Wyszukaj na stronie:

Biuro

pon – pt: 8:00 – 18:00

+48 22 858 78 78

Serwis

pon-pt: 8:00 – 17:00

+48 22 858 78 92

GASMET DX4000 jest przenośnym analizatorem gazów pozwalającym na równoczesny pomiar do 50 związków chemicznych występujących w spalinach, gazach odlotowych, procesowych i powietrzu. Dzięki zastosowaniu metody „na gorąco” (cały tor pomiarowy utrzymywany jest w temperaturze 180°C) możliwy jest pomiar stężeń substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie tj. NH3, HF czy HCl, a także H2O i węglowodorów selektywnie, co nie jest możliwe przy tradycyjnej „zimnej” metodzie pomiarowej. Zebrane przez analizator widmo próbki jest analizowane przez opatentowany program CALCMET.

METODA POMIAROWA:

Metoda pomiarowa FT-IR (Fourier Transform Infrared – Transformata Fouriera w podczerwieni) opiera się na zdolności wieloatomowych cząstek gazu do pochłaniania promieniowania podczerwonego. Każdy gaz absorbuje promieniowanie o charakterystycznej długości fali, co umożliwia identyfikację związków w mieszaninie. Ilościowa analiza jest możliwa dzięki zależności wielkości absorpcji od stężenia. Spektrometr FT-IR mierzy jednocześnie całe spektrum pochłaniania gazów w podczerwieni, które następnie jest analizowane przez komputer. W pamięci analizatora znajduje się biblioteka widm referencyjnych poszczególnych gazów, dla których analizator został skalibrowany. Spektrum każdego z pojedynczych gazów kalibracyjnych jest porównywane ze spektrum badanej próbki. W wyniku analizy uzyskujemy stężenia wyrażone w dowolnych jednostkach oraz w formie graficznej. Wyniki obliczeń są następnie zapamiętywane na twardym dysku przenośnego komputera. Metoda FT-IR pozwala na równoczesne oznaczenie praktycznie wszystkich związków za pomocą jednego analizatora. Dzięki temu, że analizator zapamiętuje zebrane widma, możliwe jest powtórne ich przeanalizowanie w przyszłości pod kątem niezidentyfikowanych związków. Istotną zaletą GASMETA jest możliwość późniejszego uzupełnienia listy mierzonych gazów. Odbywa się to poprzez wprowadzenie do urządzenia mieszanki kalibracyjnej i stworzeniu nowego widma referencyjnego. Analizator kalibrowany jest na określone gazy tylko raz – w laboratorium producenta. W czasie eksploatacji wymagana jest jedynie kalibracja zera azotem. W przypadku wykorzystania analizatora do kontroli emisji lub procesu technologicznego, układ pomiarowy należy uzupełnić o sondę pomiarową, wąż grzany i grzany układ kondycjonowania gazów.

ZASTOSOWANIE:

 • Monitoring emisji ze spalarni, elektrowni i elektrociepłowni
 • Kontrola procesów technologicznych
 • Badania i kontrola procesu spalania
 • Pomiary laboratoryjne do celów naukowych i dydaktycznych
 • Kontrola jakości powietrza na stanowiskach pracy

ZALETY:

 • Równoczesny pomiar do 50 związków np.: H2O, CO, CO2, SO2, NO, NO2, N2O, HCl…
 • Analiza pełnego widma próbki – w całym zakresie w podczerwieni
 • Analiza „na gorąco” – brak problemów z kondensacją oraz możliwość oznaczenia gazów rozpuszczalnych w kondensacie tj.: HCl, HF, NH3
 • Możliwość uzupełnienia listy gazów oraz zakresów pomiarowych w przyszłości bez konieczności fizycznej rozbudowy analizatora
 • Cela pomiarowa wykonana z materiałów odpornych na korozję

 

 

Nowoczesny spektrofotometr DR3900 VIS z technologią RFID (Radiowy System Automatycznej Identyfikacji) umożliwiającą błyskawiczną identyfikację próbek, aktualizację danych. Dzięki zastosowanej technologii w łatwy sposób można określić i udokumentować pomiary AQA na urządzeniu. Zaawansowane oprogramowanie pomaga w interpretacji i klasyfikacji otrzymanych danych.

