Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

Przepływomierz D-FL 100 firmy Durag jest urządzeniem monitorującym wielkość i prędkość przepływu gazów odlotowych.

ZASADA DZIAŁANIA:

Zasada działania przepływomierza D-FL 100 opiera się na pomiarze różnicy ciśnienia wytworzonego przez strumień wynoszonego gazu. Czujnik urządzenia składa się z dwóch komór, pomiędzy którymi na skutek przepływu gazu wytwarza się różnica ciśnień, proporcjonalna do kwadratu szybkości przepływu gazu. Dzięki specjalnej konstrukcji czujnika wytwarzana jest największa możliwa różnica ciśnienia przy najlepszej liniowości mierzonego sygnału. Na podstawie zmierzonego sygnału oraz pozostałych parametrów przepływu, wielkość przepływu może być przeliczona na warunki normalne przez Mikroprocesorowy Moduł Przeliczający. W tym celu moduł ten wyposażony jest w dodatkowe dwa wejścia 0-20mA dla czujnika ciśnienia i czujnika temperatury. Kiedy przepływomierz pracuje w systemie pod kontrolą komputera emisyjnego, wówczas komputer emisyjny może pełnić rolę modułu przeliczeniowego.

ZASTOSOWANIA

 • Systemy monitorowania emisji gazów odlotowych

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wysoka dokładność pomiarów
 • W opcji moduł przeliczeniowy – przepływ w warunkach normalnych
 • Automatyczne przedmuchiwanie
 • Łatwy w montażu
 • Przekaźniki fabrycznie kalibrowane
 • Duża wytrzymałość systemu
 • Możliwość wykonania z wysokoodpornych materiałów w przypadku gazów agresywnych lub wyjątkowo wysokich temperatur

 

 

Przepływomierz D-FL 220 firmy Durag jest urządzeniem monitorującym wielkość przepływu gazów odlotowych przy wykorzystaniu ultradźwięków.

ZASADA DZIAŁANIA:

Pomiar przepływu urządzeniem D-FL 220 odbywa się przy pomocy impulsów ultradźwiękowych. Głowice pomiarowe umieszczone w kanale kominowym naprzemiennie generują i odbierają impulsy dźwiękowe, a przepływ gazu powoduje zmiany w czasie ich przejścia pomiędzy sondami. Czas przejścia impulsów zgodnie z kierunkiem przepływu skraca się, a przeciwnie do kierunku przepływu wydłuża się. Opis matematyczny tych dwóch czasów zawiera dwie zmienne: prędkość gazu oraz prędkość ultradźwięków, wyznaczane z układu równań. Po przemnożeniu prędkości gazu przez średnicę kanału kominowego otrzymywana jest wielkość przepływu. Pomiar temperatury i ciśnienia wymagane jedynie do wyliczenia przepływu normalnego.

ZASTOSOWANIA:

 • Systemy monitorowania emisji zanieczyszczeń
 • Szczególnie polecany do monitoringu emisji gazów agresywnych oraz monitoringu poniżej punktu rosy

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Pomiar ciągły, in-situ
 • Brak bezpośredniego kontaktu czujników z gazem
 • Wejście na pomiar temperatury i ciśnienia
 • Programowanie poprzez panel urządzenia lub zewnętrzny komputer
 • Układ przedmuchu, schładzający i utrzymujący w czystości czujniki
 • Małe potrzeby w zakresie utrzymania- duża trwałość sond ultradźwiękowych
 • Łatwy w montażu

Pyłomierz tryboelektryczny służący do ciągłej kontroli sprawności filtrów workowych. Pyłomierz mierzy stężenie pyłu na zasadzie pomiaru ładunku elektrycznego/elektrostatycznego przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Monitor filtrów workowych oferowany jest w dwóch wersjach: jako pojedyncza sonda z panelem kontrolnym lub jako zestaw wielu sond podłączonych do tego samego panelu lub jako sondy z wyjściem analogowym do podłączenia do istniejącego sterownika. Produkowana jest również wersja do strefy zagrożonej wybuchem.

Monitor filtrów odpylających firmy DURAG o tryboelektrycznej zasadzie działania, wykorzystywany przy monitorowaniu sprawności instalacji filtrów oraz do ciągłego pomiaru poziomu zapylenia w emisjach suchych.

