Wieloparametrowa sonda EXO3 firmy YSI

Sonda przeznaczona do długotrwałego monitoringu in situ. Do zastosowania w wodach podziemnych i powierzchniowych. Posiada 4 porty na czujniki pomiarowe + jeden centralny na wycieraczkę lub dodatkowy sensor.

Sonda EXO3 jest wieloparametrowym przyrządem służącym do pozyskiwania danych jakości wody. Sonda gromadzi dane pochodzące od maksymalnie czterech czujników wymienianych przez użytkownika oraz dane zintegrowanego przetwornika ciśnienia. Sonda EXO3 posiada ulokowany centralnie port dla wycieraczki EXO (lub dodatkowego czujnika). Poszczególne czujniki wykonują pomiary odpowiednich parametrów za pomocą różnorodnych metod detekcji: elektrochemicznych, optycznych lub fizycznych. Każdy port przyjmuje dowolny czujnik EXO, oraz automatycznie rozpoznaje typ czujnika. Zależnie od ustawień użytkownika, sonda EXO3 będzie pobierać dane i przechowywać je w pamięci wewnętrznej sondy, przekazywać do „platformy gromadzenia danych” (skr. ang. DCP) lub przekazywać je bezpośrednio do komputera użytkownika klasy PC lub do czytnika danych EXO Handheld, przy użyciu kabla, łącza USB lub łącza Bluetooth.
Oprócz czterech standardowych portów czujników, sonda posiada również port przeznaczony dla umieszczonego centralnie modułu wycieraczki lub dodatkowego czujnika.
Sonda EXO3 oferuje zintegrowaną obsługę komunikacji poprzez złączkę SDI-12 umożliwiającą pracę z kablem o długości do 66 metrów. Dla EXO3 korzystanie z adaptera sygnału wyjścia (SOA) może okazać się zbędne.

APLIKACJE:

 • Dokonuje pomiarów zarówno w wodach słodkich, morskich i zanieczyszczonych.
 • Mierzy następujące parametry: tlen rozpuszczony, konduktywność, temperaturę, pH, potencjał redox, zasolenie, głębokość, mętność, chlorofil, fikocyjaninę, fDOM.

ZALETY:

 • Dokonuje pomiarów zarówno w wodach słodkich, morskich i zanieczyszczonych.
 • Zdolność do prowadzenia długotrwałego monitoringu
 • Możliwość montażu czterech sensorów jednocześnie
 • Baterie o długiej żywotności (około 90 dni z interwałem 15 minut)
 • Pomiar tlenu dokonywany jest za pomocą czujnika niezależnego od mieszania
 • Możliwość pomiaru tlenu nawet w silnie natlenionych wodach (odczyt do 50 mg/l)
 • Sensor chlorofilu umożliwia kontrolę zakwitów glonów (kontrola eutrofizacji)
 • Możliwość pomiaru głębokości do 250 m
 • Możliwość konfiguracji dowolnych czujników w dowolnych portach
 • Inteligentne system rozpoznający czujniki
 • Czujniki pamiętają kalibrację nawet przy zmianie modułu sondy
 • Wszystkie czujniki są wykonane z tytanu oraz są tej samej długości co pozwala oszczędzać wzorce kalibracyjne
 • Pomiar chlorofilu i fikocyjaniny na jednym sensorze

SPECYFIKACJA SENSORÓW:

Sensor Zakres Dokładność Czas odpowiedzi Rozdzielczość
Barometr 375 – 825 mmHg + 1,5 mm Hg w zakresie od 0 do 50°C 0,1 mm Hg
Blue-green Algae Fikocyjanina
(składowa czujnika Total Algae)
0 – 100 µg/l PC
0 – 100 RFU
Liniowość: R² > 0,999 dla rozcieńczeń Rodaminy WT w zakresie od 0 do 100 µg/ml ekwiwalentu fikocyjaniny

Limit detekcji: 0,03 µg/l PC

T63 < 2 s 0,01 µg/l PC; 0,01 RFU
Chlorofil
(składowa czujnika Total Algae)
0 – 400 µg/l Chl;
0 – 100 RFU
Liniowość: R² > 0,999 dla rozcieńczeń Rodaminy WT w zakresie 0 to 400  µg/L ekwiwalentu Chlorofilu

