Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Analizator gazów ULTRAMAT 6

Za pomocą analizatora ULTRAMAT 6 możliwy jest ciągły pomiar stężeń składników, które w podczerwieni wykazują zdolność pochłaniania fal w zakresie od 2 do 9 µm (np.: CO, CO2, NO,N2O, SO2, NH3, H2O, CH4 i wiele innych).

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Analizator ULTRAMAT 6 jedno- lub dwukanałowy pracuje wykorzystując niedyspersyjną absorpcję w podczerwieni (NDIR), w dwukomorowej kuwecie pomiarowej z modulacją natężenia światła i z wysoką czułością mierzy gazy, których pasma absorpcyjne leżą w podczerwieni tj. na długościach fali od 2 do 9 µm, takie jak CO, CO2, NO, SO2, NH3, H2O, CH4 oraz inne węglowodory. Analizatory jednokanałowe mierzą do 2 składników gazowych, natomiast analizatory z dwoma kuwetami mogą mierzyć maksymalnie 4 składniki w podczerwieni jednocześnie.

APLIKACJE:

 • Pomiary na potrzeby sterowania kotłem
 • Pomiary emisyjne w spalarniach odpadów
 • Pomiary w przemyśle samochodowym (stanowiska testowe)
 • Urządzenia ostrzegające
 • Stężenia w gazach procesowych w zakładach chemicznych
 • Pomiar substancji śladowych w procesach produkcji gazów
 • Ochrona środowiska
 • Pomiary jakościowe
 • Wersje w ochronie Ex (z przedmuchem nadciśnieniowym) – analiza gazów palnych i niepalnych oraz analiza w strefach zagrożonych wybuchem.

ZALETY:

 • Wysoka selektywność z detektorem dwukomorowym i sprzęgiem optycznym – wiarygodne pomiary nawet w przypadku złożonych mieszanin gazowych
 • Niskie progi detekcji – pomiary niewielkich stężeń składników gazowych
 • Ścieżka gazowa zbudowana z materiałów odpornych na korozję (opcja) – pomiary wysoko korozyjnych próbek gazowych
 • Łatwe do oczyszczenia kuwety – obniżenie przyszłych kosztów eksploatacji w przypadku zabrudzenia
 • Część elektroniczna i pomiarowa: szczelna izolacja, przedmuch możliwy opcjonalnie, IP65 – wydłużony okres pracy w trudnych warunkach otoczenia
 • Wersja ogrzewana (opcja) – zastosowanie w przypadku gazów kondensujących w niskich temperaturach
 • Certyfikat EEx(p) dla 1 i 2 strefy zagrożonej wybuchem zgodnie z ATEX 2G i ATEX 3G.

BUDOWA:

obudowa 19:

 • Wysokość 4 HU do instalacji:
  • w stelażach 19” (wraz z szynami prowadzącymi)
  • w szafach pomiarowych z szynami prowadzącymi
 • Panel czołowy może być opuszczony na potrzeby serwisu (połączenie z laptopem)
 • Wewnętrzne ścieżki gazowe: wężyki wykonane z FKM (Viton) lub rurki wykonane z tytanu bądź stali szlachetnej
 • Złącza gazowe – rurka o średnicy zewnętrznej 6 mm lub 1/4″
 • Rotametr dla gazu pomiarowego na panelu przednim (opcja)
 • Czujnik ciśnienia w ścieżce gazowej dla monitoringu przepływu (opcja) Obudowa naścienna
 • Konstrukcja dwudrzwiowa – oddzielona i uszczelniona część elektroniczna oraz pomiarowa
 • Każda z części może być przedmuchiwana niezależnie
 • Sekcja pomiarowa i orurowanie mogą być ogrzewane do temperatury maksymalnie 65 °C (opcja)
 • Wewnętrzne ścieżki gazowe: wężyki wykonane z FKM (Viton) lub rurki wykonane z tytanu bądź stali szlachetnej (inne materiały możliwe w aplikacjach specjalnych)
 • Złącza gazowe – złączka na rurkę 6mm bądź 1/4″
 • Złącza dla gazu przedmuchowego: rurka o średnicy zewn. 10 mm lub 3/8″.

obudowa naścienna

 • Konstrukcja dwudrzwiowa – oddzielona i uszczelniona część elektroniczna oraz pomiarowa
 • Każda z części może być przedmuchiwana niezależnie
 • Sekcja pomiarowa i orurowanie mogą być ogrzewane do temperatury maksymalnie 65 °C (opcja)
 • Wewnętrzne ścieżki gazowe: wężyki wykonane z FKM (Viton) lub rurki wykonane z tytanu bądź stali szlachetnej (inne materiały możliwe w aplikacjach specjalnych)
 • Złącza gazowe – złączka na rurkę 6mm bądź 1/4″
 • Złącza dla gazu przedmuchowego: rurka o średnicy zewn. 10 mm lub 3/8″.

wyświetlacz i panel sterujący

 • Duży wyświetlacz LCD do jednoczesnego wyświetlania:
  • wartości pomiarowych (digital and analog displays)
  • linii statusowej
  • zakresów pomiarowych
 • Kontrast wyświetlacza ustawiany w menu
 • Klawisze łatwe w czyszczeniu
 • Wygodne menu do konfiguracji, funkcji testowych, kalibracji
 • System pomocy podręcznej
 • Graficzne wyświetlenie trendu wartości pomiarowych w programowalnym okresie czasu
 • Oprogramowanie w dwóch wersjach językowych: Niemiecki/Angielski, Angielski/Hiszpański, Francuski/Angielski, Hiszpański/Angielski, Włoski/Angielski.

wejścia i wyjścia

 • Jedno wyjście analogowe na każdy składnik mierzony (od 0,2 do 20mA; parametryzowane NAMUR)
 • Dwa dowolnie konfigurowalne wejścia analogowe (np. do korekty interferencji skrośnych lub ciśnienia z zewnętrznych czujników)

komunikacja

 • Złącze RS 485 (podłączenie od tyłu, w wersji 19” możliwe również podłączenie z przodu, po opuszczeniu płyty czołowej).
 • Opcje:
  • Interfejs AK dla przemysłu samochodowego z rozszerzonymi funkcjami
  • Konwerter RS 485/RS 232
  • Konwerter RS 485/Ethernet
  • Konwerter RS 485/USB
  • Przyłączenie do sieci poprzez interfejs PROFIBUS DP/PA
  • Oprogramowanie SIPROM GA do serwisowania analizatorów.

Analizator gazów ULTRAMAT 6

 

 

Specyfikacja:

Ogólne
Zakresy pomiarowe 4, przełączalne wewnętrznie i zewnętrznie, automatyczne przełączanie również możliwe
Najmniejsze możliwe zakresy zależnie od aplikacji, pomiarowejCO: 0 … 10 vpm
CO2: 0 … 5 vpm
Największe możliwe zakresy zależnie od aplikacji pomiarowej
Zakresy pomiarowe z zerem
podniesionym
Każde zero z zakresu 0 … 100% podniesionym jest możliwe, najmniejszy możliwy zakres: 20%
Pozycja użytkowania Panel frontowy pionowo
Obudowa
Masa ok. 15 kg (z jednym kanałem IR)
ok. 21 kg (z dwoma kanałami IR)
Stopień ochrony, jednostka 19″ oraz przenośna IP20 zgodnie z EN 60529
Charakterystyka elektryczna
Kompatybilność elektromagnetyczna
Zgodnie ze normą NAMUR NE21 (08/98)
Zasilanie 100 … 120 V AC, (zakres 90… 132V) 48 … 63 Hz
200 … 240 V AC, (zakres 180… 264V) 48 … 63 Hz
60 VA
Pobór mocy 1 kanałowy: ok. 40 VA
2 kanałowy: ok. 70 VA
Zabezpieczenie 100 … 120 V  :   1T/250 (7MB2121) 1.6T/250 (7MB2123
200 … 240 V  :   0.63T/250 (7MB2121) 1T/250 (7MB2123)
Wejścia / wyjścia elektryczne
Wyjścia analogowe
0/2/4…20 mA, izolowane, maks. obciążenie 750Ω
Wyjścia przekaźnikowe
6, parametryzowane, np. do identyfikacji zakresów, obciążenie 24V AC/DC /1 A, pływające, nieiskrzące
Wejścia cyfrowe 6, zaprojektowane na 24V, izolowane, parametryzowane, np. do przełączania zakresów pomiarowych
Interfejs szeregowy RS 485
Opcje Funkcja AUTOCAL z dodatkowymi z 8 wejściami cyfrowymi i wyjściami przekaźnikowymi, oraz interfejsem PROFIBUS PA lub PROFIBUS DP
Warunki otoczenia
Dopuszczalna temperatura – praca
+5 … +45 °C
Dopuszczalna temperatura – magazynowanie i transport
-30 … +70 °C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia
< 90% wilg. wzgl. przy transporcie i magazynowaniu (punkt rosy nie może być przekroczony)
Parametry próbki gazowej
Dopuszczalne ciśnienie próbki gazowej
* z wężykami
– bez czujnika ciśnienia 600…1500 hPa (bezwzględne)
– z czujnikiem ciśnienia 700…1300 hPa (bezwzględne)
* z rurkami (bez czujnika 600…1500 hPa (bezwzględne)
Przepływ próbki
18…90 l/h (0,3…1,5 l/min)
Temperatura próbki rosy min 0…50°C, ale powyżŜej punktu
Wilgotność próbki <90% wilg. względnej (bez kondensacji)