Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Laserowy analizator LDS 6 do pomiarów in-situ

Zastosowania:

No items found

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

LDS 6 jest analizatorem do szybkich, bezkontaktowych pomiarów stężenia gazów lub temperatury bezpośrednio w procesie lub kanale.


LDS 6 jest laserowym analizatorem gazów, metoda pomiaru stężenia opiera się na specyficznej absorpcji promieniowania podczerwonego przez poszczególne składniki gazowe. Promieniowanie podczerwone emitowane jest przez diodę laserową. LDS 6 jest właściwym analizatorem przeznaczonym do szybkich, bezkontaktowych pomiarów stężenia gazów lub temperatury bezpośrednio w procesie lub kanale. Jeden lub dwa sygnały wyjściowe z maksymalnie trzech głowic pomiarowych są jednocześnie przetwarzane przez jednostkę centralną analizatora. Głowice pomiarowe – punkty pomiarowe – mogą znajdować się w odległości do 700 m od jednostki centralnej i połączone są z nią za pomocą światłowodów. Konstrukcja głowic pomiarowych umożliwia ich pracę w trudnych warunkach procesowych i zawiera minimum komponentów elektrycznych.

ZASTOSOWANIA:

 • Optymalizacja procesu
 • Ciągły monitoring emisji dla wszystkich rodzajów paliw (olej, gaz, węgiel i inne)
 • Pomiary procesowe w zakładach użyteczności publicznej i rożnego rodzaju spalarniach
 • Kontrola procesu
 • Strefy bezpieczeństwa, kontrola stężeń gazów strefach zagrożonych wybuchem
 • Pomiary w gazach korozyjnych i toksycznych
 • Pomiary jakościowe
 • Ochrona środowiska
 • Bezpieczeństwo ludzi i maszyn
 • Możliwość doboru, na zapytanie, analizatora do aplikacji specjalnych.

BRANŻE:

 • Energetyka
 • Huty stali
 • Cement i wapno
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny
 • Przemysł samochodowy
 • Spalarnie odpadów
 • Produkcja szkła i ceramiki
 • Badania i rozwój

Laserowy analizator gazów LDS 6- charakteryzuje się wysoką dyspozycyjnością i unikalną selektywnością analityczną, szerokim zakresem możliwych zastosowań. LDS 6 umożliwia pomiar jednego lub dwóch składników gazowych lub – jeśli jest pożądany – pomiar temperatury gazu bezpośrednio w procesie:

 • Z wysokim poziomem zapylenia
 • W gorących, wilgotnych, korozyjnych, wybuchowych lub toksycznych gazach
 • W aplikacjach wykazujących silną zależność od składu gazu
 • W trudnych warunkach panujących w punkcie pomiarowym
 • Wysoce selektywne, spektroskopia wolna od zakłóceń skrośnych.

ZALETY:

 • Łatwy montaż
 • Obsługa serwisowa ograniczona do minimum
 • Odporna konstrukcja
 • Stabilny w czasie dzięki wbudowanej, bezobsługowej celi referencyjnej, kalibracja nie jest konieczna
 • Pomiar rzeczywisty
 • ostrzeżenia i wiadomości o następujących błędach:
  • Konieczność obsługi
   • Błąd wewnętrzny
   • Zła jakość sygnału
  • Przekroczenie górnego lub dolnego zakresu pomiarowego
  • Transmisja światła poza dopuszczalnymi granicami.

Gazowy analizator LDS 6 składa się z jednostki centralnej i do trzech głowic pomiarowych. Jednostka centralna połączona jest z głowicami pomiarowymi za pomocą kabla hybrydowego składającego się ze światłowodów i przewodów zasilających. Dodatkowy kabel łączy ze sobą głowice nadawczą i głowicę odbiorczą. Jednostka centralna umieszczona jest w 19” obudowie z czterema otworami montażowymi do montażu w ramkach lub w szafach pomiarowych, bez lub z szynami. Analizator posiada duży ekran LCD (z możliwością ustawianiu kontrastu) do jednoczesnego wyświetlania wartości pomiarowych i statusu urządzenia oraz łatwą do czyszczenia membranową klawiaturę z klawiszami programowalnymi. Nawigowanie po menu ułatwia dostępna pomoc kontekstowa.

