Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Urządzenie typu ADV – FlowTracker 2 – służy do wyznaczenia natężenia przepływu w kanałach otwartych oraz naturalnych korytach rzecznych metodą jedno- lub wielopunktowego pomiaru prędkości. Ze względu na zastosowaną puls-koherencyjną technikę pomiaru, FlowTracker zaliczany jest do grupy najdokładniejszych urządzeń pomiarowych. Posiada najwyższą dostępną na rynku rozdzielczość pomiarową ±0,0001m/s w zakresie pomiarowym ±4,0m/s. FlowTracker umożliwia pomiar prędkości już przy głębokości 2cm.
Flowtracker 2 (FT2), to podręczne urządzenie typu ADV (Acoustic Doppler Velocimeter), które bazuje na technologii swojego poprzednika, ale zostało wzbogacone o większą funkcjonalność oraz szereg nowoczesnych funkcji (Bluetooth, GPS, kolorowy wyświetlacz). Podczas używania FT2 jesteśmy prowadzeni krok po kroku przez procedurę pomiarową, urządzenie wyświetla pomocne podpowiedzi, a także zawiera audio-system inteligentnego ostrzegania (SMARTQC audio alerts), aby zwrócić naszą uwagę na najpilniejsze wydarzenia w trakcie pomiarów. Oprogramowanie jest bardzo intuicyjne i przyjazne użytkownikowi. Wszystkie najważniejsze zmierzone parametry są czytelne i dostępne w mgnieniu oka. Podobnie jak w wersji poprzedniej, FT2 występuje w opcjach 2D/3D.
Ergonomiczna budowa daje możliwość pracy w różnych warunkach. Wielozadaniowy wyświetlacz umożliwia pracę zarówno w trybie nocnym jak i dziennym.
Nowy FT pozwala na pracę bardziej przyjazną i intuicyjną. Pomiary są pokazywane w formie kolorowych diagramów oraz wykresów, przez co obsługa staje się jeszcze prostsza, a same pomiary bardziej interaktywne.

Zalety:

 • sonda pomiarowa 10 MHz side-looking z wbudowanym nadajnikiem i oddzielnymi odbiornikami (odległość sondy od punktu pomiaru – 10cm);
 • pomiar prędkości od głębokości 2 cm;
 • Automatyczna kalkulacja prędkości średniej oraz przepływu zgodnie z wytycznymi ISO 748 oraz USGS;
 • określenie błędu wyników pomiarowych równolegle w oparciu o metody statystyczne oraz normę ISO;
 • pomiar kąta odchylenia wektora prędkości od osi X. Pomiar trzech wektorów prędkości XYZ;
 • automatyczna kalkulacja % przepływu w poszczególnych pionach hydrometrycznych w stosunku do przepływu całkowitego w przekroju pomiarowym;
 • wbudowany czujnik temperatury umożliwiający kompensację wyników pomiarowych względem zmian temperatury wody;
 • puls-koherencyjna technika pomiarowa umożliwiająca pomiar prędkości z rozdzielczością ±0,0001m/s w zakresie ±4,0 m/s;
 • Logger wyposażony w zasilanie bateryjne oraz wewnętrzną pamięć umożliwiającą zapis przynajmniej 100 tys. wyników pomiarowych;
 • zaimplementowany system diagnostyczny umożliwia weryfikację wyników pomiarowych poprzez analizę parametrów tj. SNR, błąd pomiaru prędkości, zakłócenia sygnału;
 • łata miernicza o długości 1,2 m wyskalowana w cm z uchwytem na logger oraz sondę pomiarową.

Nowości:

 • Duży, czytelny kolorowy wyświetlacz z graficznym interfejsem:
  – podgląd testu wiązek bezpośrednio na wyświetlaczu,
  – zobrazowane ustawienie łaty pomiarowej,
  – podgląd graficzny procesu pomiarowego oraz jakości danych,
  – intuicyjne poruszanie się po menu programowym, możliwość edycji danych na bieżąco,
  – czujnik przechylenia na wyświetlaczu,
  – automatyczne wskazówki do wykonywania pomiarów (także w formie audio, w trakcie wykonywania pomiarów);
 • Ulepszenia w systemie zasilania
  – łatwy dostęp do komory z bateriami (bez używania jakichkolwiek narzędzi),
  – wysuwany kartridż z bateriami – wygodna możliwość umieszczenia nowych baterii poza urządzeniem,
  – stały pasek monitorowania stanu baterii – bez zbędnych zmartwień czy wystarczy nam mocy na zrealizowanie całości pomiarów,
  – urządzenie pamięta stan pracy – nawet po utracie zasilania, nie stracimy wykonanych pomiarów;
 • Zmodernizowany hardware
  – mniejsza, bardziej ergonomiczna obudowa, pasująca do różnych typów dłoni,
  – dokładniejsza klawiatura, nawet podczas wciskania klawiszy w rękawicach,
  – wodoodporność na poziomie IP67 (poprzedni model odporny wyłącznie na zachlapania),
  – możliwość prostszego i szybszego pobierania danych – za pomocą funkcji bluetooth lub portu USB,
  – wbudowany GPS – wszystkie pomiary z geolokalizacją,
  – wymienne elementy urządzenia – możliwość wymiany samej sondy pomiarowej lub samego miernika,
  – ulepszony system ADV – szybsze pingowanie, dokładniejsze eliminowanie szumów, zbieranie danych w sposób bardziej precyzyjny;
 • Nowe możliwości zarządzania danymi
  – edytowalne pliki programowe – łatwa opcja korekcji błędu, możliwa nawet bezpośrednio w terenie,
  – różnorodność i zautomatyzowanie nazewnictwa plików,
  – możliwość wprowadzania dodatkowych komentarzy oraz wysokości łaty pomiarowej podczas pomiaru przy każdej „stacji” z osobna,
  – zapis danych w formacie otwartych plików źródłowych;
 • Oprogramowanie desktopowe
  – możliwość ręcznego manipulowania danymi graficznymi ( wcześniejsza wersja na tonie pozwalała),
  – oryginalny plik z danymi pozostaje niezmieniony mimo manipulowania – program śledzi zmiany edytowalne, wykonywane na plikach z danymi pomiarowymi,
  – edytowalne pliki z danymi – bez konieczności wykonywania zbędnych i pracochłonnych konwersji plików.

Pływak typu Torrent Board został zaprojektowany przez zespół hydrologów, z myślą o możliwości wykonywania pomiarów w warunkach zróżnicowanych przepływów, w sytuacjach powodziowych.
Torrent Board sprawdza się zarówno w warunkach o wysokich (do 5m/s), jak i niskich prędkościach przepływu. Specjalna, opływowa konstrukcja pływaka minimalizuje przedostawanie się pęcherzyków powietrza pod czoło sondy ADCP. Pływak może być dodatkowo wyposażony w dryfkotwę (opcjonalnie), która ułatwia jego manewrowanie w warunkach bardzo niskich prędkości przepływu, a także wirów.
Pływak dostarczany jest ze wszystkimi mocowaniami oraz wygodnym, poręcznym futerałem umożliwiającym łatwy transport urządzenia oraz systemu RiverSurveyor w terenie.
Opcjonalne wyposażenie pływaka w system GPS umożliwia dokładne zlokalizowanie przyrządu i zapobiega zgubieniu czy kradzieży. System może być skonfigurowany w taki sposób, aby powiadamiać użytkownika o lokalizacji pływaka.

 

 

Najmniejsze i najlżejsze, dostępne na rynku, urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru i rejestracji prędkości, głębokości oraz przepływu wody w naturalnych korytach rzecznych oraz kanałach otwartych.

 • Pionowa wiązka pomiarowa umożliwia wyznaczanie pionowego rozkładu prędkości oraz głębokości koryta
 • Niezawodne śledzenie dnia i profilowania prędkości w szerokim zakresie warunków środowiskowych oraz głębokości w zakresie 0,1 – 6 m
 • Automatyczna kompensacja rozmiaru komórek pomiarowych w zakresie 2,5 – 30 cm
 • Zakres pomiarowy prędkości ± 5 m/s
 • Inteligentny algorytm SmartPulse+ wykorzystuje spójne impulsowo i szerokopasmowe profilowanie akustyczne
 • Wbudowany kompas 360° oraz dwuosiowy czujnik pochylenia
 • Zintegrowany system GPS GGA/VTG lub RTK GPS
 • Bogate możliwości komunikacji oraz obróbki danych
 • Komunikacja za pomocą bezprzewodowego protokołu Bluetooth Low Energy
 • Bateria umożliwiająca 7 godzin ciągłej pracy w normalnych warunkach