Zastosowanie:

 • Woda pitna;
 • Wody przemysłowe, powierzchniowe, gruntowe;
 • Ścieki.

Zalety:

 • Wstępnie zaprogramowane metody analizy ścieków, wody pitnej oraz wody chłodzącej/grzewczej;
 • Nowoczesna technologia RFID umożliwia identyfikację badanych próbek – miejsce pobrania, osoba pobierająca próbkę, data oraz godzina zapisane są na plakietce RFID na butelce próbki;
 • Błyskawiczna aktualizacja danych;
 • Dzięki nowemu kodowi kreskowemu 2D umieszczonemu na kuwecie urządzenie rozpoznaje również numer partii oraz datę ważności odczynników;
 • Łatwe zapewnienie jakości – za pomocą AQA+;
 • Możliwość porównania wyników pomiarów procesowych z wartościami referencyjnymi zapisanymi w urządzeniu;
 • Prosty transfer danych za pomocą USB lub sieci Ethernet;
 • Urządzenie pomaga we właściwym interpretowaniu i klasyfikowaniu wartości pomiarowych.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

Zestaw RFID do identyfikacji próbek: 1 RFID lokator LOC 100, 2 etykiety RFID dla u?ytkowników, 5 etykiet RFID do lokalizacji próbek, 15 etykiet RFID w 5 kolorach na próbki
Moduł pobierania małych porcji SIP 10
Zestaw węży SIP 10, Lagoprene + Tygon
2 m przewód Ethernet
Port na nośnik pamięci USB
Drukarka termiczna PD 24

 

 

Kolorymetr zaprojektowany do pomiarów barwy w rozmaitych cieczach. Zapewnia obiektywne, nieobciążona błędami wyniki w jednej z wielu dostępnych skali barwnych. Odporna konstrukcja stalowa o dużej odporności chemicznej. Możliwość badania gorących próbek o wysokiej temperaturze topnienia. Aparat posiada 9 filtrów referencyjnych i mierzy w zakresie długości światła 420 – 710 nm. Możliwość stosowania kuwet o różnej długości drogi optycznej, a także wgrania dodatkowej skali, która nie znajduje się w standardowym menu. System RCMSi umożliwia kalibrację i zdalne uaktualnianie urządzenia poprzez stronę internetową.

Zalety:

 • System RCMSi umożliwia kalibrację i zdalne uaktualnianie urządzenia poprzez stronę internetową
 • Interfejs USB i LAN
 • Powtarzalne, rzetelne wyniki
 • Duży, graficzny wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wykresów i danych w wielu językach
 • Szeroki wybór skali barwnych
 • Odporna konstrukcja stalowa o dużej odporności chemicznej
 • Łatwość obsługi, wyjmowana komora na próbki
 • Oprogramowanie do przesyłania danych na PC
 • Możliwość wprowadzania skali użytkownika na podstawie własnych próbek referencyjnych
 • Dane wyjściowe odpowiadające zasadom GLP (data, czas, próbka i użytkownik)
 • Możliwość stosowania kuwet o różnej długości drogi optycznej
 • Pozwala na jak najlepsze dopasowanie do przechowywanych w pamięci standardów
 • Wbudowany przewodnik użytkownika
 • Możliwość wgrania dodatkowej skali, która nie znajduje się w standardowym menu

DOSTĘPNE WERSJE:

Wersja Zastosowanie Skale barwne
PFX195/1 Chemikalia, powłoki lakiernicze, olej naftowy i woski, Gardner Colour, Iodine Colour, Pt-Co, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates
PFX195/2 Produkty petrochemiczne, paliwa, woski Pt-Co, ASTM Colour, Saybolt Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates
PFX195/3 Oleje jadalne i tłuszcze, żywność i napoje Gardner Colour, FAC Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates
PFX195/4 Piwa, słody i karmele, żywność i napoje ASBC Colour, Series 52, EBC, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates
PFX195/5 Produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, kosmetyki Pt-Co, European Pharmacopoeia, US Pharmacopoeia, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates
PFX195/6 Produkt niedostępny (zamiennik: Lovibond Model F)
PFX195/7 Roztwory cukru, syropy i miody ICUMSA Colour Index, Honey Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates
PFX195/8 Wody i ścieki ADMI Colour, Hunter Lab, Pt-Co, CIE L*a*b, Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates
PFX195/9 Chemikalia, powłoki lakiernicze, olej naftowy i woski, oleje jadalne i tłuszcze, żywność i napoje, piwa, słody i karmele, roztwory cukru, syropy i miody, kosmetyki, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, ścieki, tworzywa sztuczne Yellowness Index, Hunter Lab, CIELAB (L*C*h), CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna,

