Emulsje chłodzące i ciecze technologiczne

Dozowanie, kondycjonowanie wody chłodzącej i kotłowej.

Dzięki kondycjonowaniu wody obiegowej, zapewniamy utrzymanie pierwotnych parametrów wymiany ciepła, ograniczamy korozję i przyrost życia biologicznego.

Nasze systemy zbudowane są poniższych komponentów:

  • sterowników firmy WALCHEM, realizujących cały proces kondycjonowania i odsalania,
  • układów dozujących GRUNDFOS.
  • układów filtracji zbudowaną w oparciu o separatory LAKOS lub automatyczne, samoczyszczące filtry BERNOULLI.

Odpowiednie dozowanie środków chemicznych takich jak inhibitory, stabilizatory twardości biocydy czy korektory odczynu pH jest bardzo ważne dla stabilności układu.

 

ZASTOSOWANIA

Przemysł energetyczny, chemiczny, petrochemiczny, utylizacja odpadów, hutniczy, koksowniczy, papierniczy, farmaceutyczny, cukrownie, cementownie.