Przepływomierz profilujący RiverSurveyor M9 to najnowszej generacji urządzenie hydroakustyczne służące do pomiaru i rejestracji prędkości, głębokości oraz przepływu wody w naturalnych korytach rzecznych oraz kanałach otwartych. Cechami wyróżniającymi są możliwość pomiarów prędkości w zakresie głębokości od 0,06 do 30m z automatyczną kompensacją rozmiaru komórek pomiarowych, zintegrowany systemy GPS GGA/VTG lub RTK GPS, bogate możliwości komunikacji oraz obróbki danych.
Przepływomierz RiverSurveyor M9 przeznaczony jest do pomiarów zarówno w wodach płytkich jak i głębokich. 9-wiązkowa głowica pomiarowa umożliwia wyznaczanie pionowego rozkładu prędkości oraz przekroju poprzecznego koryta. Pomiar prędkości oparty jest na efekcie Dopplera i realizowany jest za pomocą 4 wiązek o częstotliwości 1MHz lub 3MHz. Częstotliwość emisji fali ultradźwiękowej przełączana jest w sposób automatyczny w zależności od warunków pomiarowych. Głębokość wraz z przekrojem poprzecznym koryta wyznaczana jest przy pomocy 9-tej wiązki, wysyłanej pionowo. Wszystkie mierzone parametry rejestrowane są w wewnętrznej pamięci urządzenia. Wraz z prędkością oraz głębokością, urządzenie rejestruje w sposób ciągły również przepływ.
Dodatkową cechą sondy pomiarowej jest automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiarowej, co umożliwia optymalny dobór rozdzielczości pomiarów w zależności od aktualnej głębokości oraz warunków pomiarowych. Dzięki temu nie ma potrzeby zmiany parametrów wejściowych oraz metody pomiarowej podczas pracy urządzenia.
Zastosowanie jednego z trzech opcjonalnych modułów nawigacji satelitarnej GPS o dokładności pozycjonowania do ±3cm (RTK GPS), umożliwia dokładne wyznaczenie przepływu w przypadku występowania zjawiska tzw. „ruchomego dna”.
Wyniki pomiarowe mogą zostać zestawione w formie tabelarycznej oraz graficznej. Poszczególne wektory prędkości wizualizowane są względem układu współrzędnych XYZ, względem położenia wiązek pomiaru prędkości lub, dzięki wbudowanemu kompasowi, względem układu współrzędnych ziemskich ENU (East/North/Up).
Podgląd wyników pomiarowych w trybie on-line możliwy jest drogą bezprzewodową (Bluetooth) poprzez notebook lub telefon komórkowy z zainstalowanym oprogramowaniem RiverSurveyor Live. Przerwanie połączenia z telefonem lub notebookiem w trakcie wykonywania pomiarów nie powoduje utraty danych oraz przerwy w ich rejestracji.
Oprogramowanie RiverSurveyor Live umożliwia wizualizację danych oraz ich szybki eksport do komputera.

Zalety:

 • Zmienna częstotliwość pomiarowa 1MHz/3MHz umożliwiająca wyznaczanie profilu prędkości w zakresie głębokości od 6cm do 30m, wbudowana pionowa wiązka pomiaru głębokości umożliwia dokładne wyznaczenie przekroju poprzecznego koryta do głębokości 80m;
 • Automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiarowej oraz zmienna częstotliwość próbkowania (ping), umożliwiają maksymalizację rozdzielczości pomiarów w zależności od aktualnej głębokości oraz warunków pomiarowych;
 • Bardzo szeroki zakres pomiarowy sondy M9 umożliwia pomiar przepływu również podczas wysokich wezbrań oraz powodzi (pomiar przepływu w korycie oraz na rozlewiskach);
 • Zastosowanie technologii Side Lobe Supression umożliwia eliminację zakłóceń wynikających z odbicia fali na granicy ośrodków tj. dno, zwierciadło wody itp.
 • Integrowane moduły GPS gwarantują poprawność uzyskanych wyników również w przypadku wystąpienia zjawiska „ruchomego dna” lub roślinności porastającej dno;
 • Wbudowana pamięć eliminująca możliwość utraty danych podczas zerwania połączenia z komputerem lub telefonem w trakcie wykonywania pomiarów;
 • Automatyczna rejestracja przepływu; możliwość ciągłego podglądu wartości przepływu podczas pracy urządzenia;
 • Sonda M9 wyposażona została standardowo w czujnik temperatury, kompas oraz czujnik przechyłu (kompensacja odchylenia łodzi do 200), co umożliwia automatyczną korektę wyników pomiarowych;
 • Urządzenie przeznaczone do prowadzenia pomiarów z łodzi, mostów, brzegów (łódki zdalnie sterowane) lub w sposób bezpośredni przez operatora brodzącego;
 • Możliwość programowania urządzenia M9 oraz rejestracji i podglądu mierzonych parametrów w trybie on-line z poziomu telefonu Motorola Q.

Przepływomierze serii SL umożliwiają pomiary przepływu za pomocą 3-wiązkowej sondy pomiarowej instalowanej na brzegu kanału, rzeki lub na filarze mostu. Urządzenie występuje w trzech wariantach: 3MHz, 1.5MHz oraz 500 kHz, co umożliwia pomiary w ciekach o bardzo szerokim zakresie głębokości oraz szerokości. Dwie wiązki profilujące, wysyłane w poprzek koryta, wykorzystywane są do pomiaru dwóch poziomych składowych prędkości  X i Y w zaprogramowanych komórkach pomiarowych. Wiązka pionowa służy do pomiaru głębokości wody, na podstawie której kalkulowane jest pole przekroju koryta.
Przepływomierze serii SL wraz  z rejestracją prędkości oraz głębokości w pamięci w sposób ciągły automatycznie kalkulują przepływ. Rozmiar komórek pomiarowych definiowany jest przez użytkownika, na etapie programowania urządzenia. Argonaut SL rejestruje również parametry diagnostyczne takie jak siła sygnału, SNR, poziom szumów, itd. Umożliwia to łatwą kontrolę poprawności pracy sondy oraz prawidłowy wybór miejsca pomiarowego.
Wysoką dokładność uzyskanych wyników pomiarowych gwarantują zaimplementowane narzędzia programowe takie jak Automatyczna Adjustacja Rozmiaru Komórki Pomiarowej oraz funkcja PowerPing maksymalizująca rozdzielczość pomiarową urządzenia. Dodatkowo, wbudowany sensor temperatury umożliwia kompensację wyników pomiarowych w zależności od zmian temperatury medium.
Dostarczane wraz z urządzeniem oprogramowanie ViewArgonaut umożliwia programowanie urządzenia, podgląd on-line mierzonych parametrów oraz szybki eksport do komputera zapisanych wyników. Ponadto, oprogramowanie jest narzędziem pomocnym podczas analizy zmierzonych parametrów.
Określenie kształtu kanału dla danego miejsca pomiarowego następuje z poziomu oprogramowania ViewArgonaut. W przypadku koryt naturalnych, przekrój poprzeczny można opisać za pomocą współrzędnych X,Y. Na ich podstawie oprogramowanie wykreśli w sposób automatyczny rzeczywisty kształt koryta
Urządzenie umożliwia wybór kilku metod pomiarowych obliczenia przepływy, w tym również metodę „index velocity”.
Opcjonalnie z urządzeniami serii SL można zintegrować wyświetlacz  ciekłokrystaliczny oraz moduł wyjść analogowych.

Zalety:

 • Technika pomiarowa „Range Gated” gwarantująca dokładność pomiaru prędkości na poziomie 1%;
 • 3-wiązkowa głowica pomiarowa umożliwiająca pomiar przepływu, głębokości, prędkości średniej oraz prędkości w poszczególnych komórkach pomiarowych;
 • Pomiar dwóch składowych prędkości X i Y;
 • Zastosowanie technologii Side Lobe Supression umożliwia eliminację zakłóceń wynikających z odbicia fali na granicy ośrodków tj. dno, zwierciadło wody itp.
 • Funkcja automatycznej kompensacji rozmiaru komórki pomiarowej względem zmian poziomu wody (Automatyczna Adjustacja Rozmiaru Komórki Pomiarowej);
 • Wbudowana pojemna pamięć 4MB umożliwia zarejestrowanie do 50tys. wyników;
 • Wbudowany czujnik temperatury umożliwiający kompensację wyników pomiarowych względem zmian temperatury wody;
 • Urządzenie przeznaczone do stacjonarnych oraz okresowych pomiarów terenowych, również w korytach naturalnych.

