Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

Deszczomierz objętościowy firmy Teledyne Isco jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym zalecanym do monitoringu opadów atmosferycznych, badań statystycznych oraz innych badań wymagających pomiaru wysokości i natężenia opadu, również w połączeniu z poborem prób, pomiarem przepływu oraz pomiarem parametrów fizykochemicznych. W celu dokładnego pomiaru wysokości opadu deszczu, zastosowano technikę “naczynia przelewowego”. Urządzenie jest fabrycznie kalibrowane na czułość: 0,1 mm – wysokość opadu powodującego pojedynczy impuls. Deszczomierz może tworzyć z urządzeniem rejestrującym niezależny system, zasilany bateryjnie, umożliwiający ciągły pomiar i rejestrację danych a także, w połączeniu z innymi urządzeniami tj. automaty do poboru prób (6712, Avalanche), przepływomierze ścieków i wód powierzchniowych (2150, 4250) oraz sondy wieloparametrowe (YSI600), umożliwia stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu.

CECHY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITORINGU:

 • Pomiar wysokości i natężenia opadu atmosferycznego
 • Pomiar dodatkowych parametrów tj. przepływ, pH, temperatura, ORP itp.
 • Pobór prób w funkcji wysokości opadu

Monitoring:

 • wód opadowych, ujść rzek oraz jezior
 • kolektorów deszczowych oraz sanitarnych
 • wód powierzchniowych
 • infiltracji wód gruntowych

ZALETY:

 • wysoka dokładność pomiaru w szerokim zakresie temperatur
 • stopień szczelności rejestratora deszczomierza IP67 (typ 676) lub IP68 (typ 677), gwarantująca odporność na warunki pogodowe
 • możliwość zintegrowania deszczomierza z automatem do poboru prób serii 6712, Avalanche oraz z przepływomierzem serii 2150 i 4250; możliwość zapisu zgromadzonych danych w rejestratorze 676 lub 677, pamięci przepływomierza lub/i samplera
 • możliwość drukowania wykresów i okresowych raportów na podstawie zgromadzonych danych poprzez przepływomierz serii 4200
 • możliwość edycji oraz opracowywania danych za pomocą oprogramowania Flowlink5 lub Flowlink5LE

Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

Typ deszczomierza

objętościowy

Kompatybilność z urządzeniami

samplery: 6712, Avalanche
przepływomierze: 2100, 4200

Czułość

0,1mm

Dokładność:
przy czułości 0,1 mm

wysokość opadu
błąd
50 mm/h
+-1,5% 125 mm/h
+ 3,5%/-9%

Pojemność:
przy czułości 0,1 mm

380 mm/h

Sygnał wyjściowy

zestyk beznapięciowy, czas zamknięcia 50 milisekund

Typ zestyku

N.O. obciążalność 10 W, 200V DC, max. 0,5 A

Zakres temperatury pracy

0°C÷+60°C

Temperatura przechowywania

-40°C ÷+60°C

Rejestracja danych

w rejestratorach typu 676, 677, przepływomierzach serii 4200, 2100, samplerach serii 6712, Avalanche

Stopień szczelności rejestratora

IP67/ IP68

Zasilanie

z rejestratora, samplera, przepływomierza

Wysokość

33 cm

Średnica

24 cm

Średnica otworu wlotowego

20 cm

Waga

4,5 kg

file_download