ZASADA DZIAŁANIA:

D-FW 231,231,235,240/Ex monitor filtrów odpylających firmy DURAG

Urządzenie wykorzystuje zjawisko tryboelektroczności dla wyznaczania obciążeń pyłowych w przepływie gazów. Sonda zainstalowana w kanale pyłowym odbiera ładunek elektryczny pozyskiwany przez cząstki pyłowe w wyniku zjawisk tarcia i przekształca go elektronicznie w sygnał pomiarowy proporcjonalny do gęstości zapylenia, kalibrowany przy stałej prędkości przepływu gazów.

ZASTOSOWANIA:

 • Elektrownie
 • Instalacje filtrów workowych wszystkich typów
 • Instalacje odpylania w przemyśle wytwórczym
 • Spalarnie odpadów
 • Krematoria
 • Nie dla zastosowań bezpośrednio za elektrostatycznymi flitrami strąceniowymi

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Zwarta, odporna mechanicznie konstrukcja
 • Korzystna relacja cena / osiągi
 • Idealny do monitorowania instalacji filtrów workowych
 • Minimalne wymogi odnośnie konserwacji
 • Wczesne wykrywanie zakłóceń pracy filtrów
 • Źródło oszczędności, eliminuje potrzebę prewencyjnej wymiany filtrów

APROBATY:

 • Badanie przydatności TÜV Hamburg, raport z badania nr 98CU026
 • Figuruje na liście odpowiednich urządzeń pomiarowych dla ciągłego monitorowania emisji

WERSJE SYSTEMU:

 • Sonda pomiarowa D-FW 231
  • Wszystkie układy elektroniczne wewnątrz sondy
  • Długość pręta sondy 400 mm
  • Montaż na złączu gwintowym 1? (G1)
 • Monitor D-FW 230
  • Sonda D-FW 231, długość pręta 400 mm
  • Jednostka kontrolna D-FW 230-B z cyfrowym wyświetlaczem, 115 / 230 V 50 / 60 Hz
 • Monitor przenośny D-FW 235
  • Monitor D-FW 231 z sondą długości 80, 250 i 400 mm w walizie wraz z 3-kanałowym rejestratorem

OPCJE:

 • Temperatura gazu pomiarowego do 500°C
 • Wersja z ochroną przeciwwybuchową D-FW 240/Ex
 • Osłona atmosferyczna
 • Różne opcje montażu (kołnierz, odcinek łączący)
 • Długości pręta sondy 80, 250, 700 mm

 

 

Pyłomierz optyczny do ciągłego monitoringu stężenia pyłu spalinach i gazach odlotowych służący do kontroli sprawności elektrofiltrów i filtrów workowych.. Działa na zasadzie pomiaru zmniejszenia natężenia światła w wyniku pochłaniania przez pył po dwukrotnym przejściu przez kanał. Składa się z głowicy nadawczo odbiorczej i lustra w obudowach IP 65 montowanych po przeciwległych stronach kanału spalin. Pyłomierz kalibrowany jest metodą grawimetryczną. Wynik transmitowany jest sygnałem analogowym lub cyfrowym w formacie MODBUS RTU.

Nowy system monitorowania emisji pyłowych dla mniejszych zakładów i zastosowań procesowych.

 

ZASADA DZIAŁANIA:

Urządzenie działa z wykorzystaniem metody podwójnego przejścia i zasady autokolimacji. Wiązka światła dwukrotnie przebiega drogę pomiarową. Mierzonym i przetwarzanym sygnałem pomiarowym jest tłumienie natężenia wiązki pochodzące od zawartości pyłów w sekcji pomiarowej.