Skale:

Skala Zastosowanie Zakres
ADMI (filtr trójchromatyczny i spektralny) Zabarwione wody i płyny
Acid Wash Colour Testy jakości przemysłowych aromatycznych węglowodorów 1-14
ASBC Color Standard stopniowanie koloru piwa – zmodyfikowana skala EBC 1,2-10,6 (rozszerzony zakres dzięki rozcieńczeniu i skróceniu drogi optycznej)
ASTM Color Szeroka gama produktów petrochemicznych wliczając smary, oleje opałowe, paliwa diesel 0,5-8 jednostek
Skala EBC Piwa, brzeczki, słody, karmele i podobne produkty. Oparte na absorpcji przy 430 nm lub współrzędnych CIE 2-27 jednostek (rozszerzony zakres dzięki rozcieńczeniu i skróceniu drogi optycznej)
Europejska Pharmacopoeia Roztwory farmaceutyczne R1-7;Y1-10;OY 1-10;

OR 1-10; BR 1-10

Skala FAC Zaaprobowane przez Komitet Analizy tłuszczów Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemii Tłuszczów. Dla stopniowania koloru ciemnych olejów, tłuszczów i łojów 1-45 (liczby nieparzyste)
Skala Gardnera Chemikalia i oleje w zakresie od blado-żółtych do czerwonych, takich jak żywice, pokosty, oleje schnące, lecytyna i kwasy tłuszczowe 1-18 jednostek
Jednostki Hess?a-Ives?a Chemikalia i płyny powierzchniowo czynne
Barwa miodu Miody, od blado-żółtych poprzez bursztynowe, do czerwonych. 0-115 mm
ICUMSA Roztwory cukru i syropy
Skala jodowa Rozpuszczalniki, zmiękczacze, żywice, oleje i kwasy tłuszczowe od żółtych do brązowych 1-500 jednostek
Skala Kletta Detergenty i substancje powierzchniowo czynne 0-1000 jednostek
Skala Pt-Co/Hazena/APHA Wody i inne klarowne płyny takie jak zmiękczacze, rozpuszczalniki i benzyna lakowa 0-500 mgPt/l
Skala Saybolta Lekko barwne produkty petrochemiczne; w tym paliwa lotnicze, nafta, białe oleje mineralne, rozpuszczalniki węglowodorowe, woski naftowe -16 (najciemniejsze);

+30 (najjaśniejsze)

Series 52 (brąz) Piwa, whisky, roztwory cukru 1-38 jednostek
Indeks zażółcenia* Określenie stopnia zażółcenia w świetle dziennym
Wartości CIE Wartości trójchromatyczne XYZ, współrzędne chromatyczne xyY, przestrzeń CIE L*a*b, różnica barwy, przestrzeń L*C*h, przestrzeń Hunter Lab Określane z położenia spektrum
Dane spektralne Transmitancja (pełne spektrum i określone długości fal) 0-100%
(420-710nm) Absorbancja (pełne spektrum i określone długości fal) 0-2,5
Chińska Pharmacopoeia * YG1-10; Y1-10; OY-10, OR1-10; BR1-10 0-2,5
Amerykańska Pharmacopoeia Roztwory farmaceutyczne A-T
Kalafonia, US Naval Stories * Kalafonia różniąca się barwą od żółtej do czerwono-pomarańczowego XC-D + FF

* Wymienione skale nie są dostępne z urządzeniami w standardzie. Dostępne są jako wersje do uaktualnienia.

