Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Produkty dla przemysłu

Kategorie produktów

Analizator gazów OXYMAT 61

Zastosowania:

No items found

Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:

-

Pomiar stężenia tlenu metodą paramagnetyczną. Pomiar stężenia tlenu w OXYMAT 61 polega na wykorzystaniu zjawiska paramagnetyzmu tlenu. Analizator jest wykorzystywany w pomiarach tlenu w standardowych zastosowaniach.


Pomiar stężenia tlenu w OXYMAT 61 polega na wykorzystaniu zjawiska paramagnetyzmu tlenu. Analizator jest wykorzystywany w pomiarach tlenu w standardowych zastosowaniach.

APLIKACJE:

 • Ochrona środowiska
 • Sterowanie kotłem w procesach spalania
 • Kontrola jakości (np. czystość gazów na poszczególnych etapach produkcji gazów)
 • Kontrola produkcji na poszczególnych etapach
 • Optymalizacja procesu
 • Chemia procesowa
 • Produkcja gazów
 • Badania i rozwój

ZALETY:

 • Zintegrowana pompa gazu referencyjnego (w opcji dla pomiaru tlenu o stężeniu bliskim stężeniu powietrza atmosferycznego)
 • Wysoka liniowość
 • Zwarta konstrukcja
 • Możliwość fizycznego przesunięcia zakresu pomiarowego na wyższy.

PODSTAWOWE CECHY ANALIZATORA:

 • Cztery dowolnie programowalne zakresy pomiarowe, możliwość przesunięcia zera, liniowość w całym zakresie pomiarowym
 • Elektronicznie separowane wyjście analogowe 0/2/4 do 20 mA (również odwrócone)
 • Automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych; możliwa zdalna zmiana zakresów
 • Możliwe zamrożenie wartości ostatnio mierzonych na czas kalibracji
 • Stałe czasowe do wyboru w szerokim zakresie nastaw (statyczna, dynamiczna kompensacja szumów); np. czas odpowiedzi analizatora dostosowany do danej aplikacji
 • Łatwa obsługa przy użyciu menu
 • Dryft długookresowy bardzo niski
 • Dwa poziomy dostępu z różnymi kodami dostępu w celu zapobieżenia nieautoryzowanym lub nieumyślnym działaniom
 • Parametryzowalna automatyczna kalibracja
 • Obsługa oparta na regulacjach NAMUR
 • Monitoring próbki (opcja)
 • Na specjalne życzenie klienta dostępne opcje:
  • protokół odbioru
  • tabliczki opisowe
  • zapis dryftu
 • prosta obsługa przy pomocy klawiatury numerycznej i menu
 • krótki czas odpowiedzi
 • Gaz referencyjny dostarczany z zewnątrz (N2, O2 lub powietrze, ok. 3000 hPa) albo poprzez zintegrowaną pompkę gazu referencyjnego (powietrze z otoczenia, ok. 100 hPa)
 • Monitoring gazu referencyjnego przy pomocy złącza gazu referencyjnego 3000 do 4000 hPa
 • Różne najmniejsze zakresy pomiarowe, zależnie od wersji, 2.0% lub 5.0% O2
 • Wewnętrzny czujnik ciśnienia do korekcji zmian ciśnienia próbki

BUDOWA:

ogólne:

 • Jednostka 19“ o wysokości 4 HU do montażu w ramach uchylnych lub szafach pomiarowych wyposażonych lub nie, w wysuwane szyny teleskopowe
 • Płyta czołowa może być uchylona w dół na potrzeby serwisu (łączność z laptopem)
 • Złącze gazowe do podłączenia próbki gazu:rurka o średnicy 6 mm lub 1/4″
 • Złącza gazowe i elektryczne na tylnej ściance.

wyświetlacz na płycie czołowej:

 • Duży panel LCD do jednoczesnego wyświetlania różnych parametrów:
  • – aktualne stężenie
  • – status analizatora
  • – zakresy pomiarowe / aktualny zakres
 • Kontrast wyświetlacza LCD może być ustawiany w menu
 • Stałe podświetlenie wyświetlacza LCD diodami LED
 • Klawiatura membranowa z możliwością czyszczenia, z pięcioma klawiszami szybkiego dostępu
 • Ustawienia konfiguracji, testowania i kalibracji dostępne z menu
 • Dostępna szybka pomoc podręczna opisująca daną funkcję menu
 • Wyświetlanie wykresu trendu stężenia tlenu,programowalne okresy czasowe
 • Oprogramowanie dostępne w dwóch językach: Niemiecki/Angielski, Angielski/Hiszpański, Francuski/Angielski, Włoski/Angielski.

wejścia/wyjścia:

 • Sześć wejść cyfrowych dowolnie konfigurowalnych (np. zmiana zakresów, przetwarzanie sygnałów zewnętrznych zukładu przygotowania próbki)
 • Sześć wyjść przekaźnikowych dowolnie konfigurowalnych (awaria, serwis, przełącznik serwisowy, przekroczenie wartości zadanej, zewnętrzne zawory)
 • Dwa programowalne wejścia analogowe (np. korekcja skrośna – sygnał z innych analizatorów, zewnętrzny czujnik ciśnienia)
 • Rozszerzenie do ośmiu dodatkowych wejść cyfrowych i ośmiu dodatkowych wyjść przekaźnikowych do automatycznej kalibracji do maks. czterech gazów kalibracyjnych.

komunikacja:

 • RS 485 podstawowo (złącze na tylnej ściance

opcje:

 • konwerter RS 485/RS 232
 • konwerter RS 485/Eternet
 • połączenie z siecią PROFIBUS DP/PA (karta)
 • oprogramowanie SIPROM GA do serwisu i zdalnej obsługi analizatorów.

 

 

Specyfikacja:

ogólne

Zakresy pomiarowe

4, przełączalne wewnętrznie lub zewnętrznie
możliwa automatyczna zmiana zakresów

Najniższy możliwy zakres pomiarowy

2% obj. lub 5% obj. O2
(odniesiony do ciśnienia absolutnego próbki 1000 hPa, przepływu gazu pomiarowego 0.5 l/min i temperatury otoczenia 25 °C)

Największy możliwy zakres pomiarowy

100% obj. O2

Zakresy pomiarowe z fizycznie przesuniętym zerem

2% obj. lub 5% obj. O2

Sposób montażu

Panel czołowy pionowo

Zgodność

CE, EN 50081-1, EN 50082-2

obudowa

Stopień ochrony

IP20 zgodnie z EN 60529

Masa

ok. 13 kg

dane elektryczne

Zasilanie

100 … 120 V AC, 48 … 63 Hz 200 … 240 V AC, 48 … 63 Hz

Pobór mocy

ok. 37 VA

Odporność na zakłócenia EMC
(Zgodność elektromagnetyczna)

Zgodnie z wymaganiami normy
NAMUR NE21 (08/98)

Ochrona

Zgodnie z EN 61010-1, kategoria III

Bezpieczniki

100…120 V: 1.0T/250 200…240 V: 0.63T/250

warunki dla gazu mierzonego

Dopuszczalne ciśnienie wejściowe – Zewnętrzne doprowadzenie gazu referencyjnego

800 … 1200 hPa

Dopuszczalne ciśnienie wejściowe – ze zintegrowaną pompką

ciśnienie atmosferyczne ± 50 hPa

Przepływ gazu

18 … 60 l/h (0.3 … 1 l/min)

Temperatura gazu

0 … 50 °C

Wilgotność gazu

< 90% wilg. wzgl.