D-R 220 optyczny miernik zapylenia firmy DURAG

 

ZASTOSOWANIA:

 • Urządzenie dla mniejszych instalacji nie objętych wymogiem zgodności
 • Ciepłownie, elektrownie
 • Kotłownie w zakładach przemysłowych, koszarach,szpitalach, szkołach
 • Instalacje odpylania i zespoły filtrów odpylających
 • Monitorowanie procesowe
 • Monitorowanie filtrów

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Pomiar in-situ bezpośrednio w przepływie gazów kominowych
 • Cyfrowe przetwarzanie danych przez mikroprocesor
 • Ustawiana wartość graniczna
 • Dwa przełączane wyjścia stykowe
 • Okres całkowania sygnału pomiarowego 4/15/64 sekundy
 • Wewnętrzna pamięć zdarzeń
 • Prostota obsługi konserwacyjnej poprzez interfejs PC
 • Wynik pomiaru zgłaszany jako zaczernienie lub wygaszanie
 • Nie trzeba stosować osłon atmosferycznych

KOMPONENTY SYSTEMU:

 • Głowica pomiarowa D-R 220
 • 2 reflektory, dla długości drogi pomiarowej 0,4 – 3,5 m i 3 – 10 m
 • Kołnierze montażowe
 • Jednostka zasilania wraz z urządzeniem powietrza płukania
 • Reflektor punktu zerowego

MODELE:

 • System 1: dla sekcji pomiarowych do 3,25 m
 • System 2: dla sekcji pomiarowych od 2,75 do 10 m

OPCJE:

 • Filtry o neutralnej gęstości dla sprawdzania liniowości
 • Wziernik-wizjer

 

 

Pyłomierz ekstrakcyjny, laserowy do ciągłego monitoringu emisji pyłu w spalinach mokrych, których temperatura jest niższa od temperatury punktu rosy. Zbudowany jest sondy służącej do zasysania próbki na zewnątrz przewodu spalinowego, gdzie znajduje się komora pomiarowa z wbudowanym układem laserowym. Próbka spalin przed dotarciem do komory jest rozcieńczana gorącym powietrzem aby uniknąć kondensacji. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Miernik stężenia pyłu DURAG D-R 820F pracuje w oparciu o metodę optyczną. To innowacyjne urządzenie pomiarowe działające w technice laserowej, służące do monitorowania niewielkich do średnich emisji pyłowych w gazach wilgotnych w sposób zgodny z nowymi regulacjami europejskimi..

System pomiaru zapylenia D-R 820F składa się z dwóch modułów :sondy probierczej z komorą pomiarową oraz jednostki sterującej z dwoma kompresorami zamontowanej w 19” stelażu . Próbka spalin zasysana jest izokinetycznie przez rurkę o długości 1000 mm przy pomocy inżektora i następnie wprowadzana jest do grzanej głowicy sondy. Poprzez sondę spaliny są prowadzone do komory pomiarowej. Przed wejściem do komory następuje rozcieńczenie próbki czystym i gorącym powietrzem. Dzięki temu unikamy ewentualnie pojawiających się kropelek kondensatu, które mogą być interpretowane przez miernik jako pył. Miernik stężenia pyłu DURAG D-R 820F pracuje w oparciu o metodę optyczną laserową. Do oznaczenia pyłu wykorzystywane jest zjawisko rozproszenia promieniowania laserowego przez cząstki pyłu. To innowacyjne urządzenie pomiarowe służy do monitorowania niewielkich do średnich stężeniem pyłu w gazach wilgotnych w sposób zgodny z nowymi regulacjami europejskimi.

ZASADA POMIAROWA:

Wiązka światła emitowanego przez Diodę laserową(1) przechodzi przez komorę pomiarową (2), gdzie cząstki pyłu rozpraszają światło. Światło rozproszone jest proporcjonalne do stężenia pyłu i jest zbierane przez Obiektyw (3), a następnie przesyłane Światłowodem (4) do Odbiornika (5). Sygnał jest przekształcany przez obwód o dużej czułości, który oblicza ostateczną wartość. Uzyskany wynik, może być kalibrowany zgodnie z niemiecką normą VDI 2066 (lub każdą inną metodą referencyjną) na stężenie pyłu [mg / m?].

