Pomiar wilgotności – biomasa

Proces produkcji peletu odbywa się poprzez wtłaczanie suchych trocin, zrębków drzewnych pod dużym ciśnieniem do dyszy formującej. Ciepło powstałe w procesie powoduje zmiękczenie ligniny zawartej w ściankach komórek co jest z kolei przyczynia do powstania bardziej zbitej struktury. Wysokiej jakości pelet o wysokich parametrach opałowych powinien posiadać jednorodną gęstość oraz wilgotność na poziomie nieprzekraczającym 10 %.
Pomiar i kontrola wilgotności surowca do wyrobu peletu jest kluczowy aby móc na końcu procesu otrzymać produkt o żądanej jakości.

Więcej informacji

Pomiar wilgotności – biomasa