Analizator gazów CALOMAT 6

Analizator CALOMAT 6 przeznaczony jest głównie do zastosowań przemysłowych. Analizator umożliwia ciągły pomiar wodoru oraz helu (również innych gazów) w mieszaninach gazów. Zasada pomiaru opiera się na różnej przewodności cieplnej gazów.

CALOMAT 6 jest zaawansowanym technicznie analizatorem gazów przeznaczonym głównie do zastosowań przemysłowych. Analizator umożliwia ciągły pomiar wodoru oraz helu (również innych gazów) w mieszaninach gazów. Zasada pomiaru opiera się na różnej przewodności cieplnej gazów. CALOMAT 6 jest stosowany jest przede wszystkim do kontroli procesów technologicznych.

APLIKACJE:

 • Monitoring czystości gazu (0…1% H2 w Ar)
 • Monitoring gazu obojętnego (0…2% H2 w N2)
 • Czystość wodoru (95… 100%)
 • Kontrola turbogeneratorów
  • 0 … 100% CO2/Ar w powietrzu
  • 0 … 100% H2 w CO2/Ar
  • 80 …100% H2 w powietrzu
 • Produkcja gazu:
  • 0 …2% He w N2
  • 0 …10% Ar w O2
 • Zastosowania chemiczne:
  • 0 …2% H2 w NH3
  • 50 … 70% H2 w N2
 • Zgazowanie drewna (0…30% H2w CO/CO2/CH4)
 • Gaz wielkopiecowy (0…5% H2 w CO/CO2/CH4/N2)
 • Wersja do analizy gazów palnych i niepalnych lub par w strefach zagrożonych wybuchem (Z1 i Z2)
 • Specjalne zastosowania

Dla każdego mierzonego parametru przypisane są cztery zakresy pomiarowe. Każdy z nich może być dowolnie programowany przez użytkownika w przedziale od najmniejszego do największego zakresu. Zakresy są przełączane automatycznie lub za pomocą sygnału zewnętrznego. Najmniejszy i największy zakres pomiarowy uzależniony jest od mierzonego parametru (rodzaju gazu), jak również danej aplikacji. Poniżej przedstawiona została minimalnych zakresów w odniesieniu do N2. W przypadku innych gazów zakresy te mogą się różnić.

CALOMAT 6 dostępny jest w dwóch wersjach:

 • Calomat 6E:
  • do zabudowy w stelażu 19” lub w szafie pomiarowej;
  • stopień ochrony IP 20;
  • na płycie czołowej opcjonalnie może być zainstalowany przepływomierz.
 • Calomat 6F:
  • do bezpośredniej zabudowy na instalacji;
  • dwuczęściowa obudowa IP 65 z gazoszczelnym oddzieleniem części pomiarowej od elektronicznej;
  • każda z sekcji może być przedmuchiwana osobno;
  • elementy stykające się z próbką mogą być grzane do 650C;
  • przystosowany wraz z przedmuchem do instalacji w strefie zagrożenia wybuchem Z2 i Z1;
  • może być stosowany zarówno do pomiaru gazów palnych jak i niepalnych.

ZALETY:

 • 4 zakresy pomiarowe, swobodnie programowalne, również zakresy z niezerowym punktem początkowym, wszystkie zakresy liniowe
 • Najmniejsze zakresy <1% H2, możliwość skali niezerowej np. 95 – 100%
 • Izolowane wyjścia analogowe 0/2/4 do 20 mA
 • Krótki czas odpowiedzi
 • Automatyczna korekcja wyników od ciśnienia atmosferycznego
 • Automatyczne lub ręczne przełączania zakresów pomiarowych; możliwe przełączanie zdalne
 • Wysoka stabilność wskazań
 • Duży, podświetlany wyświetlacz LCD
 • Oprogramowanie SIPROM GA jako narzędzie serwisowe i diagnostyczne
 • Możliwość pracy w sieci Profibus – opcja
 • Gromadzenie w pamięci analizatora wartości stężeń podczas kalibracji
 • Ustawiany czas odpowiedzi w zależności od aplikacji
 • Sterowanie zaworami w układzie przełączalnym wielopunktowym
Mierzone składniki H2, He, Ar, CO2 i inne
Zakresy pomiarowe 4 zakresy pomiarowe, przełączalne
Temperatura próbki gazu 0 – 50 °C
Ciśnienie próbki gazu 800 – 1100 hPa (abs.)
Wilgotność próbki gazu < 90 % wzgl., bez kondensacji
Przepływ próbki gazu 0,5 – 1,5 l/min
Dopuszczalna temperatura
otoczenia
5 – 45 °C
Charakterystyka liniowa
Dryft punktu zerowego <1% najmniejszego zakresu/ tydzień
Dryft zakresu ± 0,1% zakresu pomiarowego
Błąd liniowości < 1 % pełnej skali
Powtarzalność < 1% zakresu pomiarowego
Wyjścia analogowe 0/2/4 do 20 mA; maks. obciąźenie 750Ω
Wyjścia przekaźnikowe 6, ze stykami przełącznymi, swobodnie
programowalne, np. da identyfikacji zakresu
pomiarowego, obciążalność 24 V AC/DC 1A
Wejścia binarne 6, wykonane na 24 V, bezpotencjałowe, swobodnie
programowalne, np. dla przełączenia zakresów
pomiarowych
Wejścia analogowe 2, zaprojektowane dla 0/2/4 do 20 mV, dla
zewnętrznego czujnika ciśnienia oraz korekcji czułości
skrośnej
Wyświetlacz LCD (jednoczesna prezentacja: wartości mierzonej,
linii statusowej oraz zakresów pomiarowych),
podświetlany
Wpływ temperatury < 1 % zakresu pomiarowego/ 100K
Wpływ zasilania < 0,1 % zakresu sygnału wyjściowego ze zmianami +/-
10 %
Wpływ przepływu próbki < 0,1 % najmniejszego zakresu
Czas nagrzewania w temperaturze pokojowej: < 30 min
Czas odpowiedzi < 5 sekund
Opcje
 • dodatkowa płyta z 8 wejściami binarnymi i 8 wyjściami przekaźnikowymi np. do realizacji
  automatycznej kalibracji
 • dodatkowa karta do komunikacji PROFIBUS –
  PA i PROFIBUS – DP
Obudowa Calomat 6E: panel 19” o wysokości 4 HU do zabudowy
w szafie
Calomat 6F: obudowa obiektowa z gazowo szczelnym
oddzieleniem części elektronicznej od pomiarowej
Waga Calomat 6E: ok. 10 kg
Calomat 6F: ok. 25 kg
Stopień ochrony obudowy Calomat 6E: IP 20 (zgodnie z EN 60529)
Calomat 6F: IP 65 (zgodnie z EN 60529)
Zasilanie 230V / 50Hz
Pobór mocy 20 VA
Specjalne wykonanie Obudowa do strefy zagrożonej wybuchem Z1 i Z2,
certyfikat Ex

Gaz

Najmniejszy możliwy zakres

H2

0…1 % (95… 100%)

He

0…2 %

Ar

0…10 %

CO2

0 …20 %

CH4

0 …15 %

H2 w gazie wielkopiecowym

0 …10 %

H2 przy zgazowywaniu drewna

0 … 30 %

file_download