** Dostępne w standardzie z modelem PFXi – 195/9.

Dodatkowe skale:

Acid Wash Colour (ASTM D848) 13 28 40
ASTM Color 13 29 50
Chińska Pharmacopoeia 13 28 50
Skala Gardnera 13 28 60
Skala Kletta (niebieski filtr KS-42);
zamawiana tylko z instrumentem
13 29 30
Pt-Co/Hazen/APHA 13 28 80
Kalafonia, US Naval Stores 13 28 90
Skala Saybolta 13 29 10
Index zażółcenia 13 29 10
CIE L * C * h 13 29 20

Model F to wizualny kolorymetr przeznaczony do optymalizacji procesów przy użyciu filtrów szklanych Lovibond® w celu wyrażenia koloru w kategoriach Lovibond® Red, Yellow, Blue i Neutral. Jest dostępny w różnych wersjach, specjalnie przeznaczonych dla konkretnych zastosowań Ze względu na zastosowanie oraz różne normy obowiązujące w różnych krajowych i międzynarodowych organach normalizacyjnych urządzenie jest dostępne w różnych wariantach.

Zalety:

 • Dokonuje pomiaru w jednostkach skali Lovibond
 • Model F (BS 684) przeznaczony jest do pomiarów w tłuszczach zwierzęcych i roślinnych
 • Łatwy w obsłudze
 • Bardzo precyzyjny
 • Skala filtrów szklanych pozwala na dokładne dopasowanie do koloru próbki
 • Wzorce szklane są przechowywane w woreczkach nylonowych co zapewnia doskonałą ochronę i rozróżnienie między sąsiednimi wzorcami.
 • Zbalansowane pole widzenia z wyraźną linią rozdzielającą próbkę i pole porównawcze
 • Rozproszone wolframowo – halogenowe źródło światła
 • Wymienialne białe wypełnienie komory
 • Aparat nie nagrzewa się podczas pracy
 • Akcesoria w standardzie:
  • szklane kuwety 1 x 1”, 1 x 51/4” (Model F)
  • szklane kuwety 1 x 1/16”, 1 x 1/8”, 1 x 1/2”, 1 x 1/4”, 1 x 1”, 1 x 51/4” (Model F (BS 684))
  • białe tło pomiarowe i białe wypełnienie komory pomiarowej.
  • zapasowe żarówki
NAZWA ZASTOSOWANIA NR KATALOGOWY
Model F Piwa, słody i karmele, oleje jadalne i tłuszcze, żywność i napoje, olej naftowe i woski 180000
Model F (BS 684) z prowadnicami kompensacyjnymi Oleje jadalne i tłuszcze, żywność i napoje, olej naftowy i woski 180270

 

Każdy kto ma do czynienia z procesem przetwarzania tytoniu wie, że prawidłowe określenie zawartości wilgoci jest kluczowe dla tego procesu. Po bardziej wnikliwej analizie okazuje się jednak, że pomiary typu on-line oparte na metodzie podczerwieni, mikrofal lub metodzie pojemnościowej w rzeczywistości nie mierzą „tej samej” wilgotności co wago-suszarki, używane jako urządzenia do pomiarów referencyjnych. Tytoń jest dość złożonym produktem i podczas procesu jego przetwarzania dodaje się często do niego wiele składników jak humeaktany, aromaty i inne „ulepszacze”. Tytoń rodzaju Virginia lub Oriental zawierają naturalny cukier i inne lotne związki. W typowym teście przy użyciu wago-suszarki ( o różnych parametrach – od 16 godzin w 100 C poprzez 3 godziny w 105 C i do krótszych okresów w wyższej temperaturze), wilgotność i lotne związki są tracone i różnica wagi jest określana jako całkowita lub suma związków lotnych.

Więcej informacji:
Pomiar on-line związków lotnych w tytoniu

Precyzyjny pomiar wilgotności ma strategiczny wpływ na przebieg głównego procesu: kontrola wilgotności mieszanki jest niezbędna do utrzymania optymalnie wysokiej szybkości procesu w powiazaniu z uzyskaniem zamierzonej wilgotności na końcowym etapie produkcji.

Wraz ze zwiększeniem się zakresu wilgotności i ilości koniecznych punktów kontroli, kontrola procesu głównego wymaga zastosowania urządzenia, które może być zainstalowane w niemal każdym na linii procesu, nie wymagającego częstych kalibracji i zmian ustawień oraz pracującego w pełnej korelacji z laboratoryjnymi urządzeniami referencyjnymi Klienta.

