Analizator gazów ULTRAMAT 23

Ultramat 23 jest zaawansowanym technicznie analizatorem gazów przeznaczonym głównie do zastosowań przemysłowych. Za pomocą jednego analizatora możliwy jest ciągły pomiar stężeń od jednego do trzech składników aktywnych w podczernieni (np.:CO, CO2, NO, SO2, CH4, freony) oraz dodatkowo tlenu metodą elektrochemiczną.

Analizator gazu ULTRAMAT 23 może mierzyć do 4 składników gazu jednocześnie: maksymalnie 3 gazy czułe na podczerwień takie jak CO, CO2, NO, SO2, CH4 oraz O2 przy pomocy celki elektrochemicznej. Posiada czytelny wyświetlacz i menu całkowicie w języku polskim podzielone na poziomy które można zabezpieczyć hasłem – chroni to przed nieautoryzowanym dostępem. Wyposażony w funkcję automatycznej kalibracji zera powietrzem atmosferycznym. Podstawowa wersja ULTRAMAT 23 służy do pomiaru gazów jednego, dwóch lub trzech składników w podczerwieni z/bez pomiaru tlenu.

APLIKACJE:

 • Optymalizacja spalania w małych kotłach
 • Monitorowanie składników spalin w ciepłowniach dla wszystkich typów paliw (olej , gaz i węgiel) jak również monitoring pracy urządzeń termicznego przetwarzania
 • Monitorowanie powietrza w pomieszczeniach
 • Monitorowanie powietrza w przechowalniach owoców, szklarniach, silosach fermentacyjnych i magazynach
 • Monitorowanie funkcji sterujących procesem
 • Monitorowanie atmosfery podczas obróbki termicznej stali
 • Ma zastosowania w strefach niezagrożonych wybuchem

INNE ZASTOSOWANIA:

 • Ochrona środowiska
 • Zakłady chemiczne
 • Przemysł cementowy

APLIKACJE SPECJALNE:

 • Oddzielna ścieżka gazowa – ULTRAMAT 23 z dwoma składnikami mierzonymi w podczerwieni bez pompy wewnętrznej jest dostępny w opcji z dwoma oddzielnymi ścieżkami pomiarowymi. To pozwala na pomiar w dwóch różnych punktach jak na przykład pomiar NOx (pomiar NO przed i za konwerterem NOx). ULTRAMAT 23 może być używany zarówno w systemach do pomiaru emisji jak i w systemach kontroli procesu i w pomiarach bezpieczeństwa.
 • Wersja z atestem TÜV – ULTRAMAT 23 z atestem TÜV jest dostępny dla pomiarów CO, NO, SO2 i O2 zgodnie z 13. BImSchV oraz TA Luft.
  Najmniejsze i dozwolone atestowane zakresy pomiarowe:
  – 1- i 2- składnikowy analizator
  CO: 0 do 150 mg/m3
  NO: 0 do 100 mg/m3
  SO2: 0 do 400 mgm3
  – 3- składnikowy analizator
  CO: 0 do 250 mg/m3
  NO: 0 do 400 mg/m3
  SO2: 0 do 400 mg/m3
  Wszystkie większe zakresy są również atestowane. Ponadto, atestowane przez TÜV wersje analizatora ULTRAMAT 23 są zgodne z wymaganiami normy EN 14956 oraz QAL 1 zgodnie z normą EN 14181. Zgodność analizatorów z obiema normami jest potwierdzona atestem TÜV. Określanie dryftu analizatora zgodnie z normą EN 14181 (QAL 3) może być przeprowadzone manualnie lub przy pomocy komputera PC z oprogramowaniem SIPROM GA do obsługi i serwisu. Ponadto niektórzy producenci komputerów emisyjnych oferują możliwość automatycznego ściągania danych o dryfcie przy pomocy komunikacji szeregowej z analizatorem, by później te dane obrobić.
 • Wersja ze zredukowanym czasem odpowiedzi – Połączenie pomiędzy dwoma pułapkami kondensatu jest wyposażone w blokadę, tak, aby cały strumień płynął przez kuwetę pomiarową (normalnie płynie ok. 1/3 objętości gazu), dzięki temu czas odpowiedzi jest szybszy o ok. 2/3. Wszystkie inne cechy nie ulegają zmianie.
 • Wersja z przedmuchem ciągłym modulatora – zużycie gazu 100 ml/min.

ZALETY:

 • Menu całkowicie w języku polskim
 • Funkcja AUTOCAL (automatyczna kalibracja zera powietrzem atmosferycznym). Wysoka efektywność, zatem gazy kalibracyjne nie są wymagane
 • Wysoka czułość dzięki detektorom wielowarstwowym, niska czułość skrośna np. z wodą
 • Kuwety pomiarowe są łatwe do oczyszczenia (nie są zamknięte), dzięki czemu koszty obsługi serwisowej są znacząco zredukowane w przypadku zalania
 • Obsługa menu pełnym tekstem, bez konieczności posiadania instrukcji obsługi, wysokie bezpieczeństwo obsługi
 • Informacje o pracy zapisywane są w menu zdarzeń
 • Poziomy menu z możliwością zabezpieczenia hasłem przed nieautoryzowanym dostępem
 • Otwarta architektura komunikacyjna (RS 485, RS 232 PROFIBUS, SIPROM GA); uproszczony sposób integracji,możliwe zdalne sterowanie.