ZASTOSOWANIE:

 • Pyłomierz D-R 820F stosowany jest do pomiaru zapylenia w gazach wilgotnych.
 • Korzystanie z przyrządów monitorowania poziomu zapylenia jest istotne nie tylko w przypadku monitorowania procesów w przemyśle chemicznym i cementowniach, gdzie emisje pyłowe stanowią kluczowe kryterium optymalnego funkcjonowania zakładu; jest równie istotne dla ekonomicznej, prawidłowej eksploatacji dużych instalacji kotłowych w elektrowniach, ciepłowniach i zakładach przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Pomiar ciągły ekstrakcyjny
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Wysoka czułość
 • Automatyczna funkcja testu z korektą zanieczyszczeń
 • Małe potrzeby w zakresie utrzymania
 • Łatwy w montażu

 

 

Zintegrowany system do ciągłego i jednoczesnego pomiaru stężeń pyłu oraz prędkości spalin lub gazów odlotowych. Zbudowany z wielootworowej sondy typu anubara z zintegrowanym czujnikiem tryboelektrycznym. .Do sondy można podłączyć czujnik temperatury i ciśnienia Pomiar pyłu odbywa się na zasadzie pomiaru ładunku przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Pomiar prędkości przepływu oparty jest o różnicę ciśnień (anubara). Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Kompaktowa sonda D-RX 250 firmy Durag jest urządzeniem monitorującym stężenia pyłu, prędkość przepływu gazów odlotowych, a także temperatury oraz ciśnienia.

ZASADA DZIAŁANIA:

Zasada pomiaru przepływu w D-RX 250 opiera się na pomiarze różnicy ciśnienia wytworzonego przez strumień wynoszonego gazu. Czujnik urządzenia składa się z dwóch komór, pomiędzy którymi na skutek przepływu gazu wytwarza się różnica ciśnień, proporcjonalna do kwadratu szybkości przepływu gazu.

Dzięki specjalnej konstrukcji czujnika wytwarzana jest największa możliwa różnica ciśnienia przy najlepszej liniowości mierzonego sygnału. Na podstawie zmierzonego sygnału oraz pozostałych parametrów przepływu, wielkość przepływu może być przeliczona na warunki normalne przez Mikroprocesorowy Moduł Przeliczający. W tym celu moduł ten wyposażony jest w dodatkowe dwa wejścia 0-20mA dla czujnika ciśnienia i czujnika temperatury

Zasada pomiaru pyłu w D-RX 250 opiera się na zasadzie pomiaru tryboelektrycznego. Sonda mierzy ładunek cząstek pyłu, które uderzają o sondę. Następnie sygnał jest przesyłany do jednostki obliczającej, gdzie stężenie pyłu jest z wielkości ładunku i przepływu.

Przekrój sondy – Po jednokrotnym przejściu drogi pomiarowej, wiązka światła odbija się od reflektora i przebiega ją powtórnie. Natężenie wiązki światła spada proporcjonalnie do zawartości cząstek w powietrzu. Wiązka światła ma znacznie większą średnicę niż powierzchnia reflektora, co upraszcza zestrajanie i zmniejsza błędy pomiarowe pochodzące od możliwych przesunięć termicznych w głowicy pomiarowej czy kołnierzach montażowych reflektora.

ZASTOSOWANIA:

 • Systemy monitorowania emisji gazów odlotowych

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Wysoka dokładność pomiarów
 • W opcji moduł przeliczeniowy – przepływ w warunkach normalnych
 • Automatyczne przedmuchiwanie
 • Łatwy w montażu
 • Przekaźniki fabrycznie kalibrowane
 • Duża wytrzymałość systemu
 • Możliwość wykonania z wysokoodpornych materiałów w przypadku gazów agresywnych lub wyjątkowo wysokich temperatur

 

 

Pyłomierz optyczny in-situ do ciągłego monitoringu stężenia pyłu. Działa na zasadzie pomiaru osłabienia natężenia wiązki światła pochłanianej przez cząstki pyłu po dwukrotnym przejściu wzdłuż średnicy kanału spalinowego. Zbudowany jest z dwóch głowic nadajnika/odbiornika i montowanego po przeciwnej stronie lustra. Optyka pyłomierza chroniona jest przez nadmuchiwane powietrze. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181 i rozporządzeniem Ministra Środowiska.