 

 

Idealne do monitorowania przepływów w kanałach, przepustach, rurach i naturalnych strumieniach. Cztery wiązki prędkości profilują prędkość wody wzdłuż długości i szerokości kanału, aby zapewnić najlepsze możliwe pokrycie i najdokładniejszą reprezentację pola prędkości. Wbudowany czujnik ciśnienia i pionowa wiązka akustyczna pracują w tandemie do pomiaru poziomu wody. Wystarczy wprowadzić parametry geometryczne kanału za pomocą intuicyjnego oprogramowania SonTek-IQ, a dane przepływu będą przesyłane w ciągu kilku minut.
SonTek-IQ może pracować zarówno w sztucznych, jak i naturalnych kanałach i może zbierać dane dotyczące przepływu i objętości nawet przy głębokości 8 cm. Pięciopromieniowa pulsacyjna konstrukcja wykorzystując Dopplera jest zgodna z Modbus, SDI-12, RS232 i Analog. Bardzo łatwa metoda instalowania urządzeń nie wymagająca praktycznie żadnych trudniejszych prac.
SonTek-IQ Standard, SonTek-IQ Plus i SonTek-IQ Pipe działają na częstotliwości 3 MHz. Model Standard działa do 1,5 m głębokości, podczas gdy model Plus i Pipe świetnie się spisują do głębokości 5 m. Modele Plus oraz Pipe zawierają również zaawansowane funkcje przetwarzania końcowego, zapewniając głębszy wgląd w dane dotyczące przepływu i objętości. Wszystkie modele wykorzystują zastrzeżony algorytm SonTek SmartPulseHD.

ZALETY:

 • Kompaktowa konstrukcja zawierająca niezbędne narzędzia do zbierania bardzo dokładnych danych;
 • Zastrzeżone algorytmy do pomiaru przepływu dla kanałów irygacyjnych, naturalnych strumieni i rur;
 • Wykorzystuje opatentowane próbkowanie SmartPulseHD firmy SonTek;
 • Automatyczny pomiar poziomu wody za pomocą pionowej wiązki akustycznej i czujnika ciśnienia;
 • Standardowy pakiet zawiera oprogramowanie SonTek-IQ, oprogramowanie IQ, sprzęt do łatwego montażu, kabel, adapter i zasilacz.

Pierwszy kieszonkowy, wykonany w technologii odlewania, instrument, który zapewnia natychmiastowe wykonanie profilu temperatury, zasolenia i prędkości dźwięku w wodzie.

CastAway-CTD to mały, wytrzymały i zaawansowany technicznie profilomierz CTD (przewodność, temperatura, głębokość) pracujący do głębokości 100 m. System zawiera nowoczesne funkcje techniczne, które pozwalają mu osiągnąć częstotliwość próbkowania 5 Hz, doskonałą rozdzielczość przestrzenną i wysoką dokładność. Wykorzystuje 6-elektrodowe przepływowe ogniwo przewodności z zerowym polem zewnętrznym połączone z termistorem o szybkim czasie reakcji, dzięki czemu osiąga wysoką dokładność pomiaru. Instrument jest prosty w instalacji, nie wymaga pompy, posiada hydrodynamiczny kształt,  a prędkość swobodnego opadania wynosi 1 m/s.

Wbudowany ekran, który  wyświetla dane w czasie rzeczywistym, wewnętrzny czujnik GPS i automatyczny bezprzewodowy transfer danych to unikalne funkcje, które upraszczają gromadzenie danych.

