 0.28 71.12 000036.960 180
1,1 3 12:17 0.295 0.28 71.08 000055.934 190
1,1 4 12:32 0.295 0.30 75.72 000075.310 200

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie FLOwlink 5® firmy TELEDYNE ISCO

Oprogramowanie Flowlink 5.1 służy do importowania, analizowania oraz opracowywania danych rejestrowanych przez urządzenia firmy Teledyne Isco.

Oprogramowanie Teledyne ISCO Flowlink wykorzystuje możliwości systemu Microsoft Windows®, do usprawnienia programu monitorowania przepływu, umożliwiając prowadzenie zaawansowanych badań i generowania raportów.

Oprogramowanie Flowlink służy do konfigurowania i pobierania danych z modułów przepływu Teledyne ISCO serii 2100, rejestratorów przepływu serii 4100, przepływomierzy serii 4200 i deszczomierzy z rejestracją 675. Flowlink pobiera również zapisane dane z próbników serii 6700 z modułami serii 700. Dane można zbierać za pomocą laptopa PC, urządzenia Teledyne ISCO 581 Rapid Transfer Device (RTD) lub zdalnie przez modem telefoniczny.

 

OPROGRAMOWANIE UMOŻLIWIA m.in.:

 • programowanie oraz zarządzanie pracą urządzeń (przepływomierze serii 2100)
 • importowanie wyników pomiarowych z samplerów (Avalanche, 6712) oraz przepływomierzy (2100, 4200)
 • graficzną prezentację wyników
 • generowanie raportów z całodobowych poborów prób
 • obróbkę statystyczną wyników
 • edycje danych
 • tworzenie wykresów oraz zestawień tabelarycznych
 • eksport danych do formatu CSV
 • archiwizację danych

 

IMPORT DANYCH Z URZĄDZEŃ FIRMY TELEDYNE ISCO MOŻE ODBYWAĆ SIĘ POPRZEZ:

 • notebook lub komputer PC
 • przenośną pamięć ISCO 581 RTD
 • moduł klawiatury przenośnej ISCO 2101 Field Wizard

 

EDYCJA ZBIORU DANYCH:

 • możliwość graficznej oraz tabelarycznej edycji danych
 • zaawansowane narzędzia edycji danych
 • możliwość kopiowania, wklejania, wycinania itd.
 • możliwość doboru kolorystyki dla przedstawianych serii danych

 

RAPORTY GENEROWANE PRZEZ AUTOMATY DO POBORU PRÓB:

 • eksport danych w formacie CSV do Excela, eksport wykresów i tablic w formacie PDF i HTML drukowanie wykresów i tablic, import i eksport danych

 

Osłony pogodowe umożliwiają zabezpieczenie urządzeń przed niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, ale również przed wandalizmem, a także przed zwierzętami czy osobami nieupoważnionymi.

Są dostępne zarówno w najprostszym wykonaniu, jako pokrowce, oraz jako wzmocniona konstrukcja, która została zaprojektowana z myślą o zabudowie zintegrowanej stacji monitoringu wód powierzchniowych i/lub ścieków.

Monitoring środowiska oznacza pomiar wielu parametrów, przy jednoczesnym zastosowaniu kilku urządzeń (jak np. automat do poboru prób, przepływomierz czy sonda wieloparametrowa). Osłony pogodowe zostały zaprojektowane z myślą o łatwości montażu i konfiguracji w/w urządzeń w warunkach terenowych.

Osłony o wzmocnionej konstrukcji, zostały dodatkowo wyposażone w uchwyty, które ułatwiają ich transport.

Osłony pogodowe służą do instalacji urządzeń firmy Teledyne Isco t.j.:

 • Automaty do poboru prób Avalanche, Glacier, 3700, GLS oraz 6712
 • Przepływomierze serii 4200, 2100 oraz ADFM
 • Deszczomierze serii 674, 676, 677
 • Zasilacze oraz baterie firmy Teledyne Isco, akumulatory samochodowe

Osłony

Osłony pogodowe automatów do poboru prób oraz stacji monitoringu firmy TELEDYNE ISCO Osłony pogodowe automatów do poboru prób oraz stacji monitoringu firmy TELEDYNE ISCO

Przykłady możliwości zabudowy stacji monitoringu w warunkach terenowych

Osłony pogodowe automatów do poboru prób oraz stacji monitoringu firmy TELEDYNE ISCO

 

 

Próbnik przenośny 6712 posiada wzmocnioną obudowę z tworzywa sztucznego ABS, która jest odporna na działanie czynników zewnętrznych. Jego stożkowa konstrukcja i niewielka średnica 20 cali (50,8 cm) ułatwiają instalację oraz demontaż w studzience. Duże, wygodne uchwyty sprawiają, że transport jest bezpieczny i wygodny – nawet w rękawicach. Obudowa NEMA 4X, 6 (IP67) odporna jest na wodę i pył. Podłączane moduły serii 700 i interfejs SDI-12 ułatwiają dodanie monitorowania przepływu i parametrów systemu opartego na 6712.

Zaawansowany sterownik 6712 firmy ISCO, umożliwia wybór różnych trybów programowania. Programowanie jest szybkie i proste, a pomoc on-line jest dostępna za jednym naciśnięciem klawisza.

W trybie standardowym, sterownik prowadzi użytkownika przez procedurę próbkowania krok po kroku, umożliwiając wybór wszystkich parametrów specyficznych dla danej czynności. Rozszerzony Tryb Programowania pozwala na wprowadzenie bardziej złożonych programów, włączając w to „inteligentne próbkowanie”.

Funkcje podstawowe

•Interfejs SDI-12 zapewnia połączenie typu „plug and play” z wieloparametrowymi sondami do pomiaru jakości wody i innymi kompatybilnymi urządzeniami;
•Standardowa pamięć 512kB daje dużą elastyczność w rejestrowaniu danych;
•Możliwość wyboru 11 różnych konfiguracji butelek szklanych i plastikowych;
•Obudowa sterownika NEMA 4X, 6 (IP67);
•Wytrzymała obudowa z tworzywa ABS;
•Izolowana pianką podstawa mieści do 13,5 kg lodu, aby zabezpieczyć próbki nawet w ekstremalnych warunkach;
•Licznik obrotów pompy i opatentowany czujnik wykrywający ciecz zapewniają dokładną objętość próbki.

Zastosowania

Ścieki;
•Monitorowanie wód deszczowych;
•Monitorowanie CSO;
•Zgodność z pozwoleniami;
•Zgodność z przepisami dotyczącymi oczyszczania wstępnego.

Opcje i akcesoria

•Konfiguracje butli do pobierania próbek;
•Jednorazowe worki na próbki ProPak ;
•Linie zasysające i filtry;
•Źródła zasilania, w tym akumulatory niklowo-kadmowe lub kwasowo-ołowiowe oraz panele słoneczne;
•Deszczomierz 674;
•Moduły serii 700 do pomiaru przepływu i parametrów;
•Modem telefoniczny;
•Pobieranie danych z telefonu komórkowego, sygnał dźwiękowy i zdalne sterowanie;
•Bezprzewodowe radiowe pobieranie danych z modułem 2102;
•581 Urządzenie do pobierania danych RTD;
•Oprogramowanie Flowlink®.