PODSTAWOWE CECHY URZĄDZENIA:

 • Ciągły pomiar in situ bezpośrednio w strumieniu gazów odlotowych, bez przerywania strumienia czy pobierania prób.
 • Półprzewodnikowe źródło światła charakteryzuje długi okres użytkowania.
 • Szerokie spektrum diody super-szerokopasmowej (Super-Wide Band Diode, SWBD) pozwala osiągnąć optymalną dokładność dzięki większej stabilności pomiaru niż w przypadku diod konwencjonalnych.
 • Programowanie poprzez panel urządzenia lub zewnętrzny komputer
 • Nowoczesna technologia mikroprocesorowa wraz z oprogramowaniem umożliwiają cyfrowe przetwarzanie informacji.
 • Ciekłokrystaliczny ekran wyświetla wartość pomiarową jako nieprzejrzystość lub wygaszanie, i jest kalibrowany w mg/m3.
 • Automatyczny cykl kontrolny wprowadza korektę wartości ze względu na zanieczyszczenie okna.
 • Układ przepłukiwania powietrzem chroni reflektor oraz ogrzewane okno wzierne, co wpływa na zmniejszenie potrzeb w zakresie konserwacji.
 • Zewnętrzny panel sterowania z wyświetlaczem cyfrowym upraszcza instalację i użytkowanie.
 • Hermetyczne obudowy układów optycznego i elektronicznego zapobiegają uszkodzeniom wewnętrznych elementów systemu przez pył i dym. Każdy system posiada dwa wyjścia analogowe z wybieranymi zakresami pomiarowymi.

OPCJONALNIE:

 • Układ bezpiecznych elementów odcinających chroniących głowicę pomiarową i reflektor
 • Porty magistrali
 • Dodatkowy wyświetlacz na miejscu
 • Interfejsy magistrali

ZASADA DZIAŁANIA:

W konstrukcji przyrządu Durag D-R 290 do monitorowania nieprzejrzystości wykorzystano zasadę transmisji (przepuszczania) światła. Głowica pomiarowa jest zamontowana naprzeciw reflektora. Wiązka światła przebiega drogę pomiarową dwukrotnie, zgodnie z zasadą autokolimacji. Takie rozwiązanie znacząco zwiększa czułość pomiarów wykonywanych przez system.

 

Po jednokrotnym przejściu drogi pomiarowej, wiązka światła odbija się od reflektora i przebiega ją powtórnie. Natężenie wiązki światła spada proporcjonalnie do zawartości cząstek w powietrzu. Wiązka światła ma znacznie większą średnicę niż powierzchnia reflektora, co upraszcza zestrajanie i zmniejsza błędy pomiarowe pochodzące od możliwych przesunięć termicznych w głowicy pomiarowej czy kołnierzach montażowych reflektora.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Pomiar ciągły, in-situ
 • Brak bezpośredniego kontaktu czujników z gazem
 • Wejście na pomiar temperatury i ciśnienia
 • Programowanie poprzez panel urządzenia lub zewnętrzny komputer
 • Układ przedmuchu, schładzający i utrzymujący w czystości czujniki
 • Małe potrzeby w zakresie utrzymania- duża trwałość sond ultradźwiękowych
 • Łatwy w montażu

 

 

Analizator F 701 -20 służy do ciągłego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 lub całkowitego w powietrzu atmosferycznym. Analizator zbudowany jest z grzanej głowicy separującej pył zawieszony oraz układu analitycznego, pompy ssącej i sterownika do automatycznego zarządzania pracą urządzenia. Pyłomierz działa na zasadzie absorpcji przez cząstki pyłu promieniowania emitowanego przez źródło C14. Pył zasysany przez pompę osadza się na przesuwanej automatycznie ponad źródłem promieniowania taśmie filtracyjnej. Analizator pracując w automatycznych sieciach monitoringu imisji.

Może być wykorzystywany w laboratoriach kontroli jakości, kontroli produkcji, przemyśle spożywczym.

PODSTAWOWE CECHY:

 • Bezpieczne, stabilne źródło promieniowania Beta C-14
 • Najmniejsza emisja promieniowania ß ze wszystkich urządzeń wykorzystujących to promieniowanie
 • Automatyczna korekcja zera
 • Brak potrzeby kalibracji na miejscu
 • Przepływ (1 m3/h) kontrolowany przez przepływomierz masowy
 • Stały przepływ próbki na wlocie niezależny od temperatury zewnętrznej
 • Dokładny i wiarygodny pomiar PM-10, PM-2,5
 • Pobór próbki zgodny z normą EN 12341
 • Możliwość zaprogramowania kilku cykli pomiarowych na jednym punkcie, wykorzystywane do analizy metali ciężkich
 • Interfejs RS 232, wyjście analogowe oraz sygnały statusowe

ZASADA DZIAŁANIA:

Pyłomierz F-701-20 określa stężenie pyłu poprzez pomiar zaabsorbowanego przez próbkę powietrza promieniowania, która była eksponowana na oddziaływanie źródła radioaktywnego (węgiel C14).

