Szybki pomiar azotu online

QuickTONultra firmy LAR to innowacyjny analizator zapewniający pomiar online azotu ogólnego zgodnie z międzynarodowymi regulacjami. Urządzenie umożliwia pomiar nawet sześciu różnych strumieni próbek i posiada wysoką tolerancję na chlorki. Dużą zaletą jest możliwość rozbudowy analizatora o dodatkowe detektory uzyskując jednoczesny pomiar parametrów OWO, ChZT, Pog i Nog. Analizator może być zastosowany w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, w kontroli procesu, przemyśle chemicznym, rafineriach czy przetwórstwach węgla. Zakres pomiarowy wynosi 0-200 mg/l (możliwe inne zakresy). Metoda pomiarowa polega na utlenieniu próbki w 1200°C i oznaczanie ilości powstającego NOx proporcjonalnego do Nog w 3 minuty.

Więcej informacji:

Szybki pomiar azotu online