Każdy pomiar odnosi się zarówno do czasu, jak i lokalizacji za pomocą wbudowanego odbiornika GPS. Szerokość i długość geograficzną jest ustalana zarówno przed, jak i po każdym profilowaniu. Wykresy przewodności, temperatury, zasolenia i prędkości dźwięku w zależności od głębokości można natychmiast zobaczyć na zintegrowanym kolorowym ekranie LCD CastAway w terenie. Surowe dane można łatwo pobrać przez Bluetooth na komputer z systemem Windows w celu szczegółowej analizy i/lub eksportu w dowolnym momencie.

ZALETY:

 • Dokładność zasolenia: 0,1 PSU
 • Dokładność temperatury: 0,05 ° C
 • Mały rozmiar
 • Wbudowany lokalizator GPS
 • Ekran wyświetla dane w czasie rzeczywistym
 • Bezprzewodowy transfer danych
 • Częstotliwość próbkowania 5 Hz

 

 

HydroSurveyor to system zaprojektowany do gromadzenia danych batymetrycznych, profilu prędkości słupa wody i akustycznych danych śledzenia dna, w ramach badań hydrograficznych. Dwa kluczowe elementy systemu to platforma HydroSurveyor Acoustic Doppler Profiler (ADP®) oraz wydajne, a przy tym przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do gromadzenia danych. Dzięki platformie HydroSurveyor SonTek jest w stanie zaoferować najwyższej jakości 5-wiązkowe urządzenie do sondowania głębokości z wbudowaną nawigacją, profilowaniem pełnej prędkości słupa wody (prądów), pełną kompensacją prędkości dźwięku (z CastAway-CTD) i zintegrowanym systemem pozycjonowania.
Pełne mapowanie prędkości słupa wody, 5-wiązkowe sondowanie głębokości i akustyczne śledzenie dna (dla prędkości nad ziemią, gdy sygnał GPS zostanie utracony) zapewniają kompleksowe rozwiązanie.
Dzięki wbudowanemu automatycznemu tworzeniu siatki danych i interpolacji, nawet skomplikowane pomiary nie będą wymagać specjalistycznego złożonego oprogramowania, oszczędzając czas i pieniądze.

ZALETY: 

 • Możliwość rozbudowania echosondy o przepływomierz ADCP typu M9 po zaimplementowaniu oprogramowania RiverSurveyor;
 • Jednoczesny pomiar głębokości za pomocą 5 wiązek akustycznych pracujących na dwóch rożnych częstotliwościach;
 • Symultaniczny pomiar prędkości wody w profilu wraz z pomiarem głębokości;
 • Możliwość uwzględnienia zmian prędkości rozchodzenia się dźwięku w profilu wody (zintegrowanie urządzenia CastAway-CTD firmy SonTek);
 • Określanie pozycji sondy na podstawie śledzenia dna (Botom Tracking) lub nawigacji GPS;
 • Możliwość uzyskania planu batymetrycznego dzięki automatycznej interpolacji danych (wartości głębokości);
 • Możliwość określenia pozycji echosondy z dokładnością do ±3cm (moduł GPS RTK);
 • Pomiary wykonywane w szerokim zakresie głębokości (od 0.2m do 40m);
 • Automatyczna kompensacja rozmiaru komórki pomiaru prędkości oraz zmienna częstotliwość próbkowania (ping), umożliwiają maksymalizację rozdzielczości pomiarów w zależności od aktualnej głębokości oraz warunków pomiarowych;
 • Wbudowana pamięć eliminująca możliwość utraty danych podczas zerwania połączenia z komputerem lub telefonem w trakcie wykonywania pomiarów;
 • Sonda HydroSurveyor wyposażona została standardowo w czujnik temperatury, kompas 360° oraz czujnik przechyłu (kompensacja odchylenia łodzi do 200), co umożliwia automatyczną korektę wyników pomiarowych;
 • Urządzenie przeznaczone do prowadzenia pomiarów z łodzi lub pływaka o zdalnym sterowaniu.

OPCJONALNIE

 • Dodatkowy pomiar prędkości dźwięku w profilu pomiarowym za pomocą urządzenia CastAway-CTD,
 • Aktywacja systemu RiverSurveyor M9,
 • Rozbudowa echodsondy o moduł GPS RTK lub DGPS firmy SonTek,
 • Komunikacja Bluetooth (do 200m) / Spread Spectrum (do 2 km).