Ciśnienie gazu referencyjnego

2000 … 4000 hPa powyżej ciśnienia próbki, lecz maks. 5000 hPa

czasy odpowiedzi

Nagrzewanie

W temperaturze otoczenia < 30 min (maksymalna dokładność osiągana po 2 godzinach)

Czas odpowiedzi (T90)

3.5 s

Opóźnienie (stała czasowa elektroniczna)

0 … 100 s, ustawialne

Czas martwy (czas przedmuchu ścieżki gazowej)

ok. 0.5 … 2.5 s, zależnie od wersji

Czas wewnętrznego przetwarzania sygnału

<1 s

zakres korekcji ciśnienia

Czujnik ciśnienia, wewnętrzny

500 … 2000 hPa (dopuszczalne ciśnienie próbki gazu – patrz warunki dla gazu mierzonego)

Dokładność pomiarowa

odniesiona do ciśnienia absolutnego próbki 1000 hPa, przepływu gazu pomiarowego 0.5 l/min i temperatury otoczenia 25 °C)

Zmienność sygnału wyjściowego

< 0.75% najmniejszego możliwego zakresu pomiarowego wymienionego na tabliczce znamionowej z elektroniczną stałą czasową 1 s ( odniesiona do ± 0.25% dla 2 σ)

Dryft zera

< 0.5%/miesiąc najmniejszego możliwego zakresu pomiarowego wymienionego na tabliczce znamionowej

Dryft zakresu

< 0.5%/miesiąc w odniesieniu do odpowiedniego zakresu pomiarowego

Powtarzalność

< 1%/miesiąc w odniesieniu do odpowiedniego zakresu pomiarowego

Minimalny próg detekcji

1% aktualnego zakresu pomiarowego

Błąd liniowości

< 1%/miesiąc odpowiedniego zakresu pomiarowego

wpływ na pomiar

odniesiony do ciśnienia absolutnego próbki 1000 hPa, przepływu gazu pomiarowego 0.5 l/min i temperatury otoczenia 25 °C)

Temperatura otoczenia

< 0.1% [% O2] /1 K odniesiona do najmniejszego możliwego zakresu pomiarowego wymienionego na tabliczce znamionowej

Ciśnienie próbki gazu z powietrzem (ok. 100 hPa) jako gazem odniesienia, korekcja zmienności ciśnienia atmosferycznego jest
możliwa tylko gdy wylot gazu mierzonego do atmosfery

Ciśnienie próbki gazu z powietrzem (ok. 100 hPa) jako gazem odniesienia, korekcja zmienności ciśnienia atmosferycznego jest możliwa tylko gdy wylot gazu mierzonego do atmosfery

Gazy pozostałe

Różnica w punkcie zerowym zależnie od paramagnetycznych lub diamagnetycznych właściwości gazów pozostałych

Przepływ gazu mierzonego

< 1% najmniejszego możliwego zakresu pomiarowego wymienionego na tabliczce znamionowej przy zmianie przepływu o 0.1 l/min w dopuszczalnym zakresie przepływu

Zasilanie

< 0.1% wyjściowego zakresu przy napięciu ± 10%

wejścia/wyjścia

Wyjście analogowe

0/2/4 … 20 mA maks. obciążenie 750 Ohm

Wyjścia przekaźnikowe

6, ze zmiennymi stykami, dowolnie ustawialne, np. do identyfikacji zakresu; obciążalność: 24 V AC/DC/ 1 A

Wejścia analogowe

2, zaprojektowane dla 0/2/4 … 20 mA, dla zewnętrznej korekty ciśnienia oraz korekcji skrośnej (np. dane z innych analizatorów)

Wejścia cyfrowe

6, zaprojektowane na 24 V, dowolnie programowalne, np. do zmiany zakresów

Interfejs szeregowy

RS 485

Opcje

Funkcja automatycznej kalibracji z 8 dodatkowymi wejściami cyfrowymi i 8 wyjściami przekaźnikowymi; również z PROFIBUS PA lub PROFIBUS DP

warunki zewnętrzne

Dopuszczalna temperatura otoczenia

-30 … +70 °C w czasie przechowywania i transportu, +5 … +45 ºC w czasie pracy

Dopuszczalna wilgotność

< 90% wilg. wzgl. jako średnia roczna, w trakcie przechowywania i transportu (nie może spaść poniżej punktu rosy)