BUDOWA:

ogólne:

 • jednostka 19“ wysokość 4 HU do montażu w:
  • ramkach
  • szafach pomiarowych, bez lub z szynami
 • Przepływomierz do gazu mierzonego na panelu czołowym (tylko w wersjach z orurowaniem vitonowym)
 • Opcja – pompa wewnętrzna do zasysania próbki i powietrza do AUTOCAL (standardowa dla wersji przenośnej)
 • Złącza gazowe: rurka o średnicy 6 mm lub ¼“
 • Złącza gazowe i elektryczne z tyłu obudowy (w wersji przenośnej wejście gazu z przodu).

wyświetlacz:

 • Praca zgodnie ze standardem NAMUR
 • Proste i szybkie parametryzowanie i uruchomienieanalizatora
 • Duży, podświetlany wyświetlacz do wyświetlania wartościpomiarowych
 • Zorganizowane menu do wpisywania danychparametryzacyjnych, funkcji testujących i kalibracyjnych
 • Łatwo zmywalna membranowa klawiatura
 • Pomoc kontekstowa
 • Wielojęzykowe oprogramowanie (w tym j. polski).

wejścia/wyjścia:

 • Trzy wejścia dwustanowe dla pompy gazy wł/wył, włączeniaAUTOCAL i synchronizacji AUTOCAL z innym analizatorem
 • Osiem wyjść przekaźnikowych dowolnie konfigurowalnych (błąd, serwis, limit, identyfikacja zakresu, zewnętrzne zawory
 • Osiem dodatkowych wejść dwustanowych i wyjść przekaźnikowych jako opcja
 • Wyjścia analogowe elektrycznie izolowane

komunikacja:

 • złącze RS 485 (podłączenie z tyłu obudowy).

Ogólne

Mierzone składniki

Maks. 4, z których 3 w podczerwieni, plus tlen

Zakresy pomiarowe

2 na składnik

Charakterystyka

Zlinearyzowana

Wyświetlacz

LCD z podświetleniem diodami LED, kontrolą kontrastu, 80 znaków (4 linie po 20 znaków)

Pozycja użytkowania

Pozycja użytkowania

Obudowa

Masa

Ok. 10 kg

Stopień ochrony, jednostka 19" oraz przenośna

Stopień ochrony, jednostka 19" IP20 zgodnie z EN 60529
oraz przenośna

Charakterystyka elektryczna

Kompatybilność elektromagnetyczna

Zgodnie ze normą NAMUR NE21 (08/98), lub EN 50081-1,EN 50082-2

Power supply

100 V AC, +10%/-15%, 50 Hz,
120 V AC, +10%/-15%, 50 Hz,
200 V AC, +10%/-15%, 50 Hz,
200 V AC, +10%/-15%, 50 Hz,
200 V AC, +10%/-15%, 50 Hz,
200 V AC, +10%/-15%, 50 Hz,
230 V AC, +10%/-15%, 60 Hz,
230 V AC, +10%/-15%, 60 Hz,
60 VA

Wejścia / wyjścia elektryczne

Wyjścia analogowe

na składnik, 0/2/4 ... 20 mA, NAMUR, pływające, maks. obciążenie 750 Ω

Wyjścia przekaźnikowe

8, parametryzowane, np. do identyfikacji zakresów, obciążenie 24 V AC/DC /0,2 A, pływające, nieiskrzące

Wejścia cyfrowe

3, zaprojektowane na 24 V, pływające
• Pompa
• AUTOCAL
• Synchronizacja

Interfejs szeregowy

RS 485

AUTOCAL

Automatyczna kalibracja analizatora przy użyciu powietrza z otoczenia (zależnie od mierzonych składników), cykl ustawiany od 0 (1) ... 24 godzin

Opcje

Dodatkowa elektronika z 8 dodatkowymi wejściami cyfrowymi i wyjściami
przekaźnikowymi, oraz interfejsem PROFIBUS PA lub PROFIBUS DP

Warunki otoczenia

Dopuszczalna temperatura - praca

+5 ... +45 °C

Dopuszczalna temperatura - magazynowanie i transport

-20 ... +60 °C

Dopuszczalna wilgotność otoczenia

< 90% wilg. wzgl. przy  transporcie i magazynowaniu

Dopuszczalne zmiany ciśnienia

700 ... 1200 hPa

Ciśnienie próbki

Bez pompy

bez nad-/podciśnienia

Z pompą

bez nad-/podciśnienia, fabrycznie ustawione na 2 m wężyku wpiętym na wylocie, w przypadkach innych należy wykonać kalibrację zakresu

Przepływ próbki

72 ... 120 l/h (1.1 ... 2 l/min)

Temperatura próbki

0 ... 50 °C

Wilgotność próbki

< 90% wilg. względnej (bez kondensacji)

file_download