Detection Limit: 0,07 µg/L Chl

T63< 2 s 0,01 µg/l PC; 0,01 RFU
Przewodnictwo 0 – 200 mS/cm ± 0,5 % odczytu lub 0,001 mS/cm (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 100 mS/cm T63< 2 s 0,0001 – 0,01 mS/cm
(w zależności od zakresu)
Głębokość
(wersja non-vented)
0 – 10 m ( 0 – 33 ft) 2 ± 0,04 % FS ( ± 0,004 m lub  ±  0,013 ft) T63< 2 s 0,001 m ( 0,001 ft)
0 – 100 m ( 0 – 328 ft) 2 ± 0,04 % FS ( ± 0,04 m lub ±  0,13 ft)
0 – 250 m ( 0 – 820 ft) 2 ± 0,04 % FS ( ± 0,10 m lub  ±  0,33 ft)
Tlen rozpuszczony
Optyczny
0 – 500 % saturacji ± 1% odczytu lub 1% saturacji (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 200 %

± 5% odczytu dla zakresu 200 – 500 %

T63 < 5 s 4 0,1 % saturacji
0 – 50 mg/L ±0,1 mg/L  lub 1%  odczytu (lepsza z podanych wartości) dla zakresu
0 – 20 mg/L± 5% odczytu dla zakresu
20 – 50 mg/L
0,01 mg/L
fDOM 0 – 300 ppb Ekwiwalentu Siarczanu Chininy (QSE) Liniowość: R2 > 0,999 dla rozcieńczeń 300 ppb roztworu siarczanu chininy

Limit detekcji: 0,03 ppb QSE

T63 < 2 s 0,01 ppb QSE
OPR – 999  –  999 mV ± 20 mV in roztworze wzorcowym Redoks T63 < 5 s5 0,1mV
pH 0 – 14 jednostki ± 0,1 pH w zakresie + 10OC temperatury kalibracji;

± 0,2 pH dla całego zakresu temperatury

T63 < 3 s7 0,01 jednostki
Zasolenie
(przelicznane z przewodnictwa i temperatury)
0 – 70 ppt ± 1,0% odczytu lub 0,1 ppt, (lepsza z podanych wartości) T63 < 2 s 0,01 ppt
Przewodnictwo właściwe
(przeliczane z przewodnictwa i temperatury)
0 – 200 mS/cm ± 0,5 % odczytu lub 0,001 mS/cm (lepsza z podanych wartości) 0.001 , 0.01 ,  0.1 mS/cm
Temperatura -5 – 50°C ± 0,01°C w zakresie
-5 – 35°C± 0,05° w zakresie
35 – 50°C:
T63 < 1 s 0,001°C
TDS
(liczba substancji rozpuszczonych, przeliczane z przewodnictwa i temperatury)
0 – 100,000 g/L
Zakres stałej kalibracyjnej
0,30 – 1,00
(0,64 domyślnie)
Niewyspecyfikowane Różne
TSS
(liczba substancji zawieszonych, przeliczane z mętności i TDS)
0 – 1500 mg/L Niewyspecyfikowane T63 < 2 s Różne
Mętność 0 – 4000 FNU lub NTU 0,3 FNU lub ± 2% odczytu (lepsza z podanych wartości) dla zakresu
0 – 999 FNU,± 5% odczytu dla zakresu 1000 – 4000 FNU
T63 < 2 s 0,01 FNU w zakresie 0 – 999 FNU;

0,1 FNU w zakresie 1000 – 4000 FNU

SYSTEM JEST KONFIGUROWANY ZGODNIE Z WYMGANIAMI KLIENTA

Medium

Słodka, morska i zanieczyszczona woda
Wody podziemne i powierzchniowe

Temperatura pracy

Od -5 do +50°C

Temperatura przechowywania

Od -20 do +80°C

Komunikacja

Komputer: RS-485,  USB, Bluetooth
Wyjścia: USB (przez adapter SOA), RS-232 & SDI-12 (z adapterem DCP-SOA)

Pamięć

512 MB, ponad 1 000 000 danych pomiarowych

Software

KOR

Rozmiar

7.62 cm x 58.67 cm

Waga z bateriami

2 kg

Ilość portów

4 + jeden centralny na wycieraczkę lub dodatkowy sensor

Zasilanie

Zewnętrzne: 9 - 16 VDC
Wewnętrzne: 2 baterie typu D

Żywotność baterii

90 dni przy pobieraniu próbek w 15 minutowych interwałach w 20°C

Gwarancja

1 rok na sensory PH, ORP i membranę tlenu rozpuszczonego
2 lata na kable, sondy (moduł główny), czytnik danych, sensory przewodności, temperatury, głębokości oraz sensory optyczne

file_download