Analizator składu skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Precisive 5-152 to analizator gazowych węglowodorów udostępniający wyniki w czasie rzeczywistym, skalibrowany na potrzeby monitorowania składu oraz analizy wartości opałowej skroplonego gazu ziemnego (LNG). Pakiet analizatora jest zoptymalizowany pod kątem prowadzenia analiz produktów LNG w fazie gazowej zawierających alkany szeregu C1 ‒ C5.

Precisive 5-152 to analizator gazowych węglowodorów udostępniający wyniki w czasie rzeczywistym, skalibrowany na potrzeby monitorowania składu oraz analizy wartości opałowej skroplonego gazu ziemnego (LNG). Pakiet analizatora jest zoptymalizowany pod kątem prowadzenia analiz produktów LNG w fazie gazowej zawierających alkany szeregu C1 ‒ C5.