Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

Deszczomierz objętościowy firmy Teledyne Isco jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym zalecanym do monitoringu opadów atmosferycznych, badań statystycznych oraz innych badań wymagających pomiaru wysokości i natężenia opadu, również w połączeniu z poborem prób, pomiarem przepływu oraz pomiarem parametrów fizykochemicznych.

Deszczomierz objętościowy firmy Teledyne Isco jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym zalecanym do monitoringu opadów atmosferycznych, badań statystycznych oraz innych badań wymagających pomiaru wysokości i natężenia opadu, również w połączeniu z poborem prób, pomiarem przepływu oraz pomiarem parametrów fizykochemicznych. W celu dokładnego pomiaru wysokości opadu deszczu, zastosowano technikę “naczynia przelewowego”. Urządzenie jest fabrycznie kalibrowane na czułość: 0,1 mm – wysokość opadu powodującego pojedynczy impuls. Deszczomierz może tworzyć z urządzeniem rejestrującym niezależny system, zasilany bateryjnie, umożliwiający ciągły pomiar i rejestrację danych a także, w połączeniu z innymi urządzeniami tj. automaty do poboru prób (6712, Avalanche), przepływomierze ścieków i wód powierzchniowych (2150, 4250) oraz sondy wieloparametrowe (YSI600), umożliwia stworzenie zintegrowanego systemu monitoringu.

CECHY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITORINGU:

 • Pomiar wysokości i natężenia opadu atmosferycznego
 • Pomiar dodatkowych parametrów tj. przepływ, pH, temperatura, ORP itp.
 • Pobór prób w funkcji wysokości opadu

Monitoring:

 • wód opadowych, ujść rzek oraz jezior
 • kolektorów deszczowych oraz sanitarnych
 • wód powierzchniowych
 • infiltracji wód gruntowych

ZALETY:

 • wysoka dokładność pomiaru w szerokim zakresie temperatur
 • stopień szczelności rejestratora deszczomierza IP67 (typ 676) lub IP68 (typ 677), gwarantująca odporność na warunki pogodowe
 • możliwość zintegrowania deszczomierza z automatem do poboru prób serii 6712, Avalanche oraz z przepływomierzem serii 2150 i 4250; możliwość zapisu zgromadzonych danych w rejestratorze 676 lub 677, pamięci przepływomierza lub/i samplera
 • możliwość drukowania wykresów i okresowych raportów na podstawie zgromadzonych danych poprzez przepływomierz serii 4200
 • możliwość edycji oraz opracowywania danych za pomocą oprogramowania Flowlink5 lub Flowlink5LE

Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO Deszczomierz objętościowy 674 firmy TELEDYNE ISCO

Typ deszczomierza

objętościowy

Kompatybilność z urządzeniami

samplery: 6712, Avalanche
przepływomierze: 2100, 4200

Czułość

0,1mm

Dokładność:
przy czułości 0,1 mm

wysokość opadu
błąd
50 mm/h
+-1,5% 125 mm/h
+ 3,5%/-9%

Pojemność:
przy czułości 0,1 mm

380 mm/h

Sygnał wyjściowy

zestyk beznapięciowy, czas zamknięcia 50 milisekund

Typ zestyku

N.O. obciążalność 10 W, 200V DC, max. 0,5 A

Zakres temperatury pracy

0°C÷+60°C

Temperatura przechowywania

-40°C ÷+60°C

Rejestracja danych

w rejestratorach typu 676, 677, przepływomierzach serii 4200, 2100, samplerach serii 6712, Avalanche

Stopień szczelności rejestratora

IP67/ IP68

Zasilanie

z rejestratora, samplera, przepływomierza

Wysokość

33 cm

Średnica

24 cm

Średnica otworu wlotowego

20 cm

Waga

4,5 kg

file_download