Aby zapewnić dokładne i powtarzalne pomiary Verewa F-701-20 wykonuje następujące procedury pomiarowe:

Na początku każdego cyklu pomiarowego F-701-20 mierzy ilość absorbowanego promieniowania przez czystą taśmę filtrującą. Odczyt ten jest zapisywany jako wartość zerowa. Ta procedura nazywa się automatyczną korekcja zera. Następnie próbka jest zasysana z prędkością 1m3/h na taśmę filtrującą, na której odkładają się wszystkie cząstki pyłu zawarte w próbce powietrza. Po wcześniej zdefiniowanym czasie cyklu następuje kolejny pomiar absorpcji promieniowania na już zapylonej taśmie filtrującej. Różnica pomiędzy tymi dwoma odczytami jest wprost proporcjonalna do masy pyłu zebranego na taśmie filtrującej. F-701-20 wykorzystuje specjalne źródło radioaktywne o czasie połowicznego rozpadu 5,730 lat, C-14. Ten izotop ma dużą przewagę nad ß izotopami ze względu na to, że emituje elektrony o niskiej energii, które rozkładają się na cząstki nieaktywne. Ze względu na to, że promieniowanie ß pochodzące ze źródła C-14 jest niezależne od chemicznego składu cząstek pyłu eliminuje to potrzebę kalibracji przyrządu w miejscu instalacji. Izotop C-14 charakteryzuje się bardzo niską radiacją, bezpieczną dla otoczenia.

BUDOWA F-701-20:

(Długa żywotność, niski koszt zużycia, dokładne wyniki pomiarowe)

 • Miernik F-701-20 jest zaprojektowany tak, aby przeprowadzać dokładne pomiary przy minimalnej obsłudze. Model F-701-20 został oparty na poprzednich pozytywnych doświadczeniach z modelem F-703. Jest dostępny w wersji 19” panelu lub wolnostojącej. Wszystkie elementy wymagające przeglądu są łatwo dostępne.
 • Urządzenie składa się z 4 podstawowych elementów:
 • Grzana głowica separacyjna – próbka wchodzi przez wlot PM-10 lub PM-2,5.
 • Zbieranie próbki / pomiar – próbka po przejściu przez głowicę jest kierowana na taśmę filtrującą, która umieszczona jest w grzanym, gazoszczelnym uchwycie. Na wyjściu z uchwytu montowane jest źródło promieniowania C-14 i licznik Geigera-Mullera. (Opcjonalna folia przykrywająca jest wykorzystywana do ochrony zebranych cząstek na taśmie filtrującej.)
 • Pompa/kontroler masowy przepływu – pompa tłokowa i kontroler masowy przepływu (zlokalizowane za uchwytem taśmy filtrującej) zasysają próbkę z prędkością 1 m3/h. W pompce poboru próbki wykorzystany jest silnik liniowy, który nie powoduje drgań. To właśnie pozwoliło na zainstalowanie pompy wewnątrz obudowy przyrządu.
 • Jednostka sterująca – wszystkie funkcje miernika są sterowane przez wielofunkcyjny, modułowy system µControl. System ten oblicza także wartość stężenia pyłu na podstawie przepływu gazu i różnicy absorpcji promieniowania zerowej i pełnej. Miernik obsługiwany jest przez panel kontrolny typu touch-screen.

TYPOWE APLIKACJE:

Verewa model F-701-20 jest zaprojektowana do wielorakich zastosowań monitoringu powietrza.

Typowe zastosowania:

 • Sieci monitoringu powietrza zewnętrznego
 • Przenośne laboratoria powietrza zewnętrznego
 • Monitoring w pomieszczeniach zamkniętych, analiza metali ciężkich
 • Monitoring cząstek na wysypiskach materiałów niebezpiecznych