Więcej informacji:

Precyzyjne pomiary on-line i at-line w przemyśle tytoniowym

Konstrukcja sondy SP2100-H firmy M&C zapewnia prostotę montażu, bezpieczną eksploatację oraz bezproblemową obsługę i konserwację.

Wymiana zewnętrznego elementu filtracyjnego nie wymaga stosowania narzędzi ani demontowania przewodów gazowych. Z głowicy sondy wyjmowany jest kompletny zespół filtra, co upraszcza sprawdzanie stanu elementu filtracyjnego oraz uszczelek. Czyszczenie zainstalowanego przewodu sondy oraz głowicy sondy w rejonie filtracji jest bardzo proste i nie wymaga demontowania sondy.

Zewnętrzny, ceramiczny element filtracyjny o dużej powierzchni i porowatości 2 ?m jest ogrzewany, wraz z wykonaną ze stali nierdzewnej głowicą sondy, do stałej temperatury 180 °C za pomocą samoregulującego się elementu grzejnego. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych ze spadkiem temperatury do punktu rosy na kołnierzu sondy oraz w rejonie filtra.

Całościowa izolacja termiczna zapewnia optymalne rozprowadzanie ciepła oraz bezpieczną eksploatację sondy.

Układ zasilania elektrycznego sondy wymaga doprowadzenia napięcia z zakresu od 110V do 240V bez konieczności przełączania.

Stosowanie termostatu lub ogranicznika temperatury jest zbędne. Osobny przełącznik termiczny umożliwia monitorowanie spadków temperatury (< 160 °C, zestyk zwierny). Zaciski elektryczne są zlokalizowane w skrzynce połączeniowej.

Sonda jest dostarczana z przewodem roboczym długości 1 m ze stali nierdzewnej, wkręcanym do kołnierza montażowego. Maksymalna temperatura robocza przewodów ze stali nierdzewnej wynosi 600°C.

Aby nie dopuścić do schładzania gazu i występowania kondensacji w zainstalowanym przewodzie roboczym pomiędzy punktem poboru gazu a ogrzewanym korpusem sondy, można zastosować jeden z ogrzewanych przewodów roboczych, SP 30-H lub SP 35-H. Szeroki zakres dostępnego oprzyrządowania sond firmy M&C, zawierający różne wersje przewodów roboczych oraz filtrów wstępnych, pozwala rozwiązywać problemy występujące w konkretnych przypadkach pobierania gazów.

ZASTOSOWANIE:

Opatentowana sond gazowa SP2100-H firmy M&C znajduje zastosowanie przy ciągłym pobieraniu gazów do badań.

Kompaktowa konstrukcja sondy oznacza niewielkie zapotrzebowanie przestrzeni instalacyjnej. Miejsce instalacji sondy powinno być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

ZALETY:

 • Pobieranie gazów procesowych o znacznym zapyleniu
 • Niewielka objętość, krótki czas reakcji
 • Elektryczny układ grzejny z samorzutną regulacją
 • Styk alarmowy spadku temperatury
 • Długość zainstalowanej sondy 1 m
 • Prostota montażu i konserwacji

* Standard, inne wersje na zamówienie.

** Dla wyższych temperatur otoczenia, zamiast regulatora termostatycznego należy wybrać opcję PT100 (nr części 20S9025) lub termoelement: Fe-CuNi lub Ni-CrNi (nr części odpowiednio 20S9027 lub 20S9028). W takim przypadku niezbędne jest zastosowanie elektronicznego regulatora temperatury (zob. arkusz danych 2-5.1).

Strata ciśnienia P oraz T90 przy natężeniu przepływu : 100 200 500 1000 Nl/godz.
Strata ciśnienia P dla nowego elementu filtracyjnego S-2K150 7 11 20 35 mbar
Czas T90 – bez przewodu roboczego / filtra wstępnego 6,0 3,5 1,0 < 0,5 sek.

 

 

Bezkontaktowy spektrofotometr z geometrią 45/0° przeznaczony do pomiaru barwy próbek bez konieczności zniekształcania badanej powierzchni.