 

 

Specyfikacja:

Komunikacja

Ethernet (T-Base-10) dla zdalnej diagnostyki i parametryzacji

Zakres pomiarowy

Ustawiany wewnętrznie

Próg detekcji w warunkach standardowych: 25°C, 1013 hPa, ścieżka pomiarowa 1m, czas odpowiedzi 3s. Obliczany zgodnie z VDI 2449 , mierzony dla kaŜdego dostarczanego analizatora w czasie testu temperaturowego (5 do 45 C) zgodnie z VDI 4203

W zależności od oznaczanego gazu:
HF: 0,1ppm
HCl: 0,6/0,2ppm
NH3: 0,5ppm
H2O: 1000ppm
O2 (ciśnienie standardowe): 1000ppm
O2 (wysokie ciśnienie) 1000ppm
CO (jeden składnik) 300ppm
CO2 (jeden składnik) 300ppm
CO/CO2: 600/1500ppm

Najmniejszy zalecany zakres pomiarowy

HF: 0 …. 5ppm
HCl: 0 …. 10ppm
NH3: 0 … 10ppm
H2O: 0 … 5%
O2 (ciśnienie standardowe): 0 …5%
O2 (wysokie ciśnienie): 0….5%
CO (jeden składnik): 0 … 1,5%
CO2 (jeden składnik): 0… 1,5%
CO/CO2: 0 …3 / 0 … 7,5%

Dokładność (w warunkach standardowych)

* 2% aktualnego zakresu pomiarowego lub próg detekcji (w zaleŜności, która jest większa) dla:
– NH3 (wszystkie wersje)
– O2 (bez pomiaru temperatury)
– CO (wszystkie wersje)
– CO2 (wszystkie wersje)
* 5% aktualnego zakresu pomiarowego lub próg detekcji (w zaleŜności, która jest większa) dla:
– HF (wszystkie wersje)
– HCl (wszystkie wersje)
– H2O
– O2 (z pomiarem temperatury)

Liniowość (w warunkach standardowych)

Lepsza niż 1%

Powtarzalność (w warunkach standardowych)

2%aktualnego zakresu pomiarowego lub próg detekcji (w zależności, która jest większa) Dla kodów ET i FT: zgodnie z wymogami 17th i 27th BImSchV

Dryft zera

Pomijalny

Dryft wartości mierzonej

Pomijalny

Odstępy między kalibracjami

Brak konieczności rekalibracji dzięki wbudowanej celi referencyjnej

Jednostki stężenia

ppmv, vol.%, mg/Nm3

Wyświetlanie wartości

cyfrowe wyświetlanie stężenia (5 cyfr, możliwość zmiany położenia przecinka)

Klasa ochrony lasera

Klasa 1, bezpieczny dla oczu

Certyfikaty

Oznakowanie CE, TÜV, MCERTS

Stopień ochrony

IP20 zgodnie z EN 60529

Wymiary

177 x 440 x 380 mm

Masa

Ok. 13 kg

Montaż

Poziomy

Zasilanie

100… 240 V AC 50 …. 60 Hz automatycznie przystosowywany przez system, dodatkowe zasilane wymagane dla jednostki centralnej z 3 kanałami pomiarowymi zawarte jest w dostawie

Pobór mocy

50 W

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

Zgodnie z normą EN 61326 i NAMUR NE21

Bezpieczeństwo elektryczne

Zgodnie z normą EN 61010-1, drugi stopień ochrony przepięciowej

Czas nagrzewania (w 20°C)

Około 15 min

Czas odpowiedzi

Mniej niż 3 s, w zależności od aplikacji

Czas uśredniania sygnału

1 … 100 s, wybieralny

Zmienne wpływające na pomiar

Temperatura otoczenia

<0,5% mierzonej wartości /10K

Ciśnienie atmosferyczne

Pomijalny

Kompensacja ciśnienia gazu procesowego

Polecany dla wszystkich gazów z wyjątkiem O2 / niskie ciśnienie O2, wysokie ciśnienie: 1…5 bar CO/CO2: 0,95 …1,4 bar Pozostałe gazy z wyjątkiem O2 / niskie ciśnienie:0,95 … 1,05 bar

Zakresy ciśnień gazów procesowych

< 1% / 30V

Wejścia / Wyjścia elektryczne

Liczba kanałów pomiarowych

1 … 3, opcjonalne

Wyjścia analogowe

2 na kanał, 4 … 20mA, pływające, oporność omowa max. 750Ω

Wejścia analogowe

2 na kanał, zaprojektowane na 4 … 20mA

Wyjścia cyfrowe

6 na kanał, ze zamienialnymi wtykami, konfigurowalne, 24 V AC/DC/ 1A, pływające

Wyjścia cyfrowe

6 na kanał, zaprojektowane na 24 V, pływające, konfigurowalne

Moduł komunikacyjny

Ethernet 10Base T (RJ-45)

Warunki klimatyczne

Temperatura

Podczas pracy 5…45°C Podczas transportu i magazynowania -40…+70°C

Ciśnienie atmosferyczne

800 … 1 200 hPa

Wilgotność

<85% RH, powyŜej punktu rosy (przy pracy i magazynowaniu)