Zastosowanie:

Pomiar barwy:

 • proszków
 • past
 • żeli
 • roztworów
 • kremów
 • tworzyw sztucznych
 • farb
 • plastiku

Zalety:

 • bezkontaktowy pomiar na odległość uniemożliwia zniekształcanie mierzonej powierzchni przez bezpośredni kontakt
 • system oświetlenia LED zapewnia wieloletnią powtarzalność wyników i jest niewrażliwe na otaczające warunki oświetleniowe
 • technologia Line of SightTM umożliwia użytkownikowi precyzyjne umieszczenie próbki w linii pomiaru
 • technologia Active Visual TargetingTM zapewnia precyzyjne oświetlenie badanej próbki
 • podwójne pole pomiarowe 6 mm i 12 mm, które może być szybko i łatwo wyłączone bez konieczności rekalibracji
 • wbudowany czujnik połysku dający wynik skorelowany z wynikiem pomiaru w geometrii  60°
 • łatwe w obsłudze oprogramowanie do kontroli jakości  umożliwiające indywidualne dostosowanie do potrzeb użytkownika (dostarczane oddzielnie)
 • uniwersalny design umożliwia pomiar dwóch lub trzech wymiarowych obiektów

Seria spektrofotometrów i mierników odbicia Lovibond TR umożliwia pomiar na różnorodnych powierzchniach. Seria TR oferuje spójny i dokładny pomiar koloru. Ergonomiczna konstrukcja i elastyczność urządzeń sprawiają, że są one idealne do zastosowania w wielu różnych gałęziach przemysłu, w tym produkcji farb, tworzyw sztucznych, powłok lakierniczych, tekstyliów, poligrafii, żywności, kosmetyków i kremów.

Zalety:

 • kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja;
 • precyzja – kamera z lokalizatorem umożliwia użytkownikowi dokładne ustawienie instrumentu na badanej próbce przy minimalnym kontakcie. Ta cecha radykalnie minimalizuje szanse na metameryzm geometryczny;
 • w celu zapewnienia spójności pomiaru urządzenia dostarczane są wraz z kuwetami ze szkła optycznego o średnicy 10, 20 i 30 mm, które umożliwiają użytkownikowi pomiar szerokiej gamy problematycznych próbek;
 • kalibrowanie – zestawy kalibracyjne dostarczane z urządzeniami zawierają białe i czarne płytki, co pozwala na sprawdzanie minimalnych i maksymalnych odczytów co 24 godziny;
 • aparaty są standardowo dostarczane z bezpłatnym pakietem oprogramowania na PC. Oprogramowanie OnShade pozwala na szczegółową analizę danych, które mogą następnie udostępnione lub wydrukowane za pomocą opcjonalnej mikrodrukarki.;
 • spektrofotometr sferyczny TRA 520 może również mierzyć materiały fluorescencyjne za pomocą wejścia i wyjścia UV;
 • TRA 520 zapewnia możliwość regulacji rozmiarem apertury w zakresie od 10 mm/8 mm do 5 mm/4 mm za pomocą specjalnego przełącznika;
 • urządzenia są dostarczane w zestawie wraz z przenośnym statywem stołowym, oprogramowaniem OnShade, białą i czarną płytką kalibracyjną, osłoną przeciwpyłową, zewnętrznym zasilaczem DC z kablem USB, pamięcią USB z instrukcją obsługi w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim i chińskim, walizką transportową, kuwetami ze szkła optycznego w wymiarach 10 mm, 20 mm i 30 mm.

 

DODATKOWE INFORMACJE / MODELE
  NAZWA OPIS NR KATALOGOWY
TR 500 (1 x 8 mm Aperture) Ręczny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, apertura 8 mm, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED 402505
TR 500 (4 mm Aperture) Ręczny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, apertura 4 mm, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED 400300
TR 500 (1 x 3 mm Aperture) Ręczny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, apertura 1 x 3 mm, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED 400305
TR 520 Ręczny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, apertura 4 mm &  mm, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED, lampa UV 400310
TRA 520 Ręczny & stacjonarny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, podwójna apertura, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED, lampa UV 400320
TRA 500 Ręczny i stacjonarny spektrofotometr do pomiaru koloru powierzchni – geometria kuli, apertura 8 mm, kolorowy ekran dotykowy, źródło